------ Vidarebefordrat meddelande
Från: Gris <gris@agrar.se>
Datum: Sat, 22 May 2004 01:29:11 +0200
Till: 021a <gris@agrar.se>
Ämne: @-GRIS 21 maj 2004


@-GRIS 21 maj 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 22
Amerikanska grispriset uppe i 14 kr!
Den svenska grisköttmarknadens stärks, det är alla i branschen överens om. Men det är endast fint väder som kan göra den bra. Ingen svensk slaktare, hittills, ändrar priserna nästa vecka (ingen ytterligare säger sig ha någon fjolårsvinst att dela ut). I Finland höjer Österbottens Kött/Atria grispriset med 1 cent. Danmark har oförändrade priser och Danish Crown säger i marknadskommentarerna att väntad bättre försäljning av grilldetaljer gör att det inte är risk för ytterligare prissänkning. Glädjeämnet i Danmark är förbättrad försäljning till de nya EU-länderna och i Finland säger man att trycket från polska köttprodukter minskat efter EU-inträdet p g a att nationella exportbidrag inte längre är möjliga.
Tyska grispriserna har gått ned och gått upp och är nu på samma nivå som förra fredagen. Frankrike har höjt hela 4 cent, drygt 35 öre. Futurespriserna har överraskande höjts kraftigt i Hannover för de närmaste månaderna.
Ett amerikanskt rekordhögt grispris på 14 kr är den mest anmärkningsvärda noteringen den här veckan. Att grispriset är historiskt högt i USA sägs bero på bättre konjunkturer, men också ett dietkoncept bestående av köttprotein, dvs kött, i stället för kolhydrater. Bantarna rekommenderas nu äta kött i stället för bröd och potatis och ta långa promenader. LRFs riksförbundsstyrelse var i USA för några månader sedan och studerade just Atkins dietkoncept, som sägs vara en av orsakerna till det rekordhöga amerikanska grispriset.
-Det är en klar trend i USA, att man ska äta mer kött och mindre kolhydrater, säger ledamoten i LRFs förbundsstyrelse Per Sandberg, Örebro, som var med på resan. T o m McDonalds har anpassat sina menyer till Atkins diet och serverar hamburgare med morotsfrits (i stället för potatisfrits). Det är nyttigare. Dessutom skickar man med en pedometer med hamburgarna, en stegräknare. Rekommendationen är att man ska gå minst 10 000 steg per dag.
-Morotsfrits var f ö en mycket god anrättning till hamburgaren, helt i klass med potatisfrits, säger Per Sandberg. Enligt Atkins kan man äta mycket kött utan att bli fet.
-Det är lika fel att säga att man blir fet av att äta kött, som att säga att man blir grön av att äta tomater, lär en anhängare av dietisten Atkins läror ha sagt.
Vi får hoppas att LRF tar tag i de ”guldkorn” för grisproduktionen man hittade i USA, så det stänker lite prishöjningar även över de hårt pressade svenska grisuppfödarna!
Futurespriserna i Hannover har gått upp kraftigt sedan förra veckan för de närmaste månaderna. För juni har grispriset gått upp nära 7 cent (65 öre), juli 4 cent, augusti nära 5 cent, september 2,5 cent, oktober 3,5 cent och övriga månader t o m april 1 cent.
Dollarn har försvagats under veckan med 15 öre till 7.58 skr, euron har försvagats 4 öre till 9.10, pundet har sjunkit 12 öre till 13.50 och danska kronan står i drygt 1.22. Korrigeringar är inte gjorda för dessa valutaförändringar nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 22
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.20 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg ned 40 öre till 5.60 kr.
10.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.20 kr. Alviksgården.

Priser från v 21, sätter priserna på måndag
10.20 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.10 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat 8.20 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg är 5.30 dkr 6.50 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 – 88 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset höjs 1 cent till 1.15 euro, eurokurs 9.14 kr.
10.85 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.11 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, höjd eurokurs till 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
11.50 kr Tyskland 1.26 euro, oförändrat.
10.32 kr Holland 1.13 euro, oförändrat
9.30 kr Frankrike 1.061 euro, höjt nära 4 cent
8.70 kr Belgien 0.95 euro, oförändrat
9.20 kr Italien 1.005 euro, oförändrat

