------ Vidarebefordrat meddelande
Från: Gris <gris@agrar.se>
Datum: Tue, 01 Jun 2004 15:32:40 +0200
Till: 021 <gris@agrar.se>
Ämne: @-GRIS 1 juni 2004


@-GRIS 1 juni 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 23, uppdatering
SLP, Dalsjöfors och Ugglarp höjer grispriset 10 öre från idag!
Allt fler slakterier höjer nu slaktsvinsnoteringen. Ginsten Slakt meddelade i fredags att man höjer grispriset från idag med 30 öre. Dalsjöfors, SLP och Ugglarp beslöt i dag alla tre att höja 10 öre.
-En höjning av priserna i Sverige ligger i luften, både p g a prisuppgången internationellt och den allt bättre försäljningen, säger både Per-Åke Larsson, Dalsjöfors, och Peter Johansson, SLP.
Peter säger också att lagren av griskött är små, så det är i varje fall inget hos SLP som trycker priset.
Nedan den kompletta listan: /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 23, uppdatering tisdag
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.20 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.20 kr. Alviksgården.
10.20 kr.
Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.35 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin höjs 20 öre till 8.40 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg höjs också 20 öre till 5.50 dkr till ca 6.75 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.15 euro, eurokurs 9.14 kr.
10.85 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.11 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
11.50 kr Tyskland 1.37 euro, höjning med 11 cent.
10.32 kr Holland 1.13 euro, oförändrat
9.30 kr Frankrike 1.061 euro, höjning med nära 9 cent
8.70 kr Belgien 0.95 euro, höjning med 12 cent
9.20 kr Italien 1.005 euro, sänkning med nära 4 cent /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 23, uppdaterade tisdag
Swedish Meats.
Smågrispriset går ner 10 öre för Bis Plus till 14.20 kr och Bis till 13.55 och Bas till 12.55 kr. Nyavvanda går ner 20 öre till 27.20 kr.
KRAV-smågrisarna går ner 40 öre i båda klasserna till för Bis Plus 24.55 och KRAV Bis 23.80 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks nästa vecka med 10 öre till 14.40 kr/kg och KLS Grund också 10 öre till 13.72 kr/kg. Minskat överskott till vecka 23.
SLP. SLP+ 14.25 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.30 kr, Ugglarpsgrisen 13.30 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.46 kr, SwedeHam 13.79 kr. Vita 12.79 kr.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna har gått upp 6 dkr för 7-kilos och 9 dkr
för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 192 dkr (236 skr), 30 kg 332 dkr (408 skr)
SPF+MYC 7 kg 197 dkr (242 skr) 30 kg 337 (415 skr)
SPF 7 kg 201 dkr (247 skr) 30 kg 341 dkr (419 skr)
Økologi 30 kg har gått upp 14 kr till 511 dkr (629 skr). /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.
------ Slut på vidarebefordrat meddelande