@-GRIS 16 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 17
Danmark sänker grispriset med 20 danska öre, ca 25 svenska, till 8.40 dkr (10.35 skr) på måndag, Tyskland höjde i torsdags 20 öre till 12.40 skr. I Sverige, Finland, Norge, Frankrike och Belgien är priserna oförändrade, medan priserna sänkts något i Italien och i Holland med hela 45 öre.
Den danska sänkningen är inte bra för den svenska prisutvecklingen, men de svenska slaktarna är optimistiska inför grillsäsongen, även om de säger att det är fortsatt trögt för de många detaljer som inte läggs på grillen. Hela grisen måste ju säljas och skinka och fläsktvåan, charkråvaran, är fortsatta problemområden.
Futurepriserna i Hannover är genomgående något bättre (+ 25 öre t ex i juni) för samtliga månader ett år framåt, med undantag för ett par enstaka månader sent i år. Medelpriset för leverans i maj är 12.73 skr och högstapriset 12.77.
Danskarna skickar nu tusentals grisar för slakt i Tyskland, vilket torde vara en hygglig affär med tanke på prisskillnaderna, men framför allt för att få bort slaktköerna efter flera arbetskonflikter vid danska slakterier. Slakterierna annonserar efter uppfödare som vill föda upp grisar till nära 90 kg slaktvikt, som betalas bäst i Tyskland. För detta betalar man basnotering + ett tillägg på 4 %.
Danske svinföreningsordföranden lägger ytterligare pinnar på konfliktbrasan med ett uttalande om att många fler grisar borde slaktas i Tyskland för att ”få de konfliktbenägna slakteriarbetarna lite mörare”.
Dollarn står i dag i 7.66 skr, euro 9.19, pund i 13.74, danska kronan i drygt 1.23. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 17
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.75 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.50 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.30 kr.
10.50 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.50 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.50 kr. Alviksgården. Gäller v 16, priset sätts måndag.
10.50 kr. SLP. 70 – 94,9 kg. Gäller v 16, priset sätts måndag.
10.50 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg. Gäller v 16, priset sätts måndag

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.35 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är sänkt 20 danska öre till 8.40 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.35 skr. Suggor över 129,9 kg sänks till 5.90 dkr 7.25 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset höjs nästa vecka med 45 svenska öre från 21,77 nkr till 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.40 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 – 88 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.13 euro, eurokurs 9.19 kr.
10.95 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.19 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs nu 9.19 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Här visas senaste händelserna.
12.40 kr Tyskland 1.35 euro
10.65 kr Holland 1.162 euro
9.20 kr Frankrike 1.002 euro
9.20 kr Belgien 1.000 euro
9.44 kr Italien 1.028 euro

