@-GRIS 14 maj 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 21

Skövde Slakteri höjer grispriset 30 öre under fyra månader!

Skövde Slakteri höjer ensidigt slaktsvinspriset med 30 öre från måndag. Smågrisproducenterna får del av höjningen genom höjt smågrispris. Höjningen görs i form av ett marknadstillägg och är bestämt till fyra månader, då förhoppningsvis grispriset ska vara normalt. Pengarna tas från förra årets vinst i Skövde Slakteri.
I början av året gjorde SLP en höjning med 12 öre mot treårskontrakt och utökade integreringstillägget till att omfatta alla producenter, även inte integrerade. Detta framgår dock inte av noteringen.
Swedish Meats sänker suggpriset med 40 öre. Det är en marknadsanpassning, säger Johan Andersson.
Förutom utdelningen av vinsten i Skövde Slakteri och att råvaran i högaktuella grillkorven blir billigare sker inga förändringar på grismarknaden i de nordiska länderna. Det är små förändringar i nordvästra Europa och futuremarknaden har återhämtat sig något.
Varför futurepriserna svänger ett halvår eller år framåt är svårt att säga, men även framtidssatsningar speglas av dagssituationen, som Magnus Lagergren uttrycker det. Möjligtvis kan även en något skingrad osäkerhet kring EUs östutvidgning spela in, vilket vi kan se på kommentarerna om exporten till bl a Polen. Nu visas konkreta exportmöjligheter. Tonläget hos de flesta slakterierna är ljusare än tidigare veckor, både i Danmark och Sverige.
EUs prisgrupp har gjort bedömningen att slaktsvinspriset ska vara 7 % högre i år än i fjol. I fjol så här års var grispriset i Sverige 10.05 kr, i år 10.20. Något högre alltså just nu, men i år är foderkostnaderna mycket högre. I år var grispriset i början av året 9.40, jämfört med 10.50 ifjol.
Förr sa man att spannmålspriser och grispriser följs åt, men den tumregeln fungerar numera inte alls.
-De danska grispriserna vecka 20 i fjol var 9.28 skr, i år 9.99 skr, om aktuell kurs vid båda jämförelseveckorna används och köttprocenten omräknas till 58 % och olikheterna i betalningssystemen korrigeras, berättar Eva Stenberg, LRF Kött.
-Produktionen i Sverige har preliminärt ökat 1 % de första fyra månaderna, säger hon. Men det är okorrigerad siffra, djurantalet är enligt jordbruksverket ganska oförändrad. Den svenska grisköttkonsumtionen i Sverige ligger på oförändrad nivå.
Futurepriserna i Hannover visar återhämtande tendens efter sänkningen de senaste veckorna med mellan 5 och ända upp till 20 öre för t ex november. För februari till april är priserna oförändrade.
Dollarn har stärkts kraftigt under veckan med 17 öre till 7.73 skr, euron har ökat 3 öre till 9.14, pundet har ökat 7 öre till 13.62 och danska kronan står i knappt 1.23. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 21
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.20 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg ned 40 öre till 5.60 kr.
10.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.20 kr. Alviksgården.

Priserna från v 20, sätter priserna på måndag
10.20 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.10 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat 8.20 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg sänks 30 öre till 5.30 dkr 6.50 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.40 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 – 88 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset är oförändrat 1.14 euro, eurokurs 9.14 kr.
10.85 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.11 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, höjd eurokurs till 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra veckan.
11.50 kr Tyskland 1.26 euro, sänkt 2 cent sedan förra veckan.
10.32 kr Holland 1.13 euro, sänkt 2,6 cent sedan förra veckan
9.30 kr Frankrike 1.02 euro, höjt nära 1 cent sedan förra veckan
8.70 kr Belgien 0.95 euro, sänkt 2 cent sedan förra veckan
9.20 kr Italien 1.005 euro, oförändrat

