@-GRIS 23 juli 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 31
Semestrarna och dåligt väder präglar grismarknaden
Semestrarna och det dåliga vädret gör att knappast inget händer i grisvärlden. Priserna är oförändrade i alla länder vi följer (reservation för Finland, där jag missade informationen denna vecka). Regnet och kylan gör att grillaktiviteterna är låga i hela nordvästra Europa. Man börjar nu tala om en förlorad sommar, eftersom många inte längre tror att ens bra sensommar och höst kan hämta in de förlorade försäljningsvolymerna tidigare i vår och försommar.
Nu börjar semestrarna även i södra Europa och aktiviteterna i förädlingsindustrin och särskilt skinkförädlingen är låg. Glädjeämnet i sommar är de nya EU-länderna, som köper allt mer från både Danmark och Sverige till allt bättre priser. Tommy Ögren, Mårtenssons, säger att det nu är lönsammare att sälja till Baltikum och Ryssland, än till de stora charkindustrierna i Sverige. Frånsett det dåliga grillvädret ser han allt ljusare på marknadssituationen.
Futurepriserna i Hannover har sjunkit med 3 cent till 1.55 euro (14.16 skr) för griskött att leverera i juli, 1.49 euro för augusti och 1.42 för september. Priset är i stort sett oförändrat 1.35 för oktober och även de övriga månaderna fram till juni.
Dollarn har fortsatt upp några öre under veckan till 7.52 skr, euron är oförändrad 9.19, pundet har gått upp 13.85 och danska kronan står närmare 1.24 än 1.23. Korrigeringar är inte gjorda för valutaförändringarna nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 31
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.25 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.20 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.95 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.95 kr. Alviksgården.
10.95 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.95 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.95 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.30 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.45 skr. Priset på suggor är oförändrat 7.30 dkr, ca 9 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.70 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är 1.17 euro. Eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.35 kr Tyskland 1.57 euro, oförändrat.
11.00 kr Frankrike 1.20 euro, oförändrat
10.90 kr Belgien 1.19 euro, oförändrat.
10.60 kr Italien 1.16 euro, oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Det är tungt för detaljhandeln. Vädret har inte rosat konsumtionen av griskött.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: Vi säljer bra, men prisbilden är inte vad vi önskar.
Alviksgården, Mikael Hugoson: -Produktionen i Sverige har ökat 3 % i år, jämfört med i fjol och vikten på grisarna har ökat 1 %. Dessutom ökar importen av griskött. Där finns en anledning till att vi inte får upp grispriset.
-Förra veckans höjning av grispriset med 25 öre är svårt att få ut av vidareförädlingen. Pengarna får tas från slaktmarginalen. Det är semestertider och nästan lugnt i telefonerna.
SLP, Peter Johansson: -Vi höjde endast 15 öre denna vecka. Att vi inte höjde hela 25-öringen är en följd av att det inte går att få ut mer på marknaden. Det är förvånande att det inte blivit en partiprishöjning. Nu måste slakterierna ta kostnaden för höjningen av avräkningspriset.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit lätt att sälja denna vecka. Vädret väntas bli bättre, men vi är sent på säsongen och jag tror det är för sent att hämta upp den svaga försäljningen i vår och under försommaren.
Sydkött, Rolf Olsson: -Försäljningsmässigt har det varit en bra vecka, men behöver mer sol och mer positiva toner för att få upp priset.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Vi säljer bra, det är god åtgång på styckat och allt är slutsålt denna vecka.
Mårtenssons, Tommy Ögren: Grisköttsmarknaden blir allt ljusare, sett från charkindustrins horisont. Det griskött Skövde Slakteri slaktar går ur hand i mun, dvs snabbt ut på marknaden.
Danish Crown: Som följd av de höga grispriserna i Tyskland försöker vi få upp skinkpriserna, men det vill inte lyckas p g a de påbörjade semestrarna i Sydeuropa. De kommande veckorna blir det svårt med skinkförsäljningen. Bog och annat produktionskött säljs bra till lite högre priser. Karréförsäljningen lider av det kyliga vädret. Väderutsikterna är dock bättre och ger hopp om bättre avsättning.
Handeln med de nya EU-länderna och Ryssland ser fortsatt bra ut. Baconmarknaden är fortsatt svag. Från alla sidor försöker man höja priserna, men det är osäkert om det lyckas.
Det är fortsatt liten tillförsel av grisar i Tyskland och det har fått noteringen att stiga utan att det har en orsak i försäljningen av kött till konsument. Det har gjort att de två största slakterierna i Tyskland inte har följt med och höjt noteringen till grisuppfödarna. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 31
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 15.25. Bis betalas med 14.55 kr. Bas 13.50 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 29.85 kr.
KRAV-smågrisarna går upp 15 öre till för Bis Plus 25.25 och KRAV Bis 24.50 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 10 öre nästa vecka till 15.45 kr/kg och KLS Grund till 14.74 kr/kg. Balans för smågrisar.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade för alla kategorier. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 211 dkr (259 skr), 30 kg 365 dkr (449 skr)
SPF+MYC 7 kg 216 dkr (266 skr) 30 kg 370 (455 skr)
SPF 7 kg 220 dkr (271 skr) 30 kg 374 dkr (460 skr)
Økologi 30 kg 566 dkr (696 skr).

