@-GRIS 16 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 8, uppdatering

SLP höjer grispriset 30 öre idag!

Nu kommer beskedet alla väntat på, grispriset i Sverige har vänt uppåt! SLP tar initiativet och höjer med 30 öre till 9.70 kr från idag. Smågrisarna går upp 15 öre till 13.25 kr och marknadsavdraget 10 kr tas bort.
Danska slakterierna höjer slaktsvinspriset ca 50 svenska öre idag.
-Vi måste försöka hänga med omvärldens prishöjningar, säger SLPs vd Peter Johansson. Det är inte trovärdigt om vår svenska industri inte är lika betalningsduktiga som i andra länder. Leverantörerna måste få sin del av konjunkturuppgången, så att man klarar sin ekonomi.
-Vi hoppas givetvis kunna ta ut höjningen på marknaden. Vi måste våga, säger Peter. Jag är dock inte orolig. Vi har bra avsättning på grisköttet.
-Grundpriset är således 9.70 kr från idag, men avtalstilläggen tillkommer som vanligt. Alla grisuppfödare har möjlighet att komma upp ytterligare 1.30 kr, så egentligen är grispriset för de flesta 11 kr, säger han. /LG

Nedan den kompletta listan över grispriserna:

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 8
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.60 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.70 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
9.65 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.40 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.00 kr.
9.40 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.40 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.40 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
9.40 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
9.40 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
9.40 kr. Alviksgården.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
9.30 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp 40 danska öre till 7.70 dkr. Vid kurs 1.21 är noteringen ca 9.30 skr. Suggor över 129,9 kg går upp ytterligare 30 danska öre till 5,80 dkr, ca 7.00 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
9.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 93 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är1.08 euro. Eurokurs 9.20 skr (ändrad).
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004) x justerad kurs 9,20.

Smågrispriserna vecka 8
SLP.
Smågrispriset höjs 15 öre till för SLP+ 13.25 kr. Marknadsavdraget 10 kr tas bort.
Swedish Meats. Smågrispriset på ordinarie sortimentet är oförändrat, Bis Plus 13.00 kr, Bis 12.40 och Bas 11.45 kr. Nyavvanda 25.15 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 90 öre. Bis Plus är 22.50 och 85 öre på KRAV Bis 21.85 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus oförändrat 13,45 kr/kg, KLS Grund 12,82 kr/kg. Marknadsavdraget tas bort helt nästa vecka och det är balans mellan tillgång och efterfrågan.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 13 dkr för 7-kilosgrisar och ekogrisar, samt 18 dkr för 30-kilosgrisar. Omräkningskursen är 1.21.
BASIS 7 kg 171 dkr (207 skr), 30 kg 301 dkr (364 skr)
SPF+MYC 7 kg 176 dkr (203 skr) 30 kg 306 (370 skr)
SPF 7 kg 180 dkr (218 skr) 30 kg 310 dkr (375 skr)
Økologi 30 kg 458 dkr (554 skr).

Nyheter
Sverige och öststaterna spännande marknad med nya möjligheter för danskt griskött
10 % av danska grisköttexporten ska i framtiden gå till Östeuropa. Danske Slagterier spår en våldsam tillväxt i exporten till de nya EU-länderna efter 1 maj. De närmaste fyra åren väntas exporten till dessa östländer växa med 400 %. I fjol exporterade danska slakterier 45 000 ton till Central- och Östeuropa, 2007 beräknas exporten vara 180 000 ton. Detta betyder mycket för den danska grisproduktionen.
Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen tror att köpkraften förbättras snabbast i Polen, Ungern och Slovakien, som dessutom traditionellt äter mycket griskött. Men han nämner även Sverige som en spännande marknad med nya möjligheter.  De största konkurrenterna om den östeuropeiska marknaden är Holland och Spanien.
Danske Slagterier tror inte att den inhemska grisproduktionen kommer att kunna tillgodose den ökade efterfrågan i samma takt som den växer. Samtidigt avfärdar Danske Slagterier myten om att grisuppfödare från väst i strid ström ska flytta sin grisproduktion till Östeuropa.
Självförsörjningsgraden 2002 och prognos för 2012, enligt Danske Slagterier: Polen 104 resp 92, Ungern 124 resp 98, Tjeckien 97 resp 37, Slovakien 93 resp 19, Slovenien 84 resp 48, Estland 65 resp 22, Lettland 60 resp 65 och Litauen hade 2002 78 % självförsörjningsgrad och den beräknas 1012 vara 96. De enda länder som väntas producera mer griskött än vad som konsumeras i de egna länderna är således Lettland och Litauen. Källa: Danske Slagterier. /LG

Rättelse
Av misstag skrev jag på flera ställen i förra @-GRIS (i större delen av utskicket) felaktigt PRWS i stället för PMWS. De flesta har säkert förstått att det var ett misstag (och ingen ny sjukdom). Tack alla som påpekat felet. Fortsätt skicka synpunkter!
Det har som synes både för- och nackdelar med snabb kommunikation! /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.