@-GRIS 9 juli 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!


Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 29
Sämsta våren och försommaren på 76 år håller tillbaka grispriserna
Våren och försommaren har varit den kallaste och solfattigaste på 76 år, enligt SMHI. Många slakterier i både Sverige, Danmark och Finland klagar på sämre försäljning av grillprodukter än tidigare år. Något utrymme för höjning av slaktsvinspriset skapar väderleken således inte. Priset på t ex karré är mycket lågt i butikerna.
Vädret har varit dåligt i hela nordvästra Europa. Det trycker bl a de danska priserna, men man kan inte avläsa det på grispriserna i t ex Tyskland där grispriset gått upp 4 cent (drygt 35 öre) senaste veckan. Futurepriserna har gått upp ännu mer, ca 1 kr för leveranser under juli. Futurepriserna har gått upp kraftigt för flera månader i sommar och i höst. Det vi sa förra veckan att priskurvan planat ut, gäller i varje fall inte Tyskland, enligt dessa siffror. Positivt är också att marknadspriset på charkråvara fortsätter gå uppåt. Det är de nya EU-länderna på andra sidan Östersjön som köper allt mer och höjer prisnivån.
Swedish Meats avtal med Danish Crown om export av griskött möts av förhoppningar och intresse på de flesta håll bland dem vi talat med under veckan. Exporten har varit förlustbringande. Med minskande förluster bör slaktsvinspriset påverkas uppåt inom hela slaktbranschen, eftersom Swedish Meats är prisledaren. Kan Danish Crown öka efterfrågan på svenskt griskött, så kan det inte vara till nackdel för de svenska grisproducenterna.
Danish Crown får också tillgång till ett sortiment griskött, som man inte haft tidigare, ett helt salmonellafritt kött och med ännu högre etiskt mervärde än man tidigare kunnat sälja. Kan man göra affär av detta på någon marknad, då är avtalet riktigt intressant! Vi inte gräma oss över om det blir danskarna som tar ut de svenska mervärdena!! Vi har ju inte lyckas själva.
Futurepriserna i Hannover tog alltså ny fart uppåt under gångna veckan och med rejäla kliv dessutom, hela 11 cent till 1.55 euro (14.15 skr) för griskött att leverera i juli. Det är en höjning med en dryg krona. Höjningen är 10 cent till 1.49 euro för augusti, 7 cent till 1.43 för september, 4 cent för oktober till 1.35, 3 cents till 1.34 i november och nära 4 cent för december till 1.34 euro. Även för de övriga månaderna fram till maj har priserna gått upp några cent.
Dollarn har fortsatt försvagats under veckan, nu med 19 öre till 7.40 skr, euron har stärkts ett öre till 9.18, pundet har gått upp 2 öre till 13.73 och danska kronan står i drygt 1.23. Försvagningen av dollarn fortsätter att minska EUs konkurrenskraft på internationella grismarknader. Korrigeringar är inte gjorda för valutaförändringarna nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 29
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.00 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.80 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.70 kr. Alviksgården.
10.70 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.70 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.80 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är oförändrat 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.20 skr. Priset på suggor går upp med 30 öre till 6.90 dkr, ca 8.50 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.70 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är 1.17 euro. Eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.10 kr Tyskland 1.54 euro, priset höjt 4 cent.
11.05 kr Frankrike 1.21 euro, priset sänkt 8 cent
10.80 kr Belgien 1.18 euro, oförändrat.
10.30 kr Italien 1.13 euro, nästan oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Försäljningen är inte så god som vi önskar. Det är grillsortimentet som inte vill ”släppa” i det kyliga vädret. Butikspriserna på karré är låga. Vi är nu inne i juli och semestertider, då marknaden normalt är trögare.
