@-GRIS 3 juni 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Grispriset i Danmark går upp nära 40 öre på måndag och ännu mer internationellt

Danska slaktsvinspriset höjs med 30 danska öre nästa vecka, nästan 40 svenska. Priset fortsätter upp ännu kraftigare i flera andra viktiga grisländer. Frankrike och Belgien har höjt mer än 1 kr sedan i fredags och priset har gått upp även i Holland, Tyskland och Italien.

I Sverige höjde Ginsten Slakt 30 öre denna vecka, Dalsjöfors, SLP och Ugglarp 10 öre. Man motiverade med förbättrad försäljning och att en allmän prishöjning ligger i luften.

Danska smågrispriset går upp 7 dkr (ca 8.50 skr) för 7-kilos och 12 dkr (14.75 skr) för 30-kilos på måndag.

Mer om grispriserna i morgon!

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004!  Maila och beställ faktura till gris@agrar.se
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.