GylleFresh

GylleFresh är ett preparat som förhindrar att ammoniak och lukt lämnar gödseln. Basen för den aktiva substansen är svavelsyra och fosforsyra. GylleFresh tillsätts i gödselbrunnen. Då övergår ammoniaken till salter och löses inte upp förrän på fältet, där växterna kan ta upp näringen.
Med
GylleFresh får du mindre lukt och ammoniakproblem, samtidigt som du bättre kan utnyttja gödselns näringsvärde.

Enhet 25 liter, tank 1 000 liter

Dosering:
GylleFresh Dry