-Vi slaktar mindre än normalt och försöker undvika att pressa ut för mycket kött på marknaden.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Vi ligger nu under föregående års försäljningssiffror för grillprodukterna, t ex grillkorv och grilldetaljer. Det beror på dålig väderlek, men försäljningen kan vända snabbt. Charkråvaran visar fortsatt positiv trend och har stigit i pris även innevarande vecka. Det finns ett starkt köpintresse från de baltiska länderna. Vi exporterar nu charkråvara var tredje dag. Det innebär att vi nu har en bra lagersituation för charkråvaran.
-Exportavtalet mellan Swedish Meats och Danish Crown hoppas jag blir bra för svensk grisproduktion. Danish Crown är inte ensamma på exportmarknaden och det kan bli intressanta möjligheter för privatslakterier att gå andra vägar. Pärsons export av chark är exempel på intressanta möjligheter att sälja förädlade produkter.
SLP, Peter Johansson: -Vi har fortfarande bra slakt för årstiden. Ökningen är 110 ton i juni, jämfört med samma månad föregående år och allt går att sälja. Det är positivt att charkråvaran stiger i pris.
-Swedish Meats avtal om exporten med Danish Crown är positivt för hela grisbranschen i Sverige. Det behövs en stark exportkanal. Men det är lite märkligt att vi inom hela branschen för en månad sedan höll ett exportseminarium om hur vi gemensamt ska försöka lösa exportfrågorna och nu är den frågan inaktuell.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Karré, kotlett, men även köttfärs går bra nu. Det är mycket folk på västkusten. Men ännu bättre har det varit vid bra väder.
Atria/Österbottens Kött: Stefan Saaristo: -Grisköttmarknaden är ganska normal, men vi hade större förhoppningar på vädret. Det har varit för blåsigt och kallt för att få ordentligt drag i grillsortimentet.
Totalkonsumtionen av kött i Finland t o m maj visar ökning med 3 %. För enbart grisköttkonsumtionen är ökningen 5 %, fjäderfä oförändrat och nöt 1 %. En orsak till konsumtionsökningen är att industrin använder mer griskött som råvara. Griskött är billig råvara.
-Produktionsökningen för kött totalt är 2 % t o m maj, jämfört förra året. Fjäderfä ökar mest procentuellt sett, men i kilo är det gris som ökar mest.
Danish Crown: Handeln med skinka är liten och till i stort sett ändrade priser, utom på enskilda marknader där priset sänkts något. Försäljningen av bog, charkråvara och karré lider fortsatt av låg efterfrågan p g a det uteblivna grillvädret i Nordeuropa. Priserna är oförändrade, men de försålda mängderna är osedvanligt små för årstiden.
Engelska baconmarknaden präglas också av den svaga efterfrågan på kontinenten och som en följd av detta blev prisökningarna för juli månads kontrakt mindre än förväntat.
Efterfrågan från de nya EU-länderna och Ryssland är oförändrad, men till lätt vikande priser.
Tillförseln av grisar till slakt är liten i Danmark, Holland och Tyskland. Detta håller marknaden i balans, då efterfrågan på griskött är mindre än förväntat. Det stigande priset på suggor beror på låg tillförsel av suggor till slakt. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 29
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 14.90. Bis betalas med 14.20 kr. Bas 13.15 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 28.55 kr.
KRAV-smågrisarna är oförändrade Bis Plus 24.95 och KRAV Bis 24.20 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 10 öre nästa vecka till 15.10 kr/kg och KLS Grund 10 öre till 14.39 kr/kg. Marknadsavdraget på 20 kr tas bort helt. Smågrisöverskottet är marginellt.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade nästa vecka. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 205 dkr (252 skr), 30 kg 357 dkr (439 skr)
SPF+MYC 7 kg 210 dkr (258 skr) 30 kg 362 (445 skr)
SPF 7 kg 214 dkr (263 skr) 30 kg 366 dkr (450 skr)
Økologi 30 kg 548 dkr (674 skr).

