@-GRIS 6 augusti 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 33
Grispriset går ner 20 danska öre i Danmark på måndag (ca 25 svenska) och går upp 2 cent i Finland (ca 20 svenska öre), medan det är oförändrat i Sverige, Norge och även Tyskland och flera andra nordvästeuropeiska länder. Futurepriserna fortsätter dock upp något i Tyskland.
Det blev ingen partiprishöjning i Sverige denna vecka och därmed inte heller prishöjning på slaktsvin. Hans Agné, Avelspoolen, som talesman för privatslakten, uppmanar i veckans @–GRIS den svenske prisledaren Swedish Meats att ta större ansvar för prisutvecklingen. Från bl a Swedish Meats har man hävdat att färre slakterier och minskad konkurrens är en väg till högre slaktsvinspris. Men erfarenheterna säger att det är tvärt om, säger han. I stället för att klaga på för hård konkurrens bör Swedish Meats ta ansvaret som prisledare och göra partiprislistan till en prislista och inte en måltavla som man i stället för att skjuta prick på, fyrar av spridda hagelsvärmar med priser mot.
I Sverige klagar många på att inte grispriset går i takt med omvärldens höjningar, utan fastnar på vägen. Kritiken finns även hos danska uppfödare. En uppfödare av 30 000 grisar på södra Jylland uttalar sig mycket irriterat i Børsen om Danish Crowns oförmåga att hålla grispriset på internationell nivå.
Svenska grispriset är 10,95, danska 11.20 och tyska är 1.54 euro, dvs 14.15 skr. 1.54 är även futurepriset på svinbörsen i Hannover för augusti. Priset har stigit med nära 4 cent under veckan. För september har priset stigit 2 cent till 1.47 euro och oktober med 2 cent till 1.37. Novemberpriset har gått upp 1 cent till 1.35, december 4 cent till 1.35, januari 3 cent till 1.32, februari 1 cent till 1.37, mars 2 cent till 1.38, april 4 cent till 1.40. Även maj till juli ligger priset på 1.40 euro.
Dollarn har sjunkit 4 öre under veckan till 7.62 skr, euron har också sjunkit 4 öre 9.19 kr, pundet har sjunkit 2 öre till 13.90 och danska kronan kostar strax under 1.24 kr. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 33
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.25 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.20 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.95 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.95 kr. Alviksgården.
10.95 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.95 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.95 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är sänkt 20 danska öre till 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.20 skr. Priset på suggor är oförändrat 7.10 dkr, ca 8.75 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset höjs med 2 cent till 1.19 euro. Eurokurs 9.19 kr.
11.12 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.19 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.19 kr denna vecka. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.15 kr Tyskland 1.54 euro, priset är oförändrat.
10.65 kr Frankrike 1.16 euro, priset nästan oförändrat
10.75 kr Belgien 1.17 euro, priset är sänkt 2 cent.
