@-GRIS 19 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 13
Swedish Meats höjer slaktsvinspriset med 20 öre nästa vecka och suggpriset 40. Hos övriga slakterier är strategin olika. En del höjer 20 öre och andra säger att man höjde förra veckan och att övriga nu kommit i fatt. Notera nu att Swedish Meats och flertalet privatägda slakterier har samma grundpris.
I Danmark är både slaktsvinspriset och smågrispriset oförändrat. Tyskland har också oförändrat. Holland och Frankrike sänkte i veckan och Italien och Belgien höjde. Finland höjer 2 cent (knappt 20 öre) nästa vecka. Norge har oförändrat.
Swedish Meats höjning nästa vecka beror dels på höjningar av köttpriserna på markanden, men mest på förväntade höjningar. Marknaden bedöms nästan samstämmigt hos slakterierna som fortsatt ganska trög, men prishöjningar väntas framöver både av säsongmässiga skäl och p g a olika marknadsåtgärder. Prishöjningar på köttdetaljer börjar slå igenom på marknaden och fler prishöjningar på olika detaljer är på gång, enl Peter Rasztar, som förutskickar en höjning av partipriset vecka 14. Därmed bör skapas utrymme för ännu ökat slaktsvinspris, osv.
Raset för kronkursen är också en motor för prisökning. En dansk krona kostar idag drygt 1.24 och har varit uppe i nära 1.25 under veckan. Euro kostar nära 9.25, dollar nära 7.47 och låg ännu högre under veckan, pund 13,70 och en norsk krona drygt 1.08.
På futuresmarknaden i Hanover ligger grispriserna över förra fredagens priser de närmaste månaderna, senare under året ganska lika, eller t o m lägre än förra fredagen. I mars + 50 öre, april + 35 öre, maj + 17 öre, medan exempelvis december är oförändrat. Aprilpriset är samma som tyska priset idag, ca 13 kr. Sedan faller priserna varje månad ned till 11.95 i oktober.
Till slut kan vi konstatera att EU har slopat exportbidraget för griskött i förtid, eftersom det inte behövs när medelpriset i EU nått  12.50 kr. Men vi borde väl fått behålla det i Sverige, som tills i dag har 10.10 kr!! Varför inte, när Finland får behålla sitt nationella bidrag till grisproduktionen tills 2007?
Hur var det mottot för den nya kampanjen var, jo Lika Villkor! /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 13
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.30 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.55 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.10 kr.
10.30 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.30 kr. Alviksgården

Sätter priset på måndag (uppdaterad @-GRIS kommer vid väsentlig förändring):
10.30 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.10 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat. Vid dagens kurs 1.24 är noteringen 10.65 skr. Suggor över 129,9 kg betalas med 6.50 dkr, drygt 8.05 skr.
23.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,77 nkr x kurs 1.08.
10.45 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset har höjts 2 cent till 1.13 euro.
10.80 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004).

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.25 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
13.05 kr Tyskland oförändrat 1.41 euro
11.40 kr Holland +0.02 till 1.232 euro
10.35 kr Frankrike -0.007 till 1.118 euro
9.70 kr Belgien +0,03 till 1.05 euro
9.45 kr Italien +0.012 euro till1.023 euro

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: - Vi har fått igenom en del prishöjningar på marknaden, men det är fortsatt trögt. Framför allt ser vi möjlighet till prishöjningar framför oss, vilket gör att slaktsvinspriset kan höjas.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. -Det blir allt fler positiva signaler på marknaden, prisbilden rör sig uppåt i alla led. 400 grisar är överstående i dag, vilket är praktiskt taget balans.
SLP, Peter Johansson: -Försäljningen rullar på, men marknaden är fortsatt trög. Vi har gott om grisar, men ingen kö. Slakten har ökat 5 % fram till v 9. Slaktökningen är välkommen och vi har ambitionen att slakta ännu mer under 2004.
Sydkött, Rolf Olsson: -Slaktanmälningarna går ned, tillgång och efterfrågan går jämt upp nästa vecka. Försäljningen går betydligt bättre, men något måste hända för att vi ska få upp priserna.
Atria, Juha Gröhn: - Marknadssituationen har förbättrats och priset har höjts 2 cent.
Danish Crown. P g a utbudet av skinka från Danmark begränsades, lyckades det att hålla skinkpriset oförändrat. För bog och charkråvara kunde också priserna hållas uppe, dels genom att begränsa utbudet, dels skeppa en hel del till Japan.
Den brittiska baconmarknaden är stabil, men aningen nervös p g a stora utbud från svinländer på kontinenten. Efterfrågan är fortsatt god från Japan, Östeuropa och Ryssland. /LG
 
Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat. Höjning aviserad till vecka 18.

