@-GRIS 20 augusti 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 35
Slaktsvinspriset upp 25 öre, partipriset 50, och fler höjningar väntas
Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 25 öre på måndag och partipriset 50 öre. Alla andra slakterier har följt efter, eller väntas göra det på måndag. Slakterierna väntas kunna ta ut partiprishöjningarna snabbt p g a färre väntade slaktanmälningar, väntad ökad kapacitet i den industri som ännu inte går för fullt (under OS!) och ökad köttförsäljning efter semestrarna.
Exporten till bl a baltstaterna fortsätter och den här veckan hade Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, stor möda att få ihop de leveranser han utlovat, trots att han ringde runt till slaktarkollegerna runt om i landet för att få hjälp. De slaktare jag talade med på fredagen hade i princip slutsålt på allt.
Även priskuraget på skinka har växt betydligt bara under senaste veckan, säger man, och de handlare som köpte in svensk julskinka senaste dagarna kan ha gjort en bra affär. Ingen ger några fler rabatter, sa man i dag, och alla väntar ytterligare prishöjningar inom kort. Sänkt pris på julskinka i år, trodde ingen på i dag. I bästa fall kan priset bli samma som i fjol, men också högre. Även Danish Crown rapporterar väsentligt bättre skinkförsäljning. Nu är det bara mittdelen på grisen som går dåligt, säger man!
-Just nu behövs inte exporten från Sverige, säger Magnus, men vi behöver den återigen på sikt och det är inte fel att plocka bort en del partier från svenska marknaden för att få ökad spänst i efterfrågan. Det är ingen tvekan om att exporten av i Sverige billiga produkter har hjälpt till att öka den inhemska efterfrågan, säger han. Det är ganska små volymer som sänker priset vid överskott.
-Situationen i Sverige kan börja likna Tysklands, säger Magnus. Där fortsätter priset uppåt när alla ropar på fler grisar. Alla hade väntat en vändning nedåt för tyska priset efter en lång period med högt pris. Men det fortsätter stiga. Det kan t ex vara britternas produktionsminskning som vänt trenden.
Suggpriset fortsätter upp i Danmark, men slaktsvinspriset ligger still. I Finland höjer Snellman avräkningspriset 1 cent till 11.20 skr, samma som nu i Sverige. Snellmans har även lagt fast en preliminär prislista på slaktsvin fram till vecka 50.
Det är ökat sug efter smågrisar och KLS dubblar marknadstillägget till 10 kr per smågris. Även Swedish Meats inför marknadstillägg på 10 kr per smågris. I den nästa vecka reviderade balanspriskalkylen räcker nu smågrispriset till full täckning av arbetskostnaden, men fortfarande inte till fulla byggkostnaden.
Futurepriset i Hannover har fortsatt stiga under veckan. Augustipriset har visserligen gått ned drygt 1 cent till drygt 1,57 euro, men septemberpriset har stigit knappa 1 cent till dryga 1.55 euro och oktoberpriset en knapp halv cent till drygt 1.44. Novemberpriset har gått upp 1 cent till 1.42, december 2,5 cent till 1.38, januari likaså 2,5 cent till 1.34. Februari ligger kvar på 1.37 och mars har gått upp 1 cent till 1.41. Även från april till juli sker en del rörelser, men både upp och ned någon cent och i juli är futurepriset drygt 1.41 euro.
Dollarn har fortsatt sjunka med 9 öre under veckan till nästan 7.45 skr, euron står i nära 9.22 kr, pundet har sjunkit till 13.65, norska kronan står fortsatt i 1.11 och danska kronan kostar fortfarande strax under 1.24 kr. Nedan används samma kurser som förra veckan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 35
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.25 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
11.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
11.20 kr. Alviksgården.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.95 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.95 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.95 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.20 skr. Priset på suggor går upp även nästa vecka med 20 öre till 7.50 dkr, drygt 9.20 skr.
22.70 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 73 kg) Priset är 20.47 nkr x kurs 1.11 skr.
11.00 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är oförändrat 1.20 euro. Eurokurs 9.19 kr.
11.20 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (nu 99 % av besättningarna) höjs med 1 cent och betalas med 1.22 euro, eurokurs 9.19 kr. Snellmans garanterade minimipriser är höjda till för september 1.18 euro, oktober 1.22 och november 1.24.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.19 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.50 kr Tyskland 1.58 euro, priset höjt 2 cent.
10.65 kr Frankrike 1.16 euro, priset nästan oförändrat
10.75 kr Belgien 1.17 euro, priset är höjt 2 cent.
