@-GRIS 13 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 8
Det danska slaktsvinspriset går upp med nära 50 svenska öre (40 danska) på måndag. Det svenska är oförändrat. Danish Crown säger även den här veckan i sina kommentarer att man väntar ytterligare prisuppgång som följd av fågelinfluensan. Det tyska grispriset fortsätter uppåt, senast med 2 cent till 1.30 euro (11.90 skr, vilket inte rakt av ska jämföras med svenska priset p g a olika beräkningssätt). Grispriserna har även fortsatt uppåt i Frankrike med nära 4 cent (nära 30 öre) och Belgien och Holland med 5 cent (ca 45 öre), medan priset i Italien gått ned 1 cent. Futurepriserna vid svinmarknaden i Hannover är ganska oförändrade sedan förra veckan.
Flera inom slaktbranschen nämner den här veckan om ökat intresse och förfrågningar om griskött från andra länder. Svenska priset är lågt. Fågelinfluensan kan bli den olja i handelsmaskineriet som behövs för att sätta igång kontraktstecknandet? Att vänta med att köpa kanske bara blir dyrare. Det är nu knappast troligt att priset i Sverige går ned, vilket kanske en del spekulerat i tidigare.
Smågrisöverskottet är praktiskt taget borta. KLS har balans och tar bort marknadsavdraget. Swedish Meats sänker avdraget och tar bort utslaktningsrabatten.
I lördags avslöjade Sydsvenska Dagbladet att ytterligare två stora smågrisbesättningar i Sydsverige fått PMWS och att en av dessa sålt smågrisar till två slaktsvinsbesättningar. Beskedet om att sjukdomen nu uppträder i fler besättningar än vid avelsdjursstationen i Månseryd, togs nog som en bekräftelse på vad många anat. Däremot har avslöjandet först nu i februari av det som var känt (eller i varje fall starkt misstänkt) av veterinärerna redan före resp efter jul, utlöst spekulation och frågor om orsaken till hemlighetsmakeriet. Så vitt vi kunnat utröna har man dock endast hoppats “slippa mediastormen”! Det är en förståelig motivering, men ändå något tveksam. Rak och rätt information är bäst och missförstås inte. Sanningen ska inte kräva “avslöjanden”, särskilt inte om djurhälsa.
Fjäderfäinfluensan fortsätter sprida sig och konstateras i ett stort antal asiatiska länder och nu två fall i USA. I Norge inventerades tama och vilda fåglars virusstatus i fjol och för första gången konstateras fågelinfluensa av en lindrig stam hos vild and.
Dollarn har vänt nedåt igen och kostar idag 7.14, euro växlas till 9.15 och danska kronor till nära 1.23 (omräkningen nedan fortsatt 1.21). /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 8
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.60 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.65 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.40 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.00 kr.
9.40 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.40 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.40 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
9.40 kr. SLP. 70 – 94,9 kg. Men blir ingen sänkning.
9.40 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
9.40 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
9.30 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp 40 danska öre till 7.70 dkr. Vid kurs 1.21 är noteringen ca 9.30 skr. Suggor över 129,9 kg går upp ytterligare 30 danska öre till 5,80 dkr, ca 7.00 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
9.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 93 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är1.08 euro. Eurokurs 9.20 skr (ändrad).
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004) x justerad kurs 9,20.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Swedish Meats slaktsvinsnotering är oförändrad. Det har varit svårt att få upp priset på styckade detaljer, men vi har aviserat höjningar. Slaktkön är en halv dags slakt.
-Vi ligger lite efter Danmark när det gäller prishöjningar, men gör det även vid prissänkningar, säger Johan. Även om marknaden är fortsatt tuff, ser vi ett klart förbättrat läge framöver.
SLP, Peter Johansson: -Marknaden är fortsatt stabil, som de senaste veckorna. Vi har förfrågningar på kotlett och sida till Japan, men inga avslut är gjorda. Det kommer allt fler ljusa signaler till bättre priser.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. -Slaktsvinspriset har fortsatt upp i Tyskland och vi har fått förfrågan om export av helfall, men har inte gjort några avslut. Det pris vi får i Tyskland är i paritet med det svenska. De tyska prishöjningarna, nu två på en vecka, är positivt för Sverige.
-I Sverige besväras vi av sportlovsveckorna. Efterfrågan är låg, men vi är också underbemannade p g a sportlovsledighet. Den låga efterfrågan gör dock att vi inte behöver sätta in tillfällig personal.
-Anmälan av slaktsvin är hög och slaktkön oförändrat 1 500, vilket besvärar oss.
Sydkött, Rolf Olsson: -Trög försäljning, låga priser. Nästa vecka verkar bli lugn. Vi måste in i mars innan priserna stiger med enbart svensk dragkraft.
-Längre fram ser det ljusare ut. Det förvånar mig inte om partiprislistan om två veckor ligger 1 kr högre och slaktsvinspriset är 50 öre upp.
Atria, Juha Gröhn: -I veckan har ryska företag fått nya licenser att importera från Finland, men det är komplicerade avtal som är svåra att överblicka. De gamla avtalen med Japan fortsätter, men vi diskuterar även nya. Vi väntar också spänt på vad mötet i Bryssel nästa vecka kommer fram till om griskrisen, exportstödet och situationen för grisnäringen i Europa.
-Det finns rapporter om stigande grispriser i Japan och vi utgår från att fjäderfäinfluensan i Asien ska leda till prishöjningar på grisköttet.
Danish Crown. Priset har kunnat höjas på de flesta marknader för skinka, bog, nackar och charkråvara, men på bekostnad av mängderna. I England har priserna inte kunnat höjas.
Efterfrågan från Japan är god, särskilt på food-servicesektorn, där bristen på fjäderfä och nötkött gör sig gällande (p g a fågelinfluensa och BSE). En del produktgrupper kan säljas till förhöjda priser.
Även på ryska marknaden är avsättningen god, även om det varannan dag kommer motstridande uppgifter om kvoter, veterinärregler, m m.
Problembarnet är fortsatt den engelska marknaden, där det är överutbud på både skinka och bacon.
Vi har fortsatt uppfattningen att grispriset bör stiga mer som en följd av situationen på fjäderfämarknaden. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat. Inga beslut tagna om prishöjningar ännu.

