@-GRIS 2 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 20 öre!


Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 20 öre på måndag. Partipriset höjs 40 öre.

Tyska slaksvinspriset gick ned 40 öre i torsdags och danska suggpriset går ned nästa vecka (som en följd av detta).

Mer om grispriserna och senaste nyheter kommer i @-GRIS senare i dag!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.