@-GRIS 2 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 15
Det är snart påsk, solen skiner, vi närmar oss grillsäsongen! Det är tre mycket positiva faktorer för grisproduktionen, med ökade förutsättningar till bättre grispriser. Första steget kommer på måndag, plus 20 öre. Swedish Meats, SLP, Sydkött, Skövde och Dalsjöfors har alla beslutat om 10.50 kr nästa vecka och de övriga torde inte ha så mycket annat att välja på måndag. KLS har beslutat höja 20 öre till 10.75. Slaktkalkylerna är fortfarande dåliga och marknaden ”bättre” men inte helt bra. Slakterierna höjer således grispriset på förväntade prisförbättringar.
Rabatterna på grisköttet (läs partiprislistan) är praktiskt taget borta och den tidigare partiprishöjningen har således äntligen fått genomslag. Swedish Meats höjer därför partipriset på helfall med ytterligare 40 öre på måndag och slaktdetaljerna följer med.
Tonerna är dock nedåt i Tyskland, där man sänkte grispriset med nästan 40 öre med verkan från i torsdags. Oväntat med tanke på nalkande grillsäsongen, men toppriser brukar ge rekyl och dessutom har vädret inte varit bra på kontinenten. Mer sol behövs där också.
Danska suggpriset följde med tyska priset något, vilket anses bero på den stora exporten av levande och slaktade suggor till Tyskland. Danska slaktsvinspriset klarade sig dock och är nu fastlagt oförändrat under två veckor p g a påskhelgerna.
Danska slakterierna är sedan en tid i farliga motsättningar med slakteriarbetarna. Det är avtalsförhandlingar och strejkungar vid några slakterier. Slakten har försenats med två dagar redan och fler blir det när vi kommer in i påskveckan med alla helger. Motsättningarna rör inte speciellt lönerna, utan anställningstrygghet och – som slakteriarbetarna känner det – hot om färre jobb och pressade löner när Danish Crown storsatsar på slakt och förädling i gamla Östtyskland där det är låga löner.
Nästa vecka börjar Danish Crown transportera levande slaktsvin till Tyskland för slakt, vilket är premiär för Danish Crown, och slakteriarbetarna blir väl knappast gladare av att slaktkön lättar på det sättet.
Det förekommer redan notiser om att Danish Crown fått svårt att leverera det griskött som planerats och vi får i så fall hoppas detta ”drabbar” Sverige!
Räntan sänktes idag 0,5 % till 2 %. Det är historiskt låg ränta, som jag inte trodde skulle återkomma. Jag har sörjt de gamla hypotekslånen med ungefär den räntenivån, som jag fick överta med gården, men som snart gick ut. Man känner därför nästan lust att börja investera igen. Det ska jag göra om jag får ett lån på 49 år även nu!
Dollarn står i 7.48 kr, pund 13.84, euro nära 9.23 och danska kronan 1.24. Futurespriserna har svag nedtendens i Hannover (ca en tioöring) de närmaste månaderna, något upp i sommar och något ned eller oförändrat i slutet av året. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 15
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.75 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.50 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.30 kr.
10.50 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.50 kr. SLP. 70 – 94,9 kg

Sätter priset på måndag, priser vecka 14:
11.30 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.30 kr. Alviksgården
10.30 kr.
Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.30 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem och växelkurser.
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat och gäller även v 16. Vid kurs 1.24 är noteringen 10.65 skr. Suggor över 129,9 kg sjunker 0.30 dkr till 6.20 och betalas med knappa 7.70 skr.
23.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,77 nkr x kurs 1.08.
10.45 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.13 euro.
11.00 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.19 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.25 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
12.65 kr Tyskland –0.040 till 1.37 euro
11.40 kr Holland +0.004 till 1.236 euro
9.65 kr Frankrike -0.037 till 1.045 euro
9.45 kr Belgien –0.030 1.020 euro
9.60 kr Italien oförändrat 1.038 euro

