@-GRIS 18 juni 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 26
Både svenska och danska grispriserna höjs 25 svenska öre på måndag, tyska priset nu 13.70 kr.
Swedish Meats höjer både slaktsvinspriset och suggpriset med 25 öre på måndag. Men inte partipriset den här gången heller. Övriga slakterier verkar följa efter med samma höjning. De två senaste noteringshöjningarna med 25 + 25 öre, utan att partiprislistan höjs, betyder att slakterierna från nästa vecka måste ta ca 2,6 miljoner kr per vecka från ”någon annanstans”. T ex från resultaträkningen eller balansräkningen.
Den beräkningen tycker emellertid Bo Larsson, Swedish Meats, är för hårddragen. Alla är visserligen mer eller mindre beroende av partiprislistan, men den betyder oftast endast en del för intäkterna. Det är den mindre kvantiteten på köttmarknaden som säljs efter partiprislistan. Resten är bl a detaljer och chark (vars råvaror dock också kan ha handlats över partiprislistan) samt exporten. Många köttdetaljer har gått upp kraftigt under senare tid, framför allt grillprodukter. Därmed stiger marginalerna hos styckarna, eller de slakterier som styckar själva. De slakterier som säljer huvudparten av de slaktade grisarna som helfall känner av nästa veckas prishöjning mest. Det gäller således att ha pengar sparade i plånboken!
Exporten har p g a de stigande priserna utomlands blivit lönsammare, eller som det ofta är, exportförlusterna blir lägre. Magnus Lagergren säger idag att fläsktvåan, charkråvaran, denna vecka säljs till samma pris till Lettland och Polen som han får i Sverige.
Som framgått de senaste veckorna har grispriserna i många länder legat mycket över de svenska. Skillnaden ökar nästa vecka, trots stigande grispris i Sverige. Vårt grispris är det kanske lägsta i Europa! Det konstaterade i alla fall Lars Hultström, när han som ordförande öppnade Sveriges Grisproducenters stämma på Gotland i dag.
Dagsläget är att grispriset i Tyskland är 1.50 euro, dvs 13.70 skr. Det är 3 kr över en vanlig svensk grundnotering. Även efter alla prestationstillägg och andra tillägg som finns i Sverige och ev inte i Tyskland, är det en betydande skillnad. En fråga är därför varför inte mer griskött (för att inte säga allt!) försvinner till Tyskland där grispriset är högre? Vilken annan vara som helst av begränsad mängd skulle gå till den marknad som betalar bäst.
Tänkbara orsaker är att köttmarknaden är trögrörlig och att varje land betraktar sitt eget griskött som bäst (har mervärden). Importkött betingar således ett lägre pris. Vi har inte heller upparbetade exportkanaler och exporterar inte kontinuerligt. Svenskt griskött i ett annat land betraktas därför som en överskottsvara med mindre värde.
Danska grispriset går upp med 20 danska öre (ca 25 svenska) på måndag. Norge har sänkt priset och viktgränserna. Finland har oförändrat.
Veckans uttalande stod ICAs inköpschef för köttprodukter, Anders Eskilsson, för vid Grisproducenternas stämma. Han sa att det inte är något problem alls att lyfta grispriset till uppfödarna med 2 kr genom att höja konsumentpriserna. Men om han skulle höja med 2 kr, skulle det mesta fastna hos mellanhänderna på vägen ner till grisuppfödaren. Det finns inget trovärdigt samband mellan avräkningsprisets upp och nedgång och priserna i butikerna, sa han. Mer om detta i GRIS.
Han sa också att ICA (och även en del andra kedjor) redan köper till 85 % svenskt av det griskött som säljs över disk. Så det är inte där det stora lyftet kan åstadkommas med säljfrämjande åtgärder. Resten är i huvudsak stora order som inte svenska slakterier kan ta (fläskfilékampanjer, kassler, m m). Det är i stället på storkökssidan och i restauranger och snabbmatsställen som svenskproducerat kan ökas markant.
Futurepriserna i Hannover fortsatte stiga även den här veckan för de närmaste månaderna, för juni med knappa 35 öre till 1.53 euro (nära 14 skr), juli dryga 20 öre till 1.45 och augusti ca 5 öre till dryga 1.40 euro. Från september visar futurepriserna sänkt tendens eller ligger på oförändrad nivå.
Dollarn har försvagats 2 öre under veckan till 7.63 skr, euron är oförändrad 9.16, pundet har försvagats 4 öre till 13.95 och danska kronan står i 1.23. Korrigeringar är inte gjorda för dessa valutaförändringar nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 26
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.00 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.80 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.70 kr. Alviksgården.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.55 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.55 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.45 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.55 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.95 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är höjt 20 öre till  8.90 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.95 skr. Priset på suggor över 129,9 kg stiger med 30 öre från 6.10 dkr till 6.40 dkr, ca 7.90 skr.
