@-GRIS 18 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 20 öre på måndag

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset med 20 öre på måndag och suggor med 40 öre.

Danska slaktsvinspriserna är oförändrade nästa vecka.

Tyskland oförändrat, Holland och Frankrike har sänkt, Belgien och Italien har höjt.

Mer om grispriserna och senaste nyheterna i @-GRIS senare i dag!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050