Visselmyravägen 5, 590 33 Borensberg
Tel 0141-20 37 00 Fax 0141-20 37 19
www.finjabetong.se