@-GRIS 27 augusti 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 36
Danska slaktsvinspriset upp 25 svenska öre, både tyska slaktsvinspriset och futurepriserna fortsätter stiga
Swedish Meats höjning av partipriset i veckan har fått bra och t o m mycket bra genomslag så här långt, säger flera slaktare. Det bäddar för nya höjningar. Danmark höjer slaktsvinspriset med 20 danska öre (ca 25 svenska) på måndag, vilket förbättrar möjligheterna ytterligare. Även suggpriset höjs lika mycket
Tyska grispriserna fortsätter stiga, både dagspriset och futurepriserna. Futurepriserna har gått upp kraftigt under veckan för leveranser ett år framåt. De tyska priserna har gått upp nästan oavbrutet sedan i somras och i dag kom förklaringen. Antalet slaktsvin i Tyskland väntas minska, eftersom antalet suggor och smågrisar minskat, enligt den tyska grisräkningen i maj. Det kommer att minska antalet slaktsvin till slakt en god tid framöver.
Sedan några veckor har efterfrågan på industriråvara ökat från en del länder, bl a de baltiska. Bara under den senaste veckan har antalet förfrågningar ökat markant och de vi talat med uppger att prisnivån är bättre än den svenska.
Lars Andersson, Gelita Sweden AB, säger också att priserna på fett och svål stigit kraftigt sedan i somras och att orsaken bl a är ökad export till baltiska länder. Gelita förädlar fett och svål.
Ett antal svenska veterinärer har startat ett upprop för svensk grisproduktion och hoppas att så många som möjligt ansluter sig till uppropet. Veterinärerna menar att det svenska djurskyddet och den svenska etiken i uppfödning och slakt är så mycket bättre än i andra länder, att konsumenterna gör sig själva och djuren en otjänst om man köper importerat kött. Att köpa kött är att välja nivå på djuretiken, menar man. Dessutom sänker man den hygieniska nivån om man väljer importerat kött från länder som inte har nolltolerans i fråga om salmonella. Vi återkommer till frågan både i @-GRIS och GRIS.
Futurepriserna i Hannover har fortsatt stiga även denna vecka, men nu i storleksordningen hela 35 – 45 öre per kilo till nivåer mellan 12.60 skr och 13.60 (omräkningskursen sänkt till 9.13 skr). Lägsta priserna på grisköttet bjuds av förklarliga skäl i januari och högst i maj. Det verkar som om förväntningarna på högt grispris fortsätter i varje fall ett år framåt. Septemberpriset har stigit drygt 2 cent till dryga 1.57 euro och oktoberpriset ännu lite mer till dryga 1.47. Novemberpriset har gått upp 4 cent till 1.46, december 4 cent till 1.42, januari nära 4 cent till nära 1.38. Februaripriset har ökat drygt 4 cent till nära 1.42 och mars 4 cent till 1.45. Priset för april är höjt ungefär lika mycket till 1.46 och för griskött levererat i maj har priset höjts hela 5 cent till 1.49 euro. Även junipriset ligger i närheten av 1.49, medan julipriset är knappt 1.47.
Dollarn har vänt uppåt efter några veckors fall och är 8 öre dyrare i dag jämfört med förra fredagen. Kursen är drygt 7.53 skr. Euron har fallet med hela 9 öre till 9.13 kr, pundet har sjunkit 8 öre till 13.57, norska kronan står i knappa 1.10 och danska kronan kostar nu strax under 1.23 kr. Kronan har stärkts mot eueron senaste två veckorna och väntas fortsätta vara stark på kort sikt (Föreningssparbankens bedömning). Kurserna är omräknade nedan, vilket medfört prisförändringar mätt i svenska kronor /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 36
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.25 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
11.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
11.20 kr. Alviksgården.
11.20 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
11.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
11.20 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.45 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset går upp 20 öre till 9.30 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.45 skr. Priset på suggor går också upp 20 öre till 7.70 dkr, nära 9.50 skr.
