------ Vidarebefordrat meddelande
Från: Gris <gris@agrar.se>
Datum: Sat, 29 May 2004 06:10:28 +0200
Till: 021 <gris@agrar.se>
Ämne: @-GRIS 28 maj 2004

@-GRIS 28 maj 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se
Grispriserna vecka 23
Danska slakterierna höjer 25 öre, svenska Ginsten Slakt höjer 30!
Ginsten Slakt i Plönninge är det enda slakteriet i Sverige som höjer grispriset nästa vecka. Prishöjningen är 30 öre till 11.50 kr. En del slakterier sätter dock inte priset förrän på måndag.
Danska slakterierna höjer 25 svenska öre. Priserna har gått upp mycket kraftigt i Tyskland med 1 skr, Frankrike med 80 öre och allra mest i Belgien med 1.10 skr sedan förra fredagen.
Ginsten motiverar 30-öreshöjningen med att en generell svensk höjning nu endast är en tidsfråga. Den internationella prisnivån är på väg upp och det börjar gå bra att ta ut högre priser på svenska marknaden.
-Visserligen behöver nog alla svenska slakterier bättre marginaler, men grisproducenterna behöver dem ännu bättre, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Utan grisproducenter inget att slakta! Vi behöver mer griskött, inte mindre. 30 öres höjning är ändå för litet för de hårt prövade grisuppfödarna. Men jag tror på fortsatt prisuppgång närmaste tiden, säger han.
De danska marknadsrapporterna från innevarande vecka är väsentligt ljusare än förra veckan för flera varugrupper, bl a den kraftigt prispåverkande skinkan. Ytterligare prisförbättringar väntas. Det danska slaktsvinspriset blir på måndag 10.35 skr.
Den danska höjningen innebär ånyo att svenska grispriset nästa vecka ligger 15 öre under det danska, jämfört med priset vid flertalet svenska slakterier. Av de svenska mervärdena syns således inte mycket. Mervärdet är snarare negativt!
Detta sagt med anledning av den snart stundande årsstämman med Sveriges Grisproducenter (17 - 18 juni) där slaktfolket nästan obligatorisk tvingas ta en debatt om de svenska mervärdena, eller rättare sagt frånvaron av dem i grispriset. En god prognos är därför att om inte grispriset går upp tidigare, så höjs det före stämman. Det visar också statistiken för de gångna åren.
Ett förslag kan vara att framtidens stämmor tidigareläggs några veckor så att grispriset pressas upp tidigare!? Alla sådana här spekulationer om noteringens höjning inför väntade debatter har alltid avvisats. Stämmorna sammanfaller bevars med grillsäsongens inledning.
Futurespriserna i Hannover steg även under innevarande vecka. Priserna har gått upp mellan 10 och 35 öre hela året ut och fram till april nästa år.
Dollarn har försvagats 17 öre under veckan till 7.41 skr, euron står oförändrat i 9.10, pundet har stärkts 13 öre till 13.63 och danska kronan står fortsatt i drygt 1.22. Korrigeringar är inte gjorda för dessa valutaförändringar nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 23
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg ned 40 öre till 5.60 kr.
10.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.20 kr. Alviksgården.

Priser från v 22, sätter priserna på tisdag
10.20 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.35 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin höjs 20 öre till 8.40 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg höjs också 20 öre till 5.50 dkr till ca 6.75 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.15 euro, eurokurs 9.14 kr.
10.85 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.11 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
11.50 kr Tyskland 1.37 euro, höjning med 11 cent.
10.32 kr Holland 1.13 euro, oförändrat
9.30 kr Frankrike 1.061 euro, höjning med nära 9 cent
8.70 kr Belgien 0.95 euro, höjning med 12 cent
9.20 kr Italien 1.005 euro, sänkning med nära 4 cent

