@-GRIS 29 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Danska slaktsvinspriset sänks 25 svenska öre på måndag

Det danska slaktsvinspriset sänks ännu en gång på måndag med 20 danska öre, ca 25 svenska. Det är andra 25-öressänkningen på två veckor och det nya danska priset blir 8.20 dkr, ca 10.10 skr.

Detta behöver dock inte betyda att svenska grispriset sänks i morgon, eftersom svenska grispriset anses släpa efter det danska både vid uppgång och nedgång. Dessutom är den svenska marknaden mer “självgående” när t ex efterfrågan på grilldetaljer drar.  

Mer om grispriserna och senaste nyheterna i @-GRIS i morgon!

Tips inför 1 maj!

Lika Villkor-kommittén i Örebro län uppmanar lantbrukarna i länet att samlas och delta i ett av socialdemokraternas torgmöten 1 maj, det som hålls i Fjugesta kl 11 med finansminister Bosse Ringholm som talare. Det blir ingen demonstration under mötet, endast närvaro. Efter Bosse Ringholms anförande ställs fyra frågor till honom om rättvisefrågor inom jordbrukspolitiken. Vidare kommer finansministerns färdväg att kantas av traktorer på åkrarna, med paroller ur kampanjen.
Det här är ett koncept som kan användas på fler platser i landet! Mer info i morgon. Information kommer även att läggas ut på
www.lika-villkor.nu där du även kan få kontakt med kommittén.

OBS! Det har förekommit klagomål om uteblivna och flera dagar försenade @-GRIS, v g meddela avvikelser till gris@agrar.se så felen vid berörda servrar kan rättas till.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Beställ här: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050