@-GRIS 26 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Danska noteringen upp ytterligare 20 danska öre till 8.10 dkr!

Grispriserna fortsätter uppåt! De danska slakterierna höjer slaktsvinspriset ytterligare 20 danska öre på måndag till 8.10 dkr. Det danska grispriset har de senaste tre veckorna gått upp 40 + 20 + 20 öre. Tillsammans blir det ca 1 skr, enligt dagens danska kronkurs, som är 1.238 skr.

Suggpriset går upp 20 öre (nära 25 svenska).

Smågrispriset går upp 5 dkr (6.10 skr) för 7-kilos och 9 dkr (ca 11 skr) för 30-kilos.

Mer om grispriserna och senaste nyheter kommer i @-GRIS morgon!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura:
gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.