@-GRIS 14 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Grispriserna vecka 12, uppdatering
SLP höjde idag slaktsvinspriset till 10.30.
Futurespriserna i Hannover har fortsatt upp sedan i torsdags med 15 – 25 öre under första halvåret, men är mer eller mindre oförändrade resten av året.
Svenska kronan har fortsatt försvagas mot de flesta valutorna. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 12
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
Alla har inte satt priset ännu. Ev ändringar meddelas på måndag.
11.30 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.35 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.10 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.70 kr.
10.10 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.10 kr. Alviksgården.
10.10 kr.
Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp ytterligare 20 danska öre till 8.60 dkr. Vid dagens kurs nära 1.24 är noteringen 10.65 skr. Suggor över 129,9 kg går upp 20 öre och betalas med 6.50 dkr, drygt 8.05 skr.
23.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,77 nkr x kurs 1.08.
10.25 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.11 euro.
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004).

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.20 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
12.70 kr Tyskland oförändrat 1.38 euro.
11.50 kr Holland +0.005 till 1.253 euro.
10.40 kr Frankrike -0.007 euro till 1.133 euro.
9.40 kr Belgien oförändrat 1.02 euro.
9.40 kr Italien +0.012 euro till1.023 euro.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.