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: –Slaktanmälningarna är något färre, samtidigt som efterfrågan på griskött ökar. Men marknaden är generellt sett fortsatt kärv med svårt pristryck mot skinka och flera andra produkter.
-Både Swedish Meats och förmodligen de flesta slakterierna har fått in fler grisar till slakt än prognoserna visat, samtidigt som konsumtionen av griskött varit låg. Vi ser nu ut att få bättre balans och så småningom ökad konsumtion. Bra väder är nu det bästa som kan hända för grispriset.
-Problemet nu är att danskarna sänker grispriset med 0.25 skr, vilket är en prissänkande signal till köttmarknaden. Det är också negativt att det finns lager av griskött.
-Slaktkön är fortfarande motsvarande två dagars slakt, men kön minskar nästa vecka. Vad gäller prioriteringen vid hämtning av överstående grisar, är det sluttömningar av stallar som går först, sedan första utslaktningsleverans. Detta kan innebära att en del leverantörer får överstående grisar flera veckor. Men nu börjar som sagts kön försvinna.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Försäljningen är hygglig, men priserna otillfredsställande. Vi ser ut att gå mot bättre balans och bättre försäljning. Danska prissänkningen är dock smolk i glädjebägaren. Lagren av griskött är normala för årstiden och inte större än tidigare år.
Dahlbergs Slakteri, Per Olof Dahlberg: -Karrén börjar efterfrågas mer och priserna kan höjas. Men resten av grisen ska säljas också och totalbilden är att det är ganska lugnt på marknaden.
Dalsjöfors Slakteri, Magnus Larsson: -Marknaden är stabil för vår del. Slaktmarginalerna är normala, men det är sämre för styckningen. Inga rabatter på partiprislistan, som jag känner till, men prishöjningen har inte slagit igenom på de flesta styckade detaljerna. Det är således styckarna som tar stryk just nu. Priset på helfall har varit vettigt senaste veckorna och jag tror de håller en tid till. För köttdetaljer är det kärvt, från skinkan till fläsktvåan. Importörerna hittar billiga styckningsdetaljer utomlands trots det högre grispriset där.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi har en mitt-i-mellan-marknad just nu, det säljs inte dåligt, men priserna är inte vad jag önskar.
-Jag håller med Magnus Larsson om att slaktkalkylen är godkänd, men styckningen sämre. Vi både slaktar och styckar.
-Prognoserna för antalet slaktade grisar i år har spruckit för länge sedan. Vi har fått många fler grisar till slakt än vi räknat med. Slaktkön är nu 1 500 överstående och minskande, f n ca en halv veckas slakt.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen flyter normalt för årstiden, med hygglig avsättning, men störst problem är skinkan.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: Köttmarknaden är relativt stabilt och enligt förväntningarna.
Danish Crown: Skinkmarknaden är trög och har tvingat fram prissänkningar. För bog och charkråvara är konkurrensen knivskarp från Tyskland och Holland och efterfrågan på tredjelandsmarknaderna är också svag. Prisnedsättningar har inte gått att undvika. För karré är efterfrågan bra p g a den nalkande grillsäsongen. Baconmarknaden är tyngd av för stort utbud och prisuppgången låter därför vänta på sig.
Från Ryssland och de länder som kommer med i EU 1 maj är läget avvaktande p g a osäkerhet om vad som gäller efter 1 maj. De gamla licenserna är förbrukade.
Arbetskonflikten och nedläggning av arbetet vid flera slakterier har allvarligt skadat kundrelationerna och en del kunder som inte fått sina dagliga leveranser har sett sig om efter andra leverantörer utomlands. Det blir ett svårt jobb att återfå dessa missbelåtna kunder och övertyga dem om leveranssäkerhet i framtiden. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 17
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 5 öre för Bis Plus till 14.70 kr och Bis till 14.05 och Bas till 13.00 kr. Nyavvanda plus 10 öre till 28.20 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 25 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.95 och KRAV Bis 24.25 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 5 öre till 14.90 kr/kg och KLS Grund med 5 öre till 14.21 kr/kg. Fortsatt mindre överskott till vecka 17.
SLP. SLP+ 14.65 kr, SLP 13.65, Treras 13.15 kr. Priset gäller v 15, nytt pris sätts på tisdag.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.65 kr, Ugglarpsgrisen 13.65 kr. Priset gäller v 16.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14,66 kr, SwedeHam 13,98 kr, Vita 12,96 kr. Priset gäller v 16.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är sänkta med 4 dkr för 7-kilos och 8 dkr för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 191 dkr (235 skr), 30 kg 331 dkr (407 skr)
SPF+MYC 7 kg 196 dkr (241 skr) 30 kg 336 (413 skr)
SPF 7 kg 200 dkr (246 skr) 30 kg 340 dkr (418 skr)
Økologi 30 kg 501 dkr (616 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Balans på smågrisar, något låg anmälan och normal efterfrågan. /LG

Nyheter
Billiga norska räkor i Sverige hot mot fiskenäringen, anser fiskeriminister Nykvist
Norska räkor säljs så billigt i Sverige att de svenska blir osålda.
-Handlar det om prisdumpning är det inte acceptabelt. Då får vi aktualisera att vidta åtgärder mot Norge, säger Ann-Christin Nykvist,  jordbruks- och konsumentminister. Hon har redan uppmärksammat EU-kommissionen på problemet och Fiskeriverket är igång med en utredning.
Frågan togs upp på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma på Öckerö, utanför Göteborg, 14 april, där Ann-Christin Nykvist talade. Källa: TT./LG

Jordbruks- och konsumentminister mellan två stolar
Ann-Christin Nykvist, jordbruksminister med ansvar även för fisket, ondgör sig över norrmännens försäljning, dumpning, av räkor till Sverige. De svenska räkorna har högre pris än de importerade och förblir osålda. Fiskets utövare klarar inte konkurrensen.
Borde inte konsumentminister Nykvist även nu applådera att de svenska konsumenterna får billiga livsmedel, i det här fallet räkor? Vem vill inte köpa billiga räkor!
Sverige importerar allt större mängder kött, som gör att svenska nöt- och grisproducenter inte överlever prisdumpningen, utan tvingas sluta, i många hundratal per år!
Varför ondgör sig inte jordbruksminister Nykvist över dansk resp sydamerikansk köttimport?
Göran Persson, rätta till problemet, omedelbart! /Nils

