@-GRIS 7 maj 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 20
De slakterier som satte sina slaktsvinspriser för innevarande vecka i måndags, följde alla marknadsledarens sänkning med hela 30 öre, trots att man tyckte sänkningen var onödig just inför grillsäsongen och man övervägde att endast sänka en del av 30-öringen.
Nästa veckas grispriser är oförändrade både i Sverige och i de andra nordiska länderna. Enligt Peter Rasztar, Swedish Meats, borde dock svenska grispriset ha sänkts ytterligare för att matcha den internationella nivån. Det sägs i branschen att den kända oviljan från vissa slakterier att sänka priset ens innevarande vecka, gjorde en sänkning nästa vecka ”grispolitiskt” omöjlig. Ingen vet, men det brukar inte vara någon rök utan eld. Om det är sant får vi tacka!
Att marknaden är tuff och konkurrensen svår både inom landet och från importen vidimeras dock av alla i branschen. Att sälja går bra, men att ta ut ett pris som ger möjlighet till ett högre slaktsvinspris är tydligen svårt. Peter Rasztar pekar på det europeiska överskottet på grismarknaden som ett hinder för bättre grispris och Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, pekar på livsmedelskedjornas dubbla budskap att man vill ha svenskt griskött, t ex karré, men säljer importerad. Man vill inte betala för de svenska mervärdena, de krav som staten ställer och handeln önskar. När när handeln tecknar köpeavtalen är det priset som gäller, inte de svenska mervärdena!
Allt fler röster inom köttbranschen hörs nu om samarbete som kan spara kostnader, höja köttpriserna och därmed höja intäkterna och grispriset. Swedish Meats vd Peter Rasztar upprepar inviterna så ofta han kan och även privatslakterier ropar allt oftare efter olika samarbetsobjekt och t o m samlat utbud i vissa lägen för att minska konkurrensen mellan slakteriföretagen.
Det kan bli så att kooperativ och privat slakt finner varandra en vacker dag och inleder samarbete. Då kan handeln få ställa sig frågan om det var klokt att driva ned grisköttpriset så långt att man tvingade fram ett samarbete. Med den stora import vi f n har, torde det inte vara möjligt för de konkurrensövervakande myndigheterna att stoppa mer samlade utbud på den svenska marknaden. Exempel finns på nära håll. I Danmark finns som bekant två aktörer, en större och en mindre, och de inhemska priserna på kött i butikerna är väsentligt högre än i Sverige.
På tal om prisnivåer i olika länder ser det nu ut som om norsk dumping av norska räkor i Sverige ska utredas. Om det är dumping lär bero på om räkor sålts till Sverige till ett lägre pris än i Norge. I så fall bör jordbruksministern snarast låta utreda varför danskt kött, bl a fläskfilé, säljs billigare i Sverige än i Danmark. Är detta också dumping av samma slag som Ann-Christin Nykvist vill utreda i fråga om räkexporten? Fiskets utövare har fått jordbruksministerns uppmärksamhet på konkurrensproblemet, varför har inte grisuppfödarna fått det?
En läsare av GRIS meddelade f ö att kontroll och övervakning av fisket kostar så mycket pengar, att det skulle vara billigare för staten att lägga alla fiskebåtar i hamn för gott och skicka lönerna per postanvisning till de allt färre som utövar fiske. Det verkar inte helt otroligt.
Futurespriserna i Hannover fortsätter sjunka. Skillnaden är att griskött säljs till lägre priser ända fram till mars denna vecka, jämfört med förra. Det är alltså förväntningar om lägre grispris ett helt år framåt. Förra veckan var tyska terminspriset för t ex december 11.66 skr med dagens eurokurs, den här veckan 11.44 skr.
Dollar har fortsatt ned till 7.56 skr, euro  ned 3 öre till 9.11, pund oförändrad 13.55 och danska kronan står fortfarande i knappt 1.23. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 20
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.20 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.00 kr.
10.20 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.20 kr. Alviksgården.