11.65 kr Italien 1.27 euro, priset är höjt 3 cent.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är en klart bättre situation på marknaden, med färre antal grisar och ökat drag i försäljningen efter semestrarna. Vi försöker nu pressa priserna uppåt och vi tror att det höjda partipriset ska gå att ta ut på detaljerna ganska omgående.
Alviksgården, Mikael Hugoson: -Alla lager av griskött har försvunnit på kort tid. Vi har inte ett kilo över just nu. Julskinkeförsäljningen har börjat på sina håll, en del avslut har gjorts, men det är nu slut på skinkrean. Ingen säljer billig skinka längre. Nu är det minst fjolårspris som gäller. Det verkar som om många inriktar sig på fjolårspriset.
SLP, Peter Johansson: -25 öre förbättrad slaktkalkyl sitter fint, även om vi inte haft några problem med lönsamheten tack vare vår marknadssituation. 25-öringen till grisuppfödarna är minst lika välkommen. Marknaden pekar på fortsatta höjningar av både avräkningspris och partipris inom nära framtid.
-SLPs slaktsvinspris sätts måndag, men allt pekar på minst 25 öre upp.
-Grillsommaren är inte utvärderad ännu, men mätt i fryskostnader under sommaren har grillsortimentet sålts i ganska normal omfattning.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Partiprishöjningen med 50 öre och slaktsvinspriset med 25 känns bra. Det är dåliga marginaler överallt inom produktionen och vi måste dela på kakan. Marknadssituationen känns också bra. Prisbilden på de flesta köttprodukter har stärkts.
-Tyska marknaden är mycket stark och påverkar också vår marknadsbild. Den visar hur en ganska måttlig volymminskning kan trycka upp priserna kraftigt. I Sverige har vi balans och är på väg mot underskott. Det är inte mycket som behövs för att pristrenden ska vända. Jag försökte ringa ihop till en export av fläsktvåa till Baltikum i veckan, men det var svårt att hitta några överskott.
-Grisslakten minskar, men vi väntar ökad efterfrågan på kött från industrin. Industrin har inte kommit igång till 100 procent efter semestern p g a av både lovliga och olovliga OS-ledigheter. Samtidigt ökar köttförsäljningen. Färre slaktsvin, väntad industriproduktion och höjd konsumtion talar för fortsatta prishöjningar för både slaktsvin och köttprodukter.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Både höjningen av partipriset och slaktsvinspriset var väntade och jag tror inte det blir svårt få ut partiprishöjningen på detaljerna. Jag tror det blir brist på svenskt griskött och det förvånar mig inte om det snart kommer ytterligare en lika stor höjning av både slaktsvinspriset och partipriset.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Vi är nöjda med grillsäsongen och har sett en markant försäljningsökning av korv i sommar. Den är över förväntningarna. Med skolstarten förändras konsumenternas beteende, från grillprodukter till traditionella köttprodukter, men vi hoppas på även på en slutkläm för grillningen under vackra höstdagar.
-Smågrisproduktionen ökar i Finland med ökade dagstillväxter, men vi ska arbeta mer på att få fler smågrisar per sugga. Det finns utrymme för fler smågrisar och slaktsvin på finska marknaden.
Snellmans, Tomas Gäddnäs: -Det höjda slaktsvinspriset nästa vecka beror på höjda marknadstillägg 3 cent för veckorna 35 och 36. Vi lämnar sedan i våras ett preliminärt pris för slaktsvin 16 veckor i förväg. Det slutliga priset är nästa vecka preliminärpriset 1.19 plus marknadstillägget 3 cent = 1.22 euro.
-Priserna på griskött är stigande och vår preliminärprislista är uppdaterad fram till v 50. Vecka 37 – 40 höjs preliminärpriset ytterligare 2 cent till 1.21 cent, veckorna 41 – 44 ytterligare 4 cent till 1.25 euro och veckorna 45 – 50 ytterligare 2 cent till 1.27 euro (11.67 skr). Planerings- utlastnings- och volymtillägg tillkommer.
-Det slutliga slaktsvinspriset fram till vecka 50 blir således nämnda preliminärpris plus eller minus 3 cent, beroende på hur marknaden utvecklar sig, säger Tomas. Uppfödarens garanterade minimipris är således preliminärpriset minus 3 cent, hur än marknaden utvecklar sig.
Danish Crown: Skinkkunderna är tillbaka från semestern och all skinka kan nu säljas. Priserna är i stort sett oförändrade, men priserna väntas stiga nästa vecka. Efterfrågan på charkråvara är fortsatt stor med stigande priser. Det är Tyskland och de nya EU-länderna som driver upp efterfrågan. Det är stor brist på späck i hela Europa och priserna är nu uppe i en nivå vi aldrig sett tidigare!
Marknaden för karré är fortsatt bra, men väntas snart minska i styrka. Orderingången är dock fortsatt god.
Mittdelen på grisen är det stora marknadsproblemet idag. Engelska marknaden bjuder inga positiva nyheter. För färska kotletter faller priserna och baconmarknaden är fortsatt under press.
Japanmarknaden är fortsatt i vänteläge och prisförväntningarna negativa. Sviktande yenkurs reducerar dessutom värdet på leveranserna, när pengarna ska tas hem till Danmark. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige går upp 50 öre.