Smågrispriserna vecka 8
Swedish Meats.
Smågrispriset på ordinarie sortimentet är oförändrat, Bis Plus 13.00 kr, Bis 12.40 och Bas 11.45 kr. Nyavvanda 25.15 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 90 öre. Bis Plus är 22.50 och 85 öre på KRAV Bis 21.85 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus oförändrat 13,45 kr/kg, KLS Grund 12,82 kr/kg. Marknadsavdraget tas bort helt nästa vecka och det är balans mellan tillgång och efterfrågan.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 13 dkr för 7-kilosgrisar och ekogrisar, samt 18 dkr för 30-kilosgrisar. Omräkningskursen är 1.21.
BASIS 7 kg 171 dkr (207 skr), 30 kg 301 dkr (364 skr)
SPF+MYC 7 kg 176 dkr (203 skr) 30 kg 306 (370 skr)
SPF 7 kg 180 dkr (218 skr) 30 kg 310 dkr (375 skr)
Økologi 30 kg 458 dkr (554 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Låg nyanmälan av smågrisar och bra försäljning gör att smågrisöverskottet minskat till 4 500. Ingen export längre. Totalt exporterades ca 3 700 grisar.
-Marknadsavdraget sänks med 10 kr till 40 kr på övrig förmedling. Utslaktningsrabatten tas bort helt nästa vecka. /LG
 
Nyheter
Svensk grisproduktion bör öka med 600 000 slaktsvin till 2010
Den svenska grisproduktionen har förutsättningar att öka med 600 000 grisar, om näringen får rättvisa spelregler jämfört med omvärlden. Det är kontentan, och målet, som en av LRFs framtidsgrupper kom fram till vid ett möte i går. I den gruppen finns experter från de flesta delar av grisnäringen, även den privatägda slakten. Medlemmarna i gruppen har nu uppdraget att på olika sätt lobba för att målet uppnås. Nytt uppföljande möte hålls redan 10 mars.
LRF-stämman gav i fjol styrelsen i uppdrag att ta ett krafttag för att utveckla svenskt lantbruk. Den gröna näringen ska inta en tätposition för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft, hette det i målformuleringen, som nu definierar de 16 viktigaste utvecklingsområdena, varav grisnäringen är ett. Hela utvecklingsprogrammet ska redovisas vid nästa LRF-stämma. Läs mer: Nästa GRIS. /LG
 
