@-GRIS 2 juli 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 28
Nordvästeuropeeiska priskurvorna verkar ha planat ut
Swedish Meats avräkningspris vecka 28 är oförändrat 10.70 kr. De privatslakterier som satt sina priser på fredagen har inte heller höjt. Även danska priset ligger kvar på 11.20 skr och tyska på höga 13.70 skr. Österbottens Kött höjer 2 cent till 1.17, ca 10.70 skr. Det syns som om priserna i nordvästra Europa nått toppen, eller att priskurvorna planar ut. Det är i stort sett oförändrade priser i flera länder. I Frankrike har dock priset gått ned 3 cent, eller knappt 30 öre. Norska priset har gått ned med ca 90 svenska öre, men Norge har en egen grisköttmarknad som inte är mycket beroende av omvärlden. Futurepriserna har också vänt nedåt för närmaste månaderna. Vi väntar dock fortsatta prishöjningar i Sverige och även i Danmark, där noteringarna ofta släpar efter kontinentens förändringar.
Midsommar blev ingen bra grillhelg, med regnväder under inledningen av helgen och sparsamt med solsken i slutet. Det blev en ganska normal försäljning, konstaterar Bo Larsson, Swedish Meats.
Nu vidtar semesterperioden, vilket innebär att svenskarna rör på sig, äter mera ute på publika matställen eller äter utomlands. Då minskar köttförsäljningen i butikerna, särskilt i storstadsområdena. Bäst för grisköttförsäljningen är fint väder medan folk fortfarande jobbar och måste hålla sig hemma i sina trädgårdar på kvällarna!
-Vi ser ut att vara i något slags neutralläge i försäljningen, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. Priserna på vissa detaljer går upp och konjunkturen verkar vara på väg att bli bättre. Skinkan är dock fortsatt besvärlig.
Skinka är även internationellt en problemprodukt så här års, även om danskarna rapporterar balans för tillfället p g a mindre antal slaktade djur. Detta hjälper dock inte när det finns fryslager från början av året (det som lagrades in med EU-stöd). Både Danmark och Italien rapporterade upptining av EU-lagrad skinka förra veckan, vilket tryckte priserna.
Den ryska marknaden förbättrades förra veckan efter Rysslands importstopp från Brasilien, som fått mul- och klövsjuka i en region. Den regionen ligger dock lång från de områden som exporterar griskött, varför ”risken” finns att importstoppet inte blir så långvarigt.  
Futurepriserna i Hannover har vänt nedåt under vecka 27, efter en lång stadig uppgång. Sänkningen är 4 cent till 1.44 euro för griskött att leverera i juli, sänkningen är 3 cent till 1.39 euro för augusti och 1.36 för september, 1 cent för oktober till 1.32, 3 cents sänkning till 1.31 i november och 1 cent sänkning för december till 1.30 euro. Även de övriga månaderna fram till mars visar sänkningar. För kontrakt under april och maj nästa år är dock grispriset något högre än för en vecka sedan, 1.32 resp 1.35 euro.
De som köper griskött på termin, eller spekulerar i griskött, förväntar således att prisnivån på griskött ska ligga inom prisområdet 11.80 skr och 12.30 under året och ända fram till maj nästa år. Om inte, så har man spekulerat fel.
Dollarn har fortsatt försvagats, under veckan med 7 öre till 7.59 skr, euron är oförändrad 9.17, pundet har försvagats med 9 öre till 13.71 och danska kronan står i drygt 1.23. Försvagningen av dollarn minskar EUs och inte minst Danmarks konkurrenskraft på internationella grismarknader. Korrigeringar är inte gjorda för valutaförändringarna nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 28
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.00 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.80 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.70 kr. Alviksgården.
