@-GRIS 5 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 11
Swedish Meats höjer grispriset med 40 öre och partipriset med 60. Sydkött och Skövde Slakteri höjer också med 40 öre, övriga har inte bestämt sig.
Danmark höjer priset med 30 danska öre, vilket är drygt 35 svenska. Det danska priset blir på måndag 8.40 dkr. Med dagens kurs 1.24 blir det drygt 10.40 skr!
Danska grispriset har de senaste fyra veckorna gått upp 40 + 20 + 20 + 30 öre. Tillsammans blir höjningen ca 1.30 skr (drygt 1.60 skr).
 I Sverige höjde Swedish Meats 30 öre vecka 9 och höjer 40 öre på måndag = 70 öre, vilket blir mindre än hälften mot Danmark. I Tyskland är grispriset oförändrat sedan förra veckan 12.70 skr. Tendensen är fortsatt uppåt även i Frankrike, Belgien och Holland.
Peter Rasztar säger, enligt Land Lantbruks internetbilaga, att det ev redan på tisdag kan bli beslut om ytterligare höjning av partipriset från 15 mars.
-Vi har inte täckning för höjningen på 40 öre redan nästa vecka, men har ändå valt att höja. Priset måste upp, bönderna behöver pengarna, säger nu även han.
Lars Hultström, stor grisproducent och Sveriges Grisproducenters ordförande, säger i dagens Land Lantbruk att vi lika gärna kan avveckla hela svenska grisproduktionen om inte handeln är beredd att betala för den svenska kvaliteten. Industrin är inte värd en enda gris till de här priserna, säger han.
Det kan väl tilläggas att den som tittar på grispriserna nedan ganska enkelt kan se att det inte finns något griskött utomlands att köpa till lägre priser än i Sverige! Rimligtvis bör därmed allt griskött vi konsumerar just nu i Sverige vara svenskt! De internationella priserna har varit högre än de svenska så länge, att det knappast kan finnas några importlager kvar till de låga danska och tyska priser som gällde för en månad sedan. Om du hittar importerat kött i butikerna idag, så är det ett bevis för att handeln inte alls är känslig för prisnivån och betalar mer för importerat kött än för svenskt!
I konsekvens med detta är man således inte heller beredd att betala för svenska mervärden, trots att man säger det. Ett annat skäl till importkött i butikerna kan vara att utländska slakterier av något skäl dumpar priserna.
Futurepriserna i Hannover har gått svagt ner under månaderna mars till juni och svagt upp under resten av året.
Svenska kronan har fortsatt försvagats mot dollar till 7.54 kr (7.42 kr förra fredagen) och förstärkts något mot euro till 9.20 kr (9.22) och danska kronan till något under 1.24 kr. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 11
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.10 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.70 kr.
10.10 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.

Sätter grispriserna på måndag:
11.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.70 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
9.80 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
9.90 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
9.70 kr.
Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
10.40 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp ytterligare 30 danska öre till 8.40 dkr. Vid kurs 1.24 är noteringen ca 10.40 skr. Suggor över 129,9 kg går upp 30 öre och betalas med 6.30 dkr, drygt 7.80 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
10.25 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.11 euro.
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004).

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.20 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
10.60 kr Frankrike +0.003 euro till 1.15euro
12.70 kr Tyskland oförändrat 1.38 euro
9.70 kr Belgien + 0.07 euro till 1.05 euro
9.30 kr Italien –0.007 euro till1.011 euro
10.70 kr Holland +0.005 till 1.162 euro

