@-GRIS 29 mars 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Grispriserna vecka 14, uppdatering måndag
Grispriset ned nästan 40 öre i Tyskland!
Den tyska slaktsvinsnoteringen föll idag med nästan 40 öre till 1.37 euro, 12.65 skr. Även franska grispriset har gått ned något, med 0.003 euro till 1.109 euro, som är 10.25 skr. I övrigt är de internationella priserna oförändrade och även alla svenska priser.
Det tyska grispriset har legat stabilt en tid, efter en kraftig uppgång som även danskarna hade svårt att följa med på. Senaste veckorna har oroande tecken synts på EU-marknaden och Danish Crown har meddelat att man hållit igen på utbudet på vissa köttvaror för att stabilisera grisköttmarknaden. Kyligt väder i större delen av Europa kan ha medverkat till låg försäljning.
SLP och Ugglarp satte sina slaktsvinspriser oförändrade i dag. Peter Johansson såg en viss optimism i slutet av förra veckan, men konstaterar idag att den svenska markanden inte bär en höjning, hur angelägen den än är. Partipriset måste bana vägen, säger han. Marginalerna i slakten är klart lägre nu än tidigare år.
Johan Andersson säger att Swedish Meats trots det just nu låga grispriset har haft en genomsnittligt bättre prisnivå sett över tiden, jämfört med den danska.
-Om Swedish Meats ”kopierat” det danska grispriset rakt upp och ned vecka för vecka under fjolåret och vi sedan korrigerat för danskarnas efterbetalning och Swedish Meats prestationstillägg, då har det svenska grispriset varit klart bättre än det danska, säger han.
-Med danskt grispris i Sverige har Swedish Meats gått med 250 mkr i vinst i fjol och vi har kunnat lämna 1 kr per kg griskött i efterlikvid, konstaterar han.
-Problemet nu är att vi håller på att konkurrera ihjäl oss själva inom landet genom att ständigt bjuda under varandra när vi säljer till livsmedelskedjorna, säger han.
Dahlbergs Slakteri betalar fortsatt 10.30 kr och inte 10.20 som felaktigt angavs i fredags. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 14, uppdaterat
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.30 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.55 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.10 kr.
10.30 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.30 kr. Alviksgården
10.30 kr.
Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.30 kr. SLP. 70 – 94,9 kg
10.30 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat. Vid dagens kurs 1.24 är noteringen 10.65 skr. Suggor över 129,9 kg betalas med 6.50 dkr, drygt 8.05 skr.
23.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,77 nkr x kurs 1.08.
10.45 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset har höjts 2 cent till 1.13 euro.
11.00 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Slaktsvinspriset höjs med 2 cent. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.19 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.25 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
12.65 kr Tyskland –0.040 till 1.27 euro, sänkt idag
11.40 kr Holland +0.004 till 1.236 euro
10.35 kr Frankrike -0.003 till 1.109 euro, sänkt idag
9.70 kr Belgien oförändrat 1.05 euro
9.60 kr Italien oförändrat 1.038 euro

Smågrispriserna vecka 14, uppdaterat
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 20 öre för Bis Plus till14.35 kr, Bis till 13.70 och Bas till 12.70 kr. Nyavvanda plus 40 öre till 27.55 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 20 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.25 och KRAV Bis 23.55 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 20 öre till 14.60 kr/kg och KLS Grund med 19 öre till 13.93 kr/kg. Inget marknadsavdrag. Marginellt överskott på smågrisar.
Ugglarps Slakteri. Smågrispriset höjs 20 öre. Ugglarps Särklass 14.35 kr, Ugglarpsgrisen 13.35 kr.
SLP. Smågrispriset höjs 20 öre. SLP+ 14.45 kr, SLP 13.45 kr, Treras 12.95 kr
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 194 dkr (240 skr), 30 kg 339 dkr (420 skr)
SPF+MYC 7 kg 199 dkr (247 skr) 30 kg 344 (427 skr)
SPF 7 kg 203 dkr (252 skr) 30 kg 348 dkr (432 skr)
Økologi 30 kg 490 dkr (608 skr).

Nyheter
Bygglant och Simia presenterar modulstall för ca 3 000 kr per slaktsvinsplats
Bygglant och Simia presenterar 16 april ett modulstall för drygt 3 000 kr per slaktsvinsplats inkl inventarier. Stallet har fribärande takstolar, platt innertak och är 20,3 m brett med 4 boxar i bredd och enkel skiljevägg i mitten och sektionerat. Stallet är tänkt för 720 till 1 600 djur, beroende hur många moduler som önskas.
-Inget har prutats på djurvälfärden, men något på övriga utrymmen och materialen, säger Carl-Gustav Olofsson, Bygglant. Läs mer: GRIS.

Bygglant tar över agenturen för Faust gårdspannor 1 april, K Teknik AB servar
K Teknik överlåter 1 april agenturen för Faust gårdspannor, pellets- och spannmålsbrännare. Kjell Brunåker följer med till Bygglant och blir marknadsansvarig. K Teknik överlåts till Mattias Brunåker och Jonas Jansson, som bildar K Teknik AB. Det bolaget ska installera både Faust och andra pannor, för Bygglant och andra uppdragsgivare. /LG

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050