@-GRIS 23 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

OBS! Det har förekommit klagomål om uteblivna och flera dagar försenade mail, v g meddela avvikelser till gris@agrar.se så felen vid aktuella servrar kan rättas till.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 18
Det är inget höjt svenskt grispris att vänta nästa vecka heller. Danska grispriset är också oförändrat och i marknadsrapporterna ser man mest problem i väntan på våren. Det svenska grispriset ser alltså inte ut att närma sig några internationella höjder. Inte ens med fördröjning, som tidigare förespeglats, utan verkar stanna på vägen. Hoppet sätts nu till högre makter. Som så många gånger förr vet vi dock, att en varm och fin vår snabbt smälter ner både frysta köttlager och levande lager av grisar. Så det får bli även min förhoppning den här veckan.
De danska vilda slaktstrejkerna är över, försummade leveranser är igång och slakterierna fick gå med på att betala de strejkande slaktarna övertidsersättning för att slakta bort den slaktkö som slaktarna orsakat genom olagliga arbetsnedläggningar. Slakterierna fick alltså krypa till korset (även den här gången) även om en hel del grisar och slaktkroppar fortsatt körs över gränsen till Tyskland för slakt och bearbetning av billig östlig arbetskraft. Det ska bli intressant att se fortsättningen. Det ska inte förvåna mig om de danska satsningarna fortsätter i låglöneländerna och de danska slaktarna blir allt färre till antalet. I det nya megaslakteriet i Horsens provkörs nu dessutom robotarna som tar ut organen i slaktkroppen, klipper av huvudet, benar ur framdelen, klyver grisen i ryggen, m m, m m.
Den danska slaktindustrin fick i slutet av veckan nya problem, problem med svensk anknytning. I ett danskt TV-program och i en artikel i tidningen Politiken, uppmärksammades danskarna på att de tvingas ”äta ur svenskarnas soptunnor”, som en del medier föredrar att uttrycka det. Det avslöjades nämligen att griskött (och även fjäderfäkött) som stoppats av svenska livsmedelsmyndigheter p g a salmonellainfektioner, tas tillbaka till Danmark och säljs till danska konsumenter. Det som inte duger till mat åt svenskar, norrmän och finnar, det tvingas danska konsumenterna äta upp (därtill till ett högre köttpris, om vi får tro vissa källor).
Reaktionen lät inte vänta på sig. Praktiskt taget alla tidningar har indignerade artiklar och kommentarer av ledarskribenter om den här frågan. De allra flesta anser naturligtvis att det är oacceptabelt att danskar ska behöva äta upp det andra nordbor ratar. Men det finns också en och annan försvarare av tillvägagångssättet och säger att det inte är någon skillnad på det i Sverige ratade köttet och det som i normalfallet säljs i danska butiker. Sakfrågan är en sak, moralfrågan en annan, men totalbilden är att danska medierna är mycket, för att inte säga oerhört, indignerade över hur det går till. Danska livsmedelsministern, som också är jordbruksminister, teg till att börja med, men problemställningen var omöjligt för henne att tackla och så småningom gjorde hon uttalandet att den danska salmonellastatusen måste bli som Sveriges, dvs så nära nollnivå som möjligt.
Futurespriserna i Hannover visar genomgående lägre priser än förra veckan för tiden april till augusti, högre t o m januari och oförändrat februari och mars. Augustipriset är med dagens kurs 12.26 skr per slaktad vikt, 11.80 i december och februari och mars 11.77 skr.
Dollarn står i dag i 7.67 skr, euro 9.14, pund i 13.61, danska kronan i knappt 1.23. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 18
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.75 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.50 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.30 kr.
10.50 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.50 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg. Gäller v 17, priset sätts måndag.
10.50 kr. Alviksgården. Gäller v 17, priset sätts måndag.
10.50 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg. Gäller v 17, priset sätts måndag

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.35 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är 8.40 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.35 skr. Suggor över 129,9 kg 5.90 dkr 7.25 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.42 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 – 88 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset upp 1 cent till 1.14 euro, eurokurs 9.14 kr.
10.95 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.19 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, sänkt eurokurs till 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Andringarna här är jämförda med förra veckan.  
12.15 kr Tyskland 1.33 euro, svag nedgång sedan förra veckan.
10.62 kr Holland 1.162 euro, oförändrat
9.16 kr Frankrike 1.002 euro, oförändrat
9.14 kr Belgien 1.000 euro, oförändrat
9.18 kr Italien 1.005 euro, ned 20 öre sedan förra veckan

