MCP FoderTorv 3i1, Blocktorv,
MCP Zeolit och järn

• MCP FoderTorv/Fe ersätter fullt ut både järnpasta och järnspruta.

• MCP Zeolit skyddar magarna och ger stabil avföring.

• Järn i dagliga doser är bättre än stora engångsdoser.

• Blocktorv är fri från mykobakterier. Godkänd av RHP och SUS.

• MCP FoderTorv har en smak och konsistens som grisarna gillar, inom ett par minuter finns inte en smula kvar.

• Fler friska grisar, utan ledproblem, med stabil avföring och minskad dödlighet. Ger färre slaktanmärkningar.

• Grisarna växer bättre och är friskare.

• Problem relaterade till överdosering av järn har försvunnit.

• Ledbesvär och diaréer har nära nog eliminerats helt.

Läs mer på vår hemsida
och se filmen:
Lockbete vid fodergiva!