@-GRIS 13 augusti 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 34
Tyska grispriset gick under veckan upp till 14.35. En orsak som anges är brist på slaktgrisar. Österbottens Kött i Finland höjer slaktsvinspriset igen, nu med 1 cent, som en följd av markant förbättrad finsk marknad och bättre marknadssituation i övriga EU. Alla finska slakterierna betalar nu bättre än de flesta svenska, där slaktsvinspriserna är oförändrade även nästa vecka.
Även i Danmark är slaktsvinspriset oförändrat, men suggpriset höjs med 20 öre. Suggpriset sänktes så sent som för två veckor sedan och slaktsvinspriset förra veckan. Danska slaktsvinspriset är 11.20 skr, finska nu 11 skr och svenska fortsatt 10.95 skr.
Norska grispriset sänktes 20 öre innevarande vecka till 20.47 nkr, samtidigt som viktgränserna för bäst betalda viktklass sänktes 2 kg.
Det är sug efter smågrisar och KLS inför marknadstillägg med 5 kr per smågris.
Futurepriset i Hannover har stigit ytterligare under veckan för leverans under närmaste månaderna. Augustipriset är idag nästan 1,59 euro, ca 14.60 skr. Septemberpriset har stigit nära 7 cent till dryga 1.54 euro och oktoberpriset med drygt 6 cent till drygt 1.42. Novemberpriset är 1.41, december 1.35, januari 1.32, februari 1.37, mars 1.40. Från april till juli har det skett en prisökning med dryga 4 cent till 1.44 euro.
Dollarn har sjunkit 8 öre under veckan till 7.54 skr, euron står i 9.20 kr, pundet har sjunkit 18 öre till 13.72, norska kronan står i 1.11 och danska kronan kostar fortfarande strax under 1.24 kr. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 34
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.25 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.20 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
10.95 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
10.95 kr. Alviksgården.
10.95 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.95 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.95 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.20 skr. Priset på suggor höjs 20 öre till 7.30 dkr, ca 9 skr.
22.70 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 73 kg) Priset är sänkt 20 öre till 20.47 nkr x kurs 1.11 skr.
11.00 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset höjs med 2 cent till 1.20 euro. Eurokurs 9.19 kr.
11.12 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.19 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.19 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.35 kr Tyskland 1.56 euro, priset höjt 2 cent.
10.65 kr Frankrike 1.16 euro, priset nästan oförändrat
10.55 kr Belgien 1.15 euro, priset är sänkt 2 cent.
11.40 kr Italien 1.24 euro, priset är nästan oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Marknaden stärks i Sverige. Vi säljer bra och det börjar bli brist på grisar i södra Sverige. Detta talar för en bättre prisbild framöver, men partipriset höjs inte på måndag. Vi har en allt bättre mix med mindre export och större försäljning i Sverige.
-Exporten av levande grisar till Tyskland upphör, eftersom de behövs inom landet. Men det har varit bra att kunna exportera grisar till Tyskland under sommaren. Totalt har vi lyft ut ca 5 000 slaktsvin under den gångna perioden.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Vecka 33 blev en bra vecka och vi är helt klart inne i en positiv utveckling på grismarknaden. Försäljningen ökar, priserna höjs och nu bör vi snart vänta höjningar av både partipris och slaktsvinspris. Men slakterierna behöver även höja slaktmarginalen. Just nu är det förlust att slakta. Marginalen behöver stärkas 50 öre ganska omgående.
-Det är viktiga köttdetaljpriser som går upp i pris. Även fläsktvåan fortsätter stiga. Lagren av kött är ganska små nu när förädlingsindustrin kör igång på högvarv. Samtidigt är det ganska liten slakt. Exporten av levande grisar till Tyskland och av köttdetaljer och inte minst feta produkter till baltiska staterna har förändrat marknadssituationen till det bättre. För första gången har vi sålt baconsida till Nya Zeeland. Det är inga stora eller vinstrika partier, men en intressant öppning. Alla exportaktiviteter tillsammans gör att helheten ser bättre ut än om partierna stannat kvar i Sverige.
-Det här gör att vi i alla fall kan slå oss lite på bröstet och säga att priskuraget är bättre. T o m skinkan börjar knalla uppåt i pris.
-Ingen ytterligare export av levande grisar sker till Tyskland. Nu behöver vi grisarna själva, säger Magnus.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Tillgången på grisar är i balans med efterfrågan. Vi slaktar nu 1 100 grisar per vecka, lämnar inga rabatter och håller strikt på partiprislistan. Det är dock svårt att jämföra exakt när det är detaljer vi säljer. Men vi har också försökt få ut lite mer, men det har varit svårt.
Sydkött, Rolf Olsson: -Bristen på grisar närmar sig, vilket bör vara positivt för uppfödarna. Tillgången har varit lite för stor tidigare. Resten av året har förutsättning att bli bra om vi alla sköter oss.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Danskarna är duktigare än vi att ta ut goda priser på hemmamarknaden. Hemmamarknaden är alltid viktigast för alla slakterier. Nu skyller alla på alla om slapp prissättning. Vi måste ta tag i den frågan från alla lägren i svin-Sverige.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Marknaden har förbättrats avsevärt och medger en höjning av slaktsvinspriset ytterligare 1 cent nästa vecka till 1.20 euro. Skolstarten innebär ökad försäljning, samtidigt som marknaden i Europa förstärks.
Danish Crown: Industrisemestern med låg aktivitet i förädlingsindustrin gör att skinkmarknaden är under press med låg efterfrågan. Bog och charkråvara säljs däremot bra, inte minst tack vare efterfrågan från de nya EU-länderna.
Det goda vädret medför god efterfrågan på karré, främst från tyska marknaden. Brittiska baconmarknaden är fortsatt under press med trög handel. Handeln med Japan är stilla, medan den är god med Ryssland och östra Europa.. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 34
Swedish Meats.
Smågrispriset är oförändrat, för Bis Plus 15.45 kr, Bis 14.75 och Bas 13.65 kr. Nyavvanda 30.25 kr.
Även KRAV-smågrisarna har oförändrat pris, för Bis Plus 25.30 och KRAV Bis 24.55 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus 15.65 kr/kg och KLS Grund 14.93 kr/kg. Det är underskott på smågrisar till nästa vecka och ett marknadstillägg införs med 5 kr per smågris.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går ned 1 dkr för både 7-kilosgrisar, 30-kilos och ekologiska. Omräkningskursen är denna vecka 1.23.
BASIS 7 kg 204 dkr (251 skr), 30 kg 356 dkr (438 skr)
SPF+MYC 7 kg 209 dkr (257 skr) 30 kg 361 (444 skr)
SPF 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 kg 365 dkr (449 skr)
Økologi 30 kg 573 dkr (705 skr).