23.60 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är sänkt till 21.48 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 80 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.17 euro och inkluderar ett marknadstillägg (grilltillägg) fram till midsommar, eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
13.70 kr Tyskland 1.50 euro, höjning med 8 cent.
10.90 kr Holland 1.19 euro vecka 24, noteringsuppgift saknas denna vecka.
12.05 kr Frankrike 1.32 euro, höjning med 2 cent.
10.80 kr Belgien 1.18 euro, höjning med 11 cent.
10.30 kr Italien 1.13 euro, höjning med nära 1 cent.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Försäljningen av köttprodukter går bra, det är endast skinkan som är trögsåld.
Bo Larsson: -Vi har inte signalerat någon partiprishöjning ännu, det brukar vi göra en vecka i förväg. Nu jobbar vi upp marknaden.  Det är inte bara partiprislistan som påverkar intäkter och kostnader inom slaktnäringen. Det är bl a prissättningen på köttdetaljerna, hur råvaran utnyttjas, hur exporten går. Vi exporterar 200 – 300 ton per vecka som går att få ut bättre priser på.
SLP, Peter Johansson: -En avräkningsprishöjning med 25 öre på måndag och 25 öre tidigare utan att partiprislistan höjts, innebär en stor påfrestning för slakterier utan egen styckning och möjligheter att ta ut merkostnaden för grisarna i konsumentledet. För grisproduktionen totalt rör det sig om 2,6 mkr per vecka. De som inte kan ta ut pengarna i de fortsatta förädlingsleden måste ta dem från resultaträkningen, eller i värsta fall balansräkningen.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Förbättrade priser på exporterade kvantiteter påverkar slaktkalkylen positivt. Exporten går med vinst och t o m priset på charkråvara till Lettland och Polen betalas nu med samma pris som vi får i Sverige. Prisnivån på griskött är nu högre i Polen än i Sverige.
-Anmälda slaktdjur motsvarar slaktbehovet under kortveckan före midsommar. Prognosen är ökad slakt efter midsommar, för vår del ökning från 4 500 till 5 000 grisar.
-Kylan gör att det inte varit någon riktig fart på försäljningen av grillprodukter. Det krävs varmt, fint väder för att få stora beställningar.
-Styckningen går bättre dag för dag. Eftersom vi styckar så mycket själva i egna bolag, påverkas vi inte mycket av den uteblivna partiprishöjningen. Men en partiprishöjning behövs, eftersom partipriset även styr priset på detaljerna.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Vi har fortsatt bra slaktutveckling och bra försäljning, men vi väntar på en partiprishöjning.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det kyliga vädret gör att det tar emot lite vid försäljningen av grillprodukterna.
SLP, Peter Johansson: -Svårt få ut bra priser på detaljerna, charkens längre avtal är också för dåliga. När de internationella priserna blir bättre, påverkas vi också. Vi har fortfarande bra med slakt. Export av förädlade produkter och chark pågår kontinuerligt.
Atria, Stefan Saaristo: -Marknaden drar bra, nu väntar vi på midsommarförsäljningen. Det är mycket korv och grillkött som ska ut nästa vecka.
Danish Crown: Det är fortsatt bra handel med skinka på den europeiska marknaden, med stigande priser. Ett visst motstånd märks dock mot ytterligare prisökningar. Bog och charkråvaran säljs till svagt stigande priser, medan köparna av karré är något försiktigare. Prisnivån är dock oförändrad. Brittiska baconmarknaden är oförändrad.
Den ryska handeln är fortsatt god, men japanerna ligger lågt med inköpen. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 26
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 15 öre för Bis Plus till 14.55 kr och Bis till 13.90 och 10 öre för Bas till 12.85 kr. Nyavvanda går upp 30 öre till 27.90 kr.
KRAV-smågrisarna är oförändrade och är för Bis Plus 24.70 och KRAV Bis 23.95 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 15 öre till 14.75 kr/kg och KLS Grund 14.06 kr/kg. Fortsatt smågrisöverskott. Ett marknadsavdrag införs med 20 kr.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 2 dkr för 7-kilos och 6 dkr för 30-kilos. Ekogrisarna går upp 18 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 201 dkr (247 skr), 30 kg 350 dkr (430 skr)
SPF+MYC 7 kg 206 dkr (253 skr) 30 kg 355 (436 skr)
SPF 7 kg 210 dkr (258 skr) 30 kg 359 dkr (442 skr)
Økologi 30 kg 540 dkr (664 skr).