Smågrispriserna vecka 35
Swedish Meats.
Smågrispriset höjts med 45 öre nästa vecka till för Bis Plus 15.90 kr, Bis 15.20 och Bas 14.10 kr. Nyavvanda höjs 1.30 kr till 3.55 kr. Marknadstillägg införs med 10 kr för grisar i övrig förmedling.
Priset på KRAV-smågrisar ökar med 15 öre till för Bis Plus 25.45 och KRAV Bis 24.70 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs 45 öre till 16.10 kr/kg och KLS Grund 15.38 kr/kg. Underskottet på smågrisar har ökat och  nästa vecka höjs marknadstillägget med 5 kr till 10 kr per smågris.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade för både 7-kilosgrisar, 30-kilos och ekologiska. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 204 dkr (251 skr), 30 kg 356 dkr (438 skr)
SPF+MYC 7 kg 209 dkr (257 skr) 30 kg 361 (444 skr)
SPF 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 kg 365 dkr (449 skr)
Økologi 30 kg 573 dkr (705 skr).
Snellmans. Smågrisar klass A1 höjs till 53 euro per gris (487 skr) + index och mängdtillägg.

Smågrispriser innevarande vecka, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 15.45 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 15.50, SwedeHam 14.79, Vita 13.73 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 15.45, Ugglarpsgrisen 14.45 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Bra försäljning och något låg nyanmälan ökar bristen på smågrisar till 6 800. Ett marknadstillägg införs därför med 10 kr för smågrisar i övrig förmedling.
-Prishöjningen på smågrisarna beror nästa vecka dels på höjt slaktsvinspris, dels balansprisjustering. Justeringen är en procentenhet. De höjda grispriserna medger att underskottet i balanskalkylen åter kan regleras med icke full ersättning till byggnaderna. Under en tid har denna kostnadspost inte räckt till och underskottet i kalkylen har reglerats med icke full ersättning till arbete. Normalt är det posten byggnadskostnader som inte ersätts fullt ut när smågrispriset är lägre än de kalkylerade kostnaderna.
Snellmans, Tomas Gäddnäs: -Efterfrågan på smågrisar har ökat och finska smågrismarknaden är i balans. Balansen väntas fortsätta några veckor, även om efterfrågan kan överstiga utbudet något i början av september. Ny indexuppdatering i början av september. /LG
 
