@-GRIS 4 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Danska slaktsvinspriset upp 30 danska öre (drygt 35 svenska)

Slaktsvinspriserna fortsätter kraftigt uppåt i Danmark nästa vecka och tendensen är fortsatt uppåt även i Frankrike, Belgien och Holland, medan tyska priset är oförändrat. Danmark höjer priset med 30 danska öre på måndag, vilket är drygt 35 svenska. Det danska priset blir på måndag 8.40 dkr. Med dagens kurs 1.24 blir det drygt 10.40 skr!

Danska grispriset har de senaste fyra veckorna gått upp 40 + 20 + 20 + 30 öre. Tillsammans blir höjningen ca 1, 30 skr (drygt 1.60 skr).

Smågrispriset går upp 9 dkr (11.15 skr) för 7-kilos och 12 dkr (nära 15,90 skr) för 30-kilos.

Läs om de nordiska grispriserna och senaste nyheterna i @-GRIS morgon!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura:
gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.