@-GRIS 30 juli 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 32
Semestrarna präglar fortfarande grismarknaden. Men det vackra vädret märks tydligt i orderblocken och enligt Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, finns inte karré att uppbringa just nu.
Under senaste veckan har vi fått två rapporter om försäljning av slaktsvin till Tyskland. Det är den stora prisskillnaden på avräkningspriset mellan Sverige och Tyskland som fått en del att tänka på export. Magnus Lagergren säger att exporten är ett nollsummespel, medan Torbjörn Eriksson, livdjurstransportör i Skåne, säger att det finns 50 – 70 öre kvar till uppfödaren när transporter och alla kostnader är betalda. Men exporten av slaktsvin är liten. Däremot sker en kontinuerlig export av suggor.
Enda priset som rört sig i Norden är danska suggpriset, som sjunkit 20 öre. Enligt bedömare är suggprisets förändring en vink om kommande förändringar av slaktsvinspriset. Enligt PigSite är nu det amerikanska grispriset rekordhögt, högre än september 2001.
Augustipriset på svinbörsen i Hannover har stigit med nära 3 cent till 1,51 euro (13,90 skr) för augusti och 1.45 för september, medan de följande månaderna t o m juni är oförändrade eller marginellt ändrade.
Den svenska kronan sjunker i värde och dollarn har stigit 14 öre under veckan till 7.66 skr, euron har blivit 4 öre dyrare och kostar 9.23 kr, pundet har gått upp 7 öre till 13.92 och danska kronan kostar över 1.24 kr. P g a den svenska kronans betydande värdeförsämring har valutorna i de flesta fall räknats om till dagens kurs, vilket innebär att även oförändrade lokala priser kan ha justerats i svenska kronor. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 32
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.25 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.20 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.95 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.95 kr. Alviksgården.
10.95 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.95 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.95 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.50 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.30 dkr. Vid kurs 1.24 är noteringen 11.50 skr. Priset på suggor har gått ned 20 öre till 7.10 dkr, ca 8.80 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.80 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är 1.17 euro. Eurokurs 9.23 kr.
11.15 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.23 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.23 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.20 kr Tyskland 1.54 euro, priset sänkt 3 cent.
10.70 kr Frankrike 1.16 euro, priset sänkt 4 cent
11.00 kr Belgien 1.19 euro, oförändrat.
11.25 kr Italien 1.22 euro, priset höjt nära 6 cent.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Juli är en trög månad marknadsmässigt, men de senaste dagarnas vackra väder har ökat försäljningen av grilldetaljer markant. Konsumenternas entusiasm för grillning på sensommaren brukar inte vara lika stor som på våren, men vi har exempel på andra eftersomrar då grillköttförsäljningen varit mycket bra. Marknadssituationen förbättras dock regelmässigt när skolorna börjar.
-Industrins totalmarginal på griskött är inte så god just nu. Partiprislistans priser går att ta ut, men styckarna har svårt att få ut fullt pris på alla detaljer. Långsiktigt är prisnivån på väg uppåt i EU, vilket gör att vi kan vänta en stabil prisnivå. Tyska avräkningspriserna har dock troligtvis nått toppen. Danska suggpriset sänks nästa vecka.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Det ser mycket positivt ut på markanden just nu. Det fina vädret har slagit igenom direkt på försäljningen och det finns inte en karré att uppbringa på marknaden. Industrin går på lågvarv även nästa vecka p g a semestrarna, men sedan börjar efterfrågan öka från industrikunderna.
-Inga fler grisar exporteras nu till Tyskland. Vi exporterade ca 1 000 grisar, men det är en nollaffär. Svenska grisar klassas ner kraftigt i Tyskland p g a små skinkor. Tyskarna har pietrain som viktigt inslag i aveln och pietrain har mer svulstiga skinkor. Det är inte svårt att säja på Tyskland och transport och veterinär kostar ca 1.50 kr per kilo.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit lätt sälja alla grisprodukter under semestertiden, men vi får se nästa vecka vad som händer när turisterna i stor utsträckning försvinner från  västkusten. Vackra vädret slog igenom direkt på efterfrågan och vi har inga lager i kylarna.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vackra vädret kan förbättra priserna och jag hoppas slakterierna har priskurage och tar ut högre priser när efterfrågan stiger. Det börjar bli ont om grisar till slakt.
Österbottens Kött, Marcus Skullbacka: -Bättre väder har förbättrat försäljningen.
Danish Crown: Industrisemestern har börjat i södra Europa, vilket påverkar skinkmarknaden negativt. Efterfrågan är lite mindre och priserna lite lägre. Bog och charkkråvara säljs till oförändrat goda priser.
Efterfrågan på karré visar en liten förbättring och vi har sålt större mängder till oförändrade priser. Den engelska baconmarknaden visar fortsatt inte den tidigare styrkan. Stort utbud från kontinenten gör att det är svårt att höja priserna.
Östeuropa och Ryssland visar fortsatt god aktivitet och japanska marknaden är fortsatt lugn. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 32
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 15.35. Bis betalas med 14.65 kr. Bas 13.60 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 30.05 kr.
KRAV-smågrisarna går upp 5 öre till för Bis Plus 25.30 och KRAV Bis 24.55 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 10 öre nästa vecka till 15.55 kr/kg och KLS Grund 9 öre till 14.83 kr/kg. Det är ett mindre underskott av smågrisar vecka 32.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade för alla kategorier utom ekologiska, som gått upp 16 kr. Omräkningskursen är fortsatt 1.23.
BASIS 7 kg 211 dkr (259 skr), 30 kg 365 dkr (449 skr)
SPF+MYC 7 kg 216 dkr (266 skr) 30 kg 370 (455 skr)
SPF 7 kg 220 dkr (271 skr) 30 kg 374 dkr (460 skr)
Økologi 30 kg 582 dkr (715 skr).