Nyheter
Stora danska grisuppfödare vill ha större andel av Danish Crowns värdetillväxt
Danish Crowns köp av, eller delar av, flera köttföretag runt om i nordvästra Europa, nu senast genom övertagande av LRFs aktier i polsk och finsk slakt- och förädlingsindustri, har startat en debatt om vem som ska ha del i Danish Crowns värdetillväxt. En del stora producenter, som bl a för talan genom danska grisuppfödarföreningen, menar att Danish Crown köper allt fler företag med pengar som kommer från dagens grisuppfödares slaktavräkningar. Företagsköpen gör att det blir mindre pengar att betala för slaktgrisarna till dagens grisuppfödare, medan pengarna i det växande Danish Crown förs över till de kommande generationerna (och allt färre uppfödarna). Debatten har framför allt förts i Dagbladet Børsen, som kallar diskussionen för maktkamp mellan Danish Crowns ägare.
De kritiska stora uppfödarna vill bli direkt medägare i de nya dotterbolagen, eller ha utställda värdebevis i bolagen, som kan säljas vidare.
Danish Crown ledning avfärdar diskussionen om att det är sänkt avräkning som betalar bolagsuppköpen i andra länder. I stället ger köpen positiva nettobidrag till grispriset redan från första året.
Och någon maktkamp är det inte. Tvärtom utreds frågan sedan i somras inom Danish Crown, säger man. Källa: Børsen och Danish Crown.
Kommentar: Vi hade en liknande debatt i Sverige för några år sedan, då våra föreningsföretag var bättre vinstmaskiner än i dag. Som en följd av den dåliga lönsamheten inom både gris- och övriga lantbruksproduktionen, blir vi allt färre verksamma i jordbruket allt snabbare ägare till de värden som trots allt finns i företagen och anläggningarna. /LG

Atria ökade köttförsäljningen 4 % i sommar, trots regnet
Atrias köttförsäljning ökade 4 % under sommarmånaderna maj – juli trots kylan och regnet. Atria har nu 24,8 % av finska köttmarknaden. Grillkorven svarade för största ökningen. Marknadsandelen för korv av A-klass är nu 40 % och traditionell korv 45,6 %.
Konsumentpackat kött ökade 3 % under sommarmånaderna till 27 % och smörgåspålägg 0,6 % till 22 % av marknaden. Källa: Atria. /LG

Filipinernas grisuppfödare kastar in handduken
De filipinska grisuppfödarna ser ingen framtid i grisproduktionen och fasar i ökad takt ut produktionen. Men minskande produktion höjer inte grispriset.
-Kostnaderna stiger för snabbt och den internationella produktionen trycker på för mycket. Banker och finansiärer är missnöjda med våra resultat. Vi har inte längre ekonomisk kapacitet att stanna i svinbranschen, säger filipinska grisuppfödarorganisationen Socospas ordförande James Chua. Grispriset är inte mer än 120 peso per kg levande vikt (15.50 skr enl Forex) och väntas inte stiga.
James Chua säger att en ekonomisk frizon, där importerade förnödenheter kan tas in utan tullar, är en möjlighet, men han är rädd för att även ett sådant räddningsförsök är för sent.
I stället uppmanar man regeringen att fasa ut landets tullar på kött i takt med att produktionsnedläggningen fortgår. Ca 80 000 personer i primärproduktionen, slakten och vidareförädlingen berörs om all produktion läggs ned.  Källa: Sun Star, Filipinerna. /LG

