@-GRIS 3 september 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 37
Svenska slaktsvinspriset upp 25 öre, partiprishöjning väntar
Som väntat höjs slaktsvinspriset i Sverige nästa vecka, med 25 öre. Däremot höjs inte partipriset, men det kan inte vara långt borta. Att slaktsvinspriset höjs utan att partipriset går upp, innebär att slaktarna får ta höjningen av sin slaktmarginal. Johan Andersson säger att Swedish Meats totalkalkyl för företaget förbättrats senaste tiden tack vare minskad export och ökad försäljning och bättre priser på svenska marknaden. Slaktmarginalen tål den 25-öriga höjningen, särskilt då grisköttet är inne i en positiv trend.
Den senaste partiprishöjningen på 50 öre har enligt samstämmiga uppgifter fått fullt genomslag i partiprisledet.
Det råder nästan exportfeber bland de svenska slaktarna, sedan allt fler köttkunder från andra sidan Östersjön börjat uppvakta de svenska slakterierna. Hittills har det varit den svårsålda charkråvaran som gått österut, men nu börjar man även efterfråga helt kött. Alla vi talat med säger att östersjökunderna uppskattar det svenska grisköttet och leveranserna som helhet. Prisbilden är positiv, men logistik och för små volymer äter upp en större del av vinsten.
-Om det är just köttkvaliteten som de nya köttkunderna betalar ett merpris för, vill jag inte gå i god för, säger Magnus Lagergren. Men vi får i alla fall ut ett mervärde att betala logistiken med och vi slipper lägga något i frysarna.
Tyska grispriset är oförändrat, men futurepriserna försvagades denna vecka. Italienska grispriset tog ett riktigt glädjeskutt med prisuppgång på 1.10 skr per kg.
EU och Ryssland har skrivet på ett avtal, som gör att EU kan exportera griskött på i stort sett oförändrade villkor som före konflikten i våras. Om Danmark och de stora svinländerna lyckas ta tillbaka rysslandsimporten, så kan vi vänta att betydande volymer griskött försvinner från vår närhet.
Futurepriserna i Hannover har efter åtskilliga veckors nästan oavbruten uppgång tagit ett litet steg tillbaka. Så var det för några veckor sedan också och alla trodde det var vändningen, men så blev det inte. Septemberpriset har backat nära 1 cent till knappa 1.57 euro (1,567) och oktoberpriset ännu lite mer, nära 3 cent, till dryga 1.44. Novemberpriset har gått ned 1 cent till 1.45, december 3 cent till 1.39, januari också 3 cent till nära 1.35. Februaripriset har fallit knappt 2 cent till nära 1.40 och mars 2 cent till 1.43. Priserna för april och framåt har också gått ned med ungefär samma tal.
Dollarn är 3 öre billigare än förra fredagen och står i 7.50 skr. Euron är nästan oförändrad 9.13 kr, pundet har fallit 16 öre till 13.41, norska kronan står i knappa 1.10 och danska kronan kostar strax under 1.23 kr. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 37
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.75 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.45 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
11.45 kr. Alviksgården.
11.45 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
11.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
11.20 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.45 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.30 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.45 skr. Priset på suggor är 7.70 dkr, nära 9.50 skr.
22.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.47 nkr x kurs 1.10 skr.
11.15 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset höjs 2 cent till 1.22 euro. Eurokurs nu 9.13 kr.
11.15 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) betalas med 1.22 euro, eurokurs 9.13 kr. Snellmans garanterade minimipriser är för september 1.18 euro, oktober 1.22 och november 1.24.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.13 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.60 kr Tyskland 1.60 euro, oförändrat.
11.40 kr Frankrike 1.25 euro, priset höjt med hela 4 cent
10.85 kr Belgien 1.19 euro, priset höjt 2 cent.
12.70 kr Italien 1.39 euro, priset höljt hela 12 cent!.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Charkråvaran säljs bra, vi är inne i julskinkeproduktionen, men det är lite trögare för kotlett och karré. Marknaden har accepterat partiprishöjningen på 50 öre. Det är en smärre brist på slaktgrisar. Nu höjer vi slaktsvinspriset med 25 öre och räknar med att snart höja partipriset. Vi höjer inte förrän marknaden är mogen och vill inte få samma bakslag som vecka 12, då prisnivån inte accepterades. Det finns inte minsta elasticitet i grisköttpriser, säger Johan.
-Nivån på partiprislistan påverkar Swedish Meats lönsamhet med ca 30 %. Höjningen av slaktsvinspriset med 25 öre på måndag tas från bättre marknadsmix med bl a minskad export och höjda priser på detaljer.