Smågrispriser vecka 28, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.85 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.80 kr, Ugglarpsgrisen 13.80 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.92 kr, SwedeHam 14.23 kr. Vita 13.19 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Antalet överstående smågrisar fortsätter minska från 12 500 förra veckan till ca 10 000. Minskningen väntas fortsätta i den takten, vilket innebär balans om en månad. Utslaktningsrabatten tas bort. Marknadsavdraget på övrig förmedling är fortsatt 40 kr.
-Tioöreshöjningen nästa vecka är den sista med anledning av det senast höjda grisköttpriset. /LG

Nyheter
Djurtransporterna kan förbättras med mycket enkla medel
Med mycket enkla medel kan djurtransporterna göras mer djurvänliga och komfortabla under varma sommardagar. Med hjälp av en enkel luftriktare på transportbilarnas ventilationsöppningar förbättras kylningen i bilarnas grisutrymmen. Om det är kö vid avlastningen av grisarna vid slakteriet, bör transportören ta en extrarunda på motorväg för att hålla grisarna nedkylda.
Sommartid dör dubbelt så många grisar under transport, jämfört med andra årstider. Ett forskarteam under ledning av professor Krister Sällvik, SLU, Alnarp, har funnit flera nya aspekter på gristransporter:
1. Var kommer luften till transportutrymmet in och var går den ut? Svar: Under färd kommer luften in där bak och går ut framtill!!
2. I en tvåvånings transportbil är det varmast i mitten på övervåningen och framtill i undervåningen.
3. Takluckor ska vara vända med öppningen framåt, inte bakåt! Läs mer: GRIS nr 4. /LG

Vinsten tiodubblas i danska grisbesättningar i Polen
En grupp danska svinproducenter satsade i mitten av 1990 på storskalig grisproduktion i Polen. I dag har de en produktion av 17 000 suggor och säljer över 400 000 slaktgrisar. Vinsten 2004 ligger runt 50 miljoner kr och är nära en 10 dubbling mot 2003. Omsättningen fördubblas till runt 700 mkr, när priset ökat från 6,50 till 11 kr per kilo. VD är Tom Axelgaard. Källa;MaskinBladet. /Nils

Danska uppfödare investerar för 10 000 suggor integrerat i Ukraina
I stort sett samma grupp danska uppfödare investerar nu i Ukraina. Där har de övertagit stallar på 50 000 kvm och ska investera runt 250 mkr. Produktionen blir i storleksordningen 10 000 suggor och ca 250 000 slaktgrisar.
Källa: MaskinBladet /Nils

Världsproduktionen av griskött ökar, men även konsumtionen p g a BSE och fågelinfluensa
Världens grisproduktion väntas stiga svagt under 2004. Samtidigt saknas ca 300 000 ton griskött på marknaden, eftersom utbrottet av fågelinfluensa och BSE ökat konsumtionen av griskött, enligt Statistik Nyt från Dansk Landbrug.
Brasilen förväntas minska sin produktion med tre procent, medan Kina väntas öka tre procent och Japan, USA och Kanada väntas öka sin produktion vardera med en procent. Den totala produktionen förväntas uppgå till 89 150 miljoner ton griskött. Källa:MaskinBladet /Nils

Sojaskörden blir rekordhög = sänkta foderpriser
Världens produktion av sojabönor väntas öka med 36 milj ton till 225 milj ton 2004, enl Statistik Nyt i Danmark. I USA väntas en skörd runt 81 milj ton. Brasilien väntas öka sin produktion med 13,4 milj ton till 66 milj ton. Argentina + 5 milj ton till 39 milj ton och Kina +1,5 milj ton till 17,5 milj ton. Källa:MaskinBladet /Nils
Kommentar: Detta är ytterligare tecken på lägre foderpriser kommande utfodringssäsong. Det gynnar alla länders grisuppfödare.
 