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: –Det är fortsatt press på svenska marknaden och vi försöker stå emot den import som sker. Vi hoppas Vår Herre sänder mycket solsken på Sverige, så vi kan höja priserna så snart som möjligt.  
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Vi har haft svagt negativ kalkyl på grisslakten de senaste veckorna, men den ser ut att bli positiv nästa vecka. Förbättringen beror främst på att karré stiger kraftigt i pris. Det är 4,5 kg karré på en gris och om priset stiger med 6 – 7 kr i snitt, så gör det 30 kr på kalkylen.
-Det är bra efterfrågan på griskött och vi tar nästa vecka in ca 500 grisar till slakt i förskott och slaktar därmed 5 200 grisar, mot normalt 4 700.
Dalsjöfors Slakteri, Magnus Larsson: -Stabil marknad, läget är som förra veckan. Vi väntar prisstegringar när grillningen sätter fart på våra breddgrader. Därmed väntas också bättre lönsamhet i styckningen.  
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi har fått något bättre marginal i styckningen, men det behövs 1 krona till för att vi ska vara nöjda. Slaktkön är borta. Fina vädret gör att det går att ta ut bättre priser.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är normal för årstiden, den har inte ruschat igång ännu. Vi har 300 grisar överstående, en knapp slaktdag, men det beror inte på slaktkapaciteten, utan på för liten försäljning nu när de julinsatta grisarna kommer fram.
SLP, Peter Johansson: -Vi slaktar mycket, men har inget kött i lager och inga grisar överstående.
Snellmans, Tomas Gäddnäs:
-Det är positivt att griskonsumtionen i Finland enligt preliminära uppgifter ökat med 6 % under inledningen av året. Marknadspriserna för såväl färskt kött som chark är ändå fortfarande mycket pressade och på en låg nivå i landet.
Danish Crown: Marknaden för färska skinkor är trög i Europa, vilket har svagt fallande priser som följd. Den positiva effekten av de tidigare EU-bidragen till lagring håller på att ebba ut för bog och charkråvara, varför de ökande mängderna ska avsättas i Europa på bekostnad av priset. För karrén väntar vi fortsatt att bättre väder ska förbättra situationen.
En engelska baconmarknaden är prispressad p g a att många nationer försöker sälja allt mer. I Ryssland och övriga östländerna är marknaden fortsatt lugn. När Japan slopade importrestriktionerna (safe guards) 1 april strömmade mycket griskött in på marknaden, vilket nu dämpat köplusten hos de japanska kunderna. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 18
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 5 öre för Bis Plus till 14.75 kr och Bis till 14.10 och Bas till 13.05 kr. Nyavvanda plus 15 öre till 28.35 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 20 öre i båda klasserna till för Bis Plus 25.15 och KRAV Bis 15 öre till 24.40 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 5 öre till 14.95 kr/kg och KLS Grund med 5 öre till 14.26 kr/kg. Fortsatt mindre överskott till vecka 18.
SLP. SLP+ 14.75 kr, SLP 13.75, Treras 13.25 kr. Priset gäller v 17, nytt pris sätts på tisdag.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.70 kr, Ugglarpsgrisen 13.70 kr. Priset gäller v 17, nytt pris sätts på måndag.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.85 kr, SwedeHam 14.17 kr, Vita 13,14 kr. Priset gäller v 17, nytt pris sätts på måndag.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade sedan förra veckan. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 191 dkr (235 skr), 30 kg 331 dkr (407 skr)
SPF+MYC 7 kg 196 dkr (241 skr) 30 kg 336 (413 skr)
SPF 7 kg 200 dkr (246 skr) 30 kg 340 dkr (418 skr)
Økologi 30 kg 501 dkr (616 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Det är i stort sett balans för smågrisar. Anmälningarna är normala, men något låg försäljning, vilket brukar bero på vårbruket så här års.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Anmälan och försäljning av smågrisar är nästan i balans, med tendens till svagt underskott. /LG