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är fortfarande gott om produkter på marknaden. Skinkan är bekymmersam, grillprodukterna ser bättre ut. Sammantaget stärks svenska marknaden. Det är inga jätteförändringar som sker, men jag ser med tillförsikt på den närmaste framtiden.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Prisbilden på grilldetaljerna blir stadigt bättre. Vi blir av med fläsktvåan, men till oförändrat låga priser. Skinkan är fortsatt besvärlig. Det är brist på grisar till slakt och vi tar in 600 i förskott nästa vecka för att kunna slakta 5 000 grisar, men tillförseln väntas öka om några veckor. Priset går upp i bl a Tyskland. Sammantaget finns en positiv underton och vi bör närma oss en prishöjning. Läget är dock mer svårbedömt under kortveckor, som innevarande vecka.
SLP, Peter Johansson: -Det är fortsatt svårt att få upp priserna på grisköttet. Men vi blir av med allt och det förekommer inga slag av rabatter.
Sydkött, Rolf Olsson: -Tendensen på köttmarkanden är uppåt, nu är det vädret som ska göra den bra.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Höjningen av grispriset med 1 cent beror att det ser bra ut inför grillsäsongen. Vi har nog haft något varmare än i Sverige och konsumtionen har ökat något.
-Det är fortsatt svår brist på nötkött, vilket också påverkar grisköttskonsumtionen, men tyvärr också ökningen av importen av nötkött från bl a Brasilien. Nötköttsbristen beror på kalvbrist ifjol, vilket minskar slakten i år.
Atria, Juha Gröhn: -Vi följer med spänning utvecklingen i de baltiska länderna efter utvidgningen. Vi kan redan se att prisnivån på kött höjs. Polen, som exporterat en del kött, kan inte exportera lika billigt längre, eftersom staten inte får lämna exportbidrag vid försäljning.
Danish Crown: Skinkmarknaden är lugn på i stort sett alla marknader. Även bog och charkråvaran säljs till oförändrade priser. Volymen är något stigande. Försäljningen av karré har inte kommit igång riktigt ännu. Baconmarknaden är oförändrad.
Förhoppningsvis kommer vädret att förbättras efter helgerna och då väntas priserna på skinka och grillprodukter stiga och marknaden stabiliseras. Därmed borde faran för ytterligare noteringsfall vara över.
Avsättningen är god till de nya EU-länderna. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 22
Swedish Meats.
Smågrispriset går ner 10 öre för Bis Plus till 14.30 kr och Bis till 13.65 och Bas till 12.65 kr. Nyavvanda minus 25 öre till 27.40 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går ner 20 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.95 och KRAV Bis 24.20 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks 10 öre till 14.50 kr/kg och KLS Grund med 9 öre till 13.82 kr/kg. Minskat överskott till vecka 22.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 186 dkr (229 skr), 30 kg 323 dkr (397 skr)
SPF+MYC 7 kg 191 dkr (235 skr) 30 kg 328 (403 skr)
SPF 7 kg 195 dkr (240 skr) 30 kg 332 dkr (408 skr)
Økologi 30 kg 497 dkr (611 skr).
 
Smågrispriser från vecka 21, nytt pris sätts på måndag:
SLP. SLP+ 14.40 kr, SLP 13.40, Treras 12.90 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.50 kr, Ugglarpsgrisen 13.50 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.55 kr, SwedeHam 13.88 kr. Vita 12.87 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Överskottet på smågrisar är fortsatt ca 13 000 denna vecka. Även nästa vecka blir kärv, men sedan börjar det släppa och försäljningen ökar. Slakten tar ut grisar i förskott, vilket underlättar placeringen av smågrisar. /LG

Nyheter
Lägre dödlighet i PMWS när duroc är faderras
Smågrisarna har klart lägre dödlighet i danska PMWS-positiva besättningar när fadern är durocgalt, än när fadern är hampshire- eller HD-galt. Den stora skillnaden visar sig mellan 8 och 18 veckors ålder på grisarna.
Vid 18 veckors ålder överlevde 93.3 % av grisarna efter durocgaltar, medan överlevnaden var 88.4 % efter hampshiregaltar och 88.8 % efter HD-galtar. Källa: Meddelande 658 från Landsudvalget for Svin. /Nils

Slakten ökade 1,1 % januari till april
Under första kvartalet ökade svinslakten i Sverige 0,4 %. Under perioden januari t o m april ökade slakten preliminärt 1,1 %. Det slaktades således väsentligt mer under april än under de föregående månaderna. Slaktökningen under året är ca 1 000 ton.
Enligt (mycket) preliminära siffror är det importen som minskat 5 %, ungefär lika mycket som produktionsökningen.
-Försäljningen inom landet är ungefär oförändrad, säger Eva Stenberg, LRF Kött. Det är svårt att beräkna importens storlek under så här kort period, men preliminärt visar statistiken att det är importen som minskat, säger hon. /LG

