@-GRIS 4 juni 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 24
Slaktsvinspriset upp 25 öre och positiv pristrend väntar, men köttkrig oroar
Svenska grispriset höjs 25 öre på måndag. Swedish Meats höjer och alla slakterier som satt priset idag följer med. Partipriset är dock oförändrat, vilket innebär en marginalförsämring för slakterierna. En höjning av partipriset väntas dock om en vecka. Prognosen är dessutom ytterligare höjning av slaktsvinspriset inom kort. Om inte…
Enligt allas bedömning är vi nu inne i en mycket positiv trend. Konsumtionen av griskött ökar vid bra väderlek och priserna stiger kraftigt internationellt. Det gäller bara att få upp det svenska priset.
-Vi höjer inte partipriset nu, men ett bra tips är att partipriset snart höjs, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Med hjälp av en avräkningsprishöjning på måndag höjer vi partipriset i nästa steg. Sedan hoppas vi uppgångsspiralen ska vara igång. Vi har den internationella prisuppgången i ryggen, men som vanligt ligger vi lite senare i konjunkturcykeln här uppe i Norden.
Han understryker att alla slaktare nu måste visa priskurage och inte sälja för billigt. Det erbjuds fortfarande billiga köttpartier från andra länder.
Men det finns ett orosmoln, eller rättare sagt en röd månskära, på den blå grillhimlen. Ryssland och EU är sedan ett par dagar i fullt köttkrig med varandra och vapnen är tack och lov bara veterinära regler. Men det kan vara illa nog för grisuppfödare.
Köttkriget mellan Ryssland och EU har trappats upp sedan en tid. Det är f ö inte första gången, men nu ringer och mailar t o m EU-kommissionens ordförande Romano Prodi och Rysslands president Vladimir Putin till varandra. Ryssland har blockerat all köttexport från EU genom att kräva ändringar av veterinärintygen och för att återuppta importen vill Ryssland ha fri tillgång till EU-marknaden. Det går inte, bl a av just veterinära skäl. Se notis.
Futurespriserna i Hannover fortsatte stiga under innevarande vecka för de flesta månaderna under 2004. Priserna är för juni 1.43 euro, juli nära 1.40, aug 1.38, sep 1.37, okt 1.34, nov 1.33, dec 1.31, jan 1.29, feb 1.30, mars 1.30 och april 1.31 euro.
Dollarn har stärkts 9 öre under veckan till 7.50 skr, euron har gått upp 5 öre till 9.15, pundet har stärkts 16 öre till 13.79 och danska kronan står fortsatt i drygt 1.22. Korrigeringar är inte gjorda för dessa valutaförändringar nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 24
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.75 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.55 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.55 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.45 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.45 kr. Alviksgården.