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Vi upplever en fortsatt förbättrad markandssituation. Efterfrågan ökar och vi tar in grisar i förskott till slakt.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. -Pingstförsäljningen blev bra för alla produkter. Vi har dock underskott på grisar och klarar inte alla kunders efterfrågan. Priset på styckade detaljer höjs och prislistornas rabatter försvinner. Det är i alla fall lättare att undvika dem.
Sydkött, Rolf Olsson: -Försäljningen förbättras och en prishöjning måste vara nära förestående. Den här veckan tog alla grisarna slut på oväntat sätt (se notis).
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Vi skulle slakta fler grisar om det funnits! Under några veckor framåt räcker inte de anmälda slaktsvinen och vi måste be producenterna att lämna fler.
-Efterfrågan på grillprodukter bär allt bättre.
Danish Crown: Priserna på skinka har förbättrats på de flesta marknader och förbättringarna väntas fortsätta de närmaste veckorna. Även priset på bog och charkråvara har kunnat höjas. Karréförsäljningen är klart på uppgång.
Baconmarknaden haltar efter den övriga marknaden, men vi tror den blir bättre när det stora utbudet från Tyskland och Holland upphör. Priset på kotlett är på uppgång i Tyskland.
Japanska marknaden är fortsatt lugn efter de senaste månadernas stora import. Efterfrågan i Ryssland och övriga östra Europa är livlig, men till oförändrad prisnivå. Det verkar svårt att få upp priserna.
Marknaden förbättras normalt vid den här tiden på året, men prishöjningarna beror också på minskad slakt i Tyskland och Holland. Även utbudet av griskött i Danmark minskar, sedan slakterierna slaktat ikapp överstående grisar efter strejkerna tidigare i vår.
Sammanfattningsvis är marknaden stärkt i Europa och detta kommer sannolikt att bestå i varje fall tills industrisemestern börjar i Sydeuropa i slutet av juli.  /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 23
Swedish Meats.
Smågrispriset går ner 10 öre för Bis Plus till 14.20 kr och Bis till 13.55 och Bas till 12.55 kr. Nyavvanda går ner 20 öre till 27.20 kr.
KRAV-smågrisarna går ner 40 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.55 och KRAV Bis 23.80 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks nästa vecka med 10 öre till 14.40 kr/kg och KLS Grund också 10 öre till 13.72 kr/kg. Minskat överskott till vecka 23.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna har gått upp 6 dkr för 7-kilos och 9 dkr för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 192 dkr (236 skr), 30 kg 332 dkr (408 skr)
SPF+MYC 7 kg 197 dkr (242 skr) 30 kg 337 (415 skr)
SPF 7 kg 201 dkr (247 skr) 30 kg 341 dkr (419 skr)
Økologi 30 kg har gått upp 14 kr till 511 dkr (629 skr).

Smågrispriser från vecka 22, nytt pris sätts på tisdag:
SLP. SLP+ 14.30 kr, SLP 13.30, Treras 12.80 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.40 kr, Ugglarpsgrisen 13.40 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.45 kr, SwedeHam 13.78 kr. Vita 12.78 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Försäljningen ökar nästa vecka och därmed minskar antalet överstående smågrisar. /LG

Nyheter
Ginstens Slakteri höjer grispriset 30 öre på måndag
-Ginsten Slakteri i Plönninge höjer slaktsvinspriset 30 öre från måndag till 11.50 kr. Det är hela 1.30 över de flesta slakterier inkl marknadstillägget 1 kr. Andra slakterier har dock också tillägg, som inte framgår av slaktsvinsnoteringen.
-Det är bättre sug efter de flesta köttprodukterna och en höjning ligger i luften, säger Bengt-Göran Bengtsson. Så vi höjer 30 öre redan nu. Grisuppfödarna är hårt pressade och behöver höjningen. Vi slaktare behöver visserligen också större marginaler, men det är viktigare att höja grispriset så att så många grisuppfödare som möjligt fortsätter producera. Vi behöver fler slaktgrisar, inte färre. Utan grisuppfödare har vi slaktare inget att göra!
-Det är inte fjolårsvinster vi betalar ut som tillägg på priset, säger Bengt-Göran (och syftar på Skövde Slakteris höjning med 30 öre). Vi ska försöka ta ut det höjda grispriset från marknaden. Marknaden accepterar högre priser nu än för några veckor sedan och det märks att grillarna börjar komma igång bland västkustens varje dag växande befolkning.
Ginstens grisar styckas och säljs genom JM Chark, som har samma ägare. När grisköttmarknaden viker i Stockholm under sommaren, växer den på västkusten. Kanske lägger semesterfirarna också någon extra krona på att få det lokalproducerade halländska grisköttet. /LG