-Internationella påverkansfaktorerna är också positiva. Tyska grispriset är fortsatt högt, Kina börjar bli nettoimportör av griskött, i USA äter man allt mer griskött, m m.
-Framtiden ser ljus ut, men vi får inte slå oss till ro, utan fortsätta rationalisera produktionen. Efter en uppgång kommer en nedgång, lika säkert som alltid förr.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går fortsatt bra. Vi får ut partiprishöjningen till 100 procent, även på helfall, men vi säljer å andra sidan endast ett hundratal helfall per vecka.
Sydkött, Rolf Olsson: -Den positiva marknadstrenden fortsätter med ännu högre styrka än tidigare. Det är mycket, mycket länge sedan efterfrågan på griskött varit så stor som just nu. Den 50-öriga partiprishöjningen har gått att ta ut på all nyförsäljning. Vi släpar endast efter på vissa produkter med treveckorskontrakt, men dessa kontrakt går snart ut.
-Nu prutar inte de svenska kunderna på partiprislistans priser längre. Man ser allvaret i vad som händer på marknaden. Tidigare under året har vi fått truga ut svårsålda partier hos de stora svenska aktörerna när lagren blivit för stora. Nu ringer helt nya kunder och frågar om leveranser, framför allt från Tyskland, Polen och Ryssland. Problemet är att få tillräckligt stora partier. Betalningen kommer redan före leverans.
-Särskilt de polska köparna säger att de är mycket nöjda med de svenska leveranserrna, säger Rolf. De uppskattar kvaliteten och att det som finns i lådorna stämmer väl med det som offererats.
-Det var Tommy Ögren som öppnade upp för exporten till länderna på andra sidan Östersjön och nu ringer dessa köttkunder direkt till alla svenska slakterier och vill köpa. Tommy ska verkligen ha en klapp på axeln för sitt jobb, säger Rolf.
-Enda problemet nu är bristen på grisar. En del grisuppfödare tjuvhåller nog på grisarna så länge man kan för att invänta högre slaktsvinspris. Det skulle jag göra också om jag vore grisuppfödare. Men vi vet att grisarna snart kommer, särskilt om priset går upp. En 25-öring ytterligare över dagens höjning är nog inte långt borta.
-Just nu diskuterar vi leveranser av färskt griskött till Polen. Det blir spännande.
-Öppningen mot länderna på andra sidan Östersjön förbättrar ekonomin hos många slakterier. Vi har fått 2 – 3 kr mer på export än i Sverige. Dessutom slipper vi infrysningskostnaderna, som tidvis för vår del uppgått till 50 – 60 000 kr per månad tidigare.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Marknaden visar stadig förbättring och det är balans mellan tillförsel och försäljning. Jag tror på snar partiprishöjning.
-Vi exporterar fortfarande en del till andra sidan Östersjön till allt bättre priser, men logistikkostnaderna och de för små volymer vi kan erbjuda är ett problem. Lönsamheten ligger främst i att vi tar bort en del kött från svenska marknaden. De nya kunderna är nöjda med leveranserna.
-Exporten består av charkråvara, men vi har även förfrågningar på helt kött. I första hand måste vi dock försörja våra gamla svenska kunder.
-Jag tror vi är inne i en långsiktig förbättring av grispriset. Nu senast rapporterar Holland minskad produktion.
-Hela branschen måste nu vara på hugget och försöka få upp prisbilden och lönsamheten. Vi ligger kvar i gamla prisbilder som inte är relevanta för dagen. På vissa köttprodukter råder nästan monopolmarknad och den måste brytas.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Den positiva marknadsutvecklingen gör att slaktsvinspriset kan höjas 2 cent. Konsumtionen av griskött har t o m juli ökat med 4 %, jämfört med fjolåret.
-Nötköttproduktionen fortsätter minska och det är på bekostnad av nötköttet grisköttkonsumtionen ökar. Men även försäljningen av fjäderfäkött minskar, vilket kan bero på att griskött varit relativt billigt jämfört med fjäderfäkött, samt att fjäderfäköttet fått mycket negativ publicitet p g a fjäderfäinfluensan.
-I Finland köper konsumenterna mer färskt kött än i Sverige. 80 – 90 % är färskt. Fryst kyckling har en mycket liten marknad och importen från Asien var därmed liten redan före fågelinfluensan. Ursprungsmärkningen är bra utvecklad i Finland. Importerad kyckling säljs endast till storkök.
Danish Crown: Det gick att genomföra vissa prishöjningar på skinka denna vecka, men inte så mycket som var tänkt. Dock gick priset inte att höja i Frankrike.
Priset på bog höjdes också, men vi tappade i stället volym p g a höjningen. På övrig charkråvara och fett ser vi osedvanligt hög efterfrågan.
Baconmarknaden i England är fortsatt under press. Eftersom kursen på pund sjunkit ger engelska försäljningen under september mindre pengar i Danmark.
Efterfrågan från Ryssland och övriga Östeuropa är fortsatt god, men den japanska marknaden är oförändrad. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige år oförändrat.

