@-GRIS 26 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 14
Swedish Meats och alla slakterier som hittills satt slaktsvinspriset för nästa vecka har oförändrat pris, liksom Danmark, Finland (undantag Snellmans, som höjer 2 cent) och Norge. Tyskland har också oförändrat, medan Holland och Italien har höjt något och Frankrike sänkt även denna vecka. Man kan säga att hela Europa håller andan inför vårens ankomst med matglada stunder på altanen vid grillen. Uppehållet i den kontinentala prisuppgången på griskött anses bero på kallt väder i större delen av Europa.
Sverige tycks dock ha tappat andan och fortsätter ligga kvar på samma låga pris, jämfört med övriga Europa. Inhämtningen syns ha kommit av sig. Många slaktare talade om möjliga prisförbättringar nästa vecka p g a piggare marknad, men när priset skulle sättas idag konstaterade man att marknaden fortfarande inte tål en höjning. Utsikterna är dock bättre nästa vecka, säger man (även idag). SLP tillhör slakterierna som inte ännu satt nästa veckas pris, ska vi för säkerhets skull tillägga.
Finska Snellman, som är undantaget i den nordiska grisprisligan, höjer till 11 kr för att anpassa priset till de internationella höjningarna. Snellmans har tills nu haft oförändrat grispris på 10.80 kr ända sedan 1 juni 2003, dvs under 10 lågprismånader!
Optimismen finns dock kvar bland de svenska grisproducenterna. Många slutar, men bara under de senaste veckorna har jag talat med 4 – 5 uppfödare med betydande utbyggnadsplaner. Och jag har inte talat med särskilt många totalt. I dag meddelar dessutom grisuppfödarna i Dalarna att man ska hålla ett möte i trakten av Hedemora, som man hoppas ska bli startskottet till 15 000 fler slaktsvin för Siljans Chark, sett på lite sikt. Bara bankerna ställer upp, säger man, och det tror man att de gör om det blir ett vettigt grispris framöver. Jag hoppas de får många uppfödare att komma på mötet!
Futuremarknaden i Hannover har fallit de närmaste månaderna (40, 20, 10 öre) och stigit något (ca 10 öre) i slutet av året under vissa månader.
Kronan har fortsatt försvagas mot flera valutor och idag kostar dollar 7.64 kr. Sannolikt har dollarn stärkts även mot danska kronan, vilket bör pigga upp danskarna. En euro kostar 9.26, pund 13.83, en norsk krona 1.10, medan danska kronan kostar oförändrat drygt 1.24.
Ensilagebalskampanjen utefter vägarna här i Mellansverige, Lika Villkor, övergår nu i Rädda Jobben några veckor. Det står många jobb på spel om det inte blir goda förutsättningar att producera spannmål och grisar även i framtiden (se lantbruksekonom Jonassons prognoser nedan). /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 14
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.30 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.55 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.10 kr.
10.30 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.30 kr. Alviksgården
10.20 kr.
Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Sätter priset på måndag (uppdaterad @-GRIS kommer vid väsentlig förändring):
10.30 kr. SLP. 70 – 94,9 kg
10.30 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat. Vid dagens kurs 1.24 är noteringen 10.65 skr. Suggor över 129,9 kg betalas med 6.50 dkr, drygt 8.05 skr.
23.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,77 nkr x kurs 1.08.
10.45 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset har höjts 2 cent till 1.13 euro.
11.00 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Slaktsvinspriset höjs med 2 cent. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.19 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.25 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
13.05 kr Tyskland oförändrat 1.41 euro
11.40 kr Holland +0.004 till 1.236 euro
10.35 kr Frankrike -0.003 till 1.118 euro
9.70 kr Belgien nytt pris saknas 1.05 euro
9.60 kr Italien +0.015 euro till 1.038 euro