11.20 kr Italien 1.22 euro, priset är nästan oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Grisköttförsäljningen ligger i en positiv trend och senaste dagarnas väderlek stärker den, även om vi inte ska vänta samma drag i grillningen vid vackert väder som om det varit försommar. Vi väntar dock bra försäljning när skolorna börjar. Då försvinner det lager av griskött som finns och som f ö är mindre än normalt för årstiden.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Slakten går upp i full kapacitet i mitten av veckan och det ser då ut att bli brist grisar. Min bedömning är att det saknas 5 000 – 6 000 grisar i svenska slakterierna när de kör igång för fullt. Augusti är normalt en underskottsmånad. Det är dock antalet slaktsvin i kringländerna som är avgörande för grispriset. Prognoserna visar minskat antal grisar i EU.
-Det är fortsatt bra efterfrågan på det feta sortimentet, späck och fläsktvåa, med högre priser som följd av exporten till östmarknaderna. De stora aktörerna i Sverige har utnyttjat överskottssituationen, med mycket låga priser som följd. För slakterierna är det glädjande att få betalt för en produkt som tidigare slumpats bort och varit nästan lika lönsam att smälta ner. Prishöjningen förbättrar dock slaktkalkylerna marginellt.
-Mer avgörande för kalkylen är att få upp skinkpriserna. Dåliga skinkpriser är dock ett normalt sommarproblem och p g a den dåliga grillsäsongen och det internationella överskottet oroande inför hösten och julen. Det finns risk för att skinkan ska säljas billigare än tidigare än tidigare år. Det finns mycket skinka i lager, som f ö kostar pengar att hålla i frysarna.
-Jag hoppas att det svenska mervärdet på svensk skinka kan hålla priset uppe, annars faller den sista svenska bastionen, säger Magnus.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Den stora semesterperioden på västkusten är över, men vi har vackert väder, så försäljningen är fortsatt god.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vädret är bra och det som styckas säljs. Men jag behöver 25 öres partiprishöjning för att vara nöjd. Slaktmarginalerna är för låga. Den beslutade omstruktureringen genom personalminskning får full verkan om fjorton dagar och då är vi anpassade till en lägre prisnivå.
-Det går att höja lönsamheten genom att hålla på partiprislistans priser. Följsamheten är för dålig. Jag tror dock det blir bättre när de stora slakteriernas ansvariga för försäljningen, de med resultatansvar, kommer tillbaka från semestrarna.
-Likaså kör snart slakterierna för fullt efter semestrarna och efterfrågar på grisar ökar, vilket kan innebära grisbrist och stabilare priser.
Österbottens Kött, Marcus Skullbacka: -Tillförseln av grisar är god och försäljningen av griskött går bra och väntas öka efter semestrarna. Grispriset kan därför höjas 2 cent (knappa 20 öre) från måndag.
Danish Crown: Skinkmarknaden präglas av semestertiderna i Europa och prisnivån har sjunkit. Bog och charkråvara säljs dock till goda priser. Det vackra vädret i Tyskland har satt fart på grillarna och marknaden är god för karré till stabila priser. Brittiska baconmarknaden är fortsatt pressad och handeln går något trögt. Japanmarknaden är lugn, medan handeln i östra Europa och Ryssland är god. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 33
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för Bis Plus till 15.45. Bis betalas med 14.75 kr. Bas går upp 5 öre till 13.65 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 30.25 kr.
KRAV-smågrisarna oförändrat för Bis Plus 25.30 och KRAV Bis 24.55 kr.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går ned 6 dkr för 7-kilosgrisar och 8 dkr för 30-kilos och ekologiska. Omräkningskursen är denna vecka 1.23.
BASIS 7 kg 205 dkr (252 skr), 30 kg 357 dkr (439 skr)
SPF+MYC 7 kg 210 dkr (258 skr) 30 kg 362 (445 skr)
SPF 7 kg 214 dkr (263 skr) 30 kg 366 dkr (450 skr)
Økologi 30 kg 574 dkr (706 skr).