Smågrispriserna vecka 37
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs med 25 öre nästa vecka till för Bis Plus 16.25 kr, Bis 15.55 och Bas 14.45 kr. Nyavvanda höjs 55 öre till 32.30 kr. Marknadstillägget höjs 5 kr till 15 kr för grisar i övrig förmedling.
Priset på KRAV-smågrisarna går upp 15 öre och blir för Bis Plus 25.60 och KRAV Bis 24.85 kr.
KLS. KLS Smågris höjs 30 öre till 16.50 kr/kg. Fortsatt underskottet på smågrisar. Marknadstillägg 10 kr per smågris.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade, utom för ekologiska, som går upp 12 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 210 dkr (258 skr), 30 kg 364 dkr (448 skr)
SPF+MYC 7 kg 215 dkr (264 skr) 30 kg 369 (453 skr)
SPF 7 kg 219 dkr (269 skr) 30 kg 373 dkr (459 skr)
Økologi 30 kg 592 dkr (728 skr).

Smågrispriser innevarande vecka, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP Plus 16.00 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 16.05, SwedeHam 15.34, Vita 14.26 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 16.00, Ugglarpsgrisen 15.00 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: –Underskottet på smågrisar är 5 000. Anmälan är nu något högre och efterfrågan något mindre. Prognosen är balans under närmaste månaden. /LG

Nyheter
Första mötet om moderniserad köttbesiktning 2006
1 januari 2006 införs nya köttbesiktningsregler i EU. De ger juridiska möjligheter till förenklingar, men det införs även nya krav, t ex på full kontroll på djurens historia före slakt.
-Vi kan identifiera 4 - 5 områden vid slaktbesiktningen där förenklingar kan göras, säger Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen, KCF. Vissa besättningar kan t ex förklaras fria från trikiner, varför den nu obligatoriska trikinkontrollen på alla grisar kan ersättas med stickprov och kanske blodprov på vissa grisar i besättningen. Där det inte finns trikiner i miljön, behövs inte kontrollen. Island har t ex ingen kontroll alls.
Kravet att veterinärassistenten ska skära i alla kroppar och organen, kanske kan ersättas med visuell kontroll av djur från vissa besättningar. Vissa djurbesiktningar kan ske på gården innan djuren skickas till slakt, i stället för vid slakteriet.
Ett förslag om att veterinärassistenterna kan vara anställda av slakteriföretaget förkastades av EU-parlamentet, men frågan väntas komma upp igen om några år.
-Samtidigt kommer nya EU-krav, t ex att besiktningsveterinären ska veta mycket mer om djurens historia före slakt. Kan man inte visa upp djurens uppfödningshistorik, får djuret inte slaktas. I Sverige har vi lätt att uppfylla dessa krav, men i t ex Frankrike säljs djur ofta på marknader och där kan man få stora problem att dokumentera uppfödningen, säger Åke.
-Det är KCF som tagit initiativet till förberedelsearbetet inför reformen 2006 och med på första mötet var även Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA och Djurhälsovården. Vi vill komma igång redan från första dagen. För hela slaktbranschen kostar besiktningen 120 milj kr per år och vi kanske kan spara några av dessa miljoner, säger Åke. Besiktningen ska ha fokus på viktiga moment och inte sådana som enbart görs för att uppfylla bestämmelserna. /LG