Nyheter
Danskt salmonellasmittat kött som kasserats i Sverige hämtas tillbaka och säljs till danska konsumenter
Svenskar, norrmän och finnar får inte äta salmonellasmittat kött. Danskar har inget val! Griskött och kycklingkött som kasseras i Sverige, Norge och Finland p g a innehåll av salmonella, hämtas tillbaka till Danmark och säljs till de danska konsumenterna, eller exporteras till något annat land där livsmedelskontrollen inte är lika hård. Livsmedelsexperter finner detta moraliskt oansvarigt, men informationschef Gudrun Andreasen, Danish Crown, menar att man följer lagstiftningen.
-När slakterierna känner till att det finns smitta, bör köttet i varje fall värmebehandlas eller användas där bakterierna steriliseras. Något annat är oansvarigt, säger John Elmerdahl Olsen, professor och expert på livsmedel och hygien, Landbohøjskolen i København.
-Den dag vi är lika långt framme i salmonellastatus som Sverige, då ska vi inte tillåta att smittat kött tas tillbaka och säljs i danska butiker, säger Henrik G Jensen, Fødevaredirektoratet.
Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) ville först inte kommentera frågan, men har senare sagt att salmonellakontrollen måste skärpas.
Salmonella kan orsaka kräkningar, feber och diarré, i vissa fall blodförgiftning och små barn, äldre och sjuka kan i värsta fall dö. Källa: Politiken. /LG

Några ytterligare pressklipp i samma fråga:
-Vad ska vi med ny EU-författning till, folkomröstningar och nya samarbetsområden, när vi inte ens förmår att lyfta kvaliteten på våra matvaror till den nivå som råder i övriga Norden. Källa: EkstraBladet.
-Salmonellasjukt kött ska bort från diskarna! Det är för uselt att sälja sjukt kött i 21a århundradet. Om köttbranschens självkontroll inte fungerar, måste politikerna följa upp frågan. Källa: Politiken, ledare.
-Ät bara det svenskarna skickar tillbaka! Dilemmat är att det inte är sämre än det som normalt ligger i våra kyldiskar. Källa: EkstraBladet, intervju med Gitte Gross, Konsumentrådet.
-Ingen grund till panik. Bekymret för att Danmark blivit Europas köttsoptunna fick igår fødevareministern att lova skärpta insatser mot salmonella. Men fler svenskar än danskar blir smittade med salmonella. Källa: Berlingske Tidende.
-Vi (danskar) har kunskapen om att det kan vara problem med varan, om den inte behandlas rätt i köket. Frågan är om det inte är moraliskt riktigt att ge den kunskapen vidare till förbrukarna, säger fødevareminister Mariann Fischer Boel. Källa: Fyens Stiftstidende. /LG

Danske fødevareministern skärper salmonellareglerna?
Dagen efter TV-Avisens avslöjande att kasserat danskt griskött som importerats till Sverige tagits tillbaka och sålts i Danmark, förklarade danske fødevareministern att den danska salmonellabekämpningen ska intensifieras.
-Så länge vi inte är på samma nivå som Sverige, ska vi arbeta vidare.
Hon sa också att diskussioner med slakterierna ska inledas för att undersöka hur kasserat kött i Sverige ska behandlas vid retur. Källa: Fødevareministeriet, pressmeddelande. /LG

Råbelöv invigde serogrisbesättning för 576 suggor
20  april invigdes Råbelövs helt nybyggda serogrisbesättning för 576 suggor, som senare ska bli en integrerad besättning med ca 14 000 slaktsvin. Det nya stallet är byggt avskilt från gårdens gamla byggnader på helt jungfrulig mark och med nya rekryteringsdjur. Mycket tack vare tillgången till serogrisar, knep Swedish Meats SLPs tidigare kontrakt på att slakta grisarna från Råbelöv. 34 mkr investeras i den nya smågrisproduktionen. Suggorna i gamla suggstallarna slaktas ut och byggnaden tas ur bruk.
-Den från grunden nya stallbyggnaden ger oss en unik möjlighet att börja med en frisk serogrisbesättning, med bästa förutsättningarna för en optimal produktion, sa radar- och äktaparet inspektor Göran och svinstallförman Lisa Persson. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Svensk klagan på danskt pastejpatent, nu i ny dansk rätt
LRFs och Lantmännens problemdrabbade livsmedelsföretag Spira har sedan åratal klagat på Danish Crowns europeiska patent på tillverkningen av en mager leverpastej. I första instans har den svenska protesten avvisats, men Spira har överklagat och ärendet fortsätter nu till nästa rättsinstans.
1988 blev det möjligt att patentera även annat än tekniska uppfinningar, t ex tillverkningsprocesser. Källa: Politiken. /LG

