@-GRIS  3 september 2004, extra

@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 25 öre!

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 25 öre på måndag. Sugga och ungsugga går också upp 25 öre.

Partipriset höjs inte.

Mer om grispriserna och senaste nyheter kommer i @-GRIS senare i dag!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura:
gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.