10.70 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.70 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.80 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.20 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är sänkt från 21.48 till 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.70 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 80 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset höjs 2 cent till 1.17 euro. Eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
13.70 kr Tyskland 1.50 euro, oförändrat.
12.05 kr Frankrike 1.29 euro, priset sänkt med ca 3 cent
10.80 kr Belgien 1.18 euro, oförändrat.
10.30 kr Italien 1.13 euro, nästan oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Försäljningen inför midsommarhelgen blev ganska bra, eller normal för en midsommar. Nu går vi in i en period av mer stiltje för butiksprodukterna när semestrarna börjar och uteätandet ökar. Vädret har hittills inte varit det bästa för grillpartyn.
-Det viktiga nu är att jobba in prishöjningen på styckade detaljer, efter partiprishöjningen vecka 27.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Vi ser ut att vara i något slags neutralläge i försäljningen av grisprodukter just nu, den är varken bra eller dåligt. Prisbilden på vissa detaljer går upp och det ser ut som om vi är på väg in i en bättre konjunktur. Skinkan är dock fortsatt besvärlig, både avsättnings- och prismässigt. Det uteblivna grillvädret i midsommarhelgen gjorde inte saken bättre.
-De kommande fyra veckorna är en stor del av charkindustrin semesterstängd, framför allt de som tillverkar frysta produkter. Turligt nog är Baltikum och inte minst Polen allt större köpare av charkråvara och betalar bättre än de lägsta priser som förekommer i Sverige. Polska valutan har stärkts kraftigt, vilket gynnar exporten.
-Grispriserna har visserligen stannat upp i flera länder, men vi bör kunna höja priset ytterligare i Sverige. Det saknas fortfarande någon krona på vårt avräkningspris. För att vi inte ska tappa grisproduktion i Sverige, måste priset helt enkelt upp mer. Många grisuppfödare är mycket frustrerade över att vi inte kan hänga med i den internationella prisuppgången.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknaden väntar på fint väder, men det är åtgång på i stort alla detaljer. Fläsktvåan och sida är ofta de två produkter som går in i frysen, enda problemet nu är baconsida som fryses in. Skinka säljs till hyfsade priser.
Atria/Österbottens Kött: Juha Gröhn: -Marknadssituationen är ganska bra och väntas fortsätta vara bra. Vädret har inte varit det bästa hittills, men en höjning med 2 cent från måndag är möjlig.
Danish Crown: Skinkmarknaden är fortsatt lugn med oförändrade priser. Konsumtionen är inte stor, men även slakten är mindre, så marknaden är i balans. För bog och annan charkråvara är marknaden oförändrad. P g a det dåliga vädret är korvfabrikernas korvförsäljning under väntad volym. Även försäljningen av karré är lägre än väntat p g a dåliga vädret, vilket lett till rabattering vid försäljningen.
Försäljningen till de nya EU-länderna och Ryssland är fortsatt god. På den japanska markanden sker litet antal nya inköp och den situationen väntas fortsätta en tid. De sista utskeppningarna av kött inför en ny safe guard-period är genomförda.
Prishöjningar skedde förra veckan av flera köttföretag och dessa väntas snart slå igenom i handeln. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat efter höjningen med 50 öre förra veckan.