Smågrispriserna vecka 13
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 40 öre för Bis Plus till14.15 kr, Bis till 13.50 och Bas 35 öre till 12.50 kr. Nyavvanda plus 60 öre till 27.15 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 35 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.05 och KRAV Bis 23.35 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 40 öre till 14.40 kr/kg och KLS Grund med 39 öre till 13.74 kr/kg. Inget marknadsavdrag. Marginellt överskott på smågrisar.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 194 dkr (240 skr), 30 kg 339 dkr (420 skr)
SPF+MYC 7 kg 199 dkr (247 skr) 30 kg 344 (427 skr)
SPF 7 kg 203 dkr (252 skr) 30 kg 348 dkr (432 skr)
Økologi 30 kg 490 dkr (608 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Det är nu ett litet underskott på smågrisar. Bra tillgång och efterfrågan.
-I nästa veckas prisuppgång ingår en balansprisrevidering. Balansprocenten ökar 0.3 procentenheter till 38,9 % för Bis Plus och till 37,1 % för Bis och till 34,4 % för Bas. Sammantaget har slaktgrisproduktionens intäkter ökat, men även kostnaderna. I kalkylen har slaktsvinsfodret gått upp nära 12 öre sedan senaste revideringen i slutet av förra året. Även suggfoder och smågrisfoder har ökat i pris. /LG
 
Nyheter
Peter Rasztar: Grisköttpriserna ska upp inför påsken!
-Vi försöker pressa upp priserna, men vi har knappast fått igenom något av den förra partiprishöjningen, säger Peter Rasztar. Inför påsken ska vi försöka få upp priserna och vecka 14 kommer en ny partiprishöjning och höjda priser på detaljer. Vi har inte bestämt hur mycket, men vi ska testa hur mycket vi kan få igenom.
Peter tror att det främst är två orsaker till det låga grispriset i Sverige. Det finns dels stora svenska lager som trycker marknaden, dels finns kontrakt på importerat griskött som fortfarande gäller.
-Jag gissar att kontrakten ligger på oförändrat pris under februari och mars. Under den tiden är det fortsatt trögt på marknaden. Med de nuvarande högre priserna utomlands bör rimligtvis de nya kontraktspriserna bli högre. Av helfall kommer en del in från Finland, men är inte av stor betydelse för grisköttpriset.
-Men även om priserna är högre utomlands, är självförsörjningsgraden i EU på 107 %. Det finns således gott om griskött både i Sverige och utomlands. /LG

Swedish Meats exporterar levande grisar till Tyskland
-Sedan 5 – 6 veckor exporterar Swedish Meats ca 200 levande slaktsvin per vecka till Tyskland, där grispriset är högre än i Sverige. 2 – 3 000 grisar väntas bli exporterade i den här omgången, säger Peter Rasztar, Swedish Meats.
-Vi vill testa hur exporten till Tyskland fungerar, säger han. Hur avräkningsprissystemet fungerar, vilka slaktvikter man vill ha, osv.
-Våra högre slaktvikter verkar passa tyska slakterierna bra. Vi har högre slaktvikter än danskarna. Vid nuvarande skillnader i avräkningspris mellan Sverige och Tyskland går exporten med vinst.
-Ett par, tre tusen grisar per vecka när vi slaktar 40 000 grisar per vecka spelar emellertid ingen större roll för att minska överskottet på griskött i Sverige, men det är ett bidrag tillsammans med andra åtgärder, säger han. /LG

Branschproblem och låga grisköttpriser på regionmötena
-De två stora debattämnena på regionmötena, som nu pågår, är dels de låga grispriserna, dels förädlingsbranschens strukturproblem, säger Peter Rasztar. Vi har för många slakterier som slaktar för litet antal grisar. Slakterierna tjänar inga pengar. Inte heller styckare och charktillverkare tjänar pengar.
-Vi har företag som går på knäna i vidareförädlingsbranschen och backar ur redan på nuvarande prisnivå för grisköttet, säger han. De står hellre stilla med knivarna, än styckar. Eller ser sig om efter billigare importkött. /LG