Innevarande veckas notering, nytt pris sätts på måndag:
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.30 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.70 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin höjs ytterligare 30 öre till 8.70 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg höjs också 30 öre till 5.80 dkr till ca 7.15 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.15 euro, eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset höjs 2 cent (20 öre) nästa vecka. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna). betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
13.00 kr Tyskland 1.42 euro, höjning med 5 cent.
10.90 kr Holland 1.19 euro, höjning med dryga 6 cent.
11.00 kr Frankrike 1.20 euro, höjning med dryga 5 cent.
9.80 kr Belgien 1.07 euro, oförändrat.
9.60 kr Italien 1.05 euro, höjning med nära 8,5 cent.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Marknadssituationen ser bättre ut än på mycket länge. Efterfrågan stiger på de flesta produkter i Sverige och det är ett kraftigt drag från den internationella marknaden.
-Jämfört med när vi höjde priset för några månader sedan, så är det mycket bättre bärighet i höjningen nu, säger Johan.
-Det finns visserligen erbjudanden om importpartier som stör bilden, men om vi alla inom branschen gemensamt visar bättre priskurage nu, så kommer avräkningspriset att höjas ytterligare inom kort.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. -Slaktsvinspriset höjs till producenterna, partipriset höjs inte för våra kunder, styckningen går allt bättre. Det är en paradox, men ekonomin förklaras av minskade rabatter på styckningsdetaljerna.
-Vi har ett svagt underskott på grisar till slakt, mellan 500 – 600.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Vi höjer 25 öre nästa vecka, men ligger även kvar med förra veckans 10-öreshöjning. Jag tror på fortsatt uppgång av slaktsvinspriset vecka 25.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknaden förbättras, men det är fortsatt kärvt att stycka och därför ser vi över vår verksamhet och satsar mer på slakt och mindre på styckning. Se notis.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Industrin har tillverkat mycket på lager inför grillsäsongen, så det är nu viktigt att få dessa lager sålda. Vi har stora förhoppningar på vädret och det ser positivt ut inför grillsäsongen. Under juli har vi en mycket stor merförsäljning av griskött i Finland.
Ett orosmoln är krånglet med de ryska importkvoterna. Idag går 23 % av EUs grisköttsexport till Ryssland. Vid bra grillsäsong i Europa är det inga problem, men om det skulle bli dåligt väder i Europa, kan de ryska importrestriktionerna trycka ned grispriset igen.
Danish Crown: Den positiva marknadsutvecklingen från förra veckan fortsätter. Det beror dels på bättre väder, dels på mindre tillförsel av slaktsvin. Även den här veckan har skinka och styckningsdetaljer kunnat säljas till stigande prisnivå på den europeiska marknaden. Samtidigt fortsätter försäljningen till de nya EU-länderna att utvecklas bra.
I England är däremot baconmarknaden något trög. Utbudet är stort i förhållande till efterfrågan. Junikontrakten är redan fastlagda och det dröjer ända till juli innan prisbilden kan förvänta eller hoppas på bättre priser.
Försäljningen till Ryssland har gått bra, medan japanska marknaden är lugn efter den stora lageruppbyggnaden tidigare i vår. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 24
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 14.30 kr och Bis till 13.65 och Bas till 12.65 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 27.40 kr.
KRAV-smågrisarna går upp 15 öre och blir för Bis Plus 24.65 och KRAV Bis 23.95 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs nästa vecka med 10 öre till 14.50 kr/kg och KLS Grund också 10 öre till 13.82 kr/kg. Oförändrat överskott till vecka 24.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna har gått upp 7 dkr för 7-kilos och 12 dkr för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 199 dkr (244 skr), 30 kg 344 dkr (423 skr)
SPF+MYC 7 kg 204 dkr (251 skr) 30 kg 349 (429 skr)
SPF 7 kg 208 dkr (256 skr) 30 kg 353 dkr (434 skr)
Økologi 30 kg har gått upp 14 kr till 523 dkr (643 skr).

Smågrispriser vecka 23, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.25 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.30 kr, Ugglarpsgrisen 13.30 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.46 kr, SwedeHam 13.79 kr. Vita 12.79 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Överskottet på smågrisar är mellan 10 000 och 15 000. Överskott är normalt på försommaren. Prisökningarna på slaktsvin kan öka insättningstakten.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Vi har visst överskott på smågrisar, mellan 500 – 600. Det är visst motstånd mot att sätta in, men detta är nog mest säsongsmässigt. Efterfrågan kommer snart igång. /LG

Nyheter
Ryssland har stoppat EUs grisköttsexport, kontakter nu på högsta nivå
Ryssland har stoppat importen av kött från EU sedan ett par dagar. 23 % av grisköttexporten från EU går till Ryssland och ett avbrott kan bli kännbart. Tur i oturen är att grillsäsongen är i sin inledning och på kort sikt kan ökad efterfrågan på grillkött neutralisera det överskott som ev uppstår.  
EU-representanter var för ett par veckor sedan i Ryssland för att förhandla om förlängning av de veterinärcertifikat, som enligt ryssarna inte är giltiga efter 1 juni. Man fick då ett muntligt löfte om att exporten skulle få fortsätta till Ryssland tills vidare, men i början av denna vecka kom beskedet från Ryssland att ingen import längre tillåts.
-EU-kommissionens ordförande Romano Prodi har två gånger i går och i dag varit i direkt kontakt med Rysslands president Vladimir Putin för att få en snabb lösning på frågan, säger Kött- och Charkföretagens vd Åke Rutegård. Första gången muntligt och andra gången vid 16-tiden i dag fredag via mail. Frågan ligger således på allra högsta politiska nivå, vilket är ett mått på vilken angelägenhetsgrad den har för EU och då inte minst Danmark med sin stora export.
Åke har fått informationen från UECBV, den europeiska slakteriorganisationen i Bryssel, där KCF är medlem. Åke f ö är nyvald vice ordförande i organisationen sedan två veckor.
-Skrivelsen når Putin idag, men det är osäkert om något händer före måndag, säger Åke.
-Det är inte första gången Ryssland använder veterinära regler som handelshinder. Nu är kravet från Ryssland att om EU får tillgång till Rysslandsmarknaden för export, då ska Ryssland ha tillgång till EU-marknaden på lika villkor.
-Förutom andra problem finns inte något ryskt slakteri godkänt för export från Ryssland till EU, säger Åke Rutegård. Så det är inte lätt att tillgodose ryssarnas krav.  /LG

