@-GRIS 9 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 16
Nästa vecka ska man vara grisuppfödare i Norge, för det är enda land i hela nordvästra Europa där man höjer grispriset och då med hela 45 svenska öre till 24.40 skr. Inget svenskt slakteri rör priserna nästa vecka, inte heller i Finland eller Danmark. Holland höjer några öre, men det är fortsatt nedåt i Tyskland och Frankrike och oförändrat i Italien.
För futurepriserna i Hannover är tendensen också något nedåt för alla månader fram till februari nästa år, utom juni, där priset är något högre än förra veckan.
Vid alla svenska slakterier säger man att försäljningen inför påsken gått i huvudsak bra eller mycket bra, men att prisbilden är fortsatt otillfredsställande. Det är för mycket griskött på marknaden och det är viss slaktkö. Alla är överens om att överskottet måste bort, på något sätt. Försök att höja grispriset möts med beskedet att priset är bättre på annat håll. Men optimismen är stor inför grillsäsongen och överskottet är inte större än att lite bra väder kan vända utvecklingen och priset höjas. Alla är också överens om att bättre priskurage skulle kunna höja priset. Men det gäller att alla håller fast vid detta också!
Dollarn står i drygt 7.51 skr, euro 9.16, pund i 13.85, danska kronan i drygt 1.23. Nedan har vi inte ändrat kurserna från förra veckan.
GLAD PÅSK önskar vi på @-GRIS och tidningen GRIS! /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 16
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.75 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.50 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.30 kr.
10.50 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.50 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.50 kr. Alviksgården
10.50 kr.
SLP. 70 – 94,9 kg. Gäller v 15, priset sätts tisdag.
10.50 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg. Gäller v 15, priset sätts tisdag.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat. Vid kurs 1.24 är noteringen 10.65 skr. Suggor över 129,9 kg 7.70 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset höjs nästa vecka med 45 svenska öre från 21,77 nkr till 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.45 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.13 euro.
11.00 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.19 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.25 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
12.30 kr Tyskland 1.33 euro
11.45 kr Holland 1.236 euro
9.50 kr Frankrike 1.026 euro
9.45 kr Belgien 1.020 euro
9.60 kr Italien 1.038 euro

