@-GRIS 30 januari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 6
Grispriserna är oförändrade i hela Norden nästa vecka. SLP och Ugglarp sänkte 10 öre i måndags. Skövde Slakteri höjer gränserna för bäst betalda slaktvikt nästa vecka.
Fjäderfäinfluensan i Asien överskuggar allt annat just nu i medierna och BSE-problemen i USA nämns inte mycket. Nötköttberget (det som inte gått att exportera) lär dock finnas kvar?
Spridningen av fjäderfäinfluensan i allt fler asiatiska länder börjar lukta skandal och i en del medier har man frågat sig hur mycket som mörkats innan sjukdomen offentliggjordes. Priset på fjäderfä stiger nu i många länder som inte drabbats och väntas snart påverka marknaden för griskött. Under dagen meddelades att fjäderfäinfluensan även spridit sig till Kina.
Dollarkursen är idag 7.47, vilket innebär en fortsatt återhämtning.  /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 6
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.60 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.65 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.40 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg går upp 35 öre till 5.00 kr.
9.40 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.40 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.40 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
9.40 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg. Sänkte innevarande vecka 10 öre.

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
9.40 kr. SLP. 70 – 94,9 kg. Sänkte innevarande vecka 10 öre.
9.40 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
8.85 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är 7.30 dkr. Vid kurs 1.21 är noteringen 8,85 skr. Suggor över 129,9 kg 5,30 dkr, ca 6.40 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 79 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
9.85 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 93 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är1.08 euro. Eurokurs 9.12 skr (ändrad).
10.65 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004) x justerad kurs 9,12.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Partipriset och slaktsvinspriset är oförändrat, men vi höjer noteringen för sugga med 35 öre.
-Vi har tre miljoner för många grisar i EU. EUs exportbidrag och fågelinfluensan i Asien är två nya faktorer som påverkar grisköttmarknaden. Exportbidraget väntas få liten betydelse för dansk export. Fågelinfluensan kan få större betydelse, beroende på hur den utvecklar sig. Sprider sig sjukdomen till Kina, kan den få stor betydelse för grispriset.
-Marknadsbedömningen på kort sikt är det blir fortsatt tufft på marknaden. På längre sikt ser det bättre ut, särskilt om fågelinfluensan fortsätter sprida sig. Vår tidigare prognos om 50 öre högre pris i år än i fjol ligger fast.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Slaktvikterna höjs något för att anpassas till marknaden. Slaktkön har minskat från 3 500 till 2 000, som är två dagars slakt. Överstående smågrisar är 200.
-Vi kalkylerar på export av revben till Ryssland, med anledning av införandet av EUs exportbidrag, men det är fortfarande ingen lysande affär. Vi uppnår i bästa fall samma pris som på hemmamarknaden.
-Det blir allt svårare att avsätta produkter med liten omsättning i butikerna, t ex revben och lägg. Anatomiansvaret vid försäljning är mycket viktigt, men allt mindre del av grisen kan säljas i butik. Det försämrar slaktkalkylen och därmed avräkningspriset.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Vi har många suggor i slakten, mer än normalt, så det ser ut som utslaktning hos smågrisuppfödarna.
Ugglarp Slakteri, Tommy Olsson: -Inom kycklingsektorn talas om prishöjningar och då kommer efterfrågan på griskött att öka. Vi ser inga förändringar på marknaden nästa vecka, men framöver kan läget för grisproduktionen förbättras p g a fågelinfluensan i Asien.
Ingela Velander: - Ingen slaktkö. Smågrisstuationen är stabil och inga överskott.
Danish Crown. Utbudet av skinka är för stort och EUs stöd till infrysning har hållit priset uppe. Efterfrågan på bog och charkråvara är stabil, men även här pressas marknaden av stort utbud i Tyskland och Holland. Importstoppet för kycklingkött från Thailand kan förbättra situationen.
Baconmarknaden är under allvarlig press, både mängd- och prismässigt. Japanska marknaden efterfrågar fortsatt extra mängder, vilket understryks av det japanska importstoppet av kycklingkött från Thailand.
Det är fortsatt oro om kvoterna till Ryssland, men förväntningarna på en god marknad kvarstår.
Införandet av exportstöd, som meddelades förra fredagen, har många begränsningar och eftersom infrysningsbidraget samtidigt upphävs blir det inga förbättringar för danskt vidkommande. Se notis.  /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 6
Swedish Meats.
Smågrispriset på ordinarie sortimentet är oförändrat, Bis Plus 13.00 kr, Bis 12.40 och Bas 11.45 kr. Nyavvanda 25.15 kr. Marknadsavdrag upp 10 kr till 50 kr på övrig förmedling. Utslaktningsrabatten är 30 – 120 kr per gris.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 25 öre. Bis Plus är 21.00 och KRAV Bis 20.40 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus oförändrat 13,45 kr/kg, KLS Grund 12,82 kr/kg. Marknadsavdrag 30 kr per gris. Oförändrat överskott på smågrisar ca 1 000 st.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.21.
BASIS 7 kg 159 dkr (192 skr), 30 kg 284 dkr (343 skr)
SPF+MYC 7 kg 164 dkr (198 skr) 30 kg 289 (349 skr)
SPF 7 kg 168 dkr (203 skr) 30 kg 293 dkr (418 skr)
Økologi 30 kg 445 dkr (538 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Försäljningen av smågrisar inom gruppintegreringen var bra denna vecka och nästa vecka blir den väldigt bra. Antalet överstående smågrisar är nästan halverat till 11 500. Nästa vecka går därför sista exporten till Tyskland och innevarande vecka går endast ett lass. 1 800 grisar totalt har exporterats och tysklandsexporten stannar därmed på drygt 3 150 den här gången.
-Men inom gruppen övrig förmedling är försäljningen låg. Vi försöker hitta nya marknader genom att kontakta grisgårdar där stallarna står tomma, eller där man vill pröva våra grisar. Sedan i höstas har vi hyrt en del tomma stallar och satt in grisar i egen regi. Det är enbart ett sätt att placera grisar och är ingen lysande ekonomi. /LG

