@-GRIS 11 juni 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 25
Europeiska grispriserna fortsätter kraftigt uppåt, grilltillägg i Finland med 20 öre fram till midsommar
Någon höjning av partipriset i Sverige kom inte den här veckan och därmed infriades inte heller förhoppningen om ytterligare höjt slaktsvinspris. Förväntningarna på nästa vecka ökar därmed. Internationellt har grispriserna fortsatt uppåt med rejäla höjningar i flera europeiska länder och i Finland höjs priset med ytterligare 20 öre som ”grilltillägg” fram till midsommar. I Frankrike har priset således under veckan gått upp nästan 90 öre, Tyskland nästan 40 öre, Holland 75 öre och Italien 65 öre.
Slaktsvinspriset höjdes dock inte i Danmark, trots mycket positiva försäljningsrapporter med bättre priser på många produkter och på många marknader, samt högt grispris i Tyskland. Suggpriset går dock upp 30 öre, vilket är en positiv signal. Höjda priser i Tyskland brukar höja framför allt danska suggpriset och slaktsvinspriset kan därför bli nästa steg. När det är för stor skillnad på grispriset i Tyskland och Danmark, då brukar det mullra i de danska grisuppfödarleden. I Sverige ligger vi fortsatt under danska priset.
Johan Andersson, Swedish Meats, säger att försäljningen är mycket bra, lagren minskar, liksom den förlustbringande exporten. Det mesta går således åt rätt håll.
Den konflikt mellan EU och Ryssland, som vi berättade om förra veckan, fick en snabb och lycklig (men tillfällig) lösning genom kontakter på toppnivå. Men det var premiärminister Mikhail Fradkov och inte Putin som svarade i luren på den ryska sidan når Prodi ringde, framgick det av senare meddelanden. Konflikten är nu uppskjuten till sista september, men det ska också noteras att det ännu är de muntliga löftena som gäller. Någon officiell skriftlig bekräftelse har ännu inte kommit till den europeiska slakteriorganisationens kännedom, enligt dess vice ordförande Åke Rutegård.
Futurepriserna i Hannover fortsatte stiga även den här veckan för de närmaste månaderna, för juni med knappa 60 öre till 1.49 euro (13.60 skr), juli nära 30 öre till 1.43 och augusti ca 15 öre till 1.40 euro. Från september är futurepriserna oförändrade eller har sänkt tendens och är i september 1.37, oktober 1.34, november 1.32, december 1.30, januari 1.27, februari 1.27, mars 1.27 och april 1.28 euro. Det är således inte bara dagens grispris som är högt, förväntningarna är tydligen att grispriset ska fortsätta ligga på en hög nivå. Frågan är bara hur vi kan få del av den prisnivån i Sverige?
Dollarn har stärkts med ytterligare 16 öre under veckan till 7.65 skr, euron har gått upp 1 öre till 9.16, pundet har stärkts 20 öre till 13.99 och danska kronan står i 1.23. Korrigeringar är inte gjorda för dessa valutaförändringar nedan. Den stigande dollarkursen verkar höjande på danska grispriset. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 25
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.75 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.55 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.55 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.55 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.45 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.45 kr. Alviksgården.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.55 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.70 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat 8.70 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.70 skr. Priset på suggor över 129,9 kg stiger från 5.80 dkr till 6.10 dkr, ca 7.50 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 80 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset höjt till 1.17 euro och inkluderar ett marknadstillägg fram till midsommar, eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
13.00 kr Tyskland 1.42 euro, höjning med 4 cent.
10.90 kr Holland 1.19 euro, höjning med 8 cent.
11.85 kr Frankrike 1.296 euro, höjning med 9,5 cent.
9.80 kr Belgien 1.07 euro, höjning med 5 cent.
10.20 kr Italien 1.118 euro, höjning med nära 7 cent.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Vi säljer bra och är slutsålda på karré, kotlett och picknickbog. Vi har låg export nästa vecka, lagren är på väg att tömmas. Vi slaktar något i förskott. Marknadssituationen förbättras således på alla nivåer. Vi avvaktar dock med avräkningsprishöjning tills vi kan få upp prisnivån på grisköttet. Det har således inte blivit någon partiprishöjning ännu.
-Exporten har legat på 200 – 300 ton per vecka. Den är olönsam och minskad export förbättrar kalkylerna. Balansen mellan slakt och försäljning är bra och slaktning i förskott verkar prishöjande.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. -Marknaden blir långsamt bättre, men jag trodde nog att den internationella prisuppgången skulle slå igenom snabbare i Sverige än den gör. Men jag tvekar inte om att grispriset kommer att gå upp.
–Vi slaktar fortsatt i förskott vilket är bra även för att få mindre slakt under den kortare midsommarveckan. En uppmaning till grisuppfödarna är att skicka så många grisar som möjligt närmaste tiden nu när efterfrågan är god och innan kapaciteten i slakterierna minskar p g a helg och semester.
Dahlbergs Slakteri, Per-Olof Dahlberg: -Skinkan är fortfarande lite svårsåld, men annars är det någorlunda bra efterfrågan på köttdetaljerna. Vi hoppas på snar partiprishöjning.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi säljer bra, men lönsamheten i styckningen kan vara bättre. Den håller vi på att trimma.
SLP, Peter Johansson: -Svårt få ut bra priser på detaljerna, charkens längre avtal är också för dåliga. När de internationella priserna blir bättre, påverkas vi också. Vi har fortfarande bra med slakt. Export av förädlade produkter och chark pågår kontinuerligt.
Atria, Juha Gröhn: -Just nu är det lite kyligt väder, men grillsäsongen har kommit bra igång och vi väntar stigande efterfrågan på grilldetaljer. Vi har infört ett marknadstillägg, ett ”grilltillägg”, med 2 cent, nära 20 öre, för alla grisar som slaktas före midsommar och ligger inom viktintervallet 74 – 80 kg.
Danish Crown: Marknaden för griskött i Europa fortsätter utvecklas positivt. Färsk skinka har sålts till stigande priser under veckan. Priserna har gått upp även för bog och charkråvara. Karré har god efterfrågan och priserna är stabila.
Efterfrågan på griskött från de nya EU-länderna är fortsatt god och även från Ryssland. Engelske baconmarknaden är stabil till oförändrad prisnivå. Den japanska efterfrågan är fortfarande svag. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 25
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 14.40 kr och Bis till 13.75 och Bas till 12.75 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 27.60 kr.
KRAV-smågrisarna är oförändrade och är för Bis Plus 24.70 och KRAV Bis 23.95 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs nästa vecka med 10 öre till 14.60 kr/kg och KLS Grund med 9 öre till 13.91 kr/kg. Oförändrat överskott till vecka 25.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade för 7-kilos och 30-kilos. Ekogrisarna går ned 1 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 199 dkr (244 skr), 30 kg 344 dkr (423 skr)
SPF+MYC 7 kg 204 dkr (251 skr) 30 kg 349 (429 skr)
SPF 7 kg 208 dkr (256 skr) 30 kg 353 dkr (434 skr)
Økologi 30 kg 522 dkr (642 skr).