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: –Marknadsläget för griskött är ganska oförändrat sedan förra veckan, det är lättare att sälja styckat, men det finns gott om griskött på marknaden och köttföretagen bjuder under varandra.
-Helfallsförsäljningen är dock liten under påskveckan. Inga styckare kör i helgen och hela kött-Sverige tappar ett par dagars produktion. Slaktkön är inför påsken två dagars slakt.
I tidningen Köttbranschen och i veckans Land tas åter frågan upp om överkapaciteten i slakten och Johan kommenterar:
-Visst finns pengar att tjäna på minskad överkapacitet, men strukturförändringar tar tid. Det finns mycket mer pengar att tjäna på mer priskurage från oss som bjuder ut griskött på marknaden. Det är gott om griskött på marknaden och vi bjuder under varandra så ingen tjänar pengar.
-Bankerna tjänade 40 miljarder kr i fjol. Vi slaktare är ganska lika många om marknaden, men vi konkurrerar ihjäl varandra och tjänar inga pengar.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Försäljningen inför påsken har varit väldigt bra och bl a har vi fått iväg en hel del skinka. Men prisbilden är inte bra.
-Det är frustrerande att vi har den lågprisbild som vi har, när framför allt Danmark men även Tyskland har en mycket högre prisbild. Vi måste få bort överskottsköttet från marknaden, säger han.
SLP, Peter Johansson: -Försäljningen inför påsken gick hyfsat och vi blev av med allt vi behövde. 100 grisar överstående till tisdag.
Om samordning av slakten i Sydsverige säger Peter:
-Starka företag med bra struktur och bra kanaler är viktigt, så man inte hamnar i situationer där man måste bli av med köttet till varje pris.
Dahlbergs Slakteri, Per Olof Dahlberg: -Marknaden har piggnat till, men det är inte lätt att få ut de priser vi vill ha. Det är svårt att få gehör för ett bud på några kronor mer, så vi måste anpassa oss.
-Slaktkön är en slaktdag p g a helgen, men en slaktkö är inte allvarligt så här års. Efter påsk ska butikshyllorna fyllas på, sedan det snart grillstart. I lördags var det ”Bönder i Butik” i Västsverige och alla aktiviteter som stimulerar försäljningen är bra.
Sydkött, Rolf Olsson: -2 000 överstående grisar till nästa vecka, lite beroende på helgerna. Försäljningen blev som alltid bra inför påsken. Vi satsade på påskskinka före påsk och efter helgen kommer grillsortimentet igång.
-Att lägga ned slakterier, eller samordna slakten, kan vi nog dra ett streck över. Vilka ska i så fall läggas ned, de som har högsta slaktkostnaderna? Eller de som har lägsta, som mitt? Det finns väldigt mycket annat vi skulle kunna samarbeta om, innan vi diskuterar strukturfrågor, säger Rolf. Att lyfta ut överskottet från svenska marknaden är en utmärkt samarbetsfråga att börja med.
Alviksgården, Mikael Hugoson: -Vi har haft en mycket bra försäljning inför påsken och det är tråkigt att den endast infaller en gång om året. Försäljningen efter påsk bestäms mycket av vädret. Vädret påverkar hur mycket som blir kvar eller försvinner från butikshyllorna.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: Finska grisproduktionen visade ingen förändring under de två första månaderna i år och prognoserna visar en mera stabil trend med lägre ökningstakt än förra året. Den nationella konsumtionen visar på ökning, men hur mycket beror i hög grad på hur bra sommaren blir.
-Jag önskar alla grisuppfödare och kolleger i Norden GLAD PÅSK! /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 16
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 15 öre för Bis Plus till 14.65 kr och Bis till 14.00 och Bas med 10 öre till 12.95 kr. Nyavvanda plus 25 öre till 28.10 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 15 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.70 och KRAV Bis 24.00 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 15 öre till 14.85 kr/kg och KLS Grund med 14 öre till 14.16 kr/kg. Något ökande smågrisöverskott på grund av lägre slakt i helgveckorna.
SLP. SLP+ 14.65 kr, SLP 13.65, Treras 13.15 kr. Priset gäller v 15, nytt pris sätts på tisdag.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.50 kr, Ugglarpsgrisen 13.50 kr. Priset gäller v 15, nytt pris sätts på tisdag.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14,66 kr, SwedeHam 13,98 kr, Vita 12,96 kr. Priset gäller v 15.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 195 dkr (241 skr), 30 kg 339 dkr (420 skr)
SPF+MYC 7 kg 200 dkr (248 skr) 30 kg 344 (427 skr)
SPF 7 kg 204 dkr (253 skr) 30 kg 348 dkr (432 skr)
Økologi 30 kg 502 dkr (622 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Balans på smågrisar, bra anmälan och efterfrågan. Normal omsättning. /LG

Nyheter
Oförändrad grisslakt första kvartalet, Swedish Meats fortsätter tappa slaktandelar
Volymen på grisslakten i Sverige blev ganska oförändrad första kvartalet 2004, jämfört med för ett år sedan, trots att många grisbesättningar lagts ned. Kvartal 1 2003 slaktades 812 389 grisar och första kvartalet i år 812 036.
Swedish Meats fortsätter tappa slaktandelar. P g a slaktsamarbetet i norr med Nyhléns Chark är SM-slakt överflyttad till privatsidan i statistiken och därför blir siffran så dramatisk som –5,7 %. Men även när korrigering gjorts för den överflyttningen, blir det en slaktminskning. Nyhléns och Siljans Chark (där SM är delägare) står för 2 % av den svenska svinslakten.  Swedish Meats nya procentandel av slakten blir 58,3 %. KLS har 6,8 % (minskning med 4,8 % jämfört med första kvartalet 2003) och tillsammans har de kooperativa slakterierna  65,1 %. De privatägda slakterierna har resten, nära 35 %.
De privatslakterier som ökar mest är Dahlbergs med 37,9 %, vilket torde kunna förklaras av att man tog Säffle Suggring från Swedish Meats vid årsskiftet. Dalsjöfors har en ökning med 57,8 % och Ginsten 27,8 %, men hade en lägre slakt året tidigare att räkna upp sina procent på.
Även kvarvarande SM-slakterier visar betydande ökning, men det beror på att slakteriet i Linköping lades ned. /LG

