@-GRIS 25 juni 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 27
Danska grispriset höjs ytterligare 25 svenska öre på måndag, svenska partipriset upp 50 öre.
Swedish Meats har förvarnat om en partiprishöjning med 50 öre till på måndag. Det är de 50 örena som avräkningspriset redan höjts med de senaste veckorna, 25 + 25 öre, till 10.70 kr. Inget svenskt slakteri har hittills höjt avräkningspriset nästa vecka.
Danska avräkningspriset går upp 20 danska öre, ca 25 svenska. Danska grundnoteringen blir därmed 11.20 skr. Hos Österbottens Kött, Finland, upphör ”grilltillägget” och priset återgår till 1.15 euro, 10.50 skr. Enskilda slakterier både i Sverige och Finland har högre priser än som refererats här.
Tyska grispriset är oförändrat högt, 13.70 skr. Det är mycket små rörelser i priserna i de andra länder vi följer. Futurepriserna fortsätter uppåt.
Det är nu viktigt när partipriset höjs att vi visar priskurage inom branschen och får upp prisnivån i Sverige, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Slakterierna måste sälja till högre priser för att få pengar till de redan genomförda avräkningsprishöjningarna. Ekonomiskt sett har den gångna veckan varit en ”katastrofvecka”, säger Peter Johansson, SLP.
Någon försäljningsstatistik för midsommarhelgen har vi inte fått ännu, men alla rapporterar stabil eller bra försäljning. Att ett lågtryck lagt sig över Sverige under inledningen till midsommaren behöver inte innebära släkta grillar. Växlande väder kan vara bättre än stabila högtryck, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, och f ö blir det allt fler inglasade altaner, påpekar Per Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri.
Ingen årstid ger så god kalkyl för den styckade grisen som midsommar, påpekar Juha Gröhn, Atria. Det är fler delar på grisen som säljs till bättre priser under midsommartiden och grillas, än som förädlas och läggs på julbordet.
Futurepriserna i Hannover har fortsatt uppåt under veckan. Ökningen är 3 cent till 1.48 euro för juli 1.43 för augusti, 1.39 för september och svagt uppåt även för oktober. För november är ökningen också 3 cent till 1.34 och december 1 cent till 1.31. Även de övriga månaderna fram till maj visar ökningar i samma storleksordningar.
Dollarn har försvagats 2 öre under veckan till 7.61 skr, euron har stärkts till 9.17, pundet har försvagats med 15 öre till 13.80 och danska kronan står i drygt 1.23. Korrigeringar är inte gjorda för dessa valutaförändringar nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 27
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.00 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.80 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.70 kr. Alviksgården.
10.70 kr.
Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.70 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
11.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.80 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är höjt 20 öre till 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.20 skr.
23.60 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är oförändrat 21.48 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 80 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset är åter 1.15 euro efter midsommar, när ”grilltillägget” på 2 cent tagits bort. Eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