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är fortfarande för mycket griskött på markanden och för hårt tryck från importen för att priset ska kunna höjas.  
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Försäljningen såg bra ut förra veckan, men har doppat något. Vi ser dock fram emot kommande lönehelg och tror att grispriset kan lyftas till vecka 15.
SLP, Peter Johansson: -Försäljningen är hyfsad och vi har inga stora bekymmer med att bli av med varorna. Fryslagret i år är mindre än förra året den här tiden, dvs det är nästan tomt i frysarna.
Dahlbergs Slakteri, Per Olof Dahlberg: -Försäljningen ser ljusare ut i och med att påsken närmar sig.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknadssituationen är som de senaste veckorna, men vi är en vecka närmare bättre priser. Det lättar mer och mer på marknaden och ser ljust ut.
Ginsten, Bengt-Göran Bengtsson: -Vi får ut produkterna, men det är ett jagande och vi får inte det pris vi vill ha ut. Alltså inget riktigt drag i markanden, men vi ser fram emot när vackra vårvädret kommer. Då kommer efterfrågan!
Danish Crown. Marknadssituationen är som föregående vecka. Generellt påverkas grisköttskonsumtionen ii större delen av Europa negativt av det dåliga vädret. Skinkor handlas till oförändrade priser tack vare minskad danskt utbud. Priserna är också oförändrade på bog, karré och charkråvara.
Den brittiska baconmarknaden är under press p g a stora utbud från kontinenten. Det går trögt med nya kontrakt för senare leverans. Japanexporten är hyggligt bra, medan rysslandsexporten är oförändrat osäker. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 14
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 20 öre för Bis Plus till14.35 kr, Bis till 13.70 och Bas till 12.70 kr. Nyavvanda plus 40 öre till 27.55 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 20 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.25 och KRAV Bis 23.55 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 20 öre till 14.60 kr/kg och KLS Grund med 19 öre till 13.93 kr/kg. Inget marknadsavdrag. Marginellt överskott på smågrisar.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 194 dkr (240 skr), 30 kg 339 dkr (420 skr)
SPF+MYC 7 kg 199 dkr (247 skr) 30 kg 344 (427 skr)
SPF 7 kg 203 dkr (252 skr) 30 kg 348 dkr (432 skr)
Økologi 30 kg 490 dkr (608 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Nästan balans på smågrisar, litet överskott. Normal handel. /LG

Nyheter
15 000 nya slaktgrisar målet för nysatsning i Dalarna
En grupp grisuppfödare i Dalarna har tagit initiativ till bildande av ett suggnav med satelliter i Dalarna, som ska försörja Siljans Chark med upp till ytterligare 15 000 slaktgrisar på sikt. Silans Chark slaktar idag 10 000 grisar och två dagar per vecka, men målet är 25 000 för att få ett bra flöde. Avsättningsmöjligheterna finns. Anders Michaelsson, St Skedvi, är intresserad att bli navhållare.
31 mars hålls ett möte, se nedan, där man både vänder sig till nya grisuppfödare och andra som slutat, men som kan starta upp igen. Man ska försöka få till stånd ett garantipris från slakteriet som gör det lättare att planera och få bankerna att ställa upp. /LG

Finskt missnöje med nordiska svinaveln
Vid de finländska svinavelsdagarna i Tammerfors i dag diskuterades bl a svinavelns framtid i Finland. Det finns ett uppenbart missnöje inom branschen och i allra högsta grad bland avelsdjursproducenterna med den roll som HK- och Atriaägda Finnpig tagit på sig inom svinaveln och det hemlighetsmakeri som omger deras verksamhet (bl a inom samarbetet med QG och DanAvl).
En arbetsgrupp bestående av avelsdjursproducenter, Finlands Husdjursavelsandelslag (SKJO), seminorganisationen FABA och representanter från övriga köttförädlingsföretag i Finland har gjort ett förslag till fortsatt avelsarbete i Finland. Det presenterades på avelsdagarna. Mottagandet var positivt. Drygt 40 avelsbesättningar meddelade redan i den provteckning som gjordes på platsen, att man preliminärt vill delta i en ny organisation för verksamheten med avelsdjursprövning.
Avelsdagarna samlade ca 130 avelsdjursproducenter, fackmän och branschintresserade till Tammerfors. /LG