Smågrispriser vecka 30, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 15.15 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.92 kr, SwedeHam 14.23 kr. Vita 13.19 kr. (gäller vecka 28).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats, Thomas Johansson.
–Vi närmar oss balans. Låg nyanmälan. Marknadsavdraget på 20 kr tas bort. Det ser bra ut för smågrisproducenterna framöver, vad gäller avsättningsläget. /LG

Nyheter
Nya EU-länderna och Ryssland betalar bättre för griskött än stora svenska charkföretag
-De nya EU-länderna är ett lyft för svensk grisproduktion. Nya kunder i Estland, Lettland och Polen betalar bättre för många kvaliteter griskött än de stora svenska vidareförädlingsföretagen Procordia, Dafgård och Atria Lithells, säger Tommy Ögren, Mårtenssons, och majoritetsägare i Skövde Slakteri. Även Ryssland betalar ofta bättre än vad som går att få ut i Sverige.
-Då talar vi inte i ören, utan i kronor per kilo, säger han. Det man köper är småfläsk, späck och fläskkött.
-De nya EU-länderna är också ett lyft vad gäller arbetskraft. Vi har några polacker som jobbar i våra anläggningar. De är duktiga och engagerade och är en stor tillgång för oss.
Tommy säger också att diskussionen om samarbete över slakterigränserna och ev ett slakteri i Sverige är substanslös.
-Jag är trött på snacket om samarbete. Man talar om samarbete, men det är inget förutsättningslöst samarbete och den ärliga viljan finns med stor sannolikhet inte. Det kan vara bra med ett storslakteri i Danmark, men situationen är inte samma i Sverige. Här i Sverige spelar livsmedelskedjorna ut de svenska slakterierna mot import. Det blir inte bättre om vi slaktar i samma slakteri, säger han. /LG

Friland A/S söker fler uppfödare av utegrisar
Under 2003 har frilandsgrisar varit en del av sortimentet i många livsmedelskedjor i Danmark, som ökat marknadsföringen av produkterna. Det har gett resultat och Friland A/S söker nu fler leverantörer. I början av 2005 ska en ny kampanj sättas in, som förhoppningsvis ska öka efterfrågan ytterligare.  Källa: Danish Crown. /LG

Semineringarna i Norge har ökat 8,3 % hittills i år
Semineringarna i Norge fortsätter öka. I juni var ökningen 14,2 %, jämfört med juni i fjol. Under det första halvåret är semineringsökningen 8,3 %. Källa: Norsvin. /LG