Swedish Meats anlitar Danish Crown för grisköttexport från 1 oktober
Från 1 oktober är det Danish Crown som ansvarar för Swedish Meats export av griskött. Undantaget är nuvarande export av förädlat kött till livsmedelskedjorna i England. Swedish Meats exporterar 30 000  ton detaljer och biprodukter per år, till ett värde av 400 mkr. Exporten är inte lönsam.
-Med hjälp av Danish Crown och dess dotterbolag hoppas vi få betydligt bättre lönsamhet på exporten, säger vd Peter Rasztar. Exporten kommer att ske både via Danish Crown direkt, men huvudparten genom dotterbolaget Dat-Schaub. DatSchaub har 100 köttsäljare på alla viktiga marknader i världen, som man bearbetar varje vecka, Swedish Meats har 3 säljare. Danish Crown har betydligt bättre möjligheter att sälja våra kvantiteter, än vi har själva.
-Vi får full insyn i affärerna och betalar provision. Vi får fortlöpande information om vilken köpare som köpt vad och vilket pris köparen betalat.
-Vi har även en klausul i avtalet som säger att det svenska grisköttet ska kunna säljas som ett speciellt sortiment med mervärde, om det finns marknad för detta, säger Peter.
-Avtalet med Danish Crown är bra för hela svenska svinnäringen. Avtalet gäller endast Swedish Meats export, men det finns ingen exklusivitet som förbjuder andra slakterier att också göra exportavtal med Danish Crown. Andra veckan i augusti har Kött- och Charkföretagen möte, då bl a flera privatslakterier är representerade. Då ska jag ta upp den svenska exporten av griskött till fortsatt diskussion, säger Peter Razstar.
-Vilka kvantiteter griskött vi ska exportera, bestämmer vi inom Swedish Meats. Det behöver inte vara enbart överskottskött, som inte går att sälja i Sverige. Om Danish Crown eller Dat-Schaub har t ex en japansk köpare av baconsida och bjuder ett högre pris än vad som betalas på svenska marknaden, då är det japanen som får köpa om inte de svenska köparna hänger med på priserna. /LG
 
Lättare sälja avelsdjur och smågrisar med salmonella DT 104 i Danmark
Besättningar som har salmonella DT 104 får sedan 28 juni fritt sälja smågrisar även till kombinerade nöt- och svinbesättningar utan tillstånd från myndigheterna (födevareregionen) och upplysningsplikt till köparna. Upplysningsplikten tas bort och det ankommer på köpande besättningen att säkra sig mot smitta från grisarna.
Däremot består upplysningsplikten till köparna när grisarna har salmonella Typhimurium eller salmonella Derby.
Däremot ska säljaren upplysa om besättningens salmonellanivå 1, 2 eller 3. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Jämför totalförbudet i Sverige mot varje form av salmonella. Inte ens harmlösa salmonella Cubana tillåts, som bekant. Saneringen i Mellansverige i fjol kostade hundratalet mkr.  /LG
 
Nya utbrott av fågelinfluensa i Asien
Både i Kina och i Vietnam är fågelinfluensa konstaterat än en gång. I Thailand finns misstankar, men sjukdomen är inte bekräftad. De tre länderna var hårdast drabbade i fjol, med mer än 100 miljoner fjäderfän avlivade. 24 människor dog.
Alla tre länderna har förklarat sig fria från fågelinfluensa så sent som i april och maj, men har samtidigt varnat för att sjukdomen kan bryta ut igen när vädret blir varmare. Källa: Det danske Fjerkræråd. /LG  
 
Intäktsskillnad 100 000 kr mellan två boxtyper i samma stall
En grisuppfödare har två boxtyper i samma stall, 20 harmoniboxar från dåvarande Alfa Laval och 22 boxar från Funki. Funkiboxarna är överlägsna harmoniboxarna i de flesta avseenden och ger över 100 000 kr större intäkter än harmoniboxarna. Läs mer: GRIS nr 4 sid 14. /LG  

Företagsnytt
Swedish Meats exportchef Vagn Nielsen slutar 1 augusti
Exportchefen vid Swedish Meats, Vagn Nielsen, slutar sin tjänst 1 augusti och går i pension. Tjänsten återbesätts inte, då Swedish Meats har ingått ett avtal med Danish Crown om att sköta exporten av griskött.
Swedish Meats ska inleda MBL-förhandlingar med de som berörs i Sverige av exportavtalet med Danish Crown. /LG
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.