Riskfond kan förhindra onödig spridning av nya sjukdomar
-De svenska grisuppfödarna behöver en riskfond som ger veterinärerna handlingsfrihet att snabbt och utan tanke på de ekonomiska konsekvenserna slå ut en besättning som fått en ny sjukdom, föreslår Johan Andersson, Swedish Meats. Hela svenska grisproduktionen skulle bli säkrare med en sådan fond. Förslagsvis kan 50 öre per gris avsättas till fonden.
-Jag syftar nu inte på PMWS, säger Johan, den sjukdomen får vi troligtvis leva med. Men det kan komma nya sjukdomar som hotar oss och då behöver vi en ekonomisk resurs utöver försäkringsskyddet, en resurs som står till förfogande efter snabbt beslut. QG, Avelspoolen, Sveriges Grisproducenter skulle förslagsvis vara förvaltare av fonden och ta beslut om ev användning. /LG

Finska grisuppfödarna får fortsatt nationellt stöd
I tisdags meddelade EU att Finland får fortsätta betala ut nationella stöd till lantbruket i södra Finland utöver EU-stöden, men att stödet ska minska och kan i värsta fall upphöra 2007. Stödet uppgår till 5,9 miljarder, varav 3,9 miljarder till djurproduktion och grönsaksodling och 2 miljarder till spannmålsodlingen. Dessutom kan finska staten betala stöd för modernisering av byggnader o dyl. Norra Finland har motsvarande och högre stöd från EU. Källa: Landsbygdens Folk. /LG

Stor ökning av överklagade grisutbyggnader i Danmark senaste åren
2003 inlämnades 290 överklaganden som rör djurhållning till Naturklagenævnet. De flesta rörde svinutbyggnader. Jämfört med 2001 är det en ökning med 79 %.
Endast 10 – 12 % (att jämföra med 15 % totalt) av överklagandena fick gehör, eftersom de flesta var uttryck för desperation och endast ett fåtal hade juridisk grund. Källa: Miljöministeriet, Danmark.
Exempel på överklagande kan tas ur dagens tidningar. En grisfarm för 24 000 smågrisar ska uppföras bredvid ett hem för handikappade, bl a med astmaproblem. Gödselbrunnen på 4 000 kbm läggs 150 meter från behandlingshemmet. Källa: Politiken. /LG

För dyr kastrering för småbesättningar i Norge
I Norge kastrerar veterinärer smågrisar, med föregående bedövning. Det fungerar bra när besättningarna är så stora att veterinären kan gå på timtaxa, men för småbesättningar med styckeprisbetalning blir det för dyrt. Norsvin agerar för att få ner kostnaderna. Källa: Norsvins årsberättelse. /LG

Danish Crown skaffar hjärtstartare vid alla anläggningar
Danish Crown ska som första stora företag i Danmark anskaffa bärbara hjärtstärtare på alla 50 anläggningarna, som snabbt kan återuppliva medarbetare som får hjärtstillestånd. Källa: JyllandsPosten. /LG

Flugor för med sig campylobacter till kycklingarna
Det är flugor som smittar ner kycklingar med campylobacter. 8,2 % av fångade flugor var infekterade och kunde sprida smittan. Ett nytt koncept till bekämpning ska därför inledas i sommar i samarbete mellan forskare och kycklinguppfödare. Flugorna söker näring och kläckningsplats på gödsel och både produktionsdjur och andra djur kan utskilja campylobacter. Källa: Danska födevareministerns externa veckobrev. /LG

Privata slakten ökar i Norge
216 554 ton av olika djurslag slaktades i Norge 2003. Andelen privatslakt blev 24,8, en ökning med 0,8 procentenheter eller 2 000 ton. Marknaden ökade endast 1 000 ton.
Av den ökande grisslakten tog privatslakten 7,0 % och andelsslakten 0,4. Privatslaktens medelgris vägde 81,1 kg och andelsslaktens 78,8, en ökning  med 0,6 resp 1,2 kg. Källa: Norsvin. /LG

EUs exportstöd för griskött togs bort i tisdags
EU-kommissionens förvaltningskommitté för griskött beslöt i måndags att med verkan från 16 mars ta bort exportstödet för griskött. Det behövs inte längre, anser man, då medelpriset på griskött i EU ökat nästan 20 % till 1,35 euro (12.50 kr). Exportbidrag har beviljats för 68 000 ton.
Kommentar: Bidraget infördes i mitten av januari och var tänkt att behållas till sista mars för att sätta fart på marknaden, men det visade sig inte behövas (mer än i Sverige!).  /LG