Priserna från v 19, sätter priserna på måndag
10.20 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.10 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat 8.20 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg sänks 30 öre till 5.30 dkr 6.50 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.40 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 – 88 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset är oförändrat 1.14 euro, eurokurs 9.11 kr.
10.85 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.11 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, sänkt eurokurs till 9.11 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra veckan.
11.65 kr Tyskland 1.28 euro, nedgång sedan förra veckan.
10.62 kr Holland 1.156 euro, nedgång sedan förra veckan
10.55 kr Frankrike 1.011 euro, ökning sedan förra veckan
9.14 kr Belgien 0.97 euro, sänkning sedan förra veckan
9.15 kr Italien 1.005 euro, oförändrad

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Peter Rasztar: -Ett överskott på griskött i Europa på 2 – 3 % är hanterligt, men 5 – 7 % som det är nu trycker priserna kraftigt, vilket även går ut över Sveriges grispris. Dollarns försvagning verkar prissänkande p g a mindre värde på exporten och ger ingen draghjälp till grispriset. Danmark har sänkt 50 öre under senare tid, vi har följt efter med 30 öre och ligger således något högre i förhållande till danskarna.
-Jag vill gärna vara optimistisk, men måste vara realistisk. Det är svårt att peka ut när priserna kan förbättras, med tanke på överskottssituationen. Vid bra försäljning under grillsäsongen kan priset stiga, men just nu är det svårt att få hem de priser vi behöver, vilket f n skulle motivera en liten sänkning av grispriset, snarare än höjning.
-De nya medlemsstaterna svarar för 14 % av EUs grisproduktion. Störst betydelse har Ungern, Polen och Tjeckien. Det är f n balans i utbytet av griskött mellan de nya och gamla EU-länderna, men på sikt väntas de nya länderna ha importbehov p g a väntad utslagning av orationell produktion och höjd levnadsstandard.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Det saknas f n ca 1 000 grisar för vårt behov. Marknadsutvecklingen är svagt positivt, men handeln är jobbig som annonserar mycket importerat griskött till låga priser. I grillsäsongens inledning kampanjar man med dansk fläskkarré, vilket jag tycker är snudd på oförskämt. När man träffar oss vill man ha svenskt. Men Coop ska ju spara 500 miljoner på inköpen och då är det svenska grisköttet som får sitta emellan. Vi kan inte matcha importpriserna.
Dalsjöfors Slakteri, Magnus Larsson: -Slaktkalkylen är hyfsad och således normal, men det är fortsatt väldigt tufft för styckarna. En del har sagt att de skulle ha dragit ner volymerna om inte grillsäsongen varit så nära inpå. Det börjar emellertid lätta söderut, medan styckarna norrut knorrar högljutt fortfarande.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Säsongsmässigt minskar antalet grisar till slakt. Det är ganska lätt att sälja grisköttet och det är framför allt grillsortimentet som lossnat.
SLP, Peter Johansson: -Det är fortsatt bra försäljning, men priserna kan vara bättre. Inga lager, ingen slaktkö.
Alviksgården, Mikael Hugoson: -Vi får ut våra produkter, men inte bra priser. Konkurrensen är stentuff här i Norrland. Vi har 21 grader varmt i dag och grilldags, men det är is på sjön.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Det är ganska lugnt på marknaden ännu och pressat för både slakt och styckning, men ingen risk för prissänkning. Vårbruket kom igång tidigt och nu ser det ut att bli sommar tidigt, vilket är gynnsamt för köttproduktionen med tanke på grillsäsongens betydelse för köttpriserna.
-Vi har stor brist på nötkött och har höjt priserna flera gånger. Kokött bästa klass och vikt betalas med 1.72 euro (15.65 skr) och ungnöt tjurar grundklass 320 kg betalas med 2.26 euro (20.60 skr).
Danish Crown: Marknaden för skinka är fortsatt svag och prisbilden oförändrad till svagt vikande. Försäljningen av bog och charkråvara har tagit fart, sedan priset sänkts. Karréförsäljningen väntar runt hörnet, men har inte kommit igång riktigt. Englandsmarknaden för bacon lider fortsatt av hård konkurrens, vilket fört med sig sänkta priser för kontrakten för maj månad.
Inget har hänt på den japanska marknaden denna vecka, eftersom det varit Golden Week, helgdagar.
Det är för tidigt att säga något om marknaden i de nya EU-länderna, men bättre försäljning kan konstateras hittills. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 20
Swedish Meats.
Smågrispriset går ner 15 öre för Bis Plus till 14.50 kr och Bis till 13.85 och Bas till 12.80 kr. Nyavvanda minus 30 öre till 27.80 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går ner 5 öre i båda klasserna till för Bis Plus 25.20 och KRAV Bis 24.45 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks 15 öre till 14.70 kr/kg och KLS Grund med 15 öre till 14.01 kr/kg. Ökande överskott till vecka 20.
SLP. SLP+ 14.80 kr, SLP 13.80, Treras 13.30 kr. Priset gäller v 18, nytt pris sätts på måndag.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.75 kr, Ugglarpsgrisen 13.75 kr. Priset gäller v 18, nytt pris sätts på måndag.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.90 kr, SwedeHam 14.21 kr, Vita 13,17 kr. Priset gäller v 18, nytt pris sätts på måndag.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade, så när som økologi som går upp 1 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 186 dkr (229 skr), 30 kg 323 dkr (397 skr)
SPF+MYC 7 kg 191 dkr (235 skr) 30 kg 328 (403 skr)
SPF 7 kg 195 dkr (240 skr) 30 kg 332 dkr (408 skr)
Økologi 30 kg 497 dkr (611 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Säsongsmässigt är det mindre efterfrågan på smågrisar i maj och överskottet har ökat till 8 000. /LG

