Groba har fått agenturen för Danvægt vågar
Artikel i GRIS 1 2006 sid 22

Groba Systems i Klagstorp har fått svenska agenturen för danska vågtillverkaren Danvægts produkter. Det är grisvågar, körvågar, mikrodoserare, vågar för silor och blandare, m m.
nya produkter
-De större lantbruken visar redan nu ökat intresse för bl a körvågar. Vi ser en kraftigt växande marknad, säger Torgil Johansson, Groba.
-Lantmännens nedläggning av över 70 tork- och lagringsanläggningar gör att lantbrukarna ökar samarbetet i mindre grupper. Framtidens krav visar att ökat samarbete kring bl a gemensam torkning och lagring måste öka, menar Torgil. Då behövs vågar som klarar långvarig användning och väger rätt även om 10 – 20 år. För att hantera spannmålens olika kvaliteter gemensamt måste vikt och kvalitet fastställas. Annars fungerar inte samarbetet.
-Även inom gårdarna ökar kraven på uppföljning av kontroll och därmed behov av att väga allt som går in och ut.
Gjutning på plats
-Körvågarnas fundament levereras som tom plåtkassun och gjutningen görs på plats. Det sänker kostnaden när kraftiga körvågar ska byggas. Tekniken medger att föraren inte behöver stiga av traktorn för att få veta vikten på lasten. Viktnoteringen sänds via sändare och mottagare till föraren.
-De flesta grisuppfödare har mellangårdsavtal när smågrisarna säljs till slaktsvinsbesättningarna. Det är rationellt att väga hela lasset vid leverans. Det säljs även en och annan grisvåg för användning i stallarna, säger Torgil.