@-GRIS 11 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Danska slaktsvinspriset upp 20 danska öre (ca 25 svenska) till 8.60 dkr (10.60 skr)

Slaktsvinspriserna fortsätter uppåt i Danmark även nästa vecka, nu med 20 danska öre (25 svenska) till 8.60 dkr (ca 10.60 skr).

Tyskland, Belgien och Italien har oförändrat medan priserna går fortsatt uppåt i Frankrike och Holland.

Smågrispriset i Danmark går upp 4 dkr för 7-kilos och 9 dkr för 30-kilos.

Läs om de nordiska grispriserna och senaste nyheterna i @-GRIS morgon!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050