Smågrispriser vecka 31, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 15.25 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 15.29, SwedeHam 14.59, Vita 13.54 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 15.20, Ugglarpsgrisen 14.20 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Nu är det brist på smågrisar, ca 1 500. Det är bra försäljning och normal anmälan. En orsak till den ökande försäljningen är att de som kör två omgångar per år sätter in nu. /LG

Nyheter
Finska Snellmans ska göra kylfärdig mat av finska grisar för 50 mkr i svenska Ångköket
Finska slakt- och charkföretaget Snellmans har köpt 40 %, med option på 100 %, i Ångköket i Gävle. I Ångköket ska Snellmans förädla bl a nöt- och griskött till kyld färdigmat. Råvarorna köps där kvalitet och pris är de rätta, men i fråga om griskött väntas den anskaffning som sker i Finland täcka behovet.
-I Finland säljs färdigmat till 90 % som kyld, i Sverige är 90 % fryst. Vi tror att mer kylfärdig mat ska säljas i Sverige i framtiden och tror på expansion, säger Snellmans vd Gerhard Snellman. Maten tillverkas enligt souse-wide, vilket innebär att maten kokas i autoklav i sluten förpackning och det är konsumenten som först öppnar förpackningen i anslutning till konsumtionen.
Säljare till Ångköket är Anders och Helene Eriksson, som grundade Ångköket 1997. Antalet anställda är 22, därav hälften kockar som arbetar bl a med produktutveckling. Omsättningen är f n 25 mkr, som väntas fördubblas med Snellmans som kapitalstark ägare.
Snellmans har exporterat till Sverige sedan 1992 via agenturer och idag som EMV hos Axfood, Hemköp och Willys. Nu får företaget en svensk plattform.
-För att expandera med framgång med egna varumärken i ett land krävs närvaro, säger Gerhard Snellman. Vi satsar på närvaro i flera länder, eftersom livsmedelshandeln blir allt mer internationell. Läs mer i GRIS. /LG

50 – 70 öre per kilo mer för grisar som exporteras till Tyskland
-Merbetalningen till grisuppfödarna för slaktsvin som levereras till Tyskland ligger på 50 – 70 öre. Men det är ingen stor omfattning på slaktsvinsexporten, säger Torbjörn Eriksson, Göran Eriksson djurtransporter. Vi exporterar mest suggor, ca 150 per vecka, säger han.
Slaktsvinspriset är mycket högre i Tyskland än i Sverige. Om det varit andra produkter med stor prisskillnad, skulle marknadskrafterna snabbt utjämna skillnaderna genom att föra produkterna över gränserna. Så är det t ex med griskött.
Rapporterna om grisexport till Tyskland blir dock allt fler, men enligt Torbjörn är exporten ganska begränsad hittills.
-Jag känner inte till någon exportverksamhet av större omfattning, säger han. Men det är inga problem att exportera. Kraven från tyska slakterierna är högre vikter. Det är således lämpligt att exportera grisar som blivit för feta för bästa betalning i Sverige. Tyskarna vill att kropparna ska väga 95 kilo slaktade, ca 10 kg mer än i Sverige, säger han. I övrigt är det en del pappersexercis med tillstånd, veterinärintyg, desinfektering av bilarna och så givetvis transportkostnaden.
-Transporttiden är ca 15 timmar, klart under tillåtna 24 timmar. Bilarna har nipplar för vatten och alla bestämmelser måste vara uppfyllda, annars kommer man inte in på ett tyskt slakteri, säger han. På Trelleborgsfärjan står transportbilarna under bar himmel för att det ska bli bra ventilation under överfarten. /LG