Mer dioxin i ekologiska ägg än i burhönsägg.  Hur är det med dioxin i utegrisar?
Livsmedelsverket har vid provtagning och analyser av ägg funnit högre halter dioxin från ekologiska höns än från burhöns. Värdena är små, från 0,6 till 3,1 pikogram dioxin-TEQ/gram fett. Gränsvärde finns inte ännu för utehöns men kommer att bli från den 1 januari 2005. Då blir gränsvärdet 3 pg dioxin-TEQ/gram fett. Analyser från andra EU-länder visar också högre dioxinhalter i ägg från utgående höns.
Teorier finns att utehöns kan få i sig mer dioxin när de äter jord, maskar och dylikt.
Frågan är då om det även finns dioxin i griskött från utegrisar!? Dessa bökar mycket i marken och är allätare, så!!??
Enligt Livsmedelsverket har inga tester gjorts på grisar och inga specifika tester på utegrisar är planerade. Men griskött kommer generellt att ingå i den dioxinkontroll som kommer att ske framöver. Källa: Livsmedelsverket. /Nils
Kommentar: Dioxin, organiskt ämne av en grupp klorerade kolväten, bildas vid förbränning av klorhaltiga ämnen, synnerligen giftigt, allvarlig miljöfara. /Bonniers svenska ordbok.

Minskad förlust för Swedish Meats första kvartalet
Swedish Meats resultat första kvartalet i år blev bättre än i fjol, men ordföranden Sören Kvantenås intentioner från i fjol att varje period ska bära sina kostnader gick inte att klara. Resultatet efter finansiella poster under första kvartalet uppgår till -18 mkr, jämfört med -49 mkr i fjol.
-Besparingsprogrammet som sattes igång under förra året börjar ge effekt. Vi ser att priserna på gris i Europa har stärkts under perioden. Även om Sverige inte fullt ut kunnat ta del av den prisökningen ser vi med viss optimism fram mot kommande kvartal, kommenterar vd Peter Rasztar.
-För mig är det helt klart att vi måste se över hela svenska slakteristrukturen. Det kommer inte att finnas behov av alla slakterier och vi är beredda att diskutera slaktsamarbete med andra aktörer på samma sätt som vi har gjort med Nyhléns Chark i Norrland, förklarar Peter Rasztar.
I början av året lanserades det nya produktkonceptet Må Gott, produkter för de som vill ha magrare vardagsmat utan att göra avkall på smaken. Må Gott fick ett varmt mottagande i handeln och vi kan se att försäljningen går bra men det är för tidigt att ge några detaljerade prognoser. Den nya smörgåsmaten fortsätter att öka sin försäljning vilket innebär att marknadsandelen nu är stabilt över 11 %. /LG

Vivo kampanjar för mångfald i butikerna och emot private labels, EVM
Till skillnad mot ICA, Coop m fl, som satsar på egna varumärken på likartade eller samma produkter från välkända företag, driver Vivo kampanj för mångfald i butikerna med många konkurrerande varumärken. ICA vill att vi konsumenter ska välja deras egna varumärken, EVM, därför att man tjänar bäst på dem, kan man förmoda, och för att kunna byta till billigare råvaror vid behov och vid bättre villkor. Kampanjen pågår bl a i Stockholms tunnelbana. /LG

Stark prisuppgång på skrot, järnvaror väntas stiga i pris
Har du en container med järnskrot, skicka den till Kina! Kineserna köper f n allt skrot som går att uppbringa till allt högre priser. Orsaken är den väldiga industriella expansionen och utbyggnaden av infrastrukturen. Priset på stålprodukter är på stark uppgång och det gäller även gjutjärn, där järnskrot ingår. Källa: EhrvervsBladet, m fl. /LG

Grisar kan producera olja, 80 liter per gris/år
En metod för att utvinna olja ur svingödsel har utvecklats av amerikanska forskare. Av gödseln från 1 000 slaktsvin/år kan 80 kbm olja utvinnas. Forskarna vid Universitetet i Illinois, USA, använder sig av termokemisk omvandling som innebär att organiska ämnen omvandlas till råolja och gas i en upphettad tryckkammare. Varken katalys eller förbehandling av gödseln behövs. Svingödsel med en vattenhalt på upp till 80 % kan matas direkt in i reaktorn.
–Om 50 % av USAs grisbönder inför den här tekniken kan råoljeimporten minskas med ett värde av 1,5 miljarder dollar per år, säger Yuanhui Zhang, lantbruksingenjör vid Universitetet i Illinois. Dessutom skulle lantbrukarna få en tioprocentig ökning av sina inkomster, menar hon.
Forskningen har också visat på en rad miljömässiga fördelar. Mineralämnen bevaras under efterbehandlingen, luktavgången blir lägre och syrebehovet i gödseln minskar med så mycket som 70 %./Teresia Borgman /agriprim.com