13.70 kr Tyskland 1.50 euro, oförändrat.
12.05 kr Frankrike 1.32 euro, nästan oförändrat.
10.80 kr Belgien 1.18 euro, oförändrat.
10.30 kr Italien 1.13 euro, nästan oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Partiprislistan höjs på måndag med 50 öre. Nu krävs priskurage inom hela branschen, så priserna får genomslag. Priserna måste upp, vi har redan delat ut 50-öringen till grisuppfödarna.
-Marknaden ser helt klart bättre ut än tidigare och försäljningen har gått bra inför midsommaren. De högre priserna i Sverige och det mindre exportbehovet gör att slakterimarginalen stärks fortlöpande.  
SLP, Peter Johansson: -Vecka 26 har varit en katastrofvecka för slakterierna ekonomiskt sett, med 50 öre i avräkningsprishöjning som inte gått att ta ut i de fortsatta produktionsleden. Nästa veckas partiprishöjning återställer ordningen, i den mån höjningarna går att ta ut.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. -Marknaden inför midsommar har varit stabil, lite trög för skinka. Det regnväder som är på väg in i Sverige över midsommar behöver inte vara till nackdel. Erfarenheterna visar att växlande väderlek är bättre än stabila högtryck.
Dahlbergs Slakteri, Per Olof Dahlberg: -Försäljningen har varit bra inför midsommarhelgen, trots blandat väder. Karré är alltid lätt att sälja fram till midsommar, men sedan avtar intresset. Alla inglasade verandor ger hopp om grillning i helgen trots att man spår regnskurar.
Sydkött, Rolf Olsson: -Senaste veckorna har efterfrågan varit bra. Styckningen går bra, slakten något sämre. En partiprishöjning på 30 öre till, utöver de 50,  då är vi nöjda.
Atria/Österbottens Kött: Juha Gröhn: -Den här tiden på året är den bästa för styckningskalkylerna, bättre än julen. Under grillsäsongen säljs fler detaljer av grisen till bra priser, än vid julen då skinka är den köttdetalj som säljs mest. Försäljningen inför midsommaren har varit bra.
Stefan Saaristo: -Vi har bra flyt på slakten och har klarat meranmälningarna p g a ”grilltillägget” bra. Jag önskar alla inom grisbranschen i Norden trevlig midsommar med många läckra grillstunder.
Danske Slagterier, Karsten Flemin: -Prishöjningen i Danmark nästa vecka beror på höjd prisnivå i Europa bl a på grund av lägre tillförsel av grisar till slakt. Det har också varit bra grillväder i stora delar av Europa en tid, men senaste dagarna har ett regnområde dragit in och dämpat efterfrågan.
-Efterfrågan på griskött minskar traditionellt när semestrarna börjar, i Sydeuropa i slutet på juli och början av augusti. Det äts mindre griskött under semesterperioden och framför allt stänger en stor del av förädlingsindustrin och efterfrågar inte råvarorna.
-I torsdags meddelade Brasilien att mul- och klövsjuka brutit ut i en region. Ryssland stängde omedelbart importen från Brasilien. Regionen med mul- och klövsjuka ligger dock långt bort från de regioner som exporterar griskött, så det är osäkert om sjukdomsutbrottet får någon större betydelse för Brasiliens export.
-I Danmark firade vi midsommar i onsdags, St Hans afton. Då satte vi häxor i toppen på bål och tände på. Ni som har midsommaren kvar tillönskas god helg! /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige höjs med 50 öre på måndag.