Smågrispriser vecka 24, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.35 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.40 kr, Ugglarpsgrisen 13.40 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.46 kr, SwedeHam 13.79 kr. Vita 12.79 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Marknadssituationen är oförändrad. Försäljningen av smågrisar är fortsatt trög och överskottet på smågrisar är 15 000. Utslaktningsrabatten som kompenserar för tidig utslaktning förbättras. Den är 25 kr vid 1,5 vecka kvar till slakt och 120 kr vid utslaktning redan vid 90 kg levande vikt, med trappsteg där emellan. /LG
 
Nyheter
Möjligt att öka grisproduktionen 3 % per år fram till 2010
Fjolårets LRF-stämma gav uppdraget till LRFs ledning att till årets stämma identifiera ett antal tillväxtområden för svenskt lantbruk. Grisproduktion är ett. Lars-Göran Pettersson (nyvald vice ordförande i LRF) redovisade på stämman bl a vad som gjorts om grisproduktionen.
-LRF har bjudit in hela grisnäringen till diskussion om tillväxtmöjligheter, dvs även privatslakten och andra icke LRF-medlemmar, berättar Lars-Göran. Det har mottagits mycket positivt av alla parter. Man har enats om en realistiskt möjlig tillväxt på i snitt 3 % per år fram till 2010.
-Det innebär en grisproduktion på 340 000 ton 2010. Spannmål från 40 000 ha åkermark förbrukas och det skapas 1 700 nya jobb!
En del nyckelfaktorer måste dock förändras, säger han:
1. Svenskt griskött måste positioneras i Sverige och på export.
2. Lagstiftningen måste harmoniseras bättre med EUs. Lika villkor, alltså.
3. Produktionen effektiviseras i bondeledet, bl a med hjälp av rådgivning och nya produktionskoncept.
4. Kredit- och riskhanteringsvillkoren måste förbättras.
5. Kostnaderna måste minska i slakt- och förädlingsindustrin.
Den 17 november är preliminärt datum för ett större möte med miniseminarier i Jönköping eller Växjö för att gå igenom de olika punkterna  och utveckla dem vidare. /LG