Inget utrymme för fler norska grisuppfödare, Norsvin bekymrat över produktionsuppgången
Norsvin ser med bekymmer på dagens överskott av griskött och på den ändå större ökningen som sker nästa år p g a den ökande semineringen. Det säger Norsvins ordförande Live Højstad. Grisuppfödarna blir fortsatt duktigare och dessutom ökade koncessionsgränserna för produktion med 50 % från 1 januari i år. Eftersom inte produktionsökningen motsvaras av samma konsumtionsökning, blir det problem för näringen. Det finns inget utrymme för etablering av nya svinbesättningar.
-Vi stöttar Norsk Kjötts syn på att producenterna måste slå till bromsarna, säger hon. Om alla reducerar djurantalet med 2 – 4 % är en stor del av problemen lösta. En minskning av djurantalet behöver inte innebära minskad lönsamhet, om annars priset på griskött faller. Källa: Norsvin. /LG

Rekordhög slakt i USA
Vecka 29 slaktades 1 914 miljoner grisar i USA, vilket är 4,5 % mer än samma vecka 2003. Slakten har varit rekordhög hela 2004 med över 1 900 miljoner grisar varje vecka. Orsaken till ökningen är import av smågrisar och slaktgrisar från Kanada. Den totala importen för årets fem första månader steg med nära 44 %, smågrisar 31,5 % och slaktgrisar med 76,4 %. Exporten av levande grisar under samma tid var endast 90 000.
Exporten av griskött har också ökat med 22 % i maj, jämfört med maj 2003. Under årets fem första månader steg exporten med 29,7 % jämfört med samma period 2003. Exporten till Mexico steg med 92 % under januari till maj. Importen av griskött har därmed minskat. Från Danmark, Kanada och Polen har exporten minskat med 7,5 % under årets fem första månader. Källa: MaskinBladet /Nils

Mer kött på de norska grisarna
Under de två senaste åren har köttprocenten ökat 0,7 procentenheter till 56,72 %. Det är större ökning än den vanliga ökningstrenden. Orsaker är avelsarbetet och bättre miljö.
Den årliga ökningen för lantras är 0,39 % och duroc 0,47 %. För yorkshire var ökningen i fjol 0,20 procentenheter. Norsvin driver avel med lantras och duroc. Källa: Norsvin. /LG

Norsk seminstaton etablerad i Polen
I början av juli exporterade Norsvin 45 galtar till en nyetablerad egen seminstation i Polen. Det är ett led i de ökade internationella expansionsplanerna. Polen är ett av de största länderna för svinproduktion i EU med 20 miljoner slaktsvin.
-Polen har en stor potential och målet är at bygga upp flera seminstationer inom några få år, säger Øystein E Jørem, Norsvin International. Planen är att försörja de nya seminstationerna från den redan inarbetade norska avelsbesättningen i Litauen.
Han berättar även att USA-satsningen börjar bära frukt och fler liknande projekt som i Polen planeras i andra östländer. Källa: Norsvin. /LG

Fortsatt biogasutbyggnad i Danmark
I Danmark betalas 60 öre per KW vid elleverans från biogasanläggningar. Därför investeras nu nära en miljard dkr i 40 nya biogasanläggningar. Det kan bli 10 stora gemensamma anläggningar och 30 gårdsanläggningar. De nya anläggningarna ska placeras i områden där det är mycket gödsel, enligt chefskonsulent i Lantbruksrådet, Bruno Sander. Källa:MaskinBladet /Nils

Danskt privatslakteri investerar
Danmarks största privatslakteri, Skare, vid Vejen på södra Jylland, investerar i byggnader och maskiner för 150 mkr. Det är det utvidgade EU som bäddar för den här investeringen, enligt delägaren Kurt Skare, som anser marknaden omättlig. Skare ser det positivt med det utvidgade EU och de har redan säljkontakter. Skare är Danmarks största slakteri med 450 anställda och med en omsättning nära en miljard kr. Tre fjärdedelar av produktionen exporteras. Källa:MaskinBladet /Nils

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.