Smågrispriserna vecka 27
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 15 öre för Bis Plus till 14.70. Bis betalas med 14.00 kr. Bas höjs 10 öre till 12.95 kr. Nyavvanda går upp 25 öre till 28.15 kr.
KRAV-smågrisarna går upp 25 öre och är för Bis Plus 24.95 och KRAV Bis 24.20 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 15 öre även nästa vecka till 14.90 kr/kg och KLS Grund 14 öre till 14.20 kr/kg. Fortsatt smågrisöverskott. Marknadsavdrag 20 kr.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 4 dkr för 7-kilos och 7 dkr för 30-kilos. Ekogrisarna går upp 8 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 205 dkr (252 skr), 30 kg 357 dkr (439 skr)
SPF+MYC 7 kg 210 dkr (258 skr) 30 kg 362 (445 skr)
SPF 7 kg 214 dkr (263 skr) 30 kg 366 dkr (450 skr)
Økologi 30 kg 548 dkr (674 skr).

Smågrispriser vecka 26, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.60 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.65 kr, Ugglarpsgrisen 13.65 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.74 kr, SwedeHam 14.05 kr. Vita 13.03 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Smågrisöverskottet håller i sig på oförändrad nivå, ca 15 000. En förbättring väntas om 14 dagar, då de ganska många som tömmer slaktsvinsstallarna vid den här tiden sätter in smågrisar.
-Utslaktningsrabatten är oförändrad. Marknadsavdraget på övrig förmedling är fortsatt 40 kr. /LG
 
Nyheter
Slakterinäringen uppvaktade Djurskyddsmyndigheten
Representanter för slakterinäringen träffade i veckan djurskyddsmyndigheten för att diskutera nya regler om djurskyddet i samband med slakt, om sänkning av bullernivåerna, m m. Vid vissa arbetsoperationer kan djurskyddsfrågorna komma i konflikt med arbetarskyddsfrågorna, som t ex vid avblodning av djuren, som ska ske inom vissa sekunder.
Näringens inställning är att nya regler inte får medföra kostnadsökningar, eftersom dessa i slutändan drabbar primärproduktionen, som inte tål lägre slaktdjursnoteringar. /LG

Tyska grisfoder billigare, men även mindre effektiva
En betydande del av de grisfoder som används i södra Danmark importeras från Tyskland. De är ganska mycket billigare. Nu har Landsudvalget for Svin gjort jämförande försök med tyskt foder från ATR och foder från Hedegaard. Foder köptes från 6 olika fabriker.
Med ATRs foder blev foderförbrukningen större och köttprocenten lägre. Produktionsvärdet på ATRs foder var 6 kr lägre per 100 Fesv än Hedegaards för att få samma resultat. Man betalar således för det man köper! Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Falskt larm om salmonella i köttfärs
Scan Foods meddelade pressen 22 juni att man misstänkte salmonella i ett parti fläsk- och blandfärs. 23 juni blåstes larmet av, då larmet visat sig vara falskt. Det var ett fel begånget i laboratoriet.
-Analyserna är inte till 100 % säkra och man måste göra kontrollprov. Liknande har hänt några gånger under de senaste 10 åren, förklarar veterinär Gabriella Karp, Alcontrol, som gör analyser för ScanFood. Källa: ScanFood.
Kommentar: Incidenten visar att beredskapen är hög inom köttindustrin. Man vill inte vänta för länge med att larma. I fjol fick vi flera larm om svinpest i Danmark, som alla visade sig vara falska. /LG  

Företagsnytt
Ove Semborg tillbaka igen hos Madsorask i Sverige
Ove Semborg börjär inom kort igen som ansvarig säljare och tekniker för Madsorask i Sverige. Han jobbade för Madsorask 1977 till 1993, men har under senare år sålt elektronik utomlands inom sjöfartsnäringen. Ove är elektronikingenjör med ventilation och styrteknik som huvudintresse. Han bor i Helsingborg. /LG  

Tömda bolagen Funki A/S och Manura A/S i konkurs
Funki A/S och Manura A/S har på egen begäran begärts i konkurs 23 juni.  Källa: Köpenhamns fondbörs.
Kommentar: Verksamheten (inkromet) i Funki A/S, med bl a tillverkning och försäljning av stallinredningar och utfodringar, såldes för en tid sedan till ACO. Där fortsätter verksamheten som vanligt. Det är nu själva bolaget, det tömda Funki A/S som begärt sig i konkurs.
Det gjorde även helägda dotterbolaget Manura A/S, som också sålt sin verksamhet. Manura A/S tillverkade en mycket avancerad separationsanläggning för bl a svingödsel, där näringsfraktionerna delades upp och restprodukten endast blev rent vatten. Funki övertog separationskonceptet från ett företag som kom på obestånd, men har nu alltså gått samma väg. /LG
 
Agenda
Space i Rennes 14 - 17 september
14 – 17 september hålls den specialiserade utställningen för animalieproduktion vid Rennes i Bretagne i västra Frankrike. Utställningsområdet Parc-Expo ligger helt intill flygplatsen. 943 utställare är anmälda, varav 83 är nya. /LG  

Glad Midsommar
tillönskar vi alla läsare av @-GRIS och tidningen GRIS!

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.