Första steget taget till lönsammare grisköttexport
35 – 40 personer på ett eller annat sätt engagerade eller intresserade i grisköttexport deltog LRFs och KCFs exportseminarium 7 juni. Seminariet syftade till att få till stånd en lönsammare svensk grisköttexport. Oftast är det överskottskvantiteter som exporteras och då till dåliga priser.
I framtiden väntas reguljär export vara nödvändig för den svenska grisproduktionens överlevnad och utveckling. En gemensam exportsatsning över slakterigränserna kan göra de svenska samlade kvantiteterna och kvaliteterna mer intressanta för köparna. Alla som deltog i seminariet sa sig vara intresserade av en gemensam exportorganisation.
Man var också överens om att söka pengar till exportaktiviteter ur det nationella kuvertet och ska ta upp frågan med jordbruksdepartementet.
Vid nästa sammankomst i höst ska man bjuda in handelsminister Leif Pagrotsky. Se ovan. /LG

Fler än hälften av brittiska vegetarianerna äter kött
Nästan en fjärdedel av de britter som uppger sig vara vegetarianer äter ibland gris-, lamm- eller nötkött. Resultat kommer från Storbritanniens största livsstilsunderökning, TNS Family Food Panel. Deltagarna i undersökningen får föra dagbok över sin diet under två veckor, två gånger per år.
I den senaste undersökningen deltog 11 000 personer. 4 % av dem kallade sig för vegetarianer. 58 % av de som uppgav att de var vegetarianer åt kött eller fisk under tvåveckorsperioden. 51 % av vegetarianerna uppgav att de brukade äta fisk. 20 % av vegetarianerna uppgav att de brukade äta kyckling. Källa: The Telegraph /agriprim.com /Erik Brink.
Kommentar: Undersökningen bekräftar tidigare undersökningar, att många som säger sig vara vegetarianer och t o m veganer, då och då frångår sina principer. Å andra sidan är inte heller alla muslimer och andra officiellt icke grisköttätare helt trogna sina ord och löften, och inte heller f ö nykterister i förhållandet till alkohol. Framför allt när de inte är på hemmaplan. /LG

Grisfarm för organtransplantat  för människor byggs i Rumänien
Romanian Comparative Medicine Institute i Bukarest ska tillsammans med ett holländskt företag bygga en svinfarm i Arges i södra Rumänien för att producera organ för transplantat på människa. Det holländska företaget ska leverera 200 immuniserade dräktiga suggor till den nya farmen för att starta projektet. Transplantat ska kunna levereras till både Rumänien och andra länder 2006. Källa: Sina. /LG

Erland och Ann Jacobsson, Ljungbyholm, bäst i smågris-PigWin även i år
Bästa smågrisbesättning i PigWin 2003 blev Erland och Ann Jacobsson, Ljungbyholm. De har externintegrerad besättning med 90 suggor i treveckorssystem och producerade 27,7 smågrisar per sugga. Erland och Ann vann även 2002 (27,1 smågrisar), liksom 2001 (27,7).
Tvåa 2003 blev trean 2002 Ingvar, Håkan och Anna Eriksson, Västerslät, Kalmar med 26,4 smågrisar i en 80-suggorsbesättning. Trea blev fjolårets tvåa Sayno AB, Mats och Carita Johansson, Färjestaden. De har 180 suggor.
Först på fjärde plats kommer en icke Kalmar-besättning, Sven-Allan Gustavsson, Sölvesborg. Han producerade 25,8 smågrisar på 180 suggor. På plats 5 kommer kalmarbesättningen Johnsson GHS AB, Iglösa, Ljungbyholm, 25,3 smågrisar på 100 suggor, 6 Frykberger Lantbruk AB, Sunne, 25,2 smågrisar, 108 suggor. På 7e plats finns tre besättningar med 25 smågrisar per sugga: Tore Karlsson, Anders-Persgården, Nossebro, 25,0, 120, Naturbruksgymnasiet i Hoby, 84 suggor, och Stefan Aldén, Elisgårdens Lantbruk, Vara, 100 suggor. 10 Anette och Fredrik Persson, Sofielunds Lantbruks AB, Fjälkinge, 24,9 smågrisar på 250 suggor. Källa: PigWin. /LG