Swedish Meats bokslut presenteras på onsdag kl 16
På onsdag presenteras Swedish Meats bokslut (revision hålls tisdag). Resultatet är hemligt till dess, men ordföranden Sören Kvantenå säger att det inte innehåller någon dramatik. Det blir ingen efterlikvid och prognosernas i storleksordningen 25 mkr back ger inte heller anledning till överraskningar. Beslutade strukturkostnader påverkar också slutraderna.
-Vi hade ett bra fjärde kvartal, till skillnad mot första och andra, säger han. ScanFoods gjorde bra ifrån sig i fjol med ett plus på nästan 90 mkr (troligtvis 87). Även i år ser det bra ut för ScanFoods, som håller sin budget med råge. Det ser riktigt bra ut, understryker han, med bra drag och många aktiviteter.
-Januari 2004 har inte gått runt för Swedish Meats, som jag tidigare sagt är ett krav, säger han. Jag fick mycket skäll för mitt uttalande att varje period ska bära sina kostnader, men jag tål det. Vi har betalat 30 – 40 öre för mycket och jämnar således ut resultatkurvan något även i år. Men vi har krympt förlusterna väsentligt.
Kommentar: Under januari har vid olika tillfällen talats om behov av sänkt grispris med 30 – 35 öre, vilket således Sören Kvantenå vidimerar Swedish Meats behov av. Konkurrensen, tyska marknadsuppgången, fågelinfluensan, m m, och inte minst att Sören Kvantenå inte vidhållit sina krav, är kanske några av orsakerna till att priset inte sänkts, utan har varit helt stabilt under början av detta år. /LG

Norsvins nya seminstation på prärien i USA tas i bruk idag
I dag sätter Norsvin in 120 galtar i sin nya galtstation i South Dakota i västra USA. Av smittskäl ligger stationen långt ut på prärien, tiotals mil från närmaste svingård. Galtarna är av lantras, yorkshire, duroc och SP2 (LxD-hybrider). Första sperman ska levereras 2 mars, sedan personal och galtar anpassat sig och tränats inför uppgiften.
-Den nyöppnade stationen är den första i en rad av flera, som vi planerar på olika håll i USA, säger Norsvins exportansvarige Øystein Jørem. Stationerna placeras så att vi kan behålla den norska smittfriheten, men kunna leverera sperman till kunderna över natt. Om vi bara kan ta en liten andel av seminmarknaden i USA på 100 milj slaktsvin, så överträffar det vida vad vi kan sälja till norska och svenska producenter.
-Prisnivån på brukssperma i USA ligger på 6 – 8 dollar (43 – 57 skr) och för avelsdjurssperma 30 – 50 dollar (215 – 360 skr). I Norge ligger dospriserna på 60 resp 12 nkr.
-Vi siktar på att sälja sperma till de stora besättningarna, som kan vara på 100 000 suggor. Det stora säljargumentet är kvalitet och hälsa.
Øystein säger också att de fina resultat i amerikanska bruksbesättningar, som vi tidigare nämnt, står sig i de senaste slaktsvinsomgångarna. /LG

Två smågrisbesättningar i Skåne har PMWS-smitta, två slaktsvinsbesättningar har fått smittade smågrisar
För en vecka sedan avslöjade Sydsvenska Dagbladet att PRWS finns i två stora sydsvenska smågrisbesättningar och att den ena besättningen levererat smågrisar till två slaktsvinsbesättningar. Den andra är helintegrerad, där inga smågrisar lämnat besättningen. Tur i oturen är således att kontaktytorna runt de båda nya PRWS-besättningarna med smågrisar är små.
Efter utbrottet vid Månseryd i början av december befarade många att detta utbrott inte skulle bli det enda. Det finns enligt uppgift inga kontakter mellan de tre besättningar som fått utbrotten. Det är inga avelsbesättningar som kan ha haft kontakt med Månseryd. Det som gäller hittills är att PMWS utvecklats på de tre enheterna helt oberoende av varandra och utan någon form av smittinitiering utifrån.
-Den enda gemensamma nämnaren är omflyttning av djur. Det har skett på Månseryd och det har skett vid de två andra besättningarna bakåt i kedjan, säger veterinär Michael Stampe, Svenska Djurhälsovården, som vakar över djurhälsan i en av besättningarna. /LG