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Läget på grisköttmarknaden känns bättre än för en vecka sedan. Det är lättare att få ut priserna och nu kommer en ny partiprishöjning på måndag. De styckade detaljerna följer med i prisuppgången. Det som ökar köplusten kan vara påsken och mera sol och vackert väder.
-Avräkningsprishöjningen med 20 öre på måndag sker trots svag slaktmarginal, men vi känner nu att höjningarna av priset på köttprodukter bär, och därmed kan vi inteckna de förväntningar vi ser.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Vi ser en klart förbättrad prisbild på köttdetaljer som karré och kotlett, men skinkan är fortsatt besvärlig. Jag tror på fler prishöjningar längre fram.
-Prognoserna för nötproduktionen är fortsatt svaga, vilket väntas resultera i minskad nötköttproduktion. Det påverkar grisköttet positivt, säger Magnus, som tillsammans med Hans Agné i dag befann sig på nötköttsresa på Irland för att hitta nya idéer. Nötköttet är viktigt för Skövde Slakteri.
SLP, Peter Johansson: -Vi har bra volymer i slakten, ingen kö och stabil försäljning. Vid bra väder väntar vi fart på grilldetaljerna.
-Charkförsäljningen är stabil både till volym och pris, men det är svårt att få upp priserna. Detta beror också på att charkprodukterna inte prisjusteras varje vecka, utan mer långsiktigt.
Scan Foods, Björn Bennström: -Vi håller volymerna på charksidan från förra året, men har inte kunnat höja priserna. Butikskedjornas egna varumärken tar marknad.
Dahlbergs Slakteri, Per Olof Dahlberg: -Det är fortfarande svårt att få ut bra priser på köttet, men det är bara att spotta i näven och försöka sälja!
Sydkött, Rolf Olsson: -Försäljningen ser fortsatt bättre ut. Det kan bli bra grispriser framöver om vi får vårvädret med oss.
Atria, Juha Gröhn: -Marknaden är stabil och utan tendenser.
Danish Crown. Försäljningen av skinka, bog och charkråvara är ganska oförändrad sedan förra veckan. Karréförsäljningen är för tidigt att sammanfatta, lite varmt väder kan sätta fart på grillarna i veckoslutet.
Baconmarknaden är under stark press med utbud från flera länder, med växande rabattflora. Aprilkontrakten är skrivna och hamnade på i stort sett oförändrad prisnivå, dock med en svagt negativ underton.
I Japan är det fortsatt god efterfrågan på karré och bröstfläsk, men behärskad efterfrågan på bog och kotlett. Ryska efterfrågan är fortsatt svag för styckningsdetaljer, medan biprodukterna säljs någorlunda bra.
Generellt har alla köttkunder en avvaktande hållning, men hoppas vårvädret ska komma och höja efterfrågan. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige höjs 40 öre på måndag.

Smågrispriserna vecka 15
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 15 öre för Bis Plus till14.50 kr, Bis till 13.85 och Bas till 12.85 kr. Nyavvanda plus 30 öre till 27.85 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 30 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.55 och KRAV Bis 23.85 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 10 öre till 14.70 kr/kg och KLS Grund med 9 öre till 14.02 kr/kg. Något ökande smågrisöverskott på grund av lägre slakt i helgveckorna.
Ugglarps Slakteri. Sätter priset måndag: V 14 Ugglarps Särklass 14.35 kr, Ugglarpsgrisen 13.35 kr.
SLP. Sätter priset måndag: V 14 SLP+ 14.45 kr, SLP 13.45 kr, Treras 12.95 kr Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 1 kr för 7-kilos och är oförändrade för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 195 dkr (241 skr), 30 kg 339 dkr (420 skr)
SPF+MYC 7 kg 200 dkr (248 skr) 30 kg 344 (427 skr)
SPF 7 kg 204 dkr (253 skr) 30 kg 348 dkr (432 skr)
Økologi 30 kg 502 dkr (622 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -I balans på smågrisar, bra anmälan och efterfrågan. /LG

Nyheter
Nytt PMWS-fall, nu i Östergötland
Ytterligare ett fall av PMWS har just konstaterats, nu för första gången i Mellansverige i en smågrisbesättning i Östergötland. Sammanlagt finns nu 6 konstaterade besättningsfall (femte fallet upptäcktes i mitten av mars på en gård i närheten av Kristianstad). Antalet blir 7 när prövningsstationen i Månseryd räknas in. Däremot finns f n endast 2 eller 3 misstänkta fall, sedan några avförts.
-Vi måste räkna med fler fall, menar Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Alla veterinärer nagelfar nu djurhälsan i alla besättningar och letar efter PMWS. Det är alltså inte oroande att vi hittat ytterligare ett fall, säger han.
-Vi har också goda förhoppningar att bemästra sjukdomen, som inte är lika aggressiv i Sverige som i Danmark. De managementrecept som danskarna rekommenderar är i princip normal svensk standard för djurhållning, säger han. /LG