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Jag ser hoppfullt på prisbilden p g a att vi går mot tider med bättre svensk marknad, samt att litet antal anmälda grisar är anmälda till slakt hos alla slakterier. Det är visserligen fortsatt trögt på marknaden och alltför många grisar i Europa, men det är inte lika nattsvart som tidigare.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Grispriset höjs med 30 öre under fyra månader framåt i form av ett marknadstillägg. Det är en signal till marknaden att vi behöver fler slaktsvin till våra industrier. Se notis nedan.
-Nästa vecka tar vi in 1000 grisar i förskott till slakt, trots kortvecka. Vi är slutsålda på grisköttsdetaljer. Även fläsktvåan börjar röra på sig med höjt pris med 1 kr/kg, vilket är en förbättring men fortfarande inte bra. Skinkförsäljningen är fortsatt trög, men underlättas av ökad försäljning av flintastek för grillning.
-Det är klart lättare att sälja till de nya EU-länderna efter EU-inträdet. Framför allt har prisbilden på de feta produkterna förbättrats.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Fortsatt stor slakt och påfallande många suggor.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit gott om grisar tills nu, men nu minskar slakten. Den senaste sänkningen av priset verkar allt mer onödig. Jag tror priset snart går upp igen.
SLP, Peter Johansson: -Det är fortsatt bra försäljning och vi säljer allt vi slaktar. Slakten har nu varit ca 10 % över fjolårets nivå under 8 veckor.
Sydkött, Rolf Olsson: -Slakten går hyfsat ekonomiskt och är fortsatt större än prognosen. Väntat antal färre grisar i landet framöver kan ge bättre pris på marknaden.
-Det är viktigt för hela slaktbranschen att lösa exportfrågan vid överskottssituationer, så trycket på svenska marknaden minskar. Samarbete om slakten är dock ingen gångbar fråga. Vilken privatslaktare kan tänkas legoslakta hos Swedish Meats i Kristianstad och åka och hämta sina grisar där?
Danish Crown: Skinkhandeln är lugn till oförändrade priser, med tendens till försvagning i England och Italien. Bog och charkråvara säljs något bättre efter senaste prissänkningen. Baconmarknaden lider fortfarande av för stora utbud, vilket fört med sig rabatteringar under maj. Prisnivån är nu så låg att den sannolikt endast kan röra sig uppåt.
Grillsäsongen låter vänta på sig, men det säljs dock en del mindre kvantiteter färsk karré.
Japan beställer kotlett och bröstfläsk för utskeppning innan den förmodade safeguard (importbegränsningen) träder i kraft igen. Försäljningen av karré och bog är lugn efter stor tidigare försäljning.
Försäljningen till de nya EU-länderna gör framsteg och särskilt Polen köper griskött. Rysslandsmarknaden är fortsatt trög, men viss förbättring väntas. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 21
Swedish Meats.
Smågrispriset går ner 10 öre för Bis Plus till 14.40 kr och Bis till 13.75 och 5 öre på Bas till 12.75 kr. Nyavvanda minus 15 öre till 27.65 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går ner 5 öre i båda klasserna till för Bis Plus 25.15 och KRAV Bis 24.40 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks 10 öre till 14.60 kr/kg och KLS Grund med 10 öre till 13.91 kr/kg. Ökande överskott till vecka 21.
SLP. SLP+ 14.55 kr, SLP 13.65, Treras 13.05 kr. Priset gäller v 20, nytt pris sätts på måndag.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.60 kr, Ugglarpsgrisen 13.60 kr. Priset gäller v 20, nytt pris sätts på måndag.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.65 kr, SwedeHam 13.97 kr, Vita 12,95 kr. Priset gäller v 20, nytt pris sätts på måndag.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 186 dkr (229 skr), 30 kg 323 dkr (397 skr)
SPF+MYC 7 kg 191 dkr (235 skr) 30 kg 328 (403 skr)
SPF 7 kg 195 dkr (240 skr) 30 kg 332 dkr (408 skr)
Økologi 30 kg 497 dkr (611 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Överskottet på smågrisar har ökat från 8 000 till 13 000 denna vecka. Vi har stor nyanmälan och liten försäljning, vilket ökar överskottet i båda ändar. Situationen är inte onormal så här års, produktionen går i vågor. Det är bra produktion och efterfrågan är låg p g a rengöring och reparation i skallarna, m m.
-Vi har bra avsättning i slakten och för att öka nyinsättningen tömmer vi stallar förtid genom att lämna utslaktningsrabatter. De som lämnar underviktiga vid tömning får ersättning för lågviktiga slaktgrisar.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Styrelsens beslut att höja slaktsvins- och smågrispriset innebär för smågrisuppfödarna ett höjt smågrispris på 13 – 15 kr per gris. Smågrispriset sätts på måndag. /LG
 