22.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.47 nkr x kurs 1.10 skr.
10.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är oförändrat 1.20 euro. Eurokurs nu 9.13 kr.
11.15 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) betalas med 1.22 euro, eurokurs 9.13 kr. Snellmans garanterade minimipriser är för september 1.18 euro, oktober 1.22 och november 1.24.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs nu 9.13 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.60 kr Tyskland 1.60 euro, priset höjt 2 cent.
11.05 kr Frankrike 1.21 euro, priset höjt med hela 5 cent (drygt 45 öre).
10.70 kr Belgien 1.17 euro, priset är oförändrat.
11.60 kr Italien 1.27 euro, priset är oförändrat.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Vi har fått en bättre mix med mindre export och mer kött på svenska marknaden, samtidigt som det börjar bli brist på grisar. I korta perspektivet ser det bra ut. Före nästa prishöjning vill vi få full acceptans för förra veckans partiprishöjning. Det är bra att danskarna höjer nästa vecka. Vi säljer bra och marknaden ser bra ut med högre köttpriser.
SLP, Peter Johansson: -Veckans höjning av partipriset med 50 öre fick ganska bra genomslag på köttmarknaden. Det känns tydligt att priset är på väg uppåt och det har märkts en ökad optimism inom alla produktionsled för griskött senaste veckan.
-Samtidigt har nya råvarukunder från flera länder hört av sig om ev framtida leveranser. Det började komma förfrågningar för två veckor sedan och den gångna veckan har flera intresserade råvaruköpare hört av sig.
-Det som sker är intressant på flera sätt, säger Peter. Dels att det är kunder som sökt upp oss och inte vi som bearbetat dem. Det ger ett bättre utgångsläge. Dels ser vi att det är seriösa förfrågningar där prisbilden stämmer väl överens, så vi hamnar rätt den dag det blir leveranser. Det allra mest intressanta är att prisnivån är bättre än på den svenska marknaden, t o m betydligt bättre, säger han.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det är full rulle på försäljningen och priserna är på uppgång. Slaktsvinspriset är oförändrat, men vi var på gränsen att höja. Med den här utvecklingen kommer nog en prishöjning om en vecka.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi har fått bra acceptans för veckans partiprishöjning. I branschen talas om många exportförfrågningar, vilket visar att det händer en del även utanför Sverige. Det är framför allt industriråvara som efterfrågas. Även vi är på väg att diskutera export, men det krävs volymer.
-Grisproducenterna har fått nytt mod och mår bättre efter den senaste prishöjningen och positiva trenden, men även allt billigare foder förbättrar situationen.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Marknaden drar bra. Grillsäsongen är över och försäljningen av korv och grillbitar minskar, medan vardagsprodukter som pålägg, köttfärs och helt kött ökar.
Danish Crown: Prisökningen på skinka gick inte att genomföra som förväntat i Frankrike p g a stora utbud och en helgdag i England. Men nytt försök görs nästa vecka. Skinkpriset kunde dock höjas något i Italien. För bog och charkråvara har priserna kunnat höjas för kyld vara och i någon mån fryst. Även denna vecka har Tyskland och östra Europa varit de områden som haft starkaste efterfrågan.
Brittiska baconmarkanden är mycket trög och det är orealistiskt med prisökningar i september, vilket vi annars hade räknat med. Engelska marknaden är över huvud taget extremt dålig vad gäller griskött, vilket bl a ger sig uttryck i att engelska grisnoteringen börjar närma sig dansk nivå. Det har inte hänt på lång tid.
Köpintresset från Japan är fortsatt svagt och priserna sjunker i samma takt som införseltullarna (safeguard) höjts. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige år oförändrat.