Kontaktvägar finns i vissa fall, men fortfarande ingen konstaterad sjukdomsorsak
Jan-Åke Robertsson berättar att det finns kontaktvägar mellan en del besättningar som fått PMWS, men inget mönster för sjukdomens uppkomst i de enskilda besättningarna. Den smittade avelsbesättningen och Månseryd har självfallet haft kontakt med varandra, likaså har avelsdjur gått till den nu smittade smågrisbesättningen i Östergötland. Det finns även kontaktvägar från avelsbesättningen till ett par av de misstänkt smittade besättningarna.
-Smittspår finns således att gå på, men det finns fortfarande ingen förklaring till sjukdomen, säger han.
Per Wallgren, SVA, säger att kontaktsmitta sannolikt inte är sjukdomsorsaken. Inte heller via semin. PMWS är ett syndrom, ingen infektionssjukdom, understryker han. PMWS har en mycket mer komplex orsak än våra vanliga grissjukdomar. Ett circovirus är en förutsättning, men detta virus finns antikroppar mot i 80 – 90 % av besättningarna. Det fordras också någon lokal faktor.
-Både kontaktsmitta och överföring via semin har kunnat framkallas experimentellt, säger Per, men i de nu aktuella fallen stämmer inte smitteorin. Ett stort antal andra besättningar har haft samma kontakt, utan att det finns några symtom.
-Av de besättningar som smittats i Norge tillhör en kooperativa sektorn och en privatslakten. Inte heller där kan smittvägar misstänkas, säger han. /LG

De två stora slakterierna på tyska marknaden ska börja strukturrationalisera
Det stora holländska slakteriföretaget Bestmeats köp av tyska slakterikoncernen Nordfleisch är godkänt av EUs konkurrensmyndigheter. Den nya koncernens omsättning blir ca 47 miljarder skr och blir därmed ungefär lika stor som Danish Crown.
Men detta bekymrar inte Danish Crown, som i stället ser möjligheter för de båda företagen att stabilisera marknaden och strukturrationalisera.
-Det är för stor kapacitet på den tyska markanden och strukturrationaliseringar är nödvändiga. Det är bara frågan om vem av oss som ska sätta i gång, säger Danish Crowns informationschef Gudrun Andreasen. Källa: MaskinBladet, som citerar Økonomisk Ugebrev. /LG

20-tal intresserade av produktionsökning i Dalarna
Ett 20-tal yngre bönder kom till informationsmötet för ökad grisproduktion i Dalarna 31 mars. Ett suggnav föreslås bildas och Anders Michaelsson, Stora Skedvi, är intresserad att ta hand om detta. Preferensen för lokalproducerat är stort i Dalarna, så avsättningen är inga problem. Nils

Danish Crown börjar exportera levande slaktsvin till Tyskland nästa vecka
På måndag startar Danish Crown reguljära leveranser av levande slaktsvin till tyska slakterier, efter provleveranser denna vecka. Den export som startas nu är en följd av de många strejkerna senaste tiden bland slakteriarbetarna. Det pågår avtalsförhandling. Källa: Danish Crown. /LG
Kommentar: Tidigare är det privata exportörer som exporterat slaktsvin till Tyskland, särskilt när danska uppfödare ansett att de danska priserna för låga. Även nu är grispriset lägre i Danmark än i Tyskland, så exporten behöver inte vara en dålig affär.
Det är inte bara avtalsförhandlingar som skapar oro i danska slakterierna. Slaktarna är också misstänksamma mot att Danish Crown storsatsar på slakt och förädling i Tyskland, där lönerna är lägre. De ser det som ett hot mot jobben och lönebildningen i Danmark. Slakteriernas egna slaktsvinsexport kan bli ännu en pinne på brasan!  Det är betydande slaktkö redan nu och påskhelgen ökar den, skriver Annica i sin krönika i nästa GRIS. /LG

Yrkeskunniga färskvaruassistenter ska ge oss matupplevelser i snabbköpet
Vid livsmedelsmässan Foodexpo i Herning, Danmark, startades officiellt en ny utbildning för ungdomar som vill satsa på utvecklande dagligförsäljning av färskvaror inom livsmedelssektorn.
-En färskvaruassistent ska kunna vägleda kunden att köpa friska välsmakande livsmedel och ge kompetenta råd om goda, sunda och upplevelserika måltider, sade undervisningsminister Ulla Tørnæs när hon invigde mässan.
-Vi lever i en upplevelsekultur, sa ministern. När vi går på restaurang är det inte bara för att äta, utan i högsta grad även att uppleva något gott i en trevlig miljö. Färskvaruassistenten ska sälja upplevelser när vi handlar livsmedel, vare sig vi handlar mat till snabblunchen med barnen, gästmiddagen i weekenden, eller en candlelight dinner med sin kära. Eller om du handlar mat till dig själv när du äter ensam en kväll.
Den nya utbildningen för att skapa mervärden åt livsmedlen har kommit till i samarbete mellan de olika branschföreningarna för privata och kooperativa handeln inkl supermarkets, restaurangerna, bagarna, samt livsmedelsfacket. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Jämför svenska jordbruksministerns positiva uttalande om tysk mjölk i Lidls butiker. Minns också att Danska Djurskyddsföreningen utdelade titeln ”årets djurvän” till en köttkock. Orsak: Han tog in etisk djuruppfödning som upplevelsefaktor i måltiden. /LG