Avtal klart om köttexporten från EU till Ryssland
2 september undertecknade EU och Ryssland ett nytt avtal om veterinärcertifikat för export av levande djur och animaliska produkter. Ryssland stoppade EUs export av kött tillfälligt 1 juni p g a att man inte längre godkände de gamla certifikaten. 14 nya certifikat för olika exportprodukter är upprättade och träder i kraft 1 oktober. Övergångsbestämmelser gäller fram till 1 januari 2005, men även efter 1 januari 2005 kan de gamla certifikaten gälla om det blir export av produkter som inte omfattas av de 14 nya.
-Ryssarna ställde från början krav på att enbart EU får utfärda certifikaten, säger Åke Rutegård, KCF. Det strider mot EUs författning och skulle innebära att om ett land drabbas av en sjukdom som omöjliggör export, då stoppas all EU-export. Överenskommelsen innebär att varje land får utfärda certifikaten enligt en enhetlig modell och det blir enbart det enskilda landet som stoppas om en farlig sjukdom inträffar.
Överenskommelsen omfattar noggranna regler om hur certifikaten ska utfärdas för att undvika förfalskningar, bl a vilket papper som ska användas, vilka vattenmärken och stämplar som ska finnas och t o m vilket bläck underskrifterna ska göras med. Man enades också om att på sikt utarbeta elektroniska certifikat. /LG

Holländska grisproduktionen minskar 3,9 %, men slakten ökar
Preliminära resultatet av svinräkningen i Holland i april visar att grisantalet minskat till 10,75 milj djur, eller med 3,8 % sedan 2003. Antalet suggor har minskat 5,4 %.
Prognosen 2004 visar att inhemska produktionen minskar med 3,9 %, importen ökar med 20,1 % och att exporten av smågrisar minskar med 13,6 % och gödsvin med 9,4 %. Den totala slakten i Holland av inhemskt producerade samt importerade grisar väntas öka till 13.9 milj grisar, en ökning med 0,1 % jämfört med 2003. Källa: The Pig Site. /LG

Forskning kan ge spannmålen ökat näringsinnehåll
Danmarks JordbruksForskning är med i ett stort internationellt forskningsprojekt, HarvestPlus. Forskningsprojektet siktar på att minska en del av undernäringen i u-länderna, genom att ta fram grödor med ett större innehåll av järn, zink och A-vitamin.
Programmet berör grödorna majs, vete, kassava, potatis och bönor. De danska forskarna ska undersöka hur järn och zink transporteras i veteplantorna. Där ska de undersöka vilka mekanismer i plantorna som får järn och zink att flytta från bladen till frövitan i kärnan. En stor del av järn- och zinkinnehållet finns i blad och i de yttre skaldelarna av kärnan på den mogna plantan. Källa: MaskinBladet /Nils
Kommentar: Kan näringsämnena samlas i kärnorna hos vete och andra spannmålsprodukter, kan det bli en framgång även i djurproduktionen. Bl a zink har ju en positiv effekt mot avvänjningsdiarré på grisar.

2,5 milj dkr kostar det att leverera sperma med PRRS
Hatting-KS ska betala 2,5 milj dkr, plus rättegångskostnader, till en dansk avelsuppfödare som fått sin besättning smittad med PRRS via sperma. Uppfödaren deltog i ett försök med levande PRRS-vaccin, men försöket följde inte alla regler i försöksuppläggningen och man upptäckte inte smittspridning i tid. Ersättningen är för förlorad försäljning av avelsdjur.
Danske Slagterier, som äger seminstationen, driver i sin tur sak mot läkemedelsföretaget Boehringer-Ingelheim, som sålt vaccinet. Domen kan bli överklagad till högre rätt. Källa: Hyologisk. /LG