Nyheter
Skövde Slakteri höjer grispriset 30 öre med marknadstillägg under fyra månader
Styrelsen för Skövde Slakteri AB beslöt i torsdags att betala ut ett marknadstillägg med 30 öre per kg griskött under fyra månader. Merbetalningen ska dock delas med smågrisproduktionen i form av höjt smågrispris. Vid medelvikten 85 kg blir tillägget per slaktsvin ca 25 kr, varav smågrisuppfödaren får del av höjningen med 13 – 15 kr per smågris. Pengarna tas från föregående års vinst i bolaget och det blir således ingen efterlikvid för fjolåret.
-Styrelsen markerar med marknadstillägget sin tilltro till svensk grisproduktion och att slakten måste öka och inte minska, säger vd Magnus Lagergren. Vi måste få fler grisuppfödare att satsa på ökad produktion. Vårt slakteri behöver fler slaktsvin för att försörja våra industrier.
-Styrelsen har stark tilltro till nuvarande koncept. Skövde Slakteri och vidareförädlingsföretagen är mest bekymrade över primärproduktionens negativa utveckling. Därför görs denna framtidssatsning, som är satt till fyra månader, då priset rimligen bör ha normaliserats på en högre nivå. /LG

JM Chark flyttar till Plönninge i helgen
Under helgen flyttar JM Chark från Halmstad till Plönninge, där produktionen ska vara i full gång på måndag.
-Det finns administrativa fördelar att samordna enheterna, men produktion och försäljning får också närmare till varandra och bättre kontakt, säger Bengt-Göran Bengtsson. /LG

Fortsatt +15 % seminökning i Avelspoolen, men slaktminskning väntas
Avelspoolens försäljning av semindoser visar +15 % även för april. En avstämning mot QG i veckan visar att seminförsäljningen är volymmässigt är oförändrad i Sverige, jämfört med 2003. I fjol ökade seminanvändningen 4 %, men slakten var ungefär oförändrad. Det kan bero på att många små smågrisuppfödare slutar och stora enheter tar över volymen. Stora smågrisbesättningar använder mer semin än små.
-Om 4 % ökad seminanvändning i fjol gav nästan nollreslutat i slakttillförseln, kan vi befara att volymmässigt oförändrad seminanvändning hittills i år innebär minskad slakttillförsel under året, säger Hans Agné, Avelspoolen.
LRF Kött räknar med viss sänkning av produktionen på helåret 2004. Antalsmässigt ökade produktionen i fjol 0,7 %, i volym 1 %. /LG

Praktiska avelssamarbetet QG – Finnpig igång före semestrarna
Arbetet med samordning inom aveln mellan QG och Finnpig fortsätter planenligt och ska fungera praktiskt före semestrarna, säger Pär-Gustav Lindh, Finnpig. Just nu diskuteras hälsostatusfrågor.
Samarbetet innebär att lantras- resp yorkshirepopulationerna inom de båda avelsföretagen hanteras som gemensamma enheter, med samma testmetoder, index, m m. Därmed breddas avelsbasen. /LG