Smågrispriserna vecka 28
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 14.80. Bis betalas med 14.10 kr. Bas 13.05 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 28.35 kr.
KRAV-smågrisarna är oförändrade Bis Plus 24.95 och KRAV Bis 24.20 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 10 öre nästa vecka till 15.00 kr/kg och KLS Grund 9 öre till 14.29 kr/kg. Marknadsavdrag 20 kr. Minskande smågrisöverskott.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade nästa vecka, utom för ekogrisarna som går upp 8 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 205 dkr (252 skr), 30 kg 357 dkr (439 skr)
SPF+MYC 7 kg 210 dkr (258 skr) 30 kg 362 (445 skr)
SPF 7 kg 214 dkr (263 skr) 30 kg 366 dkr (450 skr)
Økologi 30 kg 548 dkr (674 skr).

Smågrispriser vecka 27, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.75 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.65 kr, Ugglarpsgrisen 13.65 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.85 kr, SwedeHam 14.16 kr. Vita 13.30 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Överstående smågrisar till nästa vecka har minskat från 15 000 förra veckan till ca 12 500. Tendensen är fortsatt minskning i samma takt de närmaste veckorna. Utslaktningsrabatten är oförändrad. Marknadsavdraget på övrig förmedling är fortsatt 40 kr. /LG
 
Nyheter
Grispriserna fortsätter upp i USA, nu tangeras priset sommaren 1997
Den här veckan steg grispriserna ytterligare i USA och låg ca 35 % över motsvarande tid för ett år sedan. Toppriserna låg 4 dollar högre än för en vecka sedan, eller upp till 58 dollar/cwt. Under sommaren 1997 var priset 60 dollar.
Det är framför allt exporten till Mexico som driver upp priserna. De första fyra månaderna har grisköttsexporten från USA till Mexico ökat 92 %, jämfört med samma tid i fjol.
Efterfrågan är så stor, att man köper även urbenat kött, trots att arbetskraften är väsentligt lägre i Mexico än i USA.  /LG

Grisköttkonsumtionen i Japan upp 45 % på ett år
Konsumtionen av griskött under april blev historiskt hög i Japan, 45 % mer än för ett år sedan. Orsaken är BSE i USA och Japan. Kycklingkonsumtionen var 9 % lägre i april p g a fågelinfluensan.
Grisköttkonsumtionen har stadigt ökat i Japan sedan 2001. Men det stora lyftet kom när rädslan för BSE-kött tog fart och både restauranger och handel i början av året bytte ut nötköttet mot griskött. BSE-rädslan har också ökat importen av nötkött från Australien och Nya Zeeland. Meat & Livestock, Australien. /LG  

Anders Wärleus har Sveriges bästa yorkshire
Anders Wärléus, Bodarp, Trelleborg, har Sveriges bästa yorkshire. Han tilldelades priset för bästa yorkshirebesättning vid Livsvinsproducenternas årsmöte i Visby. Bodarp har ofta varit bland de bästa, men får nu en inteckning i vandringspriset, som delats ut ett 30-tal år.
Vandringspriset började med ett pris skänkt av syskonen Tholander, sedan av Lennart Larsson och det här priset är skänkt av Jan Vallgårda, Vallrum. /LG

Mer än var femte gris dör före slakt i Danmark, avelsmålet ändras
Dödligheten i dansk grisproduktion är f n 21,5 % och stigande. Mer än var femte gris slaktas således inte, utan dör i förtid. De allra flesta som smågrisar, men den ökade dödligheten förekommer under hela grisens liv. Det visar en rapport från Landsudvalget for Svin. Dödligheten har under de senaste fem åren ökat från 19.6 till 21,5 %.
Viktigaste förklaringen till ökade dödligheten är att grisuppfödarna blir allt duktigare att få suggan att föda fler grisar. Suggan har kapacitet att föda många grisar. En stor kull medför att genomsnittsvikten bli lägre och de svagfödda har b la svårare att försvara sig mot sjukdomar.
-Avelsmålet har därför ändrats, säger Orla Grøn Pedersen, Landsudvalget, så att suggor som har flest överlevande grisar fem dagar efter födseln väljs ut till avel. /LG

Smittsam kastning på grisar i Tyskland
Brucellos, eller smittsam kastning, har konstaterats på grisar i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. 1 700 grisar från den drabbade besättningen har slaktats. Sjukdomen är anmälningspliktig i EU. Källa: LandbrugsAvisen, som citerar Bauern Blatt. /LG

Ny smittskyddslag i Sverige
Från 1 juli gäller en ny smittskyddslag. Ändringarna från den förra är rätt måttliga Enligt nya lagen ska även misstänkta fall anmälas, inte bara säkert konstaterade. Nya anmälningspliktiga sjukdomar är t ex alla EHEC (inte bara O157) och brucellos. Källa: Smittskyddsinstitutet. /LG

Bli sommarens grillkung med hjälp av www.alltomkott.se
Det kan bli en del matlagningsfrågor, när gäster ska bjudas in till grillparty på altanen. Man vill ju inte misslyckas och riskera att inte få äran av den goda maten när det äntligen är mannens tur att vara familjens kock. För så är det i många familjer, när grillen tas fram blir många män mer än annars matlagningsintresserade. Eller…?
Vem som än grillar, så kan det bli frågor. På www.alltomkott.se kan du höja kunskapen om kött. Hur välja bästa köttet i köttdisken? Styckningsscheman. Tillagningsmetoder och köksutrustning för att tillaga olika köttdetaljer. Näringsvärden. Frågor och svar samt en mängd goda recept. Du kan även gå in på Allt om kött via www.scan.se