15 000 dkr i böter för ledsjuk gris till slakt
En dansk bonde får böta 10 000 dkr för att ha skickat en gris med ledbesvär till slakt. Chauffören av slaktbilen fick böta 5 000 dkr för att ha tagit med grisen. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Grispriset upp 20 % i Singapore
Inte sedan kinesiska nyåret har grispriset varit så högt i Singapore. Det har gått upp 20 % p g a fågelinfluensan, då konsumenterna gått över till griskött i stället för fågel. Importen till Singapore uppgår till ca 2 000 grisar per dag. Källa: The Pig Site
Kommentar: Singapore producerar inga egna grisar. All produktion stoppades för 10 - 15 år sedan. Importen kommer framför allt från Indonesien, Australien och Europa. /LG

Danska Djurens Vänner rekommenderar griskött
Dyrenes Beskyttelse, danska motsvarigheten till Djurens Vänner, har tagit fram en dekal som ska fästas på paket med kött från grisar som haft bättre djuromsorg än vad som lagen kräver. Stämpeln "Anbefalet av Dyrenes Beskyttelse" kommer att finnas på kött från 100 000 grisar. Källa: Dyrenes Beskyttelse. /LG

Hela grisen säljs med halv gris på nätet
Coop Danmark säljer med början denna vecka halva grisar på 25 kg styckade och djupfrysta för 695 dkr (855 skr) eller 34.20 kr per kilo. Beställningar görs i Coop-butiker, eller via NETtorvet, där man går in och klickar på Mat & Vin, sedan Kött, och då visas en lista över vilka delar den halva grisen är styckad till.
Coop har vid första beställningen tagit hem 1 000 styckade grishalvor. Källa: Coop Danmark.
Kommentar: Styckade halvor eller kvartar i lådor såldes av de flesta slakterier förr och fortfarande på sina håll i gårdsbutiker i både i Danmark och Sverige. Danska Coop tagit upp idén igen. Alla delar av grisen säljs på en gång, vilket ger bättre utnyttjande av köttdetaljerna. Kilopriset kan därmed sättas lägre. /LG

Rekordstor lantbruksexport från USA
USA förväntas få en rekordstor export av lantbruksvaror under 2004, runt 62 miljarder dollar. Om denna prognos består blir det den hittills största lantbruksexporten någonsin. Exporten blir då 5,8 miljarder högre än senaste året. Källa: MaskinBladet /Nils

Gränsen mellan EU och Ukraina läcker som ett såll
2 milj fordon passerar gränsen vid Krakowiec-Korczowa, mellan Polen och Ukraina. Betalar du inte mutor till tullarna, kan du få vänta mer än 48 timmar för att passera med din last. EU har ännu inte fått bort dessa östproblem. Med mutor passerar du omedelbart och utan att få lasten kontrollerad. Smugglare som passerar flera gånger om dagen betalar 30 – 100 US-dollar, andra mer. Pengarna går till ukrainska maffian, som delar pengarna med tullarna. Källa: Warsaw Business Journal. /LG

 
Agenda
Uddetorpsgymnasiet, landets äldsta lantbruksutbildning, firar 120 år lördag 4 september
Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara, firar 120-årsjubileum med öppet hus och bonnamarken lördag 4 september kl 10 – 16. Lantbruksutbildningen i Skara är landets äldsta. Samtidigt firar elevförbundet 100 år, gården Uddetorp har tjänat som skoljordbruk i 60 år, hästgymnasiala utbildningen i Skara är 20 år och häst- och trädgårdsutbildningarna på Uddetorp är 10 år. /LG

Munkagårdsgymnasiet 20-årsjubilerar 11 september
Munkagårdsgymnasiet i Tvååker firar 20-årsjubileum 11 september kl 10 – 15. Bl a blir det traktorpulling, trädgårdsrådgivning, smådjursvisning och man kan vinna en julgris. Mer info: www.munkagard.com
 
VIV i Shanghai 7 till 9 september
7 - 9 september hålls VIV i Shanghai i Eeverbright convention and Exhibition Centre. Utställningen var tänkt att hållas i Beijing i april, men flyttades till Shanghai och september p g a fågelinfluensan i våras. Mer info: www.vivchina.net
 
55 danska gårdar håller öppet hus 19 september
19 september tar 55 danska lantbruk emot stadsbor och andra som vill se hur lantbruk drivs och hur grisar och andra husdjur lever. Arrangemanget annonseras i 18 tidningar över hela Danmark. Källa: LandbrugsAvisen /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.