Aktuell marknadsföring
Läs om Ugglarps:
Ugglarps har vänt trenden
GRIS nr 6 2005 sid 14, 16

ViktVäktarprodukterna nya satsningen
GRIS nr 6 2005 sid 18

Bildreportage från slakteriet och förädlingen. Öppna.