Smågrispriser innevarande vecka, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 15.45 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 15.50, SwedeHam 14.79, Vita 13.73 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 15.45, Ugglarpsgrisen 14.45 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Underskottet ökar på smågrisar och är nu 3 500. Det beror på säsongsmässigt ökad efterfrågan från uppfödare som kör en eller två slaktsvinsomgångar per år. /LG

Nyheter
Bärga halmen med omsorg och analysera den efter regniga sommaren
Efter sommarens många regn på flera håll i Sverige finns stor risk att det utvecklats mycket mögelsvampar och eller kanske alger, som kan ställa till problem i din grisproduktion. Nyfödda smågrisar är mycket känsliga och följden kan bli diarré och dödsfall. Även dräktiga suggor kan utveckla sjukdomssymptom, vilket kan leda till aborter.
Bärga halmen torr. Ta analyser för eventuell mögelförekomst så du får veta hur du kan använda den. Inte bara en gång, utan fortlöpande under säsongen. Då vet du åt vilket håll utvecklingen går.
Analyserna kostar, men djurproblem kan kosta mer! Vissa år har omlöpningsfrekvensen bland dräktiga suggor i en del besättningar varit oroväckande stor, just på grund av dålig och möglig halm. Vid sådana händelser utsätts drabbade djur för stort lidande. /Nils