Nya kostråd höjer amerikanska grispriset till rekordhöga 14 kr
Det amerikanska grispriset har de senaste veckorna stigit till rekordhöga ca 14 kr. Orsaken är stark ekonomisk utveckling och nya kostråd, den s k Atkinsdieten. Där rekommenderas köttproteiner, kött, i stället för kolhydrater, vilket anammats av konsumenterna.
Amerikansk grisuppfödning har med prishöjningen fått god lönsamhet, efter svaga kalkyler de senaste åren.  
Slaktutbudet har minskat i USA med 1 – 2 %, men detta uppvägs av ökad import levande grisar från Kanada, samt ökade slaktvikter. Källa: LRF Kött. /LG

Kinas spannmålsskörd minskar för alltid
Sedan 1998 har den kinesiska spannmålsskörden minskat 70 milj ton (8 gånger Danmarks totala årsskörd). Sedan 2001 har produktionen av vete, majs och ris minskat med 17 milj ton, medan konsumtionen ökat 2 milj ton. Lagren minskar. Den skördade arealen har minskat från 90 milj ha 1998 till 76 milj ha 2003.
Det finns flera orsaker till att spannmålsproduktionen minskar i Kina. Många dränerings- och konstbevattningsanläggningar är slitna och vattnet är en bristvara, marken brukas mer extensivt, ökenområdena breder ut sig och mark tas i anspråk för stadsbyggnation och vägar. Varje år tar Gobiöknen 1 miljon hektar jordbruksjord.
Kina behöver köpa allt större kvantiteter spannmål till sin växande befolkning med allt bättre levnadsstandard, vilket kan sätta tryck på världsmarknadspriserna. Källa: Rapport i danska Statistisk Nyt från Earth Policy Institute. /LG

Företagsnytt
Alf Nilsson slutar på LRF Kött sista juni
Alf Nilsson, som tidigare jobbat med marknadsfrågor och statistik vid Swedish Meats och nu vid LRF Kött, har sagt upp sig och slutar vid halvårsskiftet.
Kvar på LRF Kött är Eva Stenberg. Ev kommer LRF Kött att köpa in vissa konsulttjänster för att komplettera hennes arbete. LRF Kött sköter ekonomisk omvärldsbevakning inom djurslagen gris, nöt, samt får och lamm. /LG

SLP har börjat sälja Pärsons bacon i Danmark
Sedan några veckor säljs Pärsons bacon i danska butiker, i grisproduktionens förlovade land! Det är samma butiker som sedan tidigare säljer Pärsons smörgåsmat, framför allt tunna skivor, som man haft stor framgång med i Sverige.
-Vi försöker bredda marknaden och testar nu hur vår bacon blir mottagen i Danmark. Det är inga stora volymer ännu, säger Peter Johansson, men vi har förhoppningar, eftersom det gått bra med smörgåsmaten tidigare. /LG

Grundfos storsatsar på gödselbehandling i Danmark
Staring Miljø A/S har hittills sålt ca 25 försurningsanläggningar för svingödsel i Danmark och vid senaste Agromek visade man en ny separationsanläggning. Pumpkoncernen Grundfos i Danmark investerar nu tillsammans med danskt lantbruks ventureföretag Agroinvest A/S, samt nuvarande ägarna av Staring Miljø, samt ett antal privatpersoner, 7,7 milj dkr i Staring Miljø för att vidareutveckla och marknadsföra anläggningarna.
-Pumpar är en väsentlig del i anläggningen, som har stor tillväxtpotential, säger Carsten Bjerg, Grundfos.
Staring Miljøs miljöanläggning för animalieproduktion baserar sig på försurning av gödseln, som minskar avgången av kväve med minst 70 % och förbättrar utnyttjandet av kvävet i gödseln för växterna. Källa: Pressmeddelande Grundfos. /LG

Ess-Food visar extraordinärt bra första halvår
Danish Crown-ägda köttexportföretaget Ess-Food redovisar 53,3 milj dkr i överskott första halvåret, vilket är långt över budget och över fjolårsresultatet. Den sålda volymen översteg budget och fjolåret med 25 %. Vinsten har ökat hela budgetperioden, men de senaste två månaderna har varit extraordinärt lönsamma.
-Orsakerna till försäljningsökningen är främst BSE och fjäderfäinfluensan, som ökat efterfrågan kraftigt i världen av särskilt griskött, men även innan dessa utbrott var vinsten stigande, säger vd Henning Baunø.
-Aktivitetsnivån kommer att bestå de kommande månaderna, men väntas därefter normaliseras, väntar han. Hittills har omsättningen ökat 20 % i förhållande till budget och 29 i förhållande till fjolåret. Omsättningen var knappt 1,4 miljarder dkr första halvåret. Källa: Ess-Food . /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.------ Slut på vidarebefordrat meddelande