Nyheter
EUs exportbidrag blir närmast till nackdel för danskt griskött
Det exportbidrag som EU beslöt om förra fredagen förbättrar inte situationen för danskt griskött. Det skriver både Danske Slagterier och Danish Crown idag. Dels har exportreglerna många begränsningar, dels upphävs samtidigt EUs stöd till infrysning från måndag.
Exportbidraget utgår inte till blivande EU-länder, inte heller till Bulgarien och Rumänien och inte för en betydande grupp köttprodukter till Japan. EU stöder dessutom endast export med ”rena muskler” och således inte biprodukter. Där exportstödet blir mest intressant är för export till Ryssland och en del andra mindre marknader.
Danish Crown har använt infrysningsstödet flitigt och eftersom detta upphävs, kommer danskt griskött i en sämre situation än tidigare, säger man från Danish Crown.
Fjäderfäinfluensan i Asien ser ut att få större betydelse för efterfrågan på griskött. Stora mängder fjäderfäkött har importerats från Sydostasien till både EU och Japan och detta kött ska nu ersättas med annat kött. Stora prisstegringar har redan noterats på särskilt kycklingbröst. Ökad efterfrågan på griskött kan knappast undgås så småningom. Sannolikt ökar efterfrågan på skinka och bog först, bedömer Danish Crown. /LG

Simia och Sveaverken samlas i 50-miljonersbygge vid E20 i Eskilstuna
Sveaverken och dotterbolaget Simia  ska flytta till en ny anläggning för 50 mkr utmed E20 i Eskilstuna.  Sveaverken har idag två enheter i Eskilstuna och en vid Skavsta flygplats i Nyköping och Simia har verksamheten i Västervik. Dotterbolaget Rotage i Kvänum berörs inte. Inte heller Simias säljkontor runt om i landet. Den nya anläggningen får 7 000 kvm produktionslokaler med 8 m takhöjd för höglager och 1 500 kvm administrationsyta och ska vara klar för invigning 1 december.
-Genom att samla produktionen och administrationen till en modern anläggning, kan betydande samordningsvinster göras både inom produktion, administration och logistik, säger Sveaverkens vd Magnus Arbell. Satsningen visar att Sveaverkens ägare Gustaf Celsing och Viveka Jansson tror på svenskt lantbruks framtid. /LG

Funki A/S vill sälja stallteknikföretaget Funki Tech A/S
Funki A/S beslöt vid ett extra sammanträde 27 januari försöka sälja Funki Tech A/S, som är det viktigaste dotterbolaget och tillverkar och marknadsför utrustning för grisstallar. Försäljningen beräknas vara genomförd före utgången av mars.
Styrelsen meddelar också att aktiekapitalet i Funki A/S efter försäljningen kan vara helt eller delvis förlorat, men det beror på vad försäljningen ger. Styrelsen begär samtidigt att Funki A/S sätts på Københavns Fondbørs observationslista.
Styrelsen understryker att verksamheten i Funki Tech A/S inte berörs av ovanstående. Källa: Funki, meddelande till Köpenhamns fondbörs.
Efter meddelandet sjönk Funki-aktien från 12.50 till 9 dkr. Funki A/S lyfte i maj 2002 ut området stallmekanisering ur moderbolaget och bildade Funki Tech A/S, som verksamhetsåret 2002/03 stod för hela Funkis omsättning på 205,6 milj dkr. Orsaken till problemen nu är fortsatta förluster och minskad försäljning p g a griskrisen. Källa: Danska tidningar. /LG

