För jord och djur
Spannex ägs av 25 privata företag och kooperativa föreningar verksamma på svenska lantbruksmarknaden.