Köttraskviga i Danmark har fått BSE
För första gången har ett djur av köttras, en charolaiskviga, fått BSE i Danmark. Danmark har nu 13 konstaterade fall av BSE. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Minus 0.50 dkr/kg griskött sex månader straff för antibiotikaanvändning
En medlem i Danish Crown får 50 danska öre under noteringen under ett halvår, sedan han ertappats med olovlig antibiotika i grisstallet. Det är straffet från det egna slakteriet därför att han överträtt reglerna i slakteriets Code of Practice.
Grisproducenten ertappades med 85 kg tetracyklinhydrochlorid i stallet och det fanns spår av antibiotika i grisarnas dricksvatten och i smågrisar.
-Grisproducentens handlande skadar hela näringens renommé, säger ordföranden Niels Mikkelsen. Källa: Danish Crown. /LG

Inga fler fall av PMWS konstaterade
Det är nu lugnt på PMWS-fronten. Inga nya fall har konstaterats de senaste månaderna, trots att alla djurhälsoveterinärer letat efter tecken på sjuka grisar i många besättningar, säger Djurhälsovårdens vd Jan Åke Robertsson, sedan alla djurhälsoveterinärer träffats för att gå igenom aktuella djurhälsofrågor. Det är 6 drabbade besättningar, utöver prövningsstationen.
-Men vi måste vara fortsatt vaksamma. PMWS hanteras som en smittsam sjukdom, men också som ett sjukdomskomplex framkallat av felaktiga djurflöden, överbeläggning och stress. Källa: Pressmeddelande. /LG

Företagsnytt
Optiroc AB, med bl a Leca, har bytt namn till maxit AB
Optiroc AB bytte namn 16 mars till maxit AB, samma namn som ingår i moderbolaget maxit Group och som nu är gemensamt för alla bolag i koncernen i Europa. Moderbolaget bytte namn i oktober 2003 från Heidelberg Building Materials, HBE.
I maxit AB ingår varumärket Leca lättklinker med bl a murblock, husgrundsbalkar och lecakulor som används som isolering mot mark och som flytande täckning av gödselbrunnar.
 
Stapelbart Lecablock monteras som legobitar
Kan du leka med Lego, kan du bygga med Leca. Lecablocken har sett lika dana ut de senaste 40 åren, men nu har maxit AB lanserat en vidareutveckling där mursleven inte längre behövs vid murbygget. Nya Lecablocken DSM staplas på varandra med not i spånt och behöver inte muras. Leca DSM betyder Dry Sacked Masonry (eller Det Stapelbara Murblocket, på svenska) och kan användas till ytterväggar och bärande mellanväggar. Vid behov kan blocken putsas med armerat putsbruk.
Nya blockmaskiner som tillverkar block med mycket snäva toleranser möjliggör den nya produkten. Ledningar och rör upp till 25 mm diameter kan läggas direkt i blocken. Det är nu lättare att bygga själv och prisbilden är ungefär oförändrad. Källa: Hela Huset.

Agenda
LRFs tillväxtsatsning för grisproduktionen redovisas på stämman 25 – 26 maj i Västerås
Under LRF-stämmans första dag (andra om det blir komplicerade omröstningar i ordförande- och styrelsevalen) kommer Lars-Göran Pettersson att redovisa förslag till vägar för ökning av svensk grisproduktion med 3 % om året, eller 600 000 fler grisar fram till 2010. Han kommer även att redovisa tillväxtförslag för andra produktionsgrenar.
Bland punkterna för tillväxt kan nämnas bättre risk- och kredithantering, mer samarbete inom slakt och förädling, profilering av svenska mervärden, effektivisering av produktionen och att fler bör anlita rådgivningen. En viktig punkt är lika villkor från nu, dvs att inte fler hinder byggs in i produktionen genom lagstiftning o dyl.
 
Exportseminarium 7 juni
LRF och Kött- och Charkföretagen har bjudit in företrädare för branscherna och exportföretag till ett seminarium i Stockholm 7 juni. Seminariet ska inventera möjligheterna att öka den svenska köttexporten.
 
Lantmännens stämma hålls 18 maj
Lantmännen håller årsstämma 18 maj i Stockholm.

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.