Grisproduktionen i Norden för liten för effektiv avel
Svenska Avelspoolen höll årsstämma i torsdags. Jan Persson, nu ordförande i Ugglarp, tidigare vd för Skånska Lantmännen och Skanek och ännu tidigare föreningsslaktens genetiker och ”hampshiregeneral” höll föredrag om framtidens svinavel. Han menade att även den nordiska svinproduktionen samlad är för liten för att kunna bedriva en ekonomisk och effektiv avel. Två populationer av varje ras är alldeles för mycket.
Stämman omvalde Tommy Olsson, Ugglarp, Peter Johansson, SLP, Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, samt Mikael Hugoson, Alviksgården, som även är ordförande. Dessutom valdes fyra norska representanter för delägaren Norsvin.
Avelspoolens förre vd Lars-Eric Larsson, nu Hyfarm, Australien, är på semester i Sverige och deltog vid stämman. Men något samarbete mellan kontinenterna diskuterades inte! /LG

Skaraborgs grisnäring informerade representanter för regering och riksdag
Tre representanter med stort inflytande på handläggningen av jordbruksfrågor inom regeringen och riksdagen besökte igår och idag Skaraborg för att informera sig om animalieproduktionens problemfrågor. Det var Carina Olsson, jordbruksutskottet, Mikael Magnusson, föredragande i jordbruksfrågor i statsrådsberedningen, samt Joakim Kellner, Jordbruksdepartementet.
Bl a besökte delegationen Damsgårdens Suggring, Tranum, slaktsvinsproduktionen vid Lidgris, en mjölk- och en äggproducent, samt sista dagen Skövde Slakteri.
Animalieproducenterna tog i första hand upp lika villkor-frågor, vilka merkostnader svenska producenter har, jämfört med kolleger i andra länder. Inom grisproduktionen är det bl a ytkravet per gris, djuromsorgslagar, gödselhanteringsregler, tillsynsregler och tillståndsprövningen.
Magnus Lagergren informerade vid Skövde Slakteri och säger att det verkar finnas en ökad samsyn kring vissa frågor för animalieproduktionen. Bl a anser man att livsmedelsindustrin är viktig för arbetsmarknaden. För att livsmedelsindustrin ska överleva, måste det finnas svensk råvara och därmed svenska bönder.
-Att få lagstiftarna och myndigheterna att backa på redan fattade beslut, är dock inte att tänka på, sammanfattar Magnus. Däremot finns en öppnare attityd till omtolkning av vissa bestämmelser. Man var också beredda på att sätta stopp för fler produktionshämmande lagar, tills övriga EU kommit i kapp.
Den nya djurskyddsmyndigheten ansåg man vara en tillgång för animalieproducenterna, men medgav att en del uppgifter kommit till som en del i det politiska spelet. /LG

Svensk gris i fin form, en bok om tillagning av svenskt griskött med mervärden
Svensk Köttinformation introducerade vid en pressträff för matjournalister i torsdags en bok, Svensk gris i fin form, med recept på tillagning av svenskt griskött med svenska mervärden. Många receptböcker har skrivits med kända kockars eller andra personers berättelser om och kring maträtter för att höja matupplevelsen, eller om maträtters anknytning till berömda platser. Den här boken är den första där den svenska grisens mervärden kompletterar recepten för att höja matupplevelsen.
Trenden är att söka allt fler mervärden som ökar njutningen av maten. Svenska grisar har både gott kött och etiska mervärden som höjer matupplevelsen. En gris med knorr på svansen ger oss således ett godare kött än en som inte har knorr, eller ingen svans kvar alls.
Knorren är symbolen för en glad gris. Den ger form åt den svenska modellen, där grisen har ett gott liv, får böka i halmen, har gott om plats, god omvårdnad, avstressad miljö, bra foder utan tillväxtfrämjare, osv.
Svensk gris i fin form innehåller 21 av Köttinformations bästa matrecept. Förutom konsumenttillvänd information om den svenska grisens mervärden innehåller boken bilder av några kända konstnärers verk som associeras till grisar. Allt för att inspirera dig till att duka upp goda måltider med svenskt griskött med mervärden och ökad matupplevelse, till vardag och fest. Form, smak och upplevelser har alltid gått hand i hand.
Boken är en bra gåva till dina matglada vänner som vill höja den gastronomiska upplevelsen. Den kostar 50 kr och kan beställas på www.svenskkottinformation.se <http://www.svenskkottinformation.se  /LG