Norska smågrisuppfödare kastrerade utan bedövning, Norsvin tar avstånd
I norska medier berättas om några smågrisproducenter som kastrerar smågrisarna utan att bedöva före ingreppet. Det fördöms av deras avelsorganisation Norsvin. 2002 förbjöds kastrering utan bedövning och 2009 blir kastrering helt förbjudet. I dag kostar det smågrisproducenterna 40 milj nkr per år att låta veterinärer bedöva grisarna före bedövningen.
Forskning pågår för att undgå galtlukt från okastrerade galtgrisar, men man har långt ifrån funnit någon lösning. Källa: Norsvin. /LG

Suggbesättningarnas medelstorlek 83,4 djur i fjol
Antalet grisar i Sverige i juni 2003 var 1 903 100, i stort sett oförändrat sedan juni 2002. Genomsnittliga besättningsstorleken av suggor var 83,4 djur, en ökning med 170 % sedan 1995 då genomsnittsantalet var 30,8 djur. Under samma period ökade den genomsnittliga besättningsstorleken av övriga svin från 157 till 377 djur, eller 140 %.
Medelkobesättningen hade 41,4 kor. 1995 var antalet 27,2. Antalet kor har minskat 2 % sedan 2002. Källa: SCB. /LG

Monsanto ska sälja genförändrade grisar med bättre köttkvalitet, hälsa och reproduktion
Monsanto Company, känt för bekämpningsmedel och genförändrade grödor, förvärvade via sin division Monsanto Choice Genetics i tisdags rätten att utnyttja MetaMorphix Inc kunskaper och databas över grisars arvsmassa. Med dessa kunskaper ska Monsanto försöka förbättra köttkvaliteten, hälsan och reproduktionsegenskaperna på ett väsentligt snabbare sätt än genom vanligt avelsarbete. Med databasen och kunskapen om arvsmassan kan Monsanto hitta rätt gen för den egenskap man vill förändra och påverka den i önskad riktning.
Förutom att ge Monsanto exklusiv rätt att använda databasen med ca 600 000 SNP (gensekvenser), ska MetaMorphix även tillhandahålla support. Monsanto ska betala royalty på intäkterna.
MetaMorphix förvärvade databaserna och rätten till genkartorna för grisar, kor och höns från forskningsföretaget för läkemedel Celera 2002. Källa: MetaMorphix. /LG

Det ska vara 500 m från din gödselbrunn till närmaste granne när du bygger
Miljööverdomstolen har avkunnat en dom som kan få stor betydelse för animalieproduktionen vid nybyggnad eller utökning av gödselkapaciteten. Det ska vara minst 500 meter (i enstaka fall räcker 130 m) från gödselbrunnen till närmaste granne. Det är mjölkproducenterna Tomas och Berith Andersson på Öland som fått det beskedet. Källa: ATL /LG

Danska bönder tjänar 67 dkr per timma
Trots historiskt låg ränta blir det inte mer än 67 dkr per timma över till arbete och eget kapital för de danska lantbrukarna. Detta räknat på 2 700 arbetstimmar som genomsnitt per år.
Det är svinproducenterna som drar ned resultatet, säger man inom Dansk Landbrug, LRFs motsvarighet. Det är grispriset som är lågt. Det samlade driftsresultatet för de danska heltidslantbrukarna blir i år endast tre miljarder dkr. Många får låna för att överleva. Källa: JyllandsPosten. /LG

Slopad arvsskatt underlättar generationsskiften
Egendomsskattekommittén föreslår att arvsskatten på familjeföretag avskaffas. Gåvoskatten halveras. Syftet är att underlätta generationsväxlingarna i familjeföretagen.  Källa: Dagens Handel. /LG

Mer griskött i Norge kräver ökade marknadsaktiviteter
Köttmarknaden i Norge väntas balansera i år, räknat på alla köttslag. Grisköttet ökar dock och nötköttet minskar. För griskött väntas ändå ett överskott på 3 900 ton, när importkvoterna räknats in. Utgångspunkten är produktionsökning av griskött med 6 %, som grundar sig på 8 % fler grisar, men sänkt slaktvikt till 74,8 kg. Konsumtionsökningen beräknas till 2 %.
Även 2005 beräknas det vara balans mellan produktion och konsumtion för alla köttslag totalt, men det produceras ännu mindre nötkött och mer griskött, på gränsen till besvärande när det gäller överskottet. Detta gäller särskilt om underskottet på nötkött fylls upp av mer import, i stället för av inhemskt griskött. Överskottet blir då 5 100 ton, beräknat på en produktionsökning av griskött med 3 % jämfört med 2004. Man har gått ut ifrån 4 % fler grisar och en sänkt slaktvikt till 74,2 kg, men reserverar sig för att senaste semineringsstatistiken visar risk för ännu högre produktion.
Åtgärder mot väntad högre produktionen är ytterligare lägre slaktvikter, men även lägre avräkningspriser (bl a för att finansiera mycket olönsam export). Nackdelen med lägre slaktvikter är dyrare slakt och att styckningsdetaljerna blir mindre. Därmed minskar köttkonsumtionen. Norsvin vill därför starta marknadsaktiviteter för att öka köttkonsumtionen. Källa: Norsvin. /LG