72 varumärken för prinskrov kan bli 10 med EMV
Om några år finns ett lokalt eller regionalt märke, en kravprodukt, en billighetsvariant och några till i kyldiskarna. 72 varumärken prinskorv blir högst 10. Det tror Peter Rasztar, enligt en artikel i Sydsvenska Dagbladet.
Swedish Meats har valt att vid sidan av det egna varumärket tillverka EMV. 9 % av charkvolymen är i dag EMV och resten Scan Foods.
-Det är de små och medelstora charkföretagen som får ta smällen när EMV breder ut sig, säger Åke Rutegård, vd i Kött och Charkföretagen, KCF. De senaste tre åren har den gruppen företag tappat 10 % av marknaden. Ica, KF och Axfood dominerar marknaden. Små producenter står maktlösa när kedjorna satsar på EMV.
Under senaste året har EMV ökat från 14,9 % till 20,2. Tillverkningen kan lätt flyttas från en tillverkare till en annan, även utomlands, utan att konsumenterna uppmärksammar det. Källa: Sydsvenska Dagbladet. /LG

Bättre tillverka för EMV, än att släppa tillverkningen utomlands
-Jag tror inte vi får något imageproblem genom att tillverka EMV med importerat kött som en del av råvaran, säger Ugglarps vd Thomas Olander. Det är bättre att vi tillverkar EMV för svenska livsmedelsföretag och använder viss del importerat kött, än att avstå och låta utländska företag sköta tillverkningen, som då kan bli med helt utländsk råvara.
-Fabrikationen sker visserligen i samma fabrik, men vi skiljer på tillverkningen. I produkter med Ugglarps varumärke finns enbart kött från utvalda svenska gårdar, meden det i EMV kan finnas även importerat kött.
Ugglarps Slakteri tillverkar i dag 30 % av volymen som EMV för Ica. 4 produkter tillverkas enbart av svensk råvara, medan i 5 produkter med lågprisprofil, Euroshopper, det även ingår dansk råvara.
-Icas kravspecifikation är mycket hård och jag tror t o m att matsäkerheten höjs med EMV, jämfört med andra lågprisprodukter, säger Thomas. Ring om ett år, så får vi se om vi inte ökat försäljningen av Ugglarpsmärkta produkter med hjälp av EMV-satsningen, säger han.
Thomas tror även att EMV hjälper företaget ut på exportmarknaden.
-Vi kan naturligtvis inte kontrollera att varje kilo danskt griskött är fritt från salmonella, men vi har en tuff intern kontroll som ska förhindra att det kommer in produkter som inte håller specifikationerna, säger han. /LG
 
Något fler grisar i Danmark
Grisräkningen i Danmark per 1 juli visar en mindre ökning med totalt 0,4 %. Diande smågrisar visar minskning med 4,2 %, medan avvanda grisar och slaktsvin ökat 1 resp 2,5 %. Dräktiga suggor har minskat 0,8 %, vilket dock beror på ökning av förstagångsseminerade suggor  med 4,0 % och fall för andra dräktiga med 2,2 %. Ungsuggor över 50kg till avel har ökat 7 %. Källa: Danish Crown. /LG

Två till tre BSE-kor väntas varje år i Danmark
BSE fortsätter att drabba nötkreatur i Danmark, den prognosen gör Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF), Två till tre fall per år väntas fram till 2010. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Priset på griskött rekordhögt i USA
Det amerikanska priset på griskött har nu nått över tidigare rekordnoteringen från september 2001. Priset är nu 2,83 dollar per pund, 4,9 % över toppnoteringen 2001. Snittpriset på spotmarknaden var 21 % högre i juni än för ett år sedan. Källa: The Pig Site. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.