Företagsnytt
Green Farm Energy A/S i konkurs
För någon vecka sedan sattes Funki Manura A/S i konkurs, nu Green Farm Energy A/S. Båda är högteknologiska företag för gödselbehandling.
Utvecklingskostnaderna har blivit för stora och försäljningen för liten. Green Farm har tre anläggningar igång, som dock inte är helt klara. Det kostar på att vara pionjär när det gäller att separera gödseln och göra den till miljövänliga och användbara produkter som gas, el och handelsgödsel, samt restprodukten vatten.
Green Farm har vidareutvecklat en teknik som togs fram vid Linköpings Universitet för ett antal år sedan. Utvecklingen har kostat Green Farms ägare över 100 miljoner dkr.
-Vi måste erkänna att processen är mer komplicerad än väntat, säger man från företaget i ett pressmeddelande. Kostnaderna har överstigit ägarnas kapitalförmåga.
Venstres miljöordförande i Folketinget, Eyvind Vesselbo, säger att han ska gå igenom lagstiftningen för att se vad som kan göras för att utvecklingen på gödselmiljöområdet ska kunna fortsätta. Källa: Process-Teknik, m fl medier. /LG

75 Skov-representanter från 22 länder lärde om rening av stalluft
I samband med det danska ventilationsföretaget Skovs 25-årsjubileum har 75 representanter för Skov i 22 länder besökt Danmark samtidigt för att lära mer om senaste stallventilationsteknik. Bl a besökte man svinstallar där utluften renas från lukt, ammoniak och damm med 18 m stora biofilter monterade i utbyggnader på stallarnas gavlar. Källa: Pressmeddelande. /LG

Agenda
Tysk lantbruksutställning söder om Hamburg 9 – 12 juli
Tarmstedter Ausstellung är en lantbruksutställning lagom att stanna till vid om du är på väg till kontinenten 9 – 12 juli. Tarmstedt ligger mellan Hamburg och Bremen i ett stort jordbruksområde. Utställningen omfattar ca 12 hektar utställningsyta och brukar besökas av upp till 90 000 besökare. Läs mer: www.tarmstedter-ausstellung.de
En annan tysk mässa är NorLa 16 -19 september 2004 vid Rendsburg i Norra Tyskland. www.norla-messe.de /LG

Lantbruksutställningen agriChina hålls i Shanghai 31 augusti - 2 september 2004
agriChina är en lantbruksutställning i Shanghai som hålls 31 augusti till 2 september 2004. Den skulle ha hållts redan ifjol, men blev uppskjuten p g a saarsepidemin. Anordnare av mässan är tyska motsvarigheten till vårt LRF, DLG, samt det tyska mässbolaget Deutsche Messe AG.
Kina öppnar nu upp allt mer för import och det blir möjligt med direktförsäljning inom vissa ramar. Ett 60-tal europeiska utställare är anmälda till mässan. Mer info: www.eurotier.de Källa: DLG. /LG

EuroTier 2004 hålls 9 – 12 november i Hannover
Mässan för specialiserad animalieproduktion EuroTier hålls i Hannover 9 – 12 november. Mässan organiseras av tyska lantbruksorganisationen DLG och hålls på mässområdet i Hannover.
Specialtema i år blir Precision Livestock Farming - piggeries of the future. Ett utställningstema, på 500 kvm, blir ”data and information flow - from piglet through fattening to the slaughterhouse, including feeding and transport. Mer info: www.eurotier.de /LG

Nästa World Meat Congress hålls i Australien
Nästa World Meat Congress ska hållas i Brisbane, Australien 26 – 29 april 2006. Mer info: www.2006worldmeatcongress.com.au
Omedelbart efter, 1 – 7 maj, håller Beef Australia sin kongress. Källa: Meat and Livestock Australia. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.