Aktuell marknadsföringSänk dina foderkostnader!

Flytande kokt potatis med 14 % ts är utmärkt som foderkomponent för slaktsvin och smågrisar vid blötutfodring.

Vi erbjuder fodret till gårdar i området upp till 16 mil från Ödeshög.

För info, tala med Ewa, 0705-82 99 77. olseneva@yahoo.se