Smågrispriser vecka 32, sätter nytt pris på måndag:
KLS. Smågrisar KLS Plus  15.55 kr/kg och KLS Grund 14.83 kr/kg.
SLP. SLP+ 15.25 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 15.29, SwedeHam 14.59, Vita 13.54 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 15.30, Ugglarpsgrisen 14.30 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Balans på marknaden med bra nyanmälan och bra försäljning. /LG

Nyheter
Partiprislistan har blivit en måltavla ingen skjuter prick på, utan med hagelsvärmar mot!
-De privatägda slakterierna bär inte ansvaret för de låga svenska slaktsvinspriserna. Tvärtom, utan privatslakterierna har svenska grispriset varit ännu lägre än det är, hävdar Hans Agné, vd för Avelspoolen och talesman för den samlade privata slakten. Både Swedish Meats (bl a i brev till leverantörerna) och Sveriges Grisproducenters ordförande Lars Hultström (16 slakterier bör bli 4) har i olika sammanhang och i massmedierna hävdat, att färre slakterier innebär högre pris, säger Hans. Det finns enligt min mening inget som talar för att minskad konkurrens höjer prisnivån. Den diskussionen kan vi avfärda. De privatägda slakterierna går ofta före med prishöjningar och håller ett högre avräkningspris, när alla tillägg är inräknade.
-I stället måste Swedish Meats som marknadsledare ta ansvar för priset. I dag råder anarki på grisköttmarknaden, med ett partipris som inte gäller. Alla ger rabatter. Ingen vet var prisnivån ska ligga, när partiprislistan inte används som prislista, utan som en måltavla som man inte skjuter prick på, utan hagelsvärmar mot! Handeln blir hela tiden starkare och spelar ut den ena aktören mot den andra när det råder osäkerhet om priset och har därtill tillgång till importen.
-Jag förstår svårigheten med att vara prisledare, men med Swedish Meats 60 % marknadsandel och närmaste konkurrenten i storlek, SLP med 9 %, finns inget alternativ, säger Hans. Hela slaktbranschen är beroende av att det finns en stark marknadsledare som tar ansvar för prisnivån.
-F n är slakteriernas marginal låg, eftersom avräkningspriset höjts mer än partipriset. Det är problem för de slakteriföretag som inte både slaktar och styckar. Om Swedish Meats visar ett resultat i Swedish Meats eller Scan Foods spelar ingen roll på slutraden, men för slakterier utan vidareförädling är det tufft. Att köpa in dyrare och sälja billigt är ohållbart.
-Det är inte positivt för slaktbranschen och det skapar inte den optimism inom näringen som behövs, när beskyllningarna mot varandra pågår om ansvaret för den svenska nivån på grisköttpriset. I dag behövs mer än någonsin en stark marknadsledare som sätter grisköttspriserna, säger Hans Agné. /LG

Dansk uppfödarkritik över låga slaktsvinspriser
-Det slaktsvinspris danska uppfödare får är det sämsta i Europa, säger Henrik Enderlein, ordförande för Landboforening Syd och uppfödare av 30 000 slaktsvin. Både privatslakterier och tyska slakterier har de tre senaste månaderna köpt allt fler slaktgrisar, vilket är ett tecken på att det finns grund för högre priser.
Han utgår från att Danish Crown lagrar pengar i egen kassa i stället för att betala ett högre pris och vill se att efterbetalningen blir 90 danska öre, snarare än de 70 som prognosen visar. Själv har han i avtal med Danish Crown möjlighet att sälja 20 % av produktionen utanför föreningen. Källa: MaskinBladet, som citerar Børsen. /LG

Privatslakten tar fram förslag till gemensam överskottsexport
Det blev inget samarbete om export av köttöverskott från den svenska marknaden. LRF och Kött- och Charkföretagen höll möten om det, men när Swedish Meats gick samman med Danish Crown om exporten, måste privatslakten lösa frågan på egen hand.
-Vi diskuterar olika vägar, men ännu är inget konkret att säga, säger Hans Agné, Avelspoolen.
-Det är positivt för hela grisbranschen om Swedish Meats kan exportera med bättre lönsamhet, men även privatslakterierna måste finna en bra lösning på exporten. /LG

Danish Crown köper LRFs aktier i polska Sokolow och finska HK Ruokatalo
Danish Crown har köpt LRFs 22,5 miljoner aktier i det stora polska slakteriföretaget Sokolow. Ägarandelen blir 22,5 %.
Samtidigt ska Danish Crown köpa LRFs 2,6 miljoner aktier i finska slakterikoncernen HK Roukatalo OY och får därmed 10,1 % av aktierna. Danish Crown får genom affären ägarintressen både i Polen, Finland och de baltiska staterna, särskilt Estland, eftersom HK Roukatalo har ägarintressen i slakterier och förädlingsföretag där.
HK Roukatalo äger redan 30 % av aktierna i Sokolow och aktierna ska ligga i ett gemensamt holdingbolag. Som innehavare av aktiemajoriteten säger polsk lag att minoritetsägarna ska ges möjlighet att sälja sina aktier till nya majoritetsägarna. HK Roukatalo och Danish Crown avser att äga 50 % var i Sokolow. Sokolow omsätter nära 2 miljarder skr.
Affären ska godkännas av konkurrensmyndigheter. Danish Crown tänker inte öka ägarintresset i HK Roukatalo utöver de köpta 10,1 %. Roukatalo har erfarenheter från verksamhet i de baltiska staterna sedan många år, en tillgång som Danish Crown nu kan utnyttja. Källa: Pressmeddelanden LRF och Danish Crown. /LG