Smågrispriser vecka 25, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.45 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.50 kr, Ugglarpsgrisen 13.50 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.62 kr, SwedeHam 13.95 kr. Vita 12.93 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Smågrisöverskottet håller i sig på oförändrad nivå. Det dröjer nog några veckor, till efter midsommar, innan insättningarna ökar. Utslaktsingsrabatten är oförändrad. Marknadsavdraget på övrig förmedling 10 kr höjs till 40 kr. /LG

Nyheter
Världens bästa griskött har lägsta priset!
-Det är högkonjunktur inom grisproduktionen just nu! Det sa ordföranden Lars Hultström, när han öppnade Sveriges Grisproducenters stämma på Gotland på förmiddagen. Vid stämman i fjol sa vi att högkonjunkturen skulle komma under fjolåret, men den kom inte. I stället fick vi det sämsta ekonomiska läget någonsin, med både låga avräkningspriser och höga foderkostnader,
-Men nu sjunker priset på spannmål, lysin och andra insatsvaror. Samtidigt är grispriset rekordhögt i de flesta länder. T ex i Tyskland, Frankrike och många EU-länder och 14 kr i USA, sa han och redovisade de prisnoteringar vi publicerar här i @-GRIS. Men det är fortsatt lågt i Sverige! Vi är ännu inte med i högkonjunkturen.
-Vi hoppas givetvis att priset snart ska gå upp, men det finns risk att vi missar prisuppgången och därmed högkonjunkturen även den här gången, sa han. /LG

Fortsatt 1 + 1 kr per slaktad gris till information om svenskt griskött
Sveriges Grisproducenters stämma i Visby beslöt att även det kommande året ta ut 1 kr per slaktad gris för konsumentinformation om svenskt griskött. Slakten lägger redan tidigare 1 kr. De två kronorna går till Svensk Köttinformations, KI, reklamåtgärder.
KIs vd Ella Nilsson och projektledare Pia Ristola presenterade vid stämman bl a nya trendkokboken Svensk gris i fin form, där man fokuserar på matupplevelse och det svenska grisköttets mervärden. Se notis i tidigare @-GRIS. /LG

Veterinärt upprop i höst till förmån för svensk grisproduktion
Veterinärer, om några, vet skillnaden på svensk och internationell grisproduktion och om det svenska grisköttets mervärden sett ur djurhälsoperspektiv och från etisk sida. Många veterinärer vill delge konsumenterna sina erfarenheter.
-Vi har undersökt möjligheterna till ett samordnat veterinärt upprop, sa Jan-Åke Robertsson, chef för Svenska Djurhälsovården, vid Sveriges Livsvinsproducenters årsmöte. Veterinärer i offentlig tjänst har dock ställt sig tveksamma, bl a vid SLU och SVA.
-Det ser nu ut som att vi gör något framåt hösten tillsammans med Svensk Mjölk, sa han.
Gunnar Johansson och Andrea Holmström håller i frågan från de privatanställda veterinärernas sida. /LG

Fortsatt stor ökning av Avelspoolens seminförsäljning
Avelspoolens försäljning av sperma från Hudaryd ligger fortsatt på ca 20-procentig ökning, för maj 21 %. Källa: SLP. /LG

Daka delas upp i två bolag för olika slag av riskavfall
Danska Daka delades 1 juni upp i två bolag, Daka Bioindustries och Daka Proteins. Daka Proteins hanterar enbart avfall av kategori 3, dvs veterinärt godkända biprodukter från danska slakterier. Daka Bioindstries hanterar slakteriavfall av kategori 1 och 2 (specificerat riskmaterial, döda djur och icke godkända delar av slakten).
Daka tog tidigt konsekvensen av nya lagkrav genom att dela upp verksamheten i tvåverksamhetsområden , säger man i ett meddelande. Källa: Danish Crowns veckoinfo. /LG

EU-inspektörer har kontrollerat myndigheternas slakterövervakning
EUs kontrollorgan Food & Veterinary Office, FVO, har rest runt i Sverige till slakterier och olika anläggningar under två veckor och kontrollerat att myndigheterna sköter övervakningen av slakterier och andra anläggningar enligt EU-reglerna. Rapport väntas i juli.
Enligt uppgift har man bl a haft synpunkter på hur biprodukter av kategori 1, 2 och 3 hanteras.
-Inga allvarliga synpunkter har framförts, men vi kan inte yttra oss om resultaten från inspektionen förrän rapporten föreligger, säger Stig Rydell, Jordbruksverket. /LG