Smågrispriserna vecka 36
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs med 10 öre nästa vecka till för Bis Plus 16.00 kr, Bis 15.30 och Bas 14.20 kr. Nyavvanda höjs 20 öre till 31.75 kr. Marknadstillägg 10 kr för grisar i övrig förmedling.
Priset på KRAV-smågrisarna ligger kvar på för Bis Plus 25.45 och KRAV Bis 24.70 kr.
KLS. KLS Smågris höjs 10 öre till 16.20 kr/kg. Fortsatt underskottet på smågrisar. Marknadstillägg 10 kr per smågris. Obs! Endast en handelsklass för smågrisarna i fortsättningen. Se notis.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp ca 8 dkr för 7-kilosgrisar och 8 dkr för 30-kilos och 7 dkr för ekologiska. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 210 dkr (258 skr), 30 kg 364 dkr (448 skr)
SPF+MYC 7 kg 215 dkr (264 skr) 30 kg 369 (453 skr)
SPF 7 kg 219 dkr (269 skr) 30 kg 373 dkr (459 skr)
Økologi 30 kg 580 dkr (713 skr).

Smågrispriser innevarande vecka, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 15.90 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 15.96, SwedeHam 15.25, Vita 14.19 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 15.90, Ugglarpsgrisen 14.90 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: –Underskottet på smågrisar är 8 000. Vi har stora beställningar, men låg nyanmälan. /LG

Nyheter
Färre grisar i Tyskland förklarar höga dagspriset och höga futurepriserna
Räkningen av antalet grisar i Tyskland i maj visar en minskning av grisantalet med 2,8 % (totalt) jämfört med förra året. Antalet slaktsvin gick visserligen upp första halvåret i år med 3,5 % (och tryckte priserna), men antalet smågrisar gick ned 2,2 %, modersuggor 2,6 %, dräktiga suggor 2,9 % och dräktiga gyltor 1,6 %. Antalet grisar totalt i Tyskland är 25,6 milj.
Orsaken till minskningen av antalet suggor och smågrisar antas vara det svaga grispriset i början av året och därmed dålig ekonomi i uppfödningen. Minskningen är större än förväntat och torde vara en förklaring till att grispriset stigit nästan oavbrutet sedan flera veckor och att futurepriserna också stiger. Det väntas bli brist på slaktgrisar de närmaste kvartalen. Källa: Danske Slagterier och ZMP. /LG

Endast en handelsklass för KLS-grisar från måndag
Från måndag har KLS endast en handelsklass för smågrisar och slaktsvin. Av smågrisklasserna KLS Plus och KLS Grund blir det KLS Smågris och slaktgrisarna blir KLS  Slaktgris.
-Orsaken till ändringen är att 90 % av smågrisarna är KLS Plus  och det känns inte längre meningsfullt att jobba med olika handelsklasser,  säger Karl-Ingvar Peterson, Inköp GRIS, KLS. Sammanslagning av klasserna  innebär även förenklingar hos grisuppfödarna och inom KLS administration.  Priset på smågrisarna i den nya enda handelsklassen blir nuvarande  noteringsnivån för KLS Plus. /LG

Enzymet Biofeed godkänt till slaktsvin och suggor utan tidsbegränsning.
Nu är enzymet Biofeed godkänt utan tidsbegränsning till slaktsvin och suggor. Rekommenderad inblandning per kg helfoder är 500 – 1000 FYT till smågrisar och slaktsvin och 750 – 1000 FYT till suggor. Minsta halt är 250 FYT till smågrisar och slaktsvin, samt 750 till suggor. Enzymet för användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor. Källa: Jordbruksverket /Nils
 
Björn dödade två grisar och skadade tre i norskt grishägn
En björn dödade två grisar i söndags och skadade tre i ett grishägn i Pasvik, Norge. Redan i fjol hade grishägnet besök av björn och grisuppfödaren Jarl Pedersen sköt björnen, men står nu åtalad för olaglig jakt.
-Det finns för många björnar i området, säger både Jarl och hans lantbrukarkolleger. Vi har förstärkt hägnet, ett gemensamt husdjurshägn även för nöt, men det hjälper inte.
-Jag skjuter fler björnar om de går in i hägnet, säger Jarl, två veckor innan han ska försvara sin björnjakt i rätten.
Viltförvaltningen sköt också en björn i området, men det var lagligt. Källa: Norska medier. /LG