Agrifack kräver: Utveckla och marknadsför svenska livsmedel!
Svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion ligger i framkant när det gäller djurskydd, miljövård och kvalitet. Men det krävs särskilda satsningar från regeringens sida på kunskap och forskning, liksom marknadsföring av svenska värden. Annars finns risk för att importerade livsmedel med sämre kvalitet, förekomst av salmonella och antibiotikarester i köttet slår ut svenska livsmedel.
Med handlarnas egna varumärken är risken stor att konsumenterna blir vilseledda av en knapphändig märkning om ursprung och hur maten är producerad. Den snabbt ökande importen av mejerivaror och kött gör att det inom ett decennium kan bli svårt att hitta svenska ostar och biffar i livsmedelsbutikerna.
Agrifacks budskap till regeringen är:
1. Anta ett nationellt mål för svensk livsmedelsproduktion.
2. Framhåll värdet av svenska kvalitetsprodukter i den nationella handlingsplanen för goda matvanor och fysisk aktivitet.
3. Skjut till extra resurser för att kommunicera den svenska modellen till både svenska och utländska konsumenter.
4. Utbetala utlovade medel till Stiftelsen Lantbruksforskning som regeringen har inkasserat genom lantbrukets miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det är pengar som var öronmärkta till forskning och utveckling av lantbruket och dess förädlingsindustri.
5. Öka anslagen till lantbruksforskningen i syfte att bygga upp en hög forskningskompetens om lantbruk och dess miljöeffekter samt livsmedelsförädling. Källa: Pressmeddelande, Agrifack /LG

Matematisk modell mot mögelgift
JTI har tagit fram en modell som kan förutsäga hur lång tid spannmål kan lagras innan det cancerframkallande mögelgiftet ochratoxin börjar bildas. När fuktig spannmål lagras i väntan på torkning kan det bildas mögelgifter.
-Modellen har formeln av en funktion som visar sambandet mellan temperatur, vattenaktivitet och maximal säker lagringstid, säger Nils Jonsson, forskare vid JTI. Den kommer att kunna användas som underlag vid framtagning av riktlinjer för hur spannmål bör hanteras efter skörd. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Dansk ökning av antibiotikaanvändingen undersöks
Statistiken över antibiotikaanvändningen i Danmark visar på halvering sedan förbudet mot växtfrämjare, men 2003 har kurvan vänt till ökning. Det skylls på ökad användning av tetracyklin till suggor och slaktsvin. Fødevareminister Mariann Fischer Boel har därfor bett Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning och Fødevaredirektoratet undersöka orsaken till ökningen samt den ökade sjukligheten bland grisarna. Källa: Fødevareministeriet. /LG

PMWS är orsaken, enligt Landsudvalget for Svin
Den nya sjukdomen PMWS är orsaken till den ökade antibiotikaanvändningen i dansk grisproduktion. Det säger Orla Grøn Pedersen, Landsudvalget for Svin. Under 2003 har antalet diagnosticerade PMWS-besättningar ökat från 30 till 300 och det har ökat antibiotikaförbrukningen för att få kontroll på sjukdomsproblemen, säger han. När man bortser från PMWS är nivån stabil. Till ett slaktsvin i Danmark används i genomsnitt 3,5 gram antibiotika, i England 15 gram och i USA 45 gram. Källa: Pressmeddelande, Landsudvalget for svin. /LG

Kineser rensar dansk gristarm till korvskinn för 4.60 kr/tim
För drygt tre år sedan köpte slakteriägda danska Dat-Schaub in sig i ett tramrenseri norr om Shanghai, där det nu finns 1 600 anställda som rensar bl a dansk svintarm och australiensisk fårtarm för 0,5 euro (4.60 skr) per timma inkl sociala kostnader. I Danmark kostar en motsvarande arbetsinsats 60 gånger mer, eller 32 euro per timma.
-Tarmrensning är extremt lönetungt och vi optimerar hela tiden och flyttar produktionen dit det är billigast. Därför flyttas allt mer till Kina, säger vd Jan Roelsgaard. Det finns bra och tillförlitligt folk att tillgå och vår förtjänst är god, säger han. Källa: Berlingske Tidende.
Kommentar: I samma artikel beskrivs hur Royal Greenland och Nowaco, båda fiskförädlingsföretag, köper fisk i Alaska och Canada, fraktar fisken till Kina där den fileas, för att sedan säljas i Europa. Nowaco bearbetar 15 000 ton fisk i Kina. /LG

Tryck på grispriset minskade omsättningen i Österbottens Kött
Omsättningen i Andelslaget Österbottens Kött minskade med ca 2 milj euro förra verksamhetsåret. Det beror bl a på det pressade prisläget för grisköttet, samt på viss volymminskning p g a saneringar och därmed produktionsuppehåll i besättningar med grishosta. Styrelsen omvaldes i sin helhet och Runar Lillandt, Kristinestad, är fortsatt ordförande. Föreningen höll fullmäktigestämma idag.
-Grisproducenterna har varit hårt pressade av låga grispriser, men vid stämman hördes positiva toner om framtiden, säger vd Stefan Saaristo.
-Saneringen av besättningar med grishosta pågår för fullt och snart är hela västra Finland fri från Mycoplasma, SEP. Sedan 1 januari förmedlas inte grisar med SEP i den ordinarie förmedlingen, utan endast genom specialarrangemang för de besättningar som inte är färdigsanerade. /LG