Håll på svenska modellen, bästa rådet mot PRWS
-Håll på den svenska modellen med omgångsuppfödning, alltså strikt omgångssegregerad uppfödning med djurförflyttningar enbart uppåt, aldrig nedåt. Det är mitt råd för att undvika PRWS, om erfarenheterna från de tre nu smittade besättningarna är vägledning. Det säger Michael Stampe, Svenska Djurhälsovården. Men det innebär inte att andra faktorer kan bidra till sjukdomsutbrott.
-Danskarna har letat efter konkreta orsaker till PRWS i flera år och använt väldiga resurser på att få bort sjukdomen, utan att lyckas, säger Michael. De svenska praktiska erfarenheterna är små. Annat som ska undvikas är olika stressfaktorer, t ex tidig avvänjning. Lång avvänjning är klart positivt, visar danska erfarenheter. Korta tomtider ska inte eftersträvas. Håll också koll på hygienen.
-Stallarna är nya i Månseryd och ena skånebesättningen och relativt nya i andra. Det finns ännu inga gemensamma faktorer i miljön vi kan peka på som orsak, säger han. Halmanvändningen är relativt sparsam i många besättningar nu för tiden, men är inte trolig orsak.
Symtomen är avmagring, blekhet, blöt hosta, men inte nödvändigtvis diarré. Smågrisarna ”faller ihop” och det går ganska kvickt. Dödligheten är inte så stor i Sverige som den ofta är i Danmark. 5 % dödlighet och 5 % som sjuknar och blir bra igen, är en bedömning för Sverige.
Smittade besättningar är sedan länge stängda för utomstående, men undvik onödiga kontakter mellan besättningar. Den som varit inne i en smittad besättning ska tvätta sig själv och kläderna och inte besöka någon annan besättning inom 12 timmar. /LG

Nya PRWS-fall var väntade, men stor utbredning inte sannolik i Sverige
-Det är oroväckande att vi hittat två nya fall av PRWS, men det är inte ologiskt. Efter Månseryd tittar vi noga på grisar med förändringar och då hittar vi lättare nya fall. Efter Månseryd hittade vi den ena misstänkta besättningen före jul och den andra efter, säger Per Wallgren, SVA. Att vi hittar PMWS just nu i en lågkonjunktur är inte heller ologiskt. Trängsel i överskottssituationer med smågrisar, ekonomiskt kärvt för grisproducenterna som kan provocera fram risktagande och besparingar, är exempel på ökad sjukdomsrisk.
-Jag tror inte på någon stor utbredning av PRWS i Sverige, säger han. Svenska besättningar har en bättre grundstruktur än man har i Danmark och i de flesta länder. Vi har omgångsuppfödning och färre stressfaktorer.
-Men att PRWS-situationen har förändrats, det är utbrotten bevis för och patologerna noterar också att de ser förändrade bilder vid sina obduktioner.
Per understryker Michael Stampes råd: Håll strikt på flödesriktningen i stallarna, gå aldrig bakåt. Håll hög hygienisk standard. Råmjölken är sannolikt mycket viktig. Vid experiment utomlands har man lätt provocerat fram PRWS där smågrisarna inte får tillräckligt med råmjölk. /LG

Kalla inte PRWS för gris-aids!
I en del tidningar används den slängiga benämningen gris-aids som namn på PRWS. Inget kan vara felaktigare, det finns inga likheter mellan PRWS och aids, nästan enbart olikheter. Det enda man kan hålla med om är att PRWS är en besvärlig benämning för den breda allmänheten och att det är förståeligt att någon döper om sjukdomen till något som är tillgängligare och lätt att komma ihåg. Men det blir inte rätt alla gånger. Där kan näringen ta åt sig skulden. /LG
 