Snart kan du bära hem maten i kassar av grisgödsel?
Kan du tänka dig byta ut plastkassarna mot kassar tillverkade av grisgödsel, när du bär hem middagsmaten från affären? Ett australiensiskt företag planerar tillverkning av bl a bärkassar tillverkade av gödsel och annat biologiskt avfall inom ett par år i både Australien, Kina, Taiwan och Sydkorea.
-Påsar av biologiskt material är lika hållbara som av plast, men bryts ned av naturen, säger David Garman, Environmental Biotechnology Cooperative Research Center, Australien.
-Lantbruket ska inte producera en produkt, plus en mängd avfall, utan en mängd produkter i små kemiska fabriker och inget avfall, säger han.
-Det var när vi tittade på kontroll av fosfor i bioreaktorer, som vi fann en grupp av organismer som trivdes i avfallsreaktorn, säger dr Garman. När en av nyckelingredienserna tillfördes reaktorn, förändrades hela dynamiken hos bakterierna i reaktorn och detta gav oss ledtråden till den nya produkten som liknar plast. Källa: The Australian News. /LG

Tyska klassningssystemet missgynnar danska grisar med 0.47 skr per kilo
För ett par veckor sedan skrev vi om att svenska grisar såldes till Tyskland, men den tyska klassningen är ogynnsam för svenska normalgrisar. Grisarna ska vara tyngre för att ge bästa betalning i Tyskland.
DanishCrown har jämfört klassningsutfallet för danska normalgrisar som slaktades i Tyskland under slakteristrejken i Danmark tidigare i år. Danska grisar som transporterades till tyska slakterier missgynnades med 38 danska öre (nära 47 svenska) i tyska klassningssystemet.
Danish Crowns undersökning har utförts med grisar från samma gård, där en del slaktats i Danmark, en del i Tyskland. Vid jämförelsen ska även läggas de olika ländernas prestationstillägg och totalt måste det tyska slakteriet betala 1.78 dkr (nästan 2.20 skr) mer för att slakt i Tyskland ska ge samma intäkt som slakt i Danmark.
Undersökningen gjordes i södra Jylland, nära till tyska slakterier. Från Sverige blir transportkostnaderna högre. Läs mer om rapporten i kommande GRIS. /LG

Åkerbönor ska torka långsamt
En del lantbrukare odlar åkerbönor som grisfoder. Det viktigt att de är omsorgsfullt torkade och lagrade. Åkerbönor är större än ärtor, långrunda och något kantiga. Baljorna är långa, tjocka och släta. Skörden inträder normalt när baljorna är svarta och uttorkade och fröet så hårt att man inte kan rista med nageln på det (Skandinavien Seed). Torktemperaturen får inte överskrida 40 grader.
Eftersom kärnorna är stora bör de torkas i två omgångar. Lagringen är säkrast vid en vattenhalt under 13 % för att undvika mögelsvamp.
Kommentar: Under min tid på ett foderföretag ingick åkerbönor i fodren till grisar. Det vi kanske missade på den tiden var att bönorna var dåligt torkade eller hade hög halt mögel, för grisarna fick diarré när användning av åkerbönorna började… Så torka åkerbönor med omsorg! /Nils

Behandlad grisgödsel luktar mindre
En dansk vetenskaplig undersökning visar att gödsel luktar mindre om den görs tunnare genom bioförgasning, eller separering av vattnet och torrsubstansen.
Huvuddelen av gödseln sprids obehandlad, förför luktobehagen kan minskas genom behandling före spridning. Källa: Danska miljöministeriet. /LG