Norrmännen har fördubblat konsumtionen av vitt kött på tio år
I Norge har konsumtionen av fågelkött fördubblats från 6 till 12 kg de senaste 10 åren. Från 1979 är det en femdubbling, då man endast åt 2,5 kg.
-Inom 5 år hoppas vi öka konsumtionen av vitt kött till dansk nivå på 20 kg, säger Gurli Tveit, Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. EU-snittet är 22 kg och USA och Israel ligger på runt 50 kg. Toppen hade Hong Kong med 52 kg före Kina-anslutningen. Genomsnittskinesen äter dock endast 9 kg. Källa: Handelsbladet FK. /LG

Minskad ökning av semineringarna i Norge i juli
Semineringsökningen i Norge har under flera månader i år legat på plus 9 – 14 %. I juli sjönk dock semineringsökningen till 1,22 % och snittökningen hittills i år är nu 7,3 %. Källa: Norsvin.
Kommentar: Grisrådgivarna har varnat för att den ökade produktionen av slaktsvin kan hamna i frysarna till stora kostnader. Slaktvikterna har sänkts, liksom smågrispriset, för att möta produktionsökningen. /LG

Norge exporterar mer griskött än man importerar
Trots överskott på griskött har Norge t o m juni importerat 2 % (1 100 ton) av norska grisköttkonsumtionen, i huvudsak från Sverige och Finland. Under samma tid har Norge exporterat 1 118 ton av sitt överskott.
Till importen ska även räknas 259 ton fett, 345 ton korvprodukter, m m, samt en del andra produkter med griskött i.
9 % av nötköttet importeras, men det är underskott på nötkött. Det kommer från Namibia, Botswana (WTO-kvoter) och i huvudsak Brasilien. Den brasilianske jordbruksministern har nyligen varit i Norge för att försöka öka exporten. Källa: Kjøttbransjens Landsforbund. /LG

Norge bör avskaffa produktionskvoterna snarast, anser lantbruksforskare
Norge bör snarast avskaffa sina gårdskvoter, maxgränser, för hur mycket varje bonde får producera. Det anser seniorforskare Eirik Romstad, Norges Landbrukshøgskole. Norge bör snarast anpassa sig till omvärldens regler och internationella handelsavtal. Det skulle de norska jordbrukarna tjäna på.
Eftersom det finns gårdskvoter för varje djurslag, har norska bönder alla djurslagen på samma gård. Det hindrar specialiseringen och användningen av modern produktionsteknik. Med modern teknik blir produktionen billigare, säger han.
En norsk bonde kan med dagens regler på årsbasis maximalt producera 120 000 slaktkycklingar, 30 000 kalkoner, 2 100 slaktsvin och ägg från 7 500 värphönor, samt leverera max 250 000 liter mjölk.
-Stortinget beslöt luckra upp gränserna något i fjol, men norska bönder är ändå för små för att konkurrera med andra länder, säger han.
Bjarne A Undheim, ordförande i Norges Bondelag, är inte överens med Eirik Romstad. Han menar att besättningarna inte kan bli större, om det ska finnas jordbruk över hela Norge. Källa: Aftenbladet. /LG

Agenda
Veterinärmötet hålls 11 - 12 november i Uppsala
Årets veterinärmöte hålls 11 – 12 november i Undervisningshuset, SLU. Bl a diskuteras salmonellafrågar, såsom resistensproblematiken inom EU, svensk salmonellapolicy och Lars Plym-Forsell, Livsmedelsverket, talar om vad de svenska salmonellagarantierna betyder för folkhälsan.
Det blir även ett avsnitt om PMWS. Källa: Sveriges Veterinärförbund. /LG
 
Utställningen Space i Rennes, Frankrike, 14 – 17 september
Animalieproduktionsutställningen Space hålls i Rennes i västra Frankrike, 14 – 17 september. Mer info: www.space.fr eller via mail till x.cadiou@space.fr

Norska dagligvarukonferensen vid Radisson SAS Plaza, Oslo, 9 september
Norska Handelsbladet FK, håller dagligvarukonferens på hotell Radisson SAS Plaza, Oslo, 9 september. Bland föredragshållarna kan nämnas Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel (tidigare Swedish Meats-vd), som talar om de europeiska livsmedelskedjornas intåg på nordiska marknaden. Lidl öppnar i Norge sina tio första butiker 23 september. Källa: FK. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.