Alla danska grisbesättningar utlagda på internet
Det danska Fødevareministeriet har efter påtryckningar från miljöfolket (och kanske gödselkritiker) fallit till föga för kravet att offentliggöra alla animaliebesättningars namn och adress och produktionsplatsnummer. Fødevareministeriet har därför lagt ut CHR-registret (Centralt HusdyrbrugsRegister) på internet.
Genom att t ex skriva in namn eller adress kan du se uppgifterna om en enskild besättning, eller alla grisbesättningar i området om du skriver in postnummer eller postadress. Bland uppgifterna finns besättningsstorlek med antal suggor och slaktsvin och hur många djur besättningen får ha. Det finns även uppgifter om veterinära problem i besättningen, t ex BVD-status och nivå för salmonella Dublin. Källa: Fødevareministeriet. /LG

Dansk svinordförande frikänd från anklagelse om för många djur i besättningen
Milljöorganisationen Noah har anklagat bl a ordföranden för Landsudvalget for svin, Lindhart B Nielsen för att ha producerat fler grisar än hans koncession medger. Det har varit en intensiv debatt i Danmark senaste månaderna om olovligt stor grisproduktion på många gårdar i förhållande till miljögodkännandena. I en del fall har uppseendeväckande överträdelser skett.
Kommunen har granskat Lindharts besättning, produktionsplatsregistret, slakteriräkningar, bokföring och gödselräkenskaperna och frikänt honom från anklagelserna. Källa: Pressmeddelande, Landsudvalget for Svin.
Kommentar: Enligt CHR-registret hade Lindhart Nielsen 14 maj 2003 en besättning för 525 suggor, gyltor och galtar, 2 500 slaktsvin och 2 000 svin mellan 7,5 – 25 kg, om jag läser registret rätt. Det finns inga veterinära problem. /LG

Gräs på taket till framtidens svinstallar
-För hundra år sedan täckte man taken med växande gräs, torvtak. Det kan vara en taktäckning värd att pröva igen, sa chefskonsulent Tormod Overby vid årsmötet med Landscentret, Byggeri og Teknik, Danmark. Grisstallarna är numera stora som halva fotbollsplaner och taken är inte det vackraste man kan finna i landskapsbilden. Det finns inte heller några oproblematiska tak. Särskilt inte när de blir några år gamla.
-Så varför inte lägga gräs på stalltaken, sa han. Gräs faller väl in i naturen. På köpet blir taket kondensfritt, svalt på sommaren och isolerande mot kyla på vintern.
-Vi ska försöka ta fram ett lämpligt underlag till grästaket och göra försök, sa han vid årsmötet i veckan. Källa: Landscentret. /LG

Grisgödsel kan bli miljövänligaste drivmedlet hittills för framtidens motorfordon
Genom att installera en väteenhet i en befintlig biogasanläggning kan gödsel och slam omvandlas till både väte, biogas och en gödningsprodukt. Inte nog med detta, väteproduktionen ökar den efterföljande biogasproduktionen. Det är institutet Miljø & Ressourcer vid Danmarks Tekniske Universitet som gjort detta tekniska genombrott för att framställa väte i en mikrobiel process med hjälp av organiskt avfall.
Väte utpekas som ersättning för petroleumdrivmedel till framtidens bilar och andra fordon. Det finns redan vätedrivna bilar och bussar på marknaden. Avgaserna från vätedrivmedel är rent vatten, men problemet hittills har varit att tillverkningen av väte är lika miljöskadlig som avgaserna från förbränning av olja. Den nya framställningsmetoden är miljövänlig. Källa: Pressmeddelande, Danmarks Tekniske Universitet. /LG

Nya jordbrukspolitiken lägger en miljon hektar i träda?
Förslaget till ny jordbruksreform enligt svensk modell kan innebära att en miljon hektar läggs i träda och att det i huvudsak är fodersädsodlingen som minskas. I Mälardalen försvinner det mesta av spannmålsodlingen. Det visar en studie som lantbruksekonom Lars Jonasson gjort. EU-reformen kommer att banta jordbruket mer än Omställning 90 och alla tidigare reformer, bedömer han. För lantbrukare som har nötdjur som buskröjare, lönar det sig t o m att köpa vintermat åt djuren.
Brasklapp: Studien är gjord som en framräkning av nuvarande teknik och enligt dagens kostnader. Enskilda ställningstaganden och ny teknik kan ändra förutsättningarna. Källa: Lantmannen.
Kommentar: Vi redogjorde tidigare i @-GRIS för jordbruksrådgivaren Torbjörn Lovangs prognos, som stämmer väl överens med den som Lars Jonasson gör. /LG

