@-GRIS 8 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Grispriserna vecka 11, uppdatering
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar i spännvidd.
11.30 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.10 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.70 kr.
10.10 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.10 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.10 kr. Alviksgården
10.10 kr.
Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Norden och övriga Europa
(OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra rakt av, bl a beroende på olika betalningssystem).
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004).
10.40 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Suggor över 129,9 kg 6.30 dkr, drygt 7.80 skr.
10.25 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.11 euro.

Övriga Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.20 kr.
12.70 kr Tyskland oförändrat 1.38 euro
10.70 kr Holland +0.005 till 1.162 euro
10.60 kr Frankrike +0.003 euro till 1.15euro
9.70 kr Belgien + 0.07 euro till 1.05 euro
9.30 kr Italien –0.007 euro till1.011 euro

Agenda
Foodexpo/Nordbag i Herning mässcenter 28 – 31 mars
Livsmedelsmässan Foodexpo hålls i mässhallarna i Herning, Danmark 28 – 31 mars med 400 utställare på 40 000 kvm. Mässan omfattar alla branscher inom livsmedelstillverkning, handel, teknisk utrustning, butiker restaurang och service. Mer info: www.foodexpo.dk

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.