Jordbruksverket överklagar salmonelladomar
Jordbruksverket överklagar till kammarrätten fem domar från länsrätten i Jönköpings län angående utbetalning av ersättning på grund av sommarens utbrott av salmonella som orsakades av foder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping.
Det gäller mål där djurägare överklagat Jordbruksverkets krav att djurägaren för att kunna få preliminär ersättning måste överlåta sin fordran på Lantmännen till staten. I domarna säger länsrätten att Jordbruksverket inte har rätt att ställa den typen av villkor för utbetalning av ersättning. Källa: Jordbruksverket. /LG

Norsk lantbruksprofessor spår familjejordbrukens död
Den även här i Sverige kände norske byggnadsprofessorn Lasse Gravås vid Norges Lantbrukshögskola sa i ett föredrag vid Tolga i Norges fjällvärd att familjejordbrukets dagar snart är räknade, även i Norge. Familjejordbrukarna har inte en chans på den hårdnande marknaden och den som vill överleva måste satsa på lönsamhet, mekanisering och stordrift.
-Har jag sagt det här för två år sedan, har det varit att svära i kyrkan. Men utvecklingen går med stormsteg och nu måste vi utveckla, sa han.
Det är inte försvarligt att bygga för 15 – 20 kor. Byggkostnaderna nästan halveras per ko när vi bygger för 40 kor och arbetsinsatsen likaså. Källa: Arbeidets Rett.
Kommentar: Det är som synes viss skillnad på byggnationens storlek i Norge och Sverige. Men den ekonomiska problematiken för familjejordbruket är den samma. /LG

Företagsnytt
Skov utvecklar ventilations-IT i Indien
Danska Skov ska utveckla ventilationsteknik i Indien. Grundläggande system för ventilationsstyrningen utvecklas i Danmark, medan mer rutinpräglade underliggande funktioner och menyer utvecklas i Indien. Avdelningarna i Danmark och Indien kommunicerar med varandra som om de jobbar på samma kontor. /LG

6,75 % i återbäring till hypoteksmedlemmarna
Landshypotek redovisar ett rörelseresultat på 167,9 (256,2) mkr för 2003. Styrelsen föreslår att 93,6 % (62,3) av överskottet, motsvarande 157,3 (159,4) mkr, återgår till medlemmarna. /LG

Live Høystad fortsatt ordförande för Norsvin
Norsvins styrelseordförande sedan juni i fjol, Live Høystad, fick alla rösterna vid valet av ny ordförande vid årsmötet 12 – 13 mars. Dessutom många uppskattande ord för sitt arbete.
Live blev ordförande efter oenighet om bildandet av Nordic Avel, där Norsvin hoppade av samarbetet i sista stund.
Norsvins styrelse består nu av Live Høystad, Oppland, Anders Østby, Akershus, (vice), Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag, Willy Finnbakk, Rogaland, John Olav Husabø, (repr fr Norsk Kjøtt), Håvard Tajet och Målfrid Narum (representanter för anställda). Källa: Norsvin. /LG

Swedish Meats nya korvcenter i Linköping invigt
Swedish Meats vd Peter Rasztar invigde 18 mars den renoverade charkfabriken i Linköping genom att klippa ett band av flätad prinskorv. Kostnaden är 70 mkr, varav hälften för ny utrustning. Kapaciteten ökar 3,5 milj kilo till 15 milj kg per år, eller 300 ton per vecka. /LG

Agenda
100 ekipage visar jordbearbetning på 80 hektar vid AgriMark 4 – 5 maj
Nordeuropas störste praktiska maskindemonstration med 50 företag och 100 maskiner på 80 hektar hålls 4 – 5 maj vid Aldumgård, Hedensted, Danmark. Det är nedmyllning av gödsel, jordbearbetning (även reducerad), sådd, bekämpning, spårföljning, m m. Bl a visas funktionen hos olika gödselmyllare.
Det går tåg från Hässleholm direkt till demonstrationen. Läs mer: www.lr.dk/bygningerogmaskiner/diverse/agrimark_2002.htm

Visning av gödselbassänger och spänntak 24 mars i Kvidinge, se bilaga
MPG Miljöprodukter visar jorddammsbassänger av duk för gödsel, m m, i Kvidige 24 mars. Samling vid Håkan Bengtssons satellitbassäng kl 10. (Väg 21 vid monomentet mot Kvidinge, sedan skyltar.) Omröring sker i bearbetningslåda. Därefter visas en betongbassäng med spänntak hos Ola Andersson, Tågarp. Länsstyrelsen informerar om miljöfrågor och kvävevinster. Båda bassängerna är satellitbassänger långt från stallarna. Läs mer: Bifogad pdf.

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.