Grisuppfödare!!
Tänk er för innan Ni tecknar långa leveransavtal på
slaktsvin!
Ginsten Slakteri
kan vara bästa alternativet!

Kontakta
Bengt-Göran Bengtsson
0705-948272

Jämför vår notering med andras varje vecka i
@-GRIS