Fler holländare vill flytta till Danmark
Invandringen av holländska lantbrukare till Danmark ökar åter efter ett par års stagnation. Både jord och mjölkkvoter är billigare i Danmark, där det nu finns ca 700 holländska bönder. /LG

9 dkr (ca 10.90 skr) för grisköttet i Danmark i sommar
Danish Crowns vd Jens Haven Christiansen tror att grispriset ligger på ca 9 dkr i sommar, som följd av fågelinfluensa, mul- och klövsjuka, BSE, m m, i många andra länder. Exporten till Japan väntas öka. Källa: Børsen. /LG

Japan fortsätter stoppet för amerikanskt nötkött
Japan har inga planer på att häva importstoppet för nötkött från USA p g a BSE. Det finns fortfarande risker för nya utbrott, säger en japansk regeringstalesman. Den japanske premiärministern har också nyligen uttalat att Japan inte tänker återuppta importen förrän den amerikanska livsmedelssäkerheten förbättrats.
Ca 30 länder har importstopp för amerikanskt nötkött, bl a Sydkorea och Mexico. Källa: Børsen. /LG

Vietnam även drabbat av mul- och klövsjuka
Förutom fågelinfluensa har Vietnam drabbats av mul- och klövsjuka i den centrala provinsen Quang Nam och ev även en grannprovins. Handel och transport av nöt och grisar är förbjuden och ca 2 000 grisar och nöt destrueras, samtidigt som man har fullt upp med att destruera sjuka fjäderfän. Källa: Vietnams lantbruksministerium/Børsen. /LG

Nu två fall av fågelinfluensa i USA
USA har fått sitt andra fall av fågelinfluensa i staten Delaware. Det är den mildare typen H7, som man inte tror kan sprida sig till människa. Kina har ändå stoppat importen av fjäderfäkött från USA. Förlusten av exporten till Kina och HongKong är värd 240 milj dollar. Källa: Børsen. /LG

Fågelinfluensa funnen hos norsk and
Fågelinfluensa, men av en mild icke dödlig typ, har för första gången hittats i Norge, i Oslo. Under 2003 insamlade Veterinærinstituttet i Norge prover på både tamfåglar och vilda fåglar för att kartlägga förekomsten av fågelvirus. Man har länge misstänkt förekomst av sjukdomsframkallande virus hos framför allt simfåglar. Provet är skickat till ett referenslaboratorium i England och svar väntas om en till två veckor. Källa: Norska Folkhälsoinstitutet. /LG

Förskott på efterbetalningen till danska grisuppfödare
Grisuppfödare anslutna till Danish Crown som har kärvt med ekonomin just nu kan få ut 50 danska öre i förskott på den kalkylerade efterbetalningen. Källa: Danish Crown. /LG

Semineringarna gick upp 4 % i Norge i fjol och januari i år
De norska suggbetäckningarna ökade i fjol och semineringen gick upp med 4 %. Preliminärt är seminökningen även 4 % i januari. Detta innebär ökad produktion och för att balansera det överskott produktionsökningen ger, sänks slaktvikterna, vilket vi nämnde i förra @-GRIS.
I Sverige ökade Avelspoolens leverans av semindoser 2 % under januari månad, sa vi också i förra @-GRIS. Det ska vara 4 %. Leveranserna från Norge var nämligen inte med i förra beräkningen. /LG

Fläsk på 100-årsfesten hos slakterisnuskavslöjande EkstraBladet
EkstraBladet i Danmark drog igång snuskdebatten vid de danska slakterierna. Trots alla löpsedlar och rubriker om bristande slakterihygien bjuds alla medarbetare på fläsk och persiljesås när tidningen fyller 100 år. Det är inte heller någon tillfällighet, ExtraBladet törs – när andra tiger, säger man. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Företagsnytt
Ny konsumentinformatör hos KRAV
KRAV anställt Jakob Falkerby som konsumentinformatör. Jakob har tidigare arbetat som journalist vid TT Spektra och UNT. Han kommer huvudsakligen att arbeta med konsumentinformation och blir bl a redaktör för KRAV-märkt. Nuvarande konsumentinformatören Solweig Wall-Ellström ska nu jobba mer med information till företag som är anslutna till KRAV. Källa: KRAV. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.