Färre ekologiska producenter i Danmark.
Vid nyår hade omkring 300 lantbrukare hoppat av som ekologiska producenter i Danmark. Det är avsättningen av produkterna som inte följt med produktionen. Men en del av avhoppen beror på ekonomiska, strukturmässiga eller andra orsaker. En del producenter har tagit sitt beslut sent på året och det stora avhoppet finns inte med i den prognos som Landscentret tidigare utarbetat. Källa:MaskinBladet /Nils

Oförändrat antal grisar i Danmark sedan oktober
Danska grisräkningen 1 januari visar i stort sett oförändrat antal grisar, jämfört med räkningen 1 oktober 2003. Detta när uppgifterna korrigerats till säsongvariation. Jämfört med faktiska tal har grisantalet minskat sedan oktober. Källa: Danmarks statistik /Nils

Ljudnivån i slakterierna måste sänkas till stallnivå
Från 2006 måste ljudnivån sänkas kraftigt i svenska slakterier. Då får djuren endast tillfälligt utsättas för ljudnivåer över 65 decibel (dB), dvs samma som i stallar. I dag är det inte ovanligt med bakgrundsljud på 90 dB vid grisslakt. JTI och SLU Skara ska utreda hur de höga ljudnivåerna inverkar på grisarnas beteende vid slakt och hur köttet påverkas.
Genom blod- och salivprover ska grisarnas halter av stresshormonet kortisol mätas. Förändringar i hjärtfrekvensen ska registreras, och grisarna ska filmas för att deras reaktioner på ljudnivåerna ska kunna undersökas närmare. Efter slakt ska köttkvaliteten studeras.
Grisar som blir stressade vid slakt kan ge kött av lägre kvalitet. Stressen framkallar PSE (Pale, Soft, Exudative), som innebär att köttet i värsta fall måste kasseras. Inget slakteri i Sverige klarar nya normerna idag. Källa: JTI. /LG

Företagsnytt
Gleptosil, Virkon S, TomCat  och Tokosel säljs av Pharmaxim AB från måndag
En rad välkända varumärken inom grisnäringen, såsom Gleptosil, Virkon S, TomCat  och Tokosel, säljs från måndag av det nybildade företaget Pharmaxim AB . Det sammanslagna Pfizer och Pharmacia Animal Health upphör att sälja bl a dessa veterinärprodukter sista januari.
-När de båda stora läkemedelsföretagen slogs samman blev de veterinärprodukter Pharmacia sålt i Norden plötsligt udda produkter i den stora läkemedelskoncernens sortiment, säger Jan-Erik Jeppsson. Produktgrupperna skulle därmed säljas till något annat företag. I stället lade vi 13 anställda inom Pfizer/Pharmacia ett vettigt bud på agenturerna och bildade  företaget Pharmaxim AB.
-Vi flyttar in i nya lokaler i Helsingborg på måndag och fortsätter där vi slutade på Pharmacia i dag, säger han. Övriga varumärken är bl a Helosan, Jodopax, Switch, Flusa, Kill-it, Flyson., Beviplex, Ultrasan och Plegisil.   Nytt telefonnummer är 042-38 54 50, email info@pharmaxim.com och hemsida www.pharmaxim.com. Källa: Pharmaxim. /LG

Kvarnbyfoder nu etablerat i hela Norden
Kvarnbyfoder var enda svenska foderföretag representerat med egen monter på Agromek. Närvaron på Agromek beror på att Kvarnbyfoder under fjolåret etablerade samarbete med danska foderföretaget Mosegården, som säljer vissa Kvarnbyprodukter, bl a tillskottsfoder till nöt.
Redan 1995 blev norska företaget Norsk Mineralnäring en del i Kvarnbyfoder, efter samarbete sedan 1993. I Finland deläger Kvarnbyfoder Rehumelica. Med etableringen i Danmark finns Kvarnbyfoder i hela Norden. /LG

Skov har gjort storaffärer i Ryssland
Skov A/S har tagit hem en order på ventilationsutrustning till fjäderfästallar i Ryssland värd mellan 4 och 5 mkr. 41 stallar ska totalrenoveras  sydväst om Moskva. Dessutom har Skov sålt ventilationsutrustning till en farm i närheten av Svarta Havet med 6 stallar (av 84) som stått tomma de senaste 15 åren. Det är sexvåningshus med plats för 20 000 djur per våning. Källa; MaskinBladet /Nils

Camilla Svensson ny Kvarnbyfoder-säljare i Västergötland
Agronom Camilla Svensson har börjat som kundansvarig säljare på större delen av Västergötland. Hon har bl a varit förman på större svingårdar och rådgivare under fem år inom Farmek och Maxima. /LG

Agenda
Personalpolitik och arbetsledning i grisproducerande företag
Pig anordnar en seminariedag i Skara 6 februari för företagare, anställda och rådgivare om personalpolitik och arbetsledning. Samtidigt presenteras nya Pig. Mer info: www.pigforsok.nu

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.