Norska grisarna fria från SEP 2005
Troligtvis kommer alla grisar i Norge att vara fria från mycoplasmahosta, SEP, (kod 62 i svenska slakten), någon gång under 2005. Norge blir då det första landet i världen som ”greidd” detta.
-Det är inget mindre än en världssensation, säger Harald Gjein, chef för norska Helsetjenesten för svin. Saneringen kräver stora insatser från grisuppfödarnas sida, men mycoplasma hyopneumoniae är en sjukdom som medför nedsatt tillväxt, ökad foderförbrukning och djurlidande. Källa: Svin.
Kommentar: Vi har lite annorlunda syn på SEP i Sverige, numera. Svenska Djurhälsovården bildades i Sverige bl a för att få bort grishostan, som då ansågs vara en sjukdom som skulle utrotas och vi tog fram handlingsprogram för.
-I dag är inställningen att SEP går att leva med, eftersom den inte är ett stort problem på slaktgrisar upp till den ålder som de är vid slakt, säger Per Wallgren, SVA. För avelsgrisar som blir äldre finns bra vacciner. Skillnaden är också att besättningarna är stora i Sverige och därmed svårt att utrota SEP. I Norge är besättningarna mindre och det är längre mellan svingårdarna. Finland försöker också utrota SEP. Serogrisar har inte SEP. Frekvensen SEP-anmärkningar i svenska slakten är ca 5 %. /LG

Aktia vill höja aktiekapitalet ytterligare med upp till 7 171 526,50 euro.
Aktia håller bolagsstämma 5 maj kl 14 i bolagets lokaler i Kuopio. Styrelsen vill ha bemyndigande att höja aktiekapitalet med upp till 7 171 526,50 euro. Dessutom att gå förbi aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktierna om ”det för avvikelsen finns ett för bolaget vägande ekonomiskt skäl, som finansiering av företagsköp, samarbetsarrangemang, stärkning/utveckling av finansierings- och kapitalstrukturen eller givande av incitament till de anställda”.
Styrelsen föreslår en utdelning på aktierna med 0,425 euro (knappt 4 skr). /LG

Irländsk nötproduktion väntas minska i nya stödsystemet
Irland är stort köttproduktionsland och exporterar 90 %, till stor del inom EU och bl a Sverige. Produktionen har låg lönsamhet och överkapaciteten i slakten är stor. Konkurrensen från Sydamerika är svår. Markpriserna ligger på ca 130 000 kr per ha. Det berättar Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, som förra veckan deltog tillsammans med en grupp svenskar i en studieresa.
-De irländska uppfödarna delar många av problemen med sina svenska kolleger, säger han. Men det finns även betydelsefulla skillnader. Engagemanget för köttproduktionen är stort från myndigheternas sida, som försöker biträda och hjälpa producenterna. Det är en viktig framgångsfaktor och sker inte i Sverige. Man söker också enkla lösningar inom produktionen, som är svårare att åstadkomma i Sverige.
Arealbidragen är i genomsnitt 5 000 kr per ha och det blir ingen koppling till produktionen 1 januari. Nötproduktionen väntas minska 20 % i det nya stödsystemet. Köttpriset måste upp. Det är i så fall positivt för grisproduktionen. /LG