Tulip förhandlar om 350 jobb som flyttas till Tyskland
Tulip har inlett förhandlingar om flyttning av 350 danska charkjobb till Tyskland. Fabrikerna i Viby och Vejle Hamn läggs ned och baconproduktionen, produktionen av kokt skinka och tunnskruen skinka flyttas. Källa: Danish Crown. /LG

Mer grisexport kan göra slakteriarbetarna möra, säger uppfödarordförande
-Det är orimligt att grisar och grisuppfödare gång på gång blir gisslan i slakteriarbetarnas årliga löneförhandlingar. Det säger ordföranden för Danske Svineproducenter, Torben Poulsen.
-Om danska slakterierna i högre grad skickar grisarna till tyska slakterier vid olovliga strejker (som sker f n i mindre skala), kanske slakteriarbetarna blir lite mörare och slutar med sina strejker, säger han. Källa: Börsen. /LG

Ny oanmäld hygienkontroll vid 40 större danska slakterier
Fødevaredirektoratet i Danmark gjorde natten till 23 mars en ny oanmäld hygienkontroll vid 40 större exportslakterier.  Resultatet blev 225 anmärkningar som ger anledning till uppföljning. 112 krävde förnyad rengöring och 113 krav på ändringar i slakteriföretagens egenkontroll.
Förhållandena var betydligt bättre än vid förra kontrollkampanjen i januari, men fortfarande är det för många brister, konstaterar fødevareminister Mariann Fischer Boel. Källa: Fødevareministeriet, pressmeddelande. /LG

0,9 % mindre griskött i EU 15 under 2004
Senaste svinprognosen i EU 15 visar 0,9 % produktionsminskning 2004, eller 203 061 grisar. Irland minskar mest med –5,8 %, Holland –4,2, Belgien –3,8 och Spanien –1,8 %. I Sverige, Portugal och Storbritanien väntas slaktminskningen bli 1 %. Finland ökar 3 %, Tyskland 0,9, Italien 1,1 och Danmark 0,3 %.
Under 2003 ökade produktionen i de 10 nya medlemsländerna, men minskning väntas 2004. Källa: LRF Kött. /LG

Fortsatt och ökat överskott på griskött i EU fram till 2010
En prognosrapport från EU-kommissionen visar på ökad produktion av griskött i nya EU från 21,3 milj ton 2004 till 23,0 milj ton 2010. Konsumtionen väntas öka från 20,3 till 21,6 under samma tid. Exportbehovet väntas öka från 1,1 milj ton 2004 till 1,4 milj ton 2010.
För nötkött väntas relativt stabil utveckling med slakt på runt 8 milj ton och konsumtion på 8,2 milj ton. Här väntas ett underskott på 200 000 ton 2005 – 2010. Källa: LRF Kött. /LG

Företagsnytt
QGs seminchef Christer Lindahl död, Johan Andersson tar över seminansvaret tillfälligt
Christer Lindahl, som varit chef för QGs semin, avled hastigt i hjärtinfarkt 1 april, 51 år gammal. Han blev vd för Svinsemin Syd AB i början av 90-talet och kom in i QG när Norden Semin och Svinsemin Syd slogs samman till QG 1999. Christer har även jobbat vid Avelspoolen och varit tillförselansvarig i KBS.
Johan Andersson, QGs vd, tar tillfälligt över hans jobb tills ny chef för seminverksamheten rekryterats. /LG

Swedish Meats huvudleverantör till ICAs konsumentpackanläggning
Det blir Swedish Meats som blir huvudleverantör till ICAs packanläggning för köttprodukter i Västerås. Det säger produktionsdirektör Thomas Perkiö.
-Det känns väldigt bra och innebär tryggad råvaruavsättning, säger han, även om det inte blir några volymökningar.
Men det innebär ytterligare personalminskningar inom Swedish Meats. Källa: Land Lantbruk. /LG

Agenda
European PIG Producers, EPP, håller årets kongress i Danmark 3 – 6 juni
Den europeiska organisationen för grisproducenter, European PIG Producers, EPP, håller årets kongress i Odense, Danmark, 3 – 6 juni. Kongresstema är Framtiden för industriell grisproduktion i tätbefolkat samhälle. Bl a medverkar fødevareminister Mariann Fisher Boel. Torsdagens sju workshops handlar om bl a djurhälsa, hygien, grupphållning av suggor, management och utfodring. Kongressen avslutas med några besök på danska svingårdar. Källa. EPP. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.