Stor andel av EUs köttexport går till Ryssland
Förutom att EU exporterar 23 % av sitt griskött, går hela 60 % av nötköttsexporten till Ryssland. Dessutom fjäderfäkött. Rysslands tidigare planer för import under 2004 är 205 000 ton fjäderfäkött, 227 300 ton griskött och 331 800 ton nötkött, enligt Russian National Meat Association, refererat i ett holländskt nyhetsmedia.
Enligt samma källa kräver ryssarna att EU-certifikaten administreras på annat sätt än tidigare från 1 juni. I stället för medlemsstaterna, ska Bryssel sköta papperen, vilket orsakar en flod av extra pappersarbetet.
-Det är värre än så, säger Åke Rutegård, KCF. EU-kommissionen har inte ens mandat att administrera certifikaten. Det ska ske på nationell nivå. Blanketten finns visserligen i förlaga hos kommissionen, men den måste skrivas under och stämplas i exportlandet, t ex Danmark. Det finns ingen möjlighet att snabbt ändra statuterna i EU.
-Ryssarna accepterar i fortsättningen endast en motpart vid import av kött, EU, och EU-reglerna säger att vart och ett av de 25 medlemsländerna ska sköta veterinärhandlingarna. Ryssarna utnyttjar veterinärvapnet för att driva handelspolitik och vill ha något i utbyte för att ändra sig, säger Åke Rutegård. /LG

Slakteriernas bullerregler skjuts på framtiden?
Åke Rutegård, vd i Kött- och Charkföretagen, var i början av veckan i kontakt med Djurskyddsmyndigheten om de regler om högsta bullernivå (samma som i grishus) som hotar kosta slakterierna (och indirekt bl a grisuppfödarna) ca 100 mkr.
-Vi fick positiva signaler från Djurskyddsmyndigheten, säger Åke. Jag tror att man skjuter upp införandet av reglerna tills vidare. Man lyssnade på våra argument. Det saknas kunskap på området och forskning behövs innan svenska slakterier ensidigt tvingas ta på sig så här höga kostnader utan att veta vilken nytta investeringarna har. /LG

KCF vill skärpa livsmedelskontrollen i köttets slutled
Sverige behöver skärpa kontrollen av restauranger, storhushåll och butiker och göra kontrollen konkurrensneutral. Avgiften bör tas ut i relation till arbetsinsatsen för kontrollen, så att problemfria företag betalar mindre, problemföretag mer.
Detta anser Kött- och Charkföretagen, KCF, i ett remissvar till regeringen om nya regler för livsmedelskontrollen.  
-Tillämpningen av reglerna är inte enhetlig i alla kommuner, säger Åke Rutegård, KCF. Både kontrollfrekvens och -kvalitet skiljer. Kontrollen är mycket hårdare inom slakt och vidareförädling än i köttets slutled. Ändå är i slutet på livsmedelskedjan de flesta matförgiftningarna sker.
KCF anser inte att svensk livsmedelskontroll lever upp till de krav som ställs av EU från 1 januari 2006. Se också artikel i Land denna vecka. /LG