Avelspoolens svinsemin visar fortsatt betydande ökning
Avelspoolens försäljning av semindoser visar fortsatt ökning, 17 % i mars, jämfört med fjolåret. I januari och februari var ökningen genomsnittligt 16 %. /LG

Förbjuden antibiotika i danska kycklingar
Danska Fødevaredirektoratet har gjord fynd av den förbjudna antibiotikan kloramfenikol i parti kyckling som är slaktat på Rose Poultry i Danmark. Kycklingarna har sålts som frysta produkter i Danmark och på export. Rose Poultry har meddelat att de återkallar alla produkter från det aktuella partiet.
Kloramfenikol är en antibiotika som används bl a i ögondroppar samt mot hjärnhinneinflammation och lungpest. Kloramfenikol får inte finnas i livsmedel. Antibiotikan är inte omedelbart farlig för människor men kan på längre sikt bidra till resistensproblem.
Senaste uppmärksammade larmet om kloramfenikol kom 2002 då räkor från Thailand och Vietnam innehöll den förbjudna substansen.
Källa: Fødevaredirektoratet /Erik Brink <mailto:erik@agriprim.com> /agriprim.com

Trikinosutbrott i Danmark
7 personer i Danmark har drabbats av trikinos efter att ha ätit rökt korv som de tagit hem från Rumänien. Köttet i korven kom från en hemmaslaktad gris. Åtta hade ätit av korven, en var symptomfri. Källa:EPI-NYT, Danmark /LG

Två sjuka av fågelinfluensa i Kanada
Två män har insjuknat i fågelinfluensa A (H7) i British Colombia, Kanada. Båda har varit involverade i fågeluppfödning i det område som har ett pågående utbrott av fågelinfluensa i hönspopulationer. Källa: EPI-Aktuellt. /LG

Time out för Swedish Meats fusionsplaner med Danmark, nu gäller enat slakt-Sverige
Fusionsplanerna med Danmark är lagda åt sidan, nu vill vi jobba för ett enat slakteri-Sverige. Det säger Peter Rasztar i en intervju i Köttbranschen.
-Vi vill vara med och samla slakten och styckningen, säger han. Om det sedan ska stå Swedish Meats, Pärsons eller KLS på skylten, det bryr vi oss inte om, där är vi prestigelösa.
Peter uppskattar att överkapaciteten i svensk slakt och styckning kostar uppfödarna 40 – 50 mkr.
-Vi behöver samarbete söderut för att effektivisera slakt och styckning, säger han, för det är många som förlorar pengar, inte bara vi. Källa: Köttbranschen.
Kommentar: I veckans Land finns en intervju med samma tema, men i ett mildare tonläge. /LG

Swedish Meats erbjuder tillverkning av korv med importerat kött
-Vill butikskedjorna ha importkött i sina egna korvar, då ska de också få det, säger Swedish Meats vd Peter Rasztar.
Citatet är från tidningen Köttbranschen, där Peter berättar om planerna på närmare samarbete med butikskedjorna om EMV, egna varumärken. Källa: Köttbranschen. /LG

Bygglant och Simia presenterar modulstall för ca 3 000 kr per slaktsvinsplats
Bygglant och Simia presenterar ett modulstall för drygt 3 000 kr per slaktsvinsplats inkl inventarier. Stallet har fribärande takstolar, platt innertak och är 20,3 m brett med 4 boxar i bredd och enkel skiljevägg i mitten och sektionerat. Stallet är tänkt för 720 till 1 600 djur, beroende hur många moduler som önskas.
-Inget har prutats på djurvälfärden, men något på övriga utrymmen och materialen, säger Carl-Gustav Olofsson, Bygglant. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Satellitbassänger jämnar arbetstoppar och minskar lukten och vårbruksstressen
Många grisuppfödare som måste öka kapaciteten på gödselbrunnarna bygger satellitbassänger i anslutning till åkrarna där gödseln ska spridas på våren. Håkan Bengtsson, Kvidinge, transporterar gödseln på vintern till sin satellitbassäng när det är lågsäsong för andra aktiviteter i lantbruket, gödsellukten minimalt aktiv och villaägare och fritidsfolket håller sig inomhus. På våren sprider han gödseln snabbt från satellitbassängen och myllar omedelbart, så luktolägenheten blir minsta möjliga för kringboende. Nu planerar han ytterligare en satellitbassäng. Läs mer: GRIS nr 2. /LG

