RANAVERKEN AB
592 92 Tråvad
Tel 0512-292 00 • Fax 0512-202 05
www.ranaverken.se rana@ranaverken.se
AB Ginsten Slakteri
Harplinge
Tel 035-17 16 00
0705-94 82 72