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Svenska marknaden är fortsatt pressad, vilket beror på låg konsumtion och växande lager. Det finns stora lager av griskött hos många slakterier, dels fryst, men också levandelagrat. Slaktkön är 1,5 dagars slakt.
-Vi går dock mot ökad konsumtion och grispriset kan höjas 40 öre. Samtidigt höjs partipriset 60 öre. Det finns dock inte utrymme för höjningar av styckade detaljer.
-Det finns ingen anledning att pressa ut överskottet på griskött utanför landet, trots de högre priserna på vissa marknader. Dels har vi inte kanalerna och vi kan inte leverera kontinuerligt. Tillfälliga partier är dåligt betalda. Dels väntas ökad konsumtion inom landet med bättre priser. Det gäller nu för oss alla i branschen att hålla igen utbudet för att få upp priserna ytterligare.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Marknaden ser bra ut framöver. Vi har normala lager för årstiden i frysarna.  Alla lager trycker priserna, men det ingår i vår strategi att sälja när det blir bättre priser.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknaden är fortsatt trög, men det syns ljusningar. 2000 grisar överstående, inga stora fryslager.
Österbottens Kött, Juha Gröhn: -Vi har lager av griskött, men inte stora. De var mycket större för ett år sedan. Vi ser inga problem med pristryckande köttlager. Prisuppgången i Danmark är glädjande nyheter för kommande veckorna.
Danish Crown. Priserna stiger på skinka på alla marknader, utom den engelska. Även bog och charkråvara stiger i pris. Fortfarande säljs dock ganska små mängder till Tyskland.
Baconmarknaden är stabil efter prishöjningarna för mars. Marknaden är inställd på ytterligare höjningar för aprilkontrakten.
Den japanska marknaden håller nu på att smälta den senaste tidens prishöjningar och efterfrågan är därför f n lugn.
Den ryska och övriga östeuropeiska markanden är oförändrad även denna vecka. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige höjs 60 öre.

Smågrispriserna vecka 11
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 25 öre för Bis Plus till13.50 kr, 20 öre för Bis till 12.85 och 20 öre för Bas till 11.90 kr. Nyavvanda plus 50 öre till 26.10 kr.
Priset på KRAV-smågrisar är oförändrat och är för Bis Plus 23.55 och KRAV Bis 22.85 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 20 öre till 13,75 kr/kg och KLS Grund med 18 öre till 13,10 kr/kg. Inget marknadsavdrag. Balans mellan tillgång och efterfrågan.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 5 dkr för 7-kilosgrisar och ekogrisar, 9 dkr för 30-kilosgrisar och 6 dkr för ekogrisar. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 190 dkr (235 skr), 30 kg 330 dkr (409 skr)
SPF+MYC 7 kg 195 dkr (242 skr) 30 kg 335 (415 skr)
SPF 7 kg 199 dkr (247 skr) 30 kg 339 dkr (420 skr)
Økologi 30 kg 483 dkr (599 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Smågrismarknaden är i stort sett i balans, underskottet är 1 600. Marknadsavdraget tas bort helt. 10-kronan för extrainsatta marknadsåtgärder tas bort.
-Vi har stor nyanmälan av smågrisar, men också bra försäljning. /LG

 Nyheter
Två ytterligare besättningar i Sydsverige har fått PMWS
Två ytterligare besättningar, en avelsbesättning i Skåne och en nybyggd besättning i Blekinge konstateras ha PMWS. Antalet fall är nu fem i Sverige (sekundärsmittan till slaktsvinsbesättningar räknas inte som nya fall).
-Vi ser fortfarande inga samband mellan besättningarna, om vi undantar avelsbesättningen som levererat djur till prövningsstationen i Månseryd, säger veterinär Per Wallgren, SVA. Avelsbesättningen har varit misstänkt en längre tid och har varit avstängd från leveranser. Men vi tror inte att Månseryd fått smittan från den avstängda avelsbesättningen.
-Åter igen är det en nybyggd större smågrisproduktion som drabbats, den i Blekinge. Nybyggnation eller större förändringar är en gemensam nämnare, säger Per, men vi kan inte räkna ut vad som kan vara problem med det. Månseryd är nybyggd, en av de två stora skånska besättningarna är nybyggd, den andra utbyggd. Och nu är ytterligare en nybyggd till synes perfekt besättning i Blekinge smittad. Den serobesättning i Norge som smittats är också nybyggd och näst intill en kopia av den nybyggda skånska besättningen.
-Det närmaste samband jag kan se är överskott på smågrisar som gjort det trångt i stallarna, kärv ekonomi som inneburit genvägar i produktionen, samt ev nystartproblem med det kända problemet med hög andel andragrisande suggor. När systemet spårar ur p g a många andragrisande suggor är det svårt att hålla på omgångsuppfödningen och andra viktiga punkter i ”den svenska modellen”, säger han. /LG

Undvik tillväxtboxar som kräver blandning av djur
Per tycker också att vi ska peka på risken med tillväxtboxar där man blandar djur. Det är vanligt i Danmark att tillväxtboxarna är för 15 – 18 smågrisar och således kräver att grisar blandas. Systemet har blivit vanligt även i Sverige. Blandningen innebär extra belastning i känsligt skede för smågrisarna. Traditionellt har vi i Sverige förflyttat kullarna hela. Några extra tillväxtboxar behövs nog i de nya systemen för att minska riskerna, säger han.
-Håll strikt på den svenska modellen, det är fortsatt bästa rådet för att minska risken för PMWS, säger Per Wallgren. /LG