Även Tican avser att köpa slakt- och förädlingsföretag i England
Även det väsentligt mindre danska slakteriföretaget Tican tänker köpa slakt- och förädlingsföretag i England, men även i det nya EU och hemma i Danmark. Det säger vd Ove Thejls. Ett köp i England kan komma ganska snabbt. Han säger det sedan Danish Crown köpt det engelska slakt- och förädlingsföretaget Flagship Foods Ltd. Källa: Børsen.
Kommentar: Danish Crown köpte Flagship för nästan 2,5 miljarder skr. I köpet ingår 3 700 anställda i England, vilket danska livsmedelsfacket inte är förtjusta i. Det kan bli mer dansk köttförädling i England. Dessutom ingår i köpet primärproduktion med 25 000 suggor, vilket de danska grisuppfödarna är något tveksamma till. Svinproduktionen ingick i paketet, säger Danish Crown-ledningen. /LG

Köpet av Flagship Food godkänt av EU-kommissionen
Danish Crown fick idag fredag EU-kommissionens godkännande att dotterföretaget Tulip Ltd får överta Flagship Food. Inga förbehåll sätts och fusionen genomförs snarast möjligt. Tulip är nu den näst störste aktören på den engelska marknaden.
Engelska marknaden var redan tidigare Danish Crowns viktigaste, med 25 % av koncernomsättningen, eller 10 miljarder dkr. Positionen stärks nu med 4 miljarder dkr genom köpet av Flagship Foods. Slakten omfattar 1,6 miljoner grisar per år i det köpta företaget, men är endast en del av råvaruförsörjningen. Källa: Danish Crown. /LG

Spannmål från Kasakhstan säljs från östersjöhamn 2005
I februari 2005 ska en ny spannmålsterminal i Estland leverera spannmål till den europeiska marknaden. Terminalen byggs i Ventspils, Lettland. Spannmålen kommer med tåg från Kasakhstan genom Ryssland. Kapaciteten blir ca 2,5 milj ton årligen. Både Lettland och Kasakhstan bekostar projektet, som byggs av det amerikanska Agrico Sales.
Kasakhstan exporterade 5,6 milj ton spannmål 2003. Knappt 90 % av produktionen är vete. Källa MaskinBladet /Nils

Stor skörd på gång i USA
Skördearbetet är på gång i USA. I Oklahoma var 80 % av skörden avklarad 15 juni mot normalt 41 %. Skördarna uppskattas som goda eller mycket goda. Källa: MaskinBladet
Kommentar: Detta bådar gott för den kommande fodersäsongen. Spannmålspriserna har redan sjunkit. Med högt utbud av spannmål kan foderpriserna hållas låga. Det är bra för köparna av foder som har animalieproduktion. Sämre kan det bli för spannmålsodlarna som kan få ett lägre avräkningspris. /Nils

Världsskörden beräknas bli större än väntat
Det amerikanska lantbruksministerrådet, USDA, uppjusterar förväntningarna för årets skörd i världen. Prognosen lyder på 593 miljoner ton. Det är 5 miljoner ton mer än prognosen för en månad sedan. Det är främst goda tillväxtbetingelser i Ryssland, Kina, EU och Iran som lyft prognosen.
Förbrukningen väntas öka mindre än 2 miljoner ton och då främst från Indien och Mellanöstern. Källa: MaskinBladet /Nils

Företagsnytt
Lars Hultström omvald ordförande för Grisproducenterna
Lars Hultström, Katrineholm, omvaldes till ordförande vid Sveriges Grisproducenters stämma på Gotland i dag. De i tur att avgå vid stämman omvaldes. Förutom Lars är det Per-Inge Pålsson, Fjälkinge, och Annika Bergman, Örebro. Jan Vallgårda, Vallrum, nyvaldes och är ordförande i avelssektionen. Övriga i styrelsen är Anders Wiberg, Lidköping, Erik Burén, Burträsk, och Christer Wannebro, Fjälkinge. /LG

Jan Vallgårda ny ordförande för Sveriges Livsvinsproducenter
Jan Vallgårda, Vallrum, är ny ordförande för Sveriges Livsvinsproducenter. Föreningen höll årsmöte i Visby i torsdags. Han tog över efter Sven Johansson, som varit ordförande under många år. Sven omvaldes dock som styrelseledamot tillsammans med Jan Vallgårda och Roland Gottfridsson, Laholm. Styrelsen består dessutom av Jan Möller, Lövestad, och Bo Franzén, Gummemåla. Inge Jonsson är ny adjungerad i styrelsen efter Jan Fredriksson. Claes Lorentzon, står kvar som adjungerad.
-Det har varit roligt nästan alltid att vara ordförande för avelsuppfödarna i Sverige, sa Sven Johansson, när han slog sista klubbslaget. Det enda som var tråkigt är att vi inte fick projektet Nordic Avel i hamn.
Han hoppades det öppnar sig nya möjligheter i framtiden. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050