@-GRIS 19 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Danska noteringen upp ytterligare 20 danska öre!

De danska slakterierna höjer slaktsvinspriset ytterligare 20 danska öre till 7.90 dkr på måndag. Förra veckan gick priset upp 40 öre, vilket sammanlagt blir 85 svenska öre på två veckor. Suggpriset är oförändrat.

SLP startade som bekant höjningen i Sverige med 30 öre i måndags. Grispriserna är nu helt klart på uppgång!

Mer om grispriserna och senaste nyheter kommer i @-GRIS morgon!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura:
gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.