EU får dansk jordbrukskommissionär
Nyligen avgångne jordbruksministern i Danmark, Mariann Fischer Boel (V) har utsetts till EUs nye jordbrukskommissionär. Mariann var den ende av föreslagna EU-kommissionärer som hade erfarenheter från post som jordbruksminister. Dessutom är hon lantbrukare.
Den oväntade ombildningen av danska regeringen helt nyligen, då Mariann Fischer Boel avgick för att strax bli kommissionärskandidat och nu jordbruksminister, visar att det finns mycket spel bakom kulisserna.
Inom danskt jordbruk är man mycket till freds med valet av ny jordbrukskommissionär.
-Hon ska naturligtvis inte ta särskild hänsyn till danskt jordbruk, men det är ändå värdefullt att hon har kunskap om det danska jordbrukets förutsättningar på marknaden, kommenterar t ex Lantbrugsrådets ordförande Peter Gæmilke. Det är avgörande att hon är med och säkrar ett bra resultat av WTO-förhandlingarna, säger han.
-Som jordbrukskommissionär får Mariann Fischer Boel möjlighet att sätta dagordningen för en mer markant gemensam jordbrukspolitik med fokus på djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet, där Danmark ligger före övriga länder.
Inom Danske Slagterier är man också mycket till freds med utnämningen. Ordföranden Bent Claudi Lassen säger att det är helt avgörande för Danmarks export att konkurrensvillkoren på världsmarknaden blir bra.
Tilläggas kan att Peter Gæmilke är ordförande i den europeiska lantbruksorganisationen Copa. Danmark har nu de två viktigaste och mest centrala jordbruksposterna inom EU. Källor: LandbrugsAvisen och Danske Slagterier. /LG

Företagsnytt
BM Agri nytt företag för spannmålsmäkling och marknadsrådgivning
Förre spannmålschefen vid Lantmännen, Mats Eriksson, har startat ett företag för mäkling av spannmål från växtodlare direkt till animalieproducent, biträde vid spannmålsförhandlingar och inhämtning av anbud, marknadsrådgivning, samt lagring i silor i Stockholm och Göteborg.
-Jag har börjat så smått med förmedling av partier av fjolårsskörden, men starten på allvar blir i höst, säger han. Affärsidén är att spannmålen ska gå billigaste väg från odlare till slutkund. Vid mäkling utgår 1 % provision vid större poster.
-Jag jämför alltid mina bud med annan partihandel. Finner jag någon som kan göra affären billigare, överlåter jag affären och tar jag 0,5 % i förmedlingsprovision. Det ska alltid löna sig att låta mig jämföra möjligheterna, säger han.
-En grundidé är att det ska skapas konkurrens om partierna, där den som betalar bäst och har lägsta kostnaderna ska få affären. Många skriver t ex dåliga kontrakt utan slutpris och tar det pris som köpande spannmålsföretag anser sig ”få över” på affären. Ofta blir det ett lågt pris och dålig affär för odlaren, som dessutom har hela risken.
-Jag bistår även vid anbudsgivning och med marknadsrådgivning och annan konsultverksamhet inom spannmålshandeln och har även tillgång till två anläggningar för lagring och tradering. Silorna är sådana som kvarnar inte längre använder.
På hemsidan www.spannmal.se kommer det senare under augusti marknadskommentarer om spannmål. /LG

Ranaverken har köpt Olby-Maskiner
Ranaverken i Tråvad har köpt närmaste större konkurrenten Olby-Maskiner. Företagen fortsätter dock som vanligt med resp företagsprofiler. Olbys tillverkning av delar fortsätter i Rådene, medan reservdelshållning och sammansättning sker vid Ranaverken.
Olby-Maskiner ägdes av vd Anders Olby med familj till ca 70 %, samt Ingemar Persson 20 %. Anders Olby, 58, har önskat pensionera sig från företaget. Ny vd är Per Kjellström, Ranaverken.
Olby-Maskiner var den siste helsvenske större tillverkaren av gödseltunnor utanför Ranaverken. Men det finns flera importerade märken. Rana köpte för några år sedan LK-Verkstad och i koncernen ingår även Tråvads Pumpindustri.
-Utvecklingskostnaderna blir allt högre och lantbruken allt färre. Det finns inte utrymme för mer än en tillverkare av gödseltunnor i varje land, säger Per Kjellström. Olby får nu tillgång till även Ranaverkens konstruktörer, säger Per. Samarbetet ger möjligheter till utveckling av nya produkter i snabbare takt och ev återupptar vi t ex den tidigare tillverkningen av saltspridare för vinterväghållning.
-Försäljningen av Olby-produkterna sker i fortsättningen via försäljningsbolaget LK Verkstad, som nu får två märken som säljs via Lantmännen Maskin AB. Ranaverken och Olby/Hill har var sina montrar vid Elmia i oktober. Samarbetet ger också bättre möjligheter att nå ut på den nordiska marknaden, säger Per Kjellström. /LG

