@-GRIS 1 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Grispriserna vecka 10, uppdatering

Skövde Slakteri, SLP och Dalsjöfors höjer grispriset 20 öre idag, Dahlbergs höjer 10 öre

Både Skövde Slakteri, SLP och Dalsjöfors har höjt slaktsvinspriset med 20 öre idag. Alla till 9.90 kr. Dahlbergs Slakteri höjer med 10 öre till 9.80 kr.
SLP höjer smågrisarna med 15 öre till för SLP+ 13.40 kr. Balans i tillgång och efterfrågan. Skövde Slakteri höjer med 12 öre till för Swedham+ 13.26, Swedham 12.64 och vita 11.71. Marknadsavdrag 10 kr, underskott 500 smågrisar.
-Jag kollade slaktsvinskalkylen i helgen och konstaterar att det är fortsatt tufft för slakten, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. Beräknat på förra veckans slakt finns ingen större marginal över för höjning av grispriset. Men med hänsyn till prisbilden i Tyskland, Danmark, m fl länder, känns det rätt att gå före med en höjning. Den måste komma och därför skickar vi den signalen vidare till grisuppfödarna med en höjning på 20 öre.
-Vi höjer slaktsvinspriset 20 öre därför att uppgången är stark i omvärlden, säger Peter Johansson, SLP. Jag har inte studerat kalkylerna för tillfället, men anser att det också handlar om trovärdighet gentemot grisproducenterna. Vi måste följa med i prisuppgången även i Sverige. En prisuppgång i producentledet ger också bättre tryck underifrån för att kunna höja priserna uppåt i följande led och i konsumentledet, menar han.
-Vi ser möjligheter att höja priserna på vissa styckningsdetaljer, medan det är svårare att höja omedelbart på charksidan p g a längre avtal.
Även Per Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri, Brålanda, säger att slaktmarginalerna är små, men med hänsyn till prisuppgången i omvärlden höjs priset 10 öre. Det finns inget billigare griskött att köpa andra länder, säger han.
Att det inte finns något billigare griskött att köpa i något annat viktigt svinland, det håller alla med om. Men kruxet kan vara om det finns långsiktiga avtal som håller priset nere på oförändrad nivå.
Vi måste nu få upp partipriset i Sverige, det säger alla vi talat med. De höjningar som skett nu tas i huvudsak från slaktmarginalen. /LG

Komplett lista avräkningspriser, grundnoteringar vecka 10
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.90 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.90 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
9.80 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
9.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.05 kr, över 140 kg 5.30 kr.
9.70 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.70 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
9.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Norden
10.05 kr.
Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg)
10.25 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg.
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg.

Internationellt. Priserna ska inte jämföras exakt med svenska, eftersom priserna kan vara uppbyggda lite olika. Se detaljerna i @-GRIS 27 februari.
12.70 kr Tyskland
10.70 kr Holland
10.60 kr Frankrike
9.40 kr Italien
8.95 kr Belgien

Nyheter
1 % minskad grisköttsproduktion i EU väntas fram till juli  
Antalet grisar till slakt väntas minska med 1 % under de tre första månaderna i år enligt EUs statistikorgan Eurostat. Andra kvartalet bedöms tillbakagången stanna vid 0,5 %. Sammantaget är det en minskning med 0,7 %, jämfört med första halvåret 2003.
I fjol var EUs svinproduktion relativt stabil, med en marginell tillbakagång på 0,3 %. Källa: LRF Kött/Swedish Meats /LG

Gratis gödslingsoptimering på nätet
På www.agros.se under ”NPK” kan du enkelt och gratis optimera gödslingen med handelsgödsel med ledning av en analys på svingödseln. Programmet följer Jordbruksverkets rekommendationer (med några små avvikelser p g a programmeringstekniska förenklingar).
Eftersom de flesta lantbrukare saknar bredband används JavaScript, så att programmet kan köras sedan linjen brutits. Programmet är skrivet i XHTML, så att alla datorer kan använda det. Inga kodord, inloggningar eller andra registreringar krävs. /LG

Stjärnor bildar tak på gödselbrunnen
En dansk uppfinning med sexkantiga ”stjärnor”, som flyter på gödselbrunnen, är det senaste för att bevara ammoniak och lukt kvar i flytgödseln. Hexa-Cover-stjärnorna är utformade så att den inte kan lägga sig ovanpå varandra om det blåser mot en kant i brunnen. Läs mer: GRIS. /LG

Torrdesinfektion med blåsare
Alla fabrikaten av torrdesinfektion tillhandahåller nu en blåsare som kan sättas ned i säcken och sprida desinfektionsmedel på 100 kvm på 1,5 minuter. Medlet sprids jämnare, det går snabbare i de allt större stallarna och det går åt mindre mängd desinfektionsmedel. Läs mer: GRIS. /LG

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion:
GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.