Bättre utfodring ger Danmark färre djurenheter
Antalet grisar räknade som djurenheter minskar i nästa statistiska rapport i Danmark med 199 000 DE eller 16,2 %. Det beror på att beräkningen av djurenheter räknas om. Det har kunnat göras då särskilt smågrisar och slaktsvin utskiljer mindre kväve än förr, tack vare ändrad utfodring, nya stallsystem och även bättre avel.
Sedan 1980-talet har utsläppet av kväve från en slaktgris minskat från 7,7 kg till 5,1 kg, eller 34 %. 1985 producerade Danmark 14,9 milj grisar med 92 000 ton kväve i gödseln. År 2000 producerades 22,3 milj grisar med 94 000 ton kväve i gödseln. /LG

Fler danska grisar med knorr
Andelen grisar vid slakt som har kuperade svansar (eller avkortade av annan orsak) har minskat till 8 % vid Danish Crowns slakterier. Slaktsvinsuppfödarna får numera noterat på avräkningen hur många grisar som levererats med avkortade svansar. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Det är fortfarande tillåtet att kupera svansar i Danmark om det inte går att klara problemen i stallarna på annat sätt. Men det är krav på leksaker eller strö i grisboxarna.
/LG

 Företagsnytt
Håkan Paulsson och Edenberga gård AB har köpt Värestorps svingård
Ingemar Lennartsson sålde i måndags fastigheten Värestorp och inkråmet i Värestorps Svingård AB, men behåller bolaget. Köpare av fastigheten är Håkan Paulsson, Laholm, medan Edenberga gård AB köpt inventarierna och grisarna. Edenberga Gård AB drivs av Gösta Paulsson och sonen Håkan.
-Värestorp är en fastighet utan jordbruk och det finns 7 200 – 7 300 slaktsvinsplatser. Medeltalet producerade grisar har under senare tid i genomsnitt varit 19 500 – 20 000 som integrerad besättning med Videlund, berättar Ingemar Lennartsson.
Gösta Paulsson har inför köpet släppt de arrenderade stallarna vid Säbyholm och sålt Årnaberga Svingård. Tanken är att suggproduktionen ska ligga vid Nya Skottorp och slaktsvinsproduktionen koncentreras till Värestorp. Han har dock även ett arrenderat stall vid Vallberga med 1 500 platser.
-Värestorps stallar är byggda på 1960-talet och vi kommer bl a att investera i ny ventilation, säger Gösta. Produktionen är sedan tidigare i full gång och vi har redan satt in första omgången egna grisar. Värestorpsbesättningen känner jag på mina fem fingrar, sedan jag var svinförman där 1978 – 1985.
-Edenberga gård levererar slaktsvinen till Sydkött i Ystad. Det fungerar bra, med korta beslutsvägar, och snart går även grisarna från Värestorp till samma slakteri, säger han. /LG

Finlands Svinavel AB bildades i tisdags
Avelsbolaget Finlands Svinavel AB konstituerades i Längelmäki i tisdags. Bakom det nya bolaget står Finlands Husdjursavelsandelslag (FHAA), Oy Snellman Ab, Liha-Pouttu Oy, Järvi Suomen Portti Osuuskunta och 60 avelsdjursuppfödare från hela landet. FHAA ska ha 30 % av aktierna, slakterierna 40 % och avelsdjursuppfödarna 30 %. Till styrelseordförande valdes Tomas Gäddnäs, Snellmans.
Det nya bolagets avsikt är att öka konkurrenskraften för finländsk svinavel och -produktion. Finska grisarnas hälsoläge är internationellt sett på mycket hög nivå och det anses viktigt att via kostnadseffektiva metoder vidareutveckla aveln av de finländska lantras- och yorkshireraserna.
Det nya bolagets prövningsstation för stamförsök och fenotest av galtar byggs i Längelmäki i mellersta Finland. Där ska finnas 1 500 svinplatser i 14 avdelningar med totalt 112 boxar, vilka förses med automater för individuell utfodring och kontroll. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050