Dansk får posten som jordbrukskommisionär i EU?
Det är som upplagt för avgående danske jordbruksministern Mariann Fischer Boel att bli EUs jordbrukskommisionär. Hon är den ende bland kommisionärskandidaterna som har erfarenheter från en jordbruksministerpost, när posterna ska fördelas.
Den danske statsministern ombildade oväntat regeringen i veckan och bytte ut Mariann mot tidigare miljöministern Hans Christian Schmidt. Ny miljöminister blev TV-journalisten Connie Hedegaard.
Samtidigt inrättas ett nytt departement för familje- och konsumentfrågor. I detta departement läggs också frågor för livsmedelssäkerhet, vilket förvånat många danskar framför allt inom köttexporten. Om t ex svinpest och mul- och klövsjuka ska diskuteras, så företräds Danmark av sin familje- och konsumentminister Henriette Kjær. /LG

Ekologiskt i Danmark säljs bäst i storstadskommuner
Ekologiskt kött säljs bäst i kommuner i Köpenhamnsområdet. 9 av de 10 kommuner där det säljs mest ekologisk mat ligger i och runt Köpenhamn. I Frederiksbergs kommun kommer 8 % av omsättningen från ekologiska produkter. Sammanställningen har gjorts av Coop. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Många bygger biogasanläggningar i Danmark
I Danmark betalas 60 öre per KW vid elleverans från biogasanläggningar. Därför investeras nu nära en miljard DKK i 40 nya biogasanläggningar. Det kan bli 10 stora gemensamma anläggningar och 30 gårdsanläggningar. De nya anläggningarna ska placeras i områden där det är mycket gödsel, enligt chefskonsulent i Lantbruksrådet, Bruno Sander. Källa:MaskinBladet /Nils

Ammoniak är inte orsak till luftvägsbesvär hos svinskötare
En vid studie vid Karolinska Institutet påvisades att användning av andningsskydd med partikelfilter klass P2 (ett s k korttidsfilter i papper, som ofta används av svinskötare) kraftigt minskade den inflammatoriska reaktionen i luftvägarna, men den försvann inte helt. En ökad känslighet i luftvägarna kvarstod.
Eftersom gaser misstänktes genomfördes ytterligare en studie. Där visades att ammoniak inte ensamt kan vara orsak till den luftvägsinflammation, som uppkommer efter exponering i svinhus.
Detta talar för att nuvarande gränsvärde för ammoniak bör omvärderas. Ett nytt svenskt kriteriedokument ska skrivas och bilda underlag för en sådan gränsvärdesförändring.
Skyddet av halvmasken med partikelskydd klass P3, som använts i delstudie 2, skyddade i samma omfattning som en mask med partikelskydd klass P2 gjorde i den tidigare studien. Ur användarsynpunkt är masken med partikelskydd klass P2 att föredra, då den är betydligt lättare att ta av och på och inte påverkar luftmotståndet i samma omfattning. Tillägget av gasfilter gav inte någon ytterligare skyddseffekt.
Studierna pekar på att ultrafina partiklar i svinstall kan ha en negativ inverkan på luftvägarna. Källa: Svensk lantbruksforskning, SLF. /LG

Danskt privatslakteri storsatsar
Danmarks största privatslakteri, Skare, vid Vejen på södra Jylland, investerar i byggnader och maskiner på 150 miljoner kronor. Det är det utvidgade EU som bäddar för den här investeringen, enligt delägaren Kurt Skare, som anser marknaden omättlig. Skare ser det positivt med det utvidgade EU och de har redan säljkontakter. Skare är Danmarks största slakteri med 450 anställda och med en omsättning nära en miljard kronor. Tre fjärdedelar av produktionen exporteras. Källa:MaskinBladet /Nils

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.