Nya råvarusilorna börjar fyllas hos Kalmar Lantmän
De 8 emaljerade ståltornen (från Svenska Neuero) för foderråvaror vid Kalmar Lantmän är nu klara och den första båtslasten på 1 200 ton raps lagarades in i två torn 30 mars. Båtar med palmkärnkaka och betfiber lade till vid inlastningen i slutet av veckan. Varje torn rymmer 1 600 kbm, eller 1000 ton.
I och med detta är epoken med de öppna planlagren för foderråvaror slut vid Kalmar Lantmän och en ny era med bättre foderhygien och rengörbara foderlager börjar i Sverige. /LG

Halvvägs, eller vad med @-GRIS?!
Förra veckan översteg antalet direktmottagare av @-GRIS 1 500. Nästan varje dag tillkommer nya läsare sedan dryga 2 år (och en och annan slutar). Jag ser också (av svarsmail till mig) att @-GRIS vidarebefordras friskt. Fortsätt med det, jag tänker inte hindra det!
Önskemålen om vad som bör vara med i @-GRIS strömmar också in, så det blir säkert fortsatt utveckling. Tack för förtroendet!

Företagsnytt
Avelspoolen bygger ut Hudaryd
Avelspoolens styrelse har beslutat att anläggningen i Hudaryd ska byggas ut med 60 – 70 galtplatser. Byggstart snarast, inflyttning av galtar planeras till november.
-Planeringen för stationen lades på is när Nordic Avel diskuterades, men nu måste vi bygga för att försörja de allt fler seminkunderna, säger Hans Agné, vd för Avelspoolen. Vi köper 30 000 doser per år från Norge, men norsk grisproduktion växer i och med de liberalare koncessionskraven. Man behöver kapaciteten själva. /LG

Första tvättroboten till Finland
Ramsta Robotics demoturné i Finland gav resultat. En robot såldes till en grisgård i Nykarleby och det är stort intresse även från höns- och kycklingproducenter. /LG

Ronald Jonsheden produktchef vid Granngården
Ronald Jonsheden, tidigare vd för Nordpost, men under senare tid produktchef för lantbruksprodukterna, utsågs i mitten av mars till produktchef även för Granngårdens lantbruksprodukter. Arbete pågår med att synkronisera Nordposts och Granngårdens produkter och anpassa sortimentet till resp försäljningsorganisation.
-Det är visst fjärde gången jag tänkt pensionera mig, men i stället nappat på nya intressanta utmaningar, säger Ronald, som överlät vd-jobbet inom Nordpost på sonen Joakim hösten 2000. /LG

Bygglant tog över agenturen för Faust gårdspannor 1 april, K Teknik AB servar
K Teknik överlät 1 april agenturen för Faust gårdspannor, pellets- och spannmålsbrännare. Kjell Brunåker följer med till Bygglant och blir marknadsansvarig. K Teknik överlåts till Mattias Brunåker och Jonas Jansson, som bildar K Teknik AB. Det bolaget ska installera både Faust och andra pannor, för Bygglant och andra uppdragsgivare. /LG
 
Agenda
QG och avelsuppfödarna möts 5 maj för att diskutera nordiska avelssamarbetet
5 maj träffar Quality Genetic avelsuppfödarna i Jönköping för att diskutera det framtida avelssamarbetet mellan Sverige och Finland inom Nordic Breeding. De båda ländernas avelspopulationer slås samman för att öka framstegstakten. Det blir hög grad av fälttester och Nordic Breeding har sagt nej till en ny prövningsstation i Finland, vilket kommenterades från finska avelsdagarna i förra @-GRIS. /LG

250 örebrobönder väntas till Våga Vilja Växa på lördag
I morgon lördag 3 april väntas 250 bönder och landsbygdsföretagare till Kvinnerstaskolan norr om Örebro mellan kl 10 – 14 för att fokusera på temat Våga Vilja Växa. Initiativet till arrangemanget är ett i landet unikt partnerskap - Grönt Utvecklingsråd kallat Grön Tur. Grön Tur är ett forum mellan lantbrukets organisationer och intresseföreningar för att få och ge information om lantbrukets utveckling i länet - en mötesplats för samverkan för att öka regionens konkurrenskraft inom den gröna näringen. Monica Lindstedt, bl a grundare av tidningen Metro och företaget Hemfrid inleder med att inspirera deltagarna. Källa: Pressmeddelande LRF, Örebro.

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.