Kampanjen Lika Villkor övergår i Rädda Jobben
Nu efter fjorton dagar med slagorden Lika Villkor på ensilagebalar och vagnar utefter landsvägarna, är budskapet Rädda Jobben. Man brukar säga att en bonde ger jobb åt tre andra yrkesarbetare. Lägg sedan till att den bonde som slutar med grisar, växtodling, o dyl, har breda kunskaper och har lätt att få jobb och tar undan jobbet för minst en och kanske två personer, särskilt där det finns möjlighet att ta med sig traktor och maskiner, t ex i kommunalt underhåll.
Vad är en företagsnedläggelse hos Electrolux med några hundra personer arbetslösa, mot den företagsnedläggelse som är på gång i svenskt lantbruk?! /LG

Danskt PMWS-försök med ”svenska modellen”
De rullende Afprøvning ska göra ett försök med att komma till rätta med PMWS i drabbade besättningar genom att testa ”begränsad sammanblandning” av avvanda grisar. Man söker därför besättningar med konstaterad PMWS och dödlighet över 10 %. Man ska se vad sammanhållna kullar innebär i fråga om minskade skadeverkningar vid utbrott. Källa: Danish Crown. /LG

Vem sköter grillen i din familj?
I moderna familjer delar man på hushållssysslorna!? När grillsäsongen startar tar männen över matlagningen – i alla fall grillen. Män sköter grillningen, kvinnor fixar förberedelser. Det har Scan Foods med hjälp av Temo/LUI undersökt. 67 % av männen grillar, medan enbart 14 % av kvinnorna gör det. 50 % av kvinnorna anger att de står för förberedelserna, till exempel marineringen. Det är betydligt färre män (31 %) som står för förberedelserna av köttet för grillningen.
Marinerat kött är fortfarande - utan tvekan – favoriten att grilla. 94 % uppger att de brukar grilla marinerat kött. Tvåa är kyckling eller annan fågel (60 %) och på tredje plats kommer milda korvar och sedan kryddiga korvar.
Kommentar: Det som förvånar mig mest i undersökningen är fågel 60 %. Jag skulle gissa på korv som klar tvåa!
 
Företagsnytt
Avelspoolens semin ökade 22 % under februari
Seminanvändningen inom Avelspoolen har ökat 16 % under årets två första månader och hela 22 % under februari. Februarisiffran beror dels på att februari hade en måndag mer än föregående år, men i övrigt anses ökningen mest bero på övergångar mellan seminföretagen vid årsskiftet. Det kan också, enligt bedömare, finnas inslag av rädsla för PMWS, efter utbrotten vid prövningsstationen Månseryd och i södra Sverige. Källa: Avelspoolen. /LG

Funki har bytt namn efter ägarskiftet
Funki Tech A/S heter nu ACO Funki A/S, sedan det tyska företaget Severin Ahlmann Holding GmbH tagit över. Funki Manura A/S, som tillverkar gödselseparatorer, ska heta Manura A/S. Källa: Børsen. /LG

KRAVs lantbruksavdelning får ny chef
Eva-Lena Rådberg tillträder som chef för KRAVs lantbruksavdelning19 april. Hon har arbetat på KRAV sedan 1994 och har de senaste åren innehaft tjänsten som chef för avdelningen fältkontroll. Den tjänsten kommer Marc Wester att överta. Lantbruksavdelningens nuvarande chef Staffan Sjödén slutar för att jobba på sin gård. Källa: KRAV. /LG

Agenda
Upptaktsmöte för svinsatsning i Dalarna 31 mars
31 mars kl 13 hålls ett möte i Arkhyttans bystuga, mellan Hedemora och Falun, där planerna ska läggas fram för en utvidgad grisproduktion i Dalarna. Bl a planeras ett nav med satelliter.
Medverkande är bl a Dag Skure, Mycklinge Suggring, Västerås, byggrådgivare Conny Nylin, LRF Konsult, och Torgny Eriksson, Swedish Meats. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.