Nyheter
3,9 % ökning av svinantalet i Danmark på ett år
Antalet grisar i Danmark per 1 april har ökat 3,9 % eller en knapp halv miljon sedan april i fjol. Detta är säsongskorrigerade tal. Slaktsvinsökningen är 6,5 % och avvanda grisar 3,9. Ökningen sedan 1 januari är 1 % för suggor och 2 för slaktsvin. Varje digivande sugga hade i genomsnitt 10,4 smågrisar, som vägde 7,3 kg vid avvänjningen.
Statistiken är grundad på stickprovsundersökningar från 3 500 besättningar. Totalt finns 13,1 miljoner grisar på stall i Danmark. Källa: Danmarks Statistik. /LG

Scan Foods har 8 – 10 EMV-offerter ute
-Axfood är det senaste företag som tecknat avtal med Scan Foods om packning av kött under eget varumärke, men vi har 8 – 10 ytterligare offerter ute, säger vd Peter Rasztar. Vi får naturligtvis inte alla, men helt klart breder EMV ut sig snabbt.
-Lönsamheten för EMV är väsentligt lägre än att sälja under eget namn, men vi måste gilla läget. För tre år sedan när jag började på Swedish Meats var motståndet kompakt, men i dag ser vi annorlunda på läget. Vi har inte råd att stå utanför på en marknad som tar 15 – 20 % av volymen. /LG

Peter Rasztar: -Ingen svensk köttförädling till öst, men vi följer utvecklingen
-Vi har f n inga planer på utflyttning av köttförädling till de nya östländerna i EU, men vi följer den ekonomiska utvecklingen noga, säger vd Peter Rasztar, Swedish Meats. Vi har inte tittat djupare på förutsättningarna ännu.
-Danish Crown flyttar ut en del charkindustri till östra Tyskland. Det är mer naturligt, eftersom man har en stor export och det är bättre affär att flytta slaktkroppar till konsumtionsområdena och utnyttja billig arbetskraft till den arbetsintensiva köttförädlingen, än att förädla i Danmark. Arbetskraftskostnaden är en fjärdedel i öst jämfört med i Danmark och Sverige. Man kan således göra kraftiga kostnadsbesparingar.
-Men skulle konkurrensen komma mitt på Scan, så kan vi tvingas till att titta även på dessa möjligheter, tillägger han. /LG

Nya bullerkraven för dyra för slakterierna
Nästa vecka skriver Kött- och Charkföretagen till Djurskyddsmyndigheten för att försöka få bort kravet på bullerdämpning till ”stallnivå” i de svenska slakterierna. Det blir för dyrt för slakterierna att genomföra förslaget, visar en utredning.
-Jag vill inte föregripa presentationen av utredningen, men kostnaden handlar om flera tiotals miljoner kronor, säger Kött- och Charkföretagens vd Åke Rutegård. Bullerdämpningen är krav som inte finns i andra länder i eller utanför EU och kostnaden begränsar de svenska slakteriernas och därmed svensk grisproduktions konkurrensförmåga ytterligare, säger han.
-Alla måste hjälpa till att stärka svensk svinproduktions konkurrenskraft, säger Åke. Då får vi inte införa nya bestämmelser som kostar stora pengar. /LG