Hankkija Lantbruk – Agrimarket ska sälja Simias produkter i Finland
Simia inledde 1 juli ett samarbete med Hankkija Lantbruk – Agrimarket i Finland, som innebär att Agrimarket säljer Simias produkter och Simia är Agrimarkets svinspecialist.
Agrimarket har redan tidigare ett svinsortiment av stallbyggnader, fodertillverkning och kvarnar och de finska grisuppfödarna får därmed ett starkt vidgat sortiment. Simia och Agrimarket ska tillsammans projektera och sälja kompletta anläggningar för grisproduktion.
Agrimarket har redan tidigare sålt spannmålsskruvar från Sveaverken, som är Simias moderbolag. Källa: Pressmeddelande. /LG

Yding Maskinforretning ytterligare en distributör i Danmark för Ramsta Robotics
Parallellt med Alto har Yding Maskinforretning A/S, Østbirk, börjat marknadsföra Ramsta Robotics tvättrobotar i Danmark. Ramsta förbereder en offensiv kampanj för att komma in med tvättrobotarna i de många danska svinstallarna. /LG
 
ICA bygger lager för halv miljard i Helsingborg
ICA investerar 585 mkr i nytt lager och öppnar ny stormarknad i Helsingborg. Det blir ICAs modernaste fullsortimentlager och omfattar 6,3 ha byggnader på en tomt på 17,5 ha. Det gamla lagret byggs om till ny Stormarknad.
Totalt investerar ICA cirka 1,5 miljarder kr i ett nytt svenskt distributionsnätet, som beräknas vara fullt ut genomfört 2008. Källa: ICA. /LG

Norska Grilstad vill minska produktionen i Burmans i Östersund
EMV skördar nu arbetstillfällen i en lokal charkfabrik, Burmans i Östersund. Norska Grilstad vill halvera personalstyrkan till 25 personer och lägga ner tillverkningen av korv och leverpastej och koncentrera sig på basturökta produkter och den norska spekematen.
Anders Andersson, ombudsman för livsmedelsarbetarförbundet i Sundsvall, säger i Östersunds-Posten att små producenter drabbas hårt när enskilda handlare får rabatt för att välja kedjornas egna märken. Källa: Dagens Handel. /LG

Agenda
Funbo-Lövsta forskningsstation firar 30 år 27 augusi
Det är 30 år sedan SLU byggde Funbo-Lövsta forskningsstation för grisar utanför Uppsala. 27 augusti kl 14 firar man starten med visning av ekologiska utegrisprojekt och information om anläggningen och verksamheten. Anmälan till Anita.Liljeholm@hgen.slu.se /LG

Matfestival på Tivoli i Köpenhamn 25 – 27 augusti
Det blir smågrisar, kycklingar och andra djur och mycket mat på Tivoli i Köpenhamn 25 – 27 augusti. Danska Landbrugsrådet är medarrangör i en matfestival som Tivoli och tidningen Børsen anordnar. De senaste mattrenderna, bl a ekologiska, visas till inspiration för privatpersoner och livsmedelsindustrin.
Danskt lantbruk visar sin roll i samhället och målet är att ge uppmärksamhet för danska råvaror. 24 lantbruksdjur visas under dagarna och bl a får allmänheten handmjölka kor. Källa: Landbrugsrådet. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.