Världens största biogasanläggning ska behandla 1 500 ton dansk gödsel per dygn
200 danska lantbrukare, plus några företag, ska med stöd av ett EU-projekt satsa 250 milj dkr i nybildade Maabjerg BioEnergy A/S vid Holstebro på Jylland, där världens hittills största biogasanläggning ska byggas. Via 350 km dubbla rörledningar i nästan naturgasdimensioner, inom en radie på 16 km, ska anläggningen ta emot 1 500 ton gödsel per dygn från 27 000 djurenheter och omvandla gödseln till el, värme och olika näringsämnen. Den avgasade gödseln med lägre kväve- och fosforinnehåll pumpas därefter tillbaka i returledningen till gårdarna för spridning på åkrarna.
Endast i undantag ska lastbilstransporter användas, när annat avfall ska behandlas. Man ska t ex ta emot döda djur, spillvattenslam och vegetabiliskt avfall.
EU-pengarna kommer från en öronmärkt satsning på 75 milj dkr på lokala energiresurser, där nästan halvdelen går till bioenergiprojektet och resten till en etanolanläggning som planeras i Sønderjylland för 700 milj dkr. Anläggningen ska också användas som ett utbildningscenter, där det blir guidade rundvandringar, utställning och undervisning. Källa: EhrvervsBladet. /LG

Ny dansk lag kräver att veterinärer ingriper vid dålig djurhållning
Hela danska Folketinget står bakom en ny lag som ställer krav på att veterinärer vid besök i hem och på gårdar rapporterar missförhållanden vid djurhållning. I dag finns endast polisanmälan eller inte polisanmälan (se mellan fingrarna) att välja på.
Nya lagen ger veterinären alternativet att skriva ut ett föreläggande om förbättrad djurhållning, lämna en kopia till Fødevareregionen och sedan göra återbesök efter 14 dagar och se om förhållandena förbättrats. Har det inte blivit bättre ska polisanmälan göras. Källa: MaskinBladet. /LG

Flera stora danska gårdar producerar fler grisar än tillåtet
Sedan det danska svinregistret öppnades har 10 – 15 stora svingårdar avslöjats med en överproduktion på ca 10 000 grisar. Källa: Miljøministeriet/ Berlingske Tidende. /LG

Grisköttspriserna stiger i Polen och Tjeckien
Avräkningspriserna för griskött stiger i Polen och Tjeckien och närmar sig EUs prisnivå. Polen är det sjätte största grisköttsproducerande landet i världen. Nästan 60 % av avelsbeståndet i EUs 10 nya medlemsländer finns i Polen medan Ungern och Tjeckien tillsammans står för 30 %. En betydande export från EU 15 till de 10 nya länderna sker redan; 18 % av unionens export till tredjeland går till kandidatländerna. Hittills har huvuddelen av exporten varit styckat griskött. Källa: LRF Kött. /LG

Sveriges Konsumentråd anmäler Scans annonskampanj
Sveriges Konsumentråd anmäler Scans annonskampanj för Må Gott-produkter till Bedömningsnämnden för kost- och hälsainformation.
– Annonsernas hälsobudskap är mycket förenklat och ett bottennapp säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd.
"Håll formen med ägg och bacon" och "Dags för en ny vana? Testa korv och makaroner" är budskapen.
–Annonserna ger intrycket av att det räcker med att endast byta till lättkorv eller lättköttbullar för att leva hälsosamt och det handlar bara om att döva eventuella dåliga samveten, säger Charlotte Hedin. Det är inte förenligt med livsmedelsbranschens egna regler om hur marknadsföring med hälsoargument får utformas. /LG