Livsmedelsverket lyssnade inte på slakteriernas klagan
Kött- och Charkföretagen har klagat hos Livsmedelsverket över att reskostnaderna för Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer, när de besöker de små gårdsslakterierna, ska betalas av de större kommersiella slakterierna. Det rör sig om 2 – 3 milj kr per år i lägre avgifter för de små och lika mycket mer för de större, varav Swedish Meats får betala ca 60 %, dvs motsvarande sin andel av slakten.
Livsmedelsverket beslöt i veckan att avslå slaktbranschens klagomål.
-Förslaget till kostnadsöverflyttning är politiskt och Livsmedelsverket hade nog inget annat val än att avslå vår begäran, säger Åke Rutegård, Kött och Charkföretagen. Men vi ska överklaga när ärendet kommer som författningsförslag.
Åke redogjorde för frågan vid dagens årsmöte med Köttbranschens Riksförbund. /LG

Avskjutningen av vildsvin fyrdubblad norr om Kielkanalen
Under senaste jaktåret fyrdubblades antalet skjutna vildsvin norr om Kielkanalen till 91. Orsaken är Danske Svineproducenters premie på skjutna vildsvin för att minska risken för spridning av svinpest norrut mot Danmark. 76 vildsvin testades för svinpest, alla var negativa. Svinpestutbrott förekom längre söderut i Tyskland för några år sedan. Källa: Danske Svineproducenter /LG

Zinkoxid till avvänjningsgrisar tillåtet i Danmark ett år framåt
Fødevaredirektoratet ger från nu och till 1 juni 2005 dispens för veterinärer att skriva ut zinkoxid för behandling av smågrisar de första 14 dagarna efter avvänjning. Det sker under en ett årig försöksperiod. I huvudsak gäller samma regler som vid förskrivning av antibiotika. Högsta koncentrationen är 2 500 mb per kg färdigfoder. Källa: Fødevaredirektoratet  /LG

Företagsnytt
Mila bygger om till nästa utställning 9 – 12 februari
Mila-Mässan i Malmö 9 – 12 februari hålls i nyrenoverade och delvis andra lokaler än tidigare år. Den nya mässhallen ligger omedelbart till höger om entrén och gallerian. Tidigare låg stora mässhallen till vänster. Det blir både grisar, får och nöt i februari och djuren kommer att vara på samma plats som tidigare, medan en hästarena byggs längre in i de nya lokalerna.
Den nya hall A är 60 x 200 m, dvs 1,2 ha. 54 utställare har till dags dato bokat monterplats. Källa: Mila. /LG

Betongkungen tillverkade för mycket på lager
Låg aktivitet på investeringarna i vägar, järnvägar och i jordbruket senaste året medförde att Cementgjuteriet i Motala råkade i kris i början av året och gick i konkurs. Stor andel äldre arbetskraft gjorde att personalstyrkan inte kunde minskas tillräckligt snabbt (6 månader). I väntan på att konjunkturen skulle vända, producerade Betongkungens alla företag på lager. Lager värderas i bokföringen till halva värdet och orsakade soliditetskris i Cementgjuteriet i Motala. Detta medförde att bankförbindelsen drog öronen åt sig och sade upp checkkrediten, vilket gjorde att alla intäkter stannade i banken. Larv Cementvaror, som var borgensman, råkade därmed också in i krisen. Bohus Betong och Brännebrona Cementgjuteri berörs inte.
-Nu har beställningarna satt fart och orderboken är t o m större än i fjol, så vi reder säkert upp problemen och allt blir som vanligt, säger Arne Bender, som tillsammans med sin son Rickard äger företagen, som går under samlingsnamnet Betongkungen.
-Försäljningen till Vägverket ökar kraftigt p g a utbyggnaden av E20 till Norge, Banverket har fått stora statliga anslag för utbyggnader och även försäljningen till lantbruk ökar igen, säger Arne. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.