Bingo för Sydkött vid stopp i Swedish Meats slakteri i Kristianstad
-Jag sålde 700 grisar redan från köksbordet på mindre än en halvtimme i tisdags morse. Det var en fantastisk försäljning inför pingsten, säger Rolf Olsson, Sydkött. Tyvärr var det inte en plötsligt annalkande värmebölja som var orsaken, utan ett fel i Swedish Meats slakteri i Kristianstad.
-Det var en kedja till butinan (bedövningsanläggningen) som gick sönder, säger Johan Andersson, Swedish Meats. För att laga den måste bedövningsanläggningen tömmas på koldioxid. Det tog ett antal timmar att få igång anläggningen igen och därmed minskade slakten i början av veckan.
-Inga grisar kom till skada och det var i huvudsak vår egen styckning som drabbades, säger han.
Av den här historien kan vi se att förhållandevis små förändringar eller störningar (några få procent av svenska veckotillförseln) kan orsaka stor efterfrågeförändring. Särskilt inför helger. Ledtiderna är korta i slakt- och förädlingsbranschen. /LG

Varför säger konsumenterna att man köper svenskt kött, men i praktiken köper importerat?
Många undersökningar visar stor preferens för svenskt kött, men försäljningsstatistiken visar ökande försäljning importerat. Är det skillnad på attityder och beteende? Ger konsumenterna det svar som man anser är politiskt korrekt i attitydundersökningar, men låter plånboken ge ett annat svar vid det praktiska beteendet. Svensk Köttinformation gav några IHR-studerande (reklamutbildning) undersöka skillnaderna mellan attityder och köpbeteende.
Studenterna observerade 81 personer i 6 butiker om hur man valde biff/oxfilé och fläskfilé, en helgbetonad köttvara och en mer vardaglig. Först när konsumenten gjort sitt val och stoppat köttet i kundkorgen tog man kontakt och ställde frågor.
Studenterna kom fram till att konsumenterna nog försöker vara ärliga när de svarar på enkäter, men att många inte är fullt medvetna om sitt praktiska beteende.
Av dem som ansåg att priset är viktig faktor för köttvalet köpte 40 % av det billigare importerade (som man sagt), men 15 % köpte ändå det dyra köttet. Av dem som inte tyckte priset spelade roll hade 23 % det dyra köttet i kundvagnen, men nästan lika många, 22 %, hade det billigare.
Av de som sa sig göra medvetna val sa 50 av 81 personer att de alltid väljer det billigaste, oavsett ursprungsland. Övriga (en tredjedel) köper alltid svenskt oavsett pris.
Underlaget tyder inte på någon nämnvärd priskänslighet. Att merparten av köpen styrs till de billigare alternativen, beror snarast på butikens uppskyltning och prismärkning, konstaterar undersökarna. /LG

Fyra av fem köttkunder bestämmer inköpet i butiken
Exponering i butiken, placering och prismärkning är mycket viktiga faktorer för köttförsäljningen, vilken köttbit konsumenterna stoppar i kundvagnen. 4 av 5 köttkunder bestämmer sig inte för vilket kött de ska köpa förrän just vid köptillfället.
-Reklam påverkar alltså köttkunder mindre än vi trott. Trist för oss som studerar reklam, sade de IHR-studenter som hjälpt Svensk Köttinformation att studera konsumenternas köpvanor vad gäller kött.
-Priset är en viktig konkurrensfaktor i köttvalet, men kundens uppfattning om smak, utseende och kvalitet är viktigast. Dessa faktorer är även viktigare än valet mellan svenskt och importerat.
Undersökningen redovisades vid en pressträff för matjournalister som Svensk Köttinformation anordnade i torsdags i Stockholm. Den är gjord på ett begränsat antal slumpvis utvalda personer (81 i 6 butiker) i stockholmstrakten och gällde två köttslag, biff/oxfilé och fläskfilé. /LG

Alla PMWS-grisar slaktas ut på Nya Zeeland
Grisproducenterna på Nya Zeeland föreslår att alla PMWS-drabbade besättningar slaktas ut på Nordön. Myndigheterna bidrar inte till utslaktningen, men har inget emot att industrin tar kostnaden. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Japanerna inför ursprungsmärkning av griskött
Japanska jordbruksministeriet har beslutat att griskött ska ursprungsmärkas. Köttet ska märkas med ett nummer som konsumenterna kan skriva in på internet och få veta vilken gård grisen är producerad på. Märkning är redan ett krav på nötkött. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Företagsnytt
Möjligt att ställa ut vartannat år på Agromek
Det är fortsatt lång kö för nya utställare till Agromek, trots ny hall till senaste utställningen. Den som inte ställer ut ett år, får ställa sig på nytt i kön.
Nu blir det möjligt att ställa ut vartannat år och den som vill får behålla sin plats på utställningen med förtur. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.
------ Slut på vidarebefordrat meddelande