Spannmålspriserna faller
Marknadspriserna i EU har fallit ytterligare under den senaste veckan. Prisnedgången i Tyskland och Frankrike uppgår till 10 - 13 euro/ton. Anledningen till prisfallet är att skördeutsikterna f n är mycket goda. Arealerna har dessutom ökat i bl a Tyskland. Efterfrågan på den interna marknaden är liten och exporten är fortsatt av liten omfattning. För ny skörd noteras vetepriser nära interventionspris.
Australien väntas få god skörd medan Kina väntas behöva importera betydande mängder spannmål nästa marknadsår. Källa: agriprim.com /Erik Brink
 
Danska Folketinget beslöt om ny GMO-lag
Danska Folketinget har antaget en ny lag om GMO. Egon Kjaer Sörensen, ordförande för Fria Bönder – Levande Land, i Danmark, säger att den 26 maj var dagen när folketinget kapitulerade till marknadskrafterna. Detta uteslutande för förtjänsternas skull vill sprida förändrade plantor lösa i en naturlig natur. Att tro att avståndsgränser, kurser för GMO-odlarna och kontroll är tillräckligt är, om inte dumt, så blåögt naivt. GMO-plantor producerar giftämnen, som i en del fall är mer miljöskadliga än de sprutmedel som används i produktionen. Källa MaskinBladet /Nils

Företagsnytt
Sydkött avskedar 15 man i styckningen
Sydkött minskar styckningskapaciteten från 2 000 grisar per vecka till 1 300 – 1 500. Inom en månad ska antalet styckare ha minskat från 60 till 40.
-Lönsamheten i vår styckning har varit svag en längre tid och nu anpassar vi oss. Hela styckningsbranschen går knackigt och man dumpar ut slakt, säger Rolf Olsson, Sydkött. Vi har därför sagt upp 15 fast anställda och avslutar kontrakten med 5 tillfälligt inhyrda.
-Vi ser över hela verksamheten, även slakten, fortsätter han. Till att börja med slaktar vi samma antal grisar som idag, men planerna är att effektivera slakten ytterligare och slakta mer. Vi har redan mycket effektiv slakt, men det går att trimma den ytterligare.  /LG

Livsmedelsradar upptäcker främmande föremål i livsmedel
Food Radar System är en ny uppfinning som med mikrovågor scannar av innehållet i livsmedel under pågående process och upptäcker främmande föremål, t ex glas, trä, metall och plast. Extremt små föremål upptäcks beröringsfritt on line i en process.
Uppfinningen har utvecklats vid industriforskningsinstitutet SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, av Harald Merkel, Mikael Reimers och Christina Skjöldebrand. De vann med uppfinningen uppfinnartävlingen Venture Cup Väst, där priset är en check på 200 000 kr.
Food Radar System kan användas även för andra ändamål, t ex för att kontrollera härdning av lim och betong och kontrollera svetsfogar. Källa: SIK

Agenda
Jordbruksministern besöker Dalsjöfors Slakteri på fredag
I samband med ett socialdemokratiskt arrangemang nästa fredag inför EU-valet, gör jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ett studiebesök vid Dalsjöfors Slakteri, Dalsjöfors.
-Kommunstyrelsens ordförande i Borås kommun, Solveig Kjörnsberg (gift med riksdagsmannen Arne) var på studiebesök här för några veckor sedan och tyckte det var intressant. Nu bad man få komma igen och ha med jordbruksministern, säger Per-Åke Larsson. Jordbruksministern har särskilt bett om att få träffa personalen.
-Vi är glada för alla beslutsfattare som vill besöka vår svenska köttindustri, säger Per-Åke. /LG

Pig Business i Norge 12 november
Pig Business är rubriken på årets traditionella svinkongress i Stavanger i Norge 12 november. Arrangemanget hålls med flera parallella program på hotellen Clarion Hotel Stavanger och Radisson SAS Atlantic Hotel.
Dagen innan, 11 november kl 11, hålls avelsbesättningsmöte. Källa: Norsvin. /LG

500 produkter väntas till Chark-SM, prisutdelning 4 november
Ca 500 tävlande produkter i 11 klasser väntas till Chark-SM 2004, där finalen hålls 4 november med en bankett och med jordbruksminister Ann-Kristin Nykvist som prisutdelare. Anmälan om deltagande i tävlingen senast vecka 39. Arrangörer är SIK Forum och Kött- och Charkföretagen. Källa: SIK. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050