Rykten avfärdas
-Det finns inga kopplingar till den danska importen av dansk sperma för test av charkgrisen, understryker än en gång Per Wallgren. Vi har fortsatt nysta i varenda uppslagsände som rör den importen, men det finns inget samband, säger han. Ingen smittad PMWS-besättning har rekryterat eller haft kontakt med sådana grisar eller testbesättningar, säger han.
-Drag och släpp-utgödsling efter dansk modell förekommer också i ryktesfloran som orsak. Det finns smittade besättningar med detta system, men andra har det inte, konstaterar han. /LG

Annelövsgrisen AB ny ägare till Videlund
AB Annelövsgrisen har köpt fastigheten Videlund på 70 ha av Ingemar Lennartsson och det konkursdrabbade driftsbolaget Videlunds Svingård AB. Sammanlagda köpeskillingen är 17 250 000 kr, fördelat på 8,5 mkr för konkursboet och resten för fastigheten, m m. Annelövsgrisen AB ägs av Bengt Hellerström och Kent Nilsson. Kent har f n 85 suggor i FTS-stallar.
Det blev en ovanligt långdragen försäljning, beroende på komplicerade överlåtelseförhållanden med både vanlig fastighetsöverlåtelse och konkursförsäljning, säger konkursförvaltaren Ingmar Grönwall, som är glad över att det blir fortsatt grisproduktion på enheten och att de flesta jobben är räddade. Köparna övertar 11 av de 17 tidigare anställda.
-Planerna är att dra ner produktionen till 900 suggor och integrera så mycket som möjligt, säger Bengt. Många investeringar är gjorda, men det krävs ytterligare, framför allt för slaktsvinsproduktionen. Ev blir det även slaktsvin hos Kent i hans FTS-boxar.
Både Ingmar Grönwall och Bengt Hellerström vill gärna att vi berömmer personalen för att de hållit produktionen bra igång under den turbulenta tiden. Bengt ger även advokat Grönwall en eloge för sättet att förvalta grisföretaget! /LG

Dansk riskerar miljonböter för 14 000 för många slaktsvin
En grisuppfödare på Fyn i Danmark riskerar böter på miljonbelopp för uppfödning av fler grisar än tillåtet. Polisen har beräknat överproduktionen till 14 000 under 2002 och 2003. Källa Fyns Stiftstidende.

Företagsnytt
Funki Tech A/S sålt till Durofarm-Faaborg A/S
Funki Tech A/S, som omfattar Funkis verksamhet med stallteknik, har sålts till Severin Ahlmann Holding GmbH. Det köpande företaget ingår i ACO-koncernen, som bl a äger det danska stallteknikföretaget Durofarm-Faaborg A/S, som är en av leverantörerna till Funki Tech A/S. Köpesumman är 23 milj dkr. Samtidigt övertar köparen en skuld på 42 milj dkr.
Funki A/S äger även Funki Manura A/S, som arbetar med gödselseparation, och en industriegendom i Vildbjerg. Dessa ska också säljas. Värdet av dessa tillgångar täcker inte aktiekapitalet och alla utestående konvertibla obligationer, varför Funki A/S och Funki Manura A/S ansökt om betalningsinställelse och att handeln med aktierna stoppas. Källa: Funki, meddelande till Köpenhamns fondbörs. /LG

Chefsveterinär kompletterar GD i Jordbruksverket
Generaldirektör Mats Persson tillsätter nu en ny ledning för Jordbruksverket. Ledningen, som tidigare bestod av enbart generaldirektören, kompletteras med en planeringschef, en chefsveterinär och en chefsekonom.
-Med vår omfattande och mångfacetterade verksamhet behövs djup kompetens i ledningen, säger han. Källa: Jordbruksverket. /LG
 
Agenda
VIV China skjuts upp till 7 – 9 september p g a fågelinfluensan
Den kinesiska utställningen VIV China skjuts upp till 7 – 9 september och hålls då i Changhai. Orsaken är fågelinfluensan i Asien. Utställningen skulle ha hållits 21 – 23 april i Peking. Källa: VIV, pressmeddelande. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.