Sjuhäradsbönder informerade om svenska mervärdena
Lantbrukarna i sjuhäradsbygden informerade i torsdags butikskunderna i ett 15-tal butiker om de svenska mervärdena i svensk livsmedelsproduktion. Informationen begränsades till utdelning av en folder med 11 argument för svensk mat.
-En erfarenhet vi gjorde är att informationsinsatserna ska inriktas på lågprisbutiker och butiker i större orter där man inte redan har stor andel svenskproducerad mat, säger Bengt Fagersson, mjölkproducent från Kölaby, Trädet. Kunderna söker sig till de butiker man känner förtroende till och vi konstaterade att storparten fortfarande har hög preferens för livsmedel med svenskt ursprung.
Liknande kampanjer hölls även norrut efter bohuskusten och i Halland.  /LG

Svensk mat ger tillväxt, planerat informationstema i Örebro län
I informationskampanjen på ensilagebalar och vagnar utefter vägarna i Örebro län, som började med budskapet Lika Villkor, planeras budskapet efter påsk bli Svensk mat ger tillväxt. Temat anknyter till regeringens kommande tillväxtkonferens. 1 maj planeras ett möte med Bosse Ringholm.  /LG

Svansbitningsproblemen försvann vid foderbyte
Torbjörn Svensson, Dragestad, Östergötland, hade problem med svansbitning. Han bytte till ett annat foder (Kvarnby) med högre salthalt och bitproblemen försvann. Läs mer: GRIS nr 2. /LG

Fynd av kött- och benmjöl i två danska fabriker för nötfoder
Två nötfoderfabriker på Jylland har totalsanerats och allt levererat foder till gårdarna har återtagits och destruerats, därför att man funnit spår av kött- och benmjöl. Källa: Plantedirektoratet./nils

Mindre investeringar i dansk grisproduktion 2003
Investeringarna i driftsbyggningar sjönk i Danmark under 2003. Störst är det minskade byggandet grisproduktionen, 40 %. Detta visar räkenskaper för lantbruk 2003. Investeringar för inventarier har minskat med 18 %.
Investeringsnedgången ska ses i relation till den dåliga lönsamheten under året, samt att det var hög aktivitet åren tidigare.
Även producenternas inköp av bilar har minskat med 20 %. Nettoköpet av lantbruk ligger på oförändrad nivå. Källa: MaskinBladet /Nils

Företagsnytt
Axfood stänger korvfabrik, Scan Foods tar över tillverkningen
Axfood stänger sin charkuterifabrik i Solna i början av maj och varslar 20 personer om uppsägning. Scan Foods tar över tillverkningen av falukorv med märkena Willys och Eldorado enligt ett treårigt licensavtal. Källa: Axfood. /LG

Tulip flyttar jobb till Tyskland
Tulip lägger ned i Vejle hamn i november och Viby vid Århus i mars nästa år och flyttar produktionen till Tyskland. 305 charkarbetare blir utan jobb.
Facket är mycket kritiska till flytten och menar att det är stor risk för att det läggs ned fler danska anläggningar. Källa: NNF. /LG

Agenda
Ökning av handelns egna varumärken och dess konsekvenser, seminarium 10 maj i Lund
Hyllutrymmet är en kritisk tillgång som är begränsad, därför är det viktigt att produkten placeras så bra som möjligt för att få ut största möjliga förtjänst. Idag har de egna varumärkena tagit över en stor del av leverantörernas hyllutrymme.
Lunds universitet anordnar ett seminarium om EMV 10 maj kl 15.15. Källa: Lunds Universitet. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.