Danmark etta, Sverige tvåa att göra lagar av EUs miljöregler
Avgående miljökommissionären (och nyblivna bl a PR-kvinnan för EU) Margot Wallström har gett Danmark en miljöros för att landet varit bäst på att införa EUs miljöregler i landets miljölagar. Danmark hade endast försummat sin plikt sju gånger under året helt eller delvis att stifta lagarna i rätt tid. Sverige blev tvåa med 8 missar.
Sämst blev Frankrike, Italien, Irland och Grekland med upp till 38 försummelser. De nya EU-länderna är inte med i statistiken, eftersom rapporten sträcker sig fram till 31 december. Källa: Danska miljöministeriet. /LG

Dödlig fågelinfluensa konstaterad hos gris
Ett kinesiskt laboratorium har konstaterat den dödliga varianten H5N1 av fågelinfluensa hos gris. Tidigare har det funnits misstankar om smittade grisar, men inte konstaterade.
Det dödliga viruset har tidigare spridits från fåglar till människor och 27 människor dog i Vietnam och Thailand tidigare i år. Ännu har inte viruset spridits mellan människor, men upptäckten att grisar kan smittas gör att beredskapen måste skärpas, menar de kinesiska forskarna.
I ett kinesiskt laboratorium har N5N1 kunnat överföras till möss och en mildare variant har även hittats hos gris.
Hälsoexperter fruktar nu att mutanter av viruset kan bildas, som kan spridas mellan människor. Källa: AP
En mildare form av fågelinfluensa, N5N2, har konstaterats vid tre farmer i Sydafrika. Den är farlig för fåglar, men inte människor. Källa: AgriWorld Weekly.
Inget tyder på att fågelinfluensan kommer att spridas bland grisar. Den nu konstaterade smittan hos grisen försvinner med grisen, säger veterinärdirektör Erik Bisgaard Madsen, Danske Slagterier. Källa: JyllandsPosten. /LG

Tre döda av åtta smittade av fågelinfluensa i Vietnam
Antalet fall av fågelinfluensa i Vietnam i sommar och höst är nu uppe i åtta, varav tre har avlidit. Alla fall är konfirmerade som fågelinfluensa A (H5N1). Källa: EPI-Aktuellt, som citerar ProMed-mail.
 
Företagsnytt
Avelspoolens seminförsäljning fortsatt hög
Avelspoolens försäljning av sperma visar fortsatt höga siffror och fram t o m juli är ökningen 13 %.
Det tyder på att det blir grisar till slakterierna även nästa år! /LG

Stall- och inventarietillverkarna har bildat internationell intresseförening
The Livestock Farming Suppliers Association, LSA, är en ny organisation för tillverkare och säljare av bl a stallutrustning för svin- nöt och fjäderfäproduktionen. Föreningen bildades i juni som en underorganisation till BLF (Bauförderung Landwirtschaft e V). Mer än 100 företag från fem länder har redan anslutit sig till den internationellt aktiva organisationen.
LSA ska vara en ekonomisk och politisk representant för tillverkarna och försäljningsföretagen. Bland områdena där föreningen ska arbeta är lobbying, policy vid mässor, att verka för standarder, m m.
Vid konstituerande möte i Vechta, Tyskland, valdes Magnus Westerkapm, Howema, till talesman. /LG

Atria startar färdigmatsindustri
I början av nästa år startar Atria ett nytt företag för färdigmat, HMR (Home Meal Replaecement), i Högfors, Finland, med 35 anställda. Det är kompletta matportioner med bröd, i kvalitet så nära hemlagat som möjligt. Portionerna säljs vid de lättillgängliga betjäningsdiskarna i livsmedelshandeln, i personalmatsalar och vid evenemang till grupper och enskilda konsumenter. Källa: Atria. /LG

Hemglass har börjat sälja färdiga matportioner
I måndags började Hemglass fryst färdigmat i norra Sverige i en och flerportionsförpackningar. Målgruppen är barnfamiljer och hushåll på landsbygden där lanthandel och servicebutiker blir allt sälsyntare.
Varumärket är Family Frost. Kalkylerad omsättning 30 mkr första året, därefter tillväxt med 50 % per år. Källa: Dagens Handel. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.