Företagsnytt
Hushållningssällskapens grisrådgivning har startat
HIR – Grisrådgivning, maximal rådgivning för optimal produktion. Det är parollen i de svenska hushållningssällskapens nya grisrådgivning, i konkurrens med LRF Konsult. Redan i fjol kunde @-GRIS meddela att hushållningssällskapen planerade en parallell grisrådgivningsaktivitet, grundad på den mångåriga rådgivningstradition sällskapen har.
Samordnare för grisrådgivningen i södra och mellersta Sverige blir husdjursagronom Anna Johansson, som närmast kommer från Svenska Foder, där hon varit produktchef. Till sin hjälp har hon hushållningssällskapens övriga rådgivare, bl a Anders Olsson. Han har tidigare varit rådgivare vid Optima, har egen grisbesättning och håller f n i uppbyggnaden av Råbelövs 576-suggorsbesättning. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Fredrik Wachtmeister föreslås som ny styrelseledamot i Swedish Meats
Styrelseledamoten i Swedish Meats, Håkan Magnusson har avböjt omval. Som ny ledamot föreslås Fredrik Wachtmeister. Valberedningen föreslår att omvälja: Britta Andersson, Patrik Andersson, Håkan Carlsson, Sören Kvantenå och Ulf Sahlin samt för en mandattid på ett år nyvälja Fredrik Wachtmeister. Källa: Pressmeddelande Swedish Meats. /LG

Nytt steg tagit för ny svinprövningsstation i Finland
Igår höll arbetsgruppen för ny svinprövningsstation i Finland sammanträde med Längelmäki kommun i mellersta Finland om byggandet av den nya stationen. Bakom projektet står i dagsläget Finlands Husdjursavelsandelslag, 50 svinavelsproducenter, slakteriföretagen Snellman, Pouttu och Järvi-Suomen Portti, samt seminorganisationen FABA, som tillsammans med Längelmäki kommun deltar i det fastighetsbolag som bildas för att bygga stationen. Den sedan länge diskuterade stationen skulle enligt ursprungsplanerna förse alla Finlands grisproducenter med avelsdjur.
Det var full enighet om byggandet fram till i fjol, då Atrias och HKs gemensamma avelsföretag Finnpig, beslöt samarbeta med svenska Quality Genetics om avelsutvecklingen och avelsdjursproduktionen. Situationen är nu att Finnpig beslutat samarbeta med QG om svinaveln, medan de flesta avelsdjursproducenterna fortfarande vill bygga en finländsk prövningsstation för den finska svinproduktionen. /LG

Hemköp, Billhälls och Spar slås samman
De tre livsmedelskedjorna inom Axfood, Hemköp, Billhälls och Spar, slås ihop till en enda kedja med cirka 200 butiker. Hemköp blir det gemensamma namnet, logotypen moderniseras.
–Olikheterna mellan Hemköp och Spar har minskat de senaste åren, säger Axfoods vd Mats Jansson.
Sammanslagningen ska vara genomförd till slutet av 2005. Det blir en blandning av franchising och helägt. Vd för det nya Hemköp blir Carl-Erik Möller, i dag vd för den nuvarande Hemköpkedjan. Källa: Dagens Handel.
Kommentar: Hemköp meddelade tidigare att man tänker luckra upp profilen med närproducerat svenskt kött. /LG

Erland Björn ny vd i ICA Norge
Erland Björn, 53, har utsetts till vd i ICA Norge AS. Han kommer närmast från posten som vice vd i ICA Sverige med ansvar för den samlade detaljhandelsverksamheten. Under den senaste tiden har Erland Björn varit tillförordnad vd i ICA Norge. Källa: ICA, pressmeddelande
Kommentar: Erland Björn har vid flera tillfällen medverkat i marknadsdebatter och -seminarier i grissammanhang. /LG

Agenda
Sänk din smågrisdödlighet, seminarium 27 maj
KLS och Avelspoolen anordnar en gemensam utbildningsdag med temat Sänk din smågrisdödlighet. Seminariet hålls i Himmelstalundsskolan i Norrköping 27 maj kl 12 – 16. Framgångsfaktorer för låg smågrisdödlighet, Närmiljön i grisningsavdelningen, är ett par av programpunkterna. Anmälan till christina@avelspoolen.se /LG

The British Pig & Poultry Fair 12 – 13 maj 2004
The Pig and Poultry Fair hålls 12 – 13 maj vid Stoneleigh Park, England. Där visas senaste produkter och teknik för gris